Dela

Kontakt

 • Advenica AB
  Roskildevägen 1, 211 47 Malmö
  +46 (0)40 608 04 00
  https://advenica.com
 • Marie Bengtsson

  CEO & CFO, Advenica AB


  0703-860032
  https://advenica.com
 • Citat

  Advenica bekräftar återigen sin position som en ledande leverantör inom svensk kryptoindustri. Denna affär belyser också värdet av de investeringar som många kunder måste göra för framtiden och är ett led i Advenicas strategi att vara ett spjutspetsföretag i branschen.
  Marie Bengtsson, VD
  Det starka stödet från våra befintliga aktieägare, men också nya investerare, är väldigt glädjande och speglar vår egen framtidstro på Advenica. Vi har nu en gedigen finansiell bas som tryggar Advenicas förmåga att göra världen säkrare och till en bättre plats genom att skydda känslig och kritisk information inom vitala samhällsfunktioner, för vilket behovet är större än någonsin.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Advenicas kryptoprodukter har EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Med hög assurans, framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet hjälper de våra kunder att skydda sin kritiska information. Ökad informationssäkerhet som bidrar till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. De har verksamheter som kräver högassuranslösningar för att skydda deras mest värdefulla information. Med framtidssäker teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden och vi märker en tydligt växande efterfrågan på våra produkter och på vår expertis.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi ser en växande efterfrågan på högassuranslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minimera cybersäkerhetsriskerna samtidigt som informationsöverföring möjliggörs.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen, kunder som har höga säkerhetskrav. Genom våra produkter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller klassificerad eller känslig information. SecuriCDS-datadioder från Advenica förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverksintegritet utan förhindrar lika effektivt läckage samt upprätthåller nätverksskydd. En sådan högassuranslösning skyddar effektivt tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA och försvarsindustrin.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans. Med våra lösningar kan kunderna ta sitt digitala ansvar – och samtidigt bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden spelar en avgörande roll i dagens politiskt instabila värld. Fler och fler länder utvecklar offensiv cyberkrigskapacitet och kriminella organisationer ökar sin kapacitet för varje dag som går. Att säkra hemlig information blir svårare för varje dag. Ordern visar att Advenicas kompetens och kunskap inom Cross Domain Solutions är av högsta klass.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas expertis och unika kompetens inom cybersäkerhet ökar informationssäkerheten och bidrar till en säkrare värld. Vi är stolta över att FMV på nytt vänt sig till oss för att utveckla ny teknik som ska vara med och trygga rikets säkerhet.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har återigen visat sig hålla den kvalitet som kunder med hög integritet söker. Med flexibel och framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet kan vi tillgodose kundens krav på specifika lösningar.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Det här är en viktig lansering för oss med fantastiska produkter som gör tekniken med datadioder mer tillgänglig för fler kunder. Att skydda sin värdefulla information och kunna utbyta data på ett säkert sätt är något som varje organisation som arbetar med känslig information behöver. De nya produkterna visar att Advenica är en ledande aktör när det gäller högassuranslösningar för kunder med höga krav på informationssäkerhet.
  Marie Bengtsson, tf VD, Advenica AB
  Vi ser en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet - och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans är exakt vad dessa kunder behöver.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Med denna nya order tar vi ännu ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Det finns en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet - och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans passar då perfekt.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att säkert kunna skydda sin mest värdefulla information. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av vår expertis och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Ackrediteringen är oerhört viktig då den ger oss möjligheter att erbjuda cybersäkerhetslösningar till kunder som kräver Top Secret nivå. Med denna ackreditering har vi ett intressant erbjudande för kunder inom kritisk infrastruktur i Österrike och andra europeiska länder.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi märker en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheter och organisationers höga krav på informationssäkerhet. Med framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Vi är oerhört stolta över den här affären som positionerar Advenica som en komplett leverantör av cybersäkerhet även till kritisk infrastruktur. Alla med samhällskritisk information måste aktivt arbeta med säker digitalisering för att uppfylla dagens skärpta lagstiftning. Vi ser fram emot att stödja fler bolag med skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka det civila försvaret.
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi är mycket nöjda med samarbetet med Nixu. Med deras digitaliseringserfarenhet får vi en partner som har en organisation redo att hjälpa kunderna med cybersäkerhetslösningar. Vi ser fram emot möjligheterna som det här kommer att ge båda våra företag
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi ser fram emot att samarbeta med Advenica, som är känt för sina världsledande cybersäkerhetslösningar med hög assurans
  Kim Westerlund, Chief Development Officer på Nixu Corporation
  Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att skydda sin mest värdefulla information. Vår teknik isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100% säkert läge. Denna order från ESA är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas ytterligare tillväxt utan också för att hålla Europa säkert.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi är glada över samarbetet med OPSWAT som innebär att vi kombinerar våra produkter och tillhandahåller en integrerad och nyckelfärdig lösning inom säker filhantering och import. Kunder som har höga säkerhetskrav kan nu erbjudas en komplett och säker lösning
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Partnerskapet med Advenica gör isolerade nätverk säkrare och enklare att använda. Integrationen med Advenicas datadiod säkerställer ett enkelriktat dataflöde från OPSWAT Kiosk till OPSWAT Vault samtidigt som regenerering, skanning och skydd av informationen till och från det isolerade nätverket sker.
  Benny Czarny, grundare och koncernchef för OPSWAT
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet och det krävs högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med framtidsförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Vi är glada och stolta över detta samarbete med CGI Sverige. Tillsammans blir vårt erbjudande mer komplett, vilket ger våra kunder en helhetslösning inom cybersäkerhet.
  Einar Lindquist, CEO Advenica
  Vi har för avsikt att fortsätta vår solida tillväxt i Finland. Våra högassuranslösningar erbjuder inte bara unik egenutvecklad teknologi, de är också snabba och enkla att implementera. Denna order höjer och framtidssäkrar effektivt myndighetens informationssäkerhet.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Detta är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt utan också för att hålla Europa säkert. Våra Cross Domain Solutions och kryptoprodukter är lösningar med militär standard, som höjer cybersäkerheten avsevärt. Vår teknologi isolerar nätverk fysiskt men gör det möjligt att kommunicera skyddsvärd information på ett 100 % säkert sätt.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Marknaden har svarat mycket positivt på Advenicas närvaro i Finland. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av våra unika högassuranslösningar för att värna skyddsvärd information. Vi är stolta över att bidra till att uppgradera cybersäkerhet hos myndigheter.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt volatila världsläge. Det krävs lösningar som håller militär standard för att värna den mest skyddsvärda informationen. Med kvantdatorförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Cyberhotet är reellt och måste tas på allvar. Advenicas erbjudande är inte bara högaktuellt utan också unikt ur säkerhetssynpunkt. Här finns dessutom ett starkt, engagerat och sammansvetsat team, vilket är avgörande för att skapa de långsiktiga och förtroendeingivande relationer som våra kunder förutsätter. Advenica skapar med sin produktportfölj de bästa förutsättningar för att våra nationella intressen ska kunna skyddas. För mig personligen känns detta enormt motiverande att arbeta med. Jag ser fram emot att utveckla företaget och marknaden tillsammans med teamet.
  Heléne Bittmann, ny försäljningschef National Security i Sverige
  Detta är en strategiskt mycket viktig rekrytering för Advenica. Vi är inne i en expansiv fas med högt försäljningstryck både i Sverige och internationellt. Heléne Bittmanns nätverk, ledarkvaliteter och kunskap om såväl militär som politisk planering är en stor tillgång för vår fortsatta tillväxt.
  Einar Lindquist, VD Advenica
  Affären är ytterligare en framgång för Advenica inom vårt starka fokusområde kritisk infrastruktur. Hos energibolaget kommer Cross Domain Solutions att användas tillsammans med andra produkter för att värna skyddsvärd information och säkra produktionen.
  Rune Bengtsson, VP Sales Advenica
  Det är mycket glädjande att fler energibolag ser affärsvärdet av proaktivt och strategiskt cybersäkerhetsarbete. Tillsammans med Advenicas expertis och certifierade teknologi löses en rad utmaningar kring informationssäkerheten genom konkreta åtgärder, vilka kan påvisas för granskande myndighet.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Det känns bra att ta ännu ett viktigt steg in i offentlig sektor i Finland. Vi får återigen bevis på att Advenica har rätt erbjudande. Nu fortsätter vi framåt med ambitionen att behålla vår tillväxttakt.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Vi befinner oss i en expansiv fas där vi tydligt märker den ökade efterfrågan av cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Genom att bemöta mycket höga informationssäkerhetskrav och tillgodose specifika behov av cybersäkerhetslösningar kan vi bidra till vår nya kunds fortsatta utveckling och långsiktigt till ett säkrare samhälle.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  I kölvattnet av alla nyheter om informationssäkerhetsbrister det senaste året är det dags att aktivt försöka förändra situationen. Det är uppmuntrande att se det goda arbetet som görs inom finans och försäkring men skrämmande att många kommuner har en så låg mognad och beredskap att hantera det som helt klart är ett av de största hoten mot vårt samhälle just nu, cyberhotet. I digitaliseringsvågen som nu rullar fram krävs att man har en mycket större beredskap och har implementerat lösningar som hanterar detta. Informationssäkerhet handlar om människor, processer och teknologi där alla är lika viktiga för att lyckas.
  Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB
  Vi märker av ett starkt ökande intresse från kunder och potentiella partners. Säkerhetsfrågor kommer allt högre upp på ledningsgruppers agenda, och många partners ser samarbetet med oss som en möjlighet att kvalificera sig till upphandlingar. Tillsammans med Blue Energy, vår partner både avseende produkter och konsulttjänster, kan en aktiv dialog föras i Polen.
  Rune Bengtsson, Sales Manager, Advenica AB
  Den finska marknaden har stor potential. Denna order bekräftar än en gång att Advenica är en ledande och respekterad leverantör av lösningar med hög assurans, men även hur viktigt det är med lokal närvaro. Säljkåren har vuxit här och vår nya tekniska säljare var avgörande för att vinna denna nya kund.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Att Trafikverket har valt vår VPN-teknik, som en av de första kunderna utanför försvarsindustrin, är fantastiskt. Avancerade och samtidigt lättanvända lösningar är framtiden och det är precis vad vi tillhandahåller.
  Rune Bengtsson, VP Sales Enterprise, Advenica AB
  Att skydda information från avancerade cyberattacker har i dagens samhälle blivit en utmaning som organisationer allt oftare ställs inför. Vi är stolta över att kunna bidra till Sveriges cyberförsvar med produkter som SecuriVPN och som är utvecklad för att skydda organisationers mest värdefulla information.
  Andreas Häglund, VP Sales National Security, Advenica AB
  Detta är en betydelsefull order för Advenica. Arctic Paper är en ny kund och framför allt en kund i en för oss helt ny bransch. Beställningen bekräftar att vårt erbjudande är helt rätt och att vårt kunnande inom Top Secret/Secret är en konkurrensfördel. Det kan inte nog betonas hur viktigt förebyggande arbete kring informationssäkerhet är.
  Rune Bengtsson, VP Sales, Enterprise Solutions, Advenica AB
  Arctic Paper har förstått behovet av att stärka vår organisation genom att inkludera informationssäkerhetsfrågorna på högsta ledningsnivå. Vi vill ta nya grepp kring denna utmaning och inleder ett samarbete med Advenica på området.
  Cezary Dubicki,Group IT and Business Systems, Arctic Paper
  Det viktigaste för oss som bolag är att vi tar till oss våra kunders behov oavsett om det gäller lösningar eller tjänster. Vi värdesätter att våra kunder återkommer till oss och vi ser det som ett tecken på att den service vi levererar håller högsta kvalité.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Det här bevisar betydelsen av att finnas på plats lokalt är helt avgörande för att uppnå det förtroendet som krävs inom cybersäkerhet. De nya kunderna representerar olika typer av industrier vilket gör det till en ännu viktigare framgång för Advenicas kontor i Finland.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Det är fantastiskt att väldigt viktiga kunder och partners så fort har reagerat positivt på Advenicas etablering i Helsingfors och att de ser värdet av våra unika lösningar och tjänster. Detta är de initiala beställningarna som krävs för att etablera en långsiktig affär i Finland.
  Mikael Puska, VD, Advenica Oy
  Vi på Advenica är stolta över att leverera våra cybersäkerhetslösningar till FMV. Vi har under många år haft en god relation som bygger på förtroende och vi se fram emot fortsatt samarbete.
  Einar Lindquist, VD, Advenica AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp