Citat

Det ska bli oerhört spännande att gå in i ett partnerskap med BK Häcken, som delar våra värderingar kring socialt ansvarstagande, talangutveckling och laganda. Efter flera långvariga partnerskap med idéburen verksamhet i olika former, och ett långvarigt engagemang i deltagande båtar i Volvo Ocean Race och Swedish Open i Båstad, är partnerskapet med BK Häcken Glimstedts första strategiska lokala partnerskap inom föreningslivet. Närings- och föreningslivet har många gemensamma beröringspunkter, och vi är övertygade om att Bollklubbens vinnarinstinkt och ödmjukhet kommer smitta av sig på vår organisation och ge oss idéer och inspel i vår strävan att hela tiden utveckla vårt erbjudande och våra talanger
Jakob Nortoft, delägare Glimstedt
Delägarskapet är en långsiktighet i advokatfirmans arbete och det känns verkligen roligt att ha dessa bra och skickliga personer ombord. Vi kommer att fortsätta att leverera förstklassig juridik till våra klienter och stärka vår position i landet.
Pernilla Tilly Nors, Managing Partner Glimstedt Östergötland
Advokatvärlden befinner sig i en utvecklingsfas och det kommer ställas andra krav från marknaden framöver. Jag ser fram emot att i samverkan med våra klienter säkerställa att Glimstedt även framåt är en ledande legal partner, men också att tillsammans med branschkollegor fortsätta den pågående dialogen om advokatens framtida roll i en allt mer digitaliserad marknad.
Sabine Söndergaard
Det senaste året har varit ett av det mest hektiska år hittills för oss som arbetar med fastighetstransaktioner och finansiering. Vi har sedan lång tid tillbaka fått förtroendet att medverka i ett stort antal transaktioner men under det senaste året har även vår finansieringsgrupp växt kraftigt. Förutom att vi företrätt våra etablerade klienter har vi fått ett stort antal nya klienter som etablerat sig på den svenska fastighetsmarken. Del av dessa nya aktörer har vi dessutom varit delaktiga i tillskapandet av, vilket självklart genererat ett stort antal affärer. Vi har verkat i hela näringskedjan vilket innefattat förvärv, finansiering och notering. Marknaden är fortfarande aktiv men man kan se en större försiktighet vad gäller projektbolag med långa ledtider där finansieringen har blivit svårare
Jan Litborn, Managing Partner på Glimstedt Stockholm
Samgåendet kommer att konsolidera kärnkompetenser och professionell expertis hos Glimstedt team vilket ger lokala och internationella klienter ett betydligt bredare utbud av juridiska tjänster, med experter inom alla juridiska områden
Aldis Kalinks, Managing Partner på Glimstedt i Lettland
Vi har i alla år tillhört toppsegmentet inom fastighetsrelaterad juridik, Fastighetssveriges ranking är ytterligare ett bevis på detta. Vi är stolta och ödmjuka att så många av våra klienter ger oss förtroendet och vi arbetar kontinuerligt på att förbättra vår service och kunskap. Vår samlade expertis gör att vi alltid är ett steg före.
Jan Litborn, Managing Partner på Glimstedt Stockholm
- Det här är personer som är med och bygger Glimstedt, det är alltid kul när verksamheten växer organiskt och skickliga individer tar plats i delägarkretsen. Var och en har på alla sätt bidragit med kompetens och en vilja att driva byrån framåt genom deras fantastiska arbete med våra klienter och även internt, säger Martin Ågren, ordförande Glimstedt Sverige. Detta betyder att vi behåller vår starka position med förstklassig affärsjuridisk rådgivning med en stor geografisk bredd.
Martin Ågren, ordförande Glimstedt Sverige
Vi är så klart stolta över att vara bäst. Men vi är också medvetna om att 21 % är långt ifrån tillräckligt. Vi arbetar kontinuerligt med att främja jämställdhet och det tror jag hela branschen gör.
Martin Ågren, ordförande Glimstedt Sverige
Glimstedts kultur ska främja jämställdhet och ge alla samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Det är inte bara viktigt för våra medarbetare att Glimstedt är en trygg och rättvis arbetsplats med bra balans mellan arbetsliv och privatliv, det gynnar även våra klienter i förlängningen.
Martin Ågren, ordförande Glimstedt Sverige
Vi är glada att förvärva en bra fastighet i Köpings centralaste del. Köping är en intressant industristad som kommer allt närmare pendlingsavstånd från Stockholm
VD, Elias Georgiadis
- Glimstedts framgång inom fastighetsbranschen har med vår mångåriga erfarenhet att göra. Vår samlade kompetens med mer än 25 år i ryggen gör att vi både känner till och är med och skapar trender inom fastighetstransaktioner. Genom vårt team kan vi också blixtsnabbt bistå med rätt rådgivning. Särskilt Stockholms- och Göteborgskontorets specialisering på fastighetsjuridik innebär extensiv expertis vilket kommer alla våra klienter till nytta. Det blir extra tydligt vid sådana här jämförelser.
Jan Litborn, Managing Partner Glimstedt Stockholm
Vi är väldigt stolta över att få presentera våra nya, ytterst kompetenta, delägare. De har alla bidragit till att stärka verksamheten och uppvisat ett helhjärtat engagemang för våra klienter. Det är ett gäng mycket uppskattade medarbetare som tar plats som delägare, vilket naturligvis glädjande för oss men framförallt för våra klienter.
Marek Zdrojewski, ordförande i Glimstedt Sverige
Många i branschen använder appen dagligen
Jonas Gombrii