Dela

Kontakt

Länkar

Citat

Jag ser fram emot att genom FAR få vara med att utveckla och driva de frågor som är viktiga för branschen men även att arbeta med frågor som verkligen kommer påverka Sveriges företagare och förenkla arbetet för dem.
Nicklas Bohman
Aspia har gjort en imponerande resa och är en affärspartner med nära kundrelationer och ett tillgängligt, modernt och digitalt erbjudande. Mitt uppdrag är att fortsätta i samma riktning och ta tillvara Aspias potential på en växande marknad.
Ola Gunnarsson, vd Aspia
Aspia fortsätter att expandera och vi är stolta över att Skeppsbron Skatt vill följa med på vår resa. Vi har en stor efterfrågan på skatterådgivning från våra kunder och därför är det en enorm tillgång för oss att kunna förstärka vårt erbjudande genom förvärvet av Skeppsbron Skatt.
Magnus Eriksson, vd Aspia
Samgåendet med Aspia ger oss en unik möjlighet att ytterligare utveckla vårt tjänsteerbjudande mot hela näringslivet. Ett mycket starkt fokus kommer fortsatt att vara fullservice av skattetjänster till stora och medelstora företag.
Jari Burmeister, styrelseordförande Skeppsbron Skatt
Aspia continues to expand and we are proud that Skeppsbron Skatt is joining us on this journey. Tax advice is in high demand from our customers, so it’s a huge asset for us to be able to strengthen our offering through the acquisition of Skeppsbron Skatt.
Magnus Eriksson, CEO Aspia
Merging with Aspia gives us a unique opportunity to further enhance our service offering across the entire business sector. A very strong focus area will continue to be a full-service range of tax services for small and medium-sized companies.
Jari Burmeister, Chairman of the Board, Skeppsbron Skatt
Det är fantastiskt roligt att vi får ytterligare förstärkning och nordisk räckvidd genom DLN, som har verklig spetskompetens, högt engagemang och starka kundrelationer inom just löneområdet.
Magnus Eriksson, vd Aspia
Nu ser jag stora möjligheter för oss som en del av ett större sammanhang, att fortsätta utvecklas tillsammans med en aktör som har så höga ambitioner som Aspia.
Hans Hedqvist, vd DLN
Vår samlade expertis gör oss troligtvis till den största kunskapsbanken i Norden när det gäller företagande.
Magnus Eriksson, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp