Dela

Citat

De här beräkningarna ger alla aktörer på bostadsmarknaden och inte minst landets kommuner, regering och riksdag, en bra bild av hur bostadsbristen ser ut och vilka hushåll som främst är drabbade. Jag tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngd boendeekonomi. För att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Det viktiga nu är att vi går från ord till handling.
Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket
Vi är glada att vi åter kan vara tillgängliga för de som vill komma i kontakt med Boverket. Nu är vi redo att ta emot frågor till Boverket och våra e-tjänster är tillgängliga på vår webbplats. Vi kommer hantera alla mejl som har kommit in men det kommer vara en fördröjd handläggning. Givetvis är det ett prioriterat arbete för oss. Vi beklagar det besvär det kan ha inneburit för personer som har velat komma i kontakt med oss under avbrottet.
Jörgen Heidenberg, IT-chef på Boverket
Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något.
Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket
Syftet med stödet är att främja ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stödet ger dig som är offentlig aktör, företagare, samhällsbyggare, förening eller forskare chansen att utveckla morgondagens bostäder.
Ingrid Birgersson, jurist på Boverket
Det genomsnittliga hushållet har fått bättre marginaler och kan nu lägga mer pengar på annan konsumtion när boendeutgifterna är betalda
Hans Jonsson
Utemiljöerna på skolor, förskolor och fritidshem är otroligt viktiga då många barn vistas där en stor del av sin vakna tid. Vi har sett att äldre skolgårdar ofta är slitna och att det inte görs plats för förskolor och skolor när nya stadsdelar byggs. Vi tycker det är viktigt att barn och unga har bra utemiljöer där de kan utvecklas, leka och få ett bra lärande. Barn tar plats och det måste de också få lov att göra
Ulrika Åkerlund, är landskapsarkitekt på Boverket
Befolkningen har vuxit i snabb takt sedan 2006, och de närmaste åren förväntas tillväxten bli mycket stor. Även om byggandet ökar så täcker det inte behovet. För att matcha befolkningsökningen hade det behövt byggas cirka 70 000 bostäder varje år fram till år 2020
Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Twitter