Dela

Om oss

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté med ansvar för att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. EBA tar fram studier och arrangerar seminarier kring frågor och teman av betydelse för svensk biståndssektor.

Citat

Svenska biståndsaktörer har fokuserat på att anpassa reformerna till den kontext där de genomförs och på att bygga starka relationer till sina partners i samarbetsländerna, vilket är bra, men Sverige har i princip inte använt sig av den inhemska kompetens som finns i landet sedan reformerna av det svenska finanssystemet, vilket är både förvånande och olyckligt
Matt Andrews
Det finns stöd i såväl teoretisk som empirisk forskning för att långsiktigt utvecklingsbistånd i första hand ska ges till fattiga länder med relativt sett starka institutioner. Andra sätt att minska spridningen är att ge en större del av det svenska biståndet till internationella organisationer som exempelvis FN, Globala Fonden och Världsbanken
Professor Rune Hagen
-Förutsättningarna för demokratibistånd och stöd till civila samhället har förändrats så mycket att det är dags för givare att ”tänka om”. De måste vara mer innovativa och flexibla, och inte bara ge stöd till sådana organisationer som brukar få stöd utan också till nya typer av aktörer
Richard Youngs
EBA strävar efter att erbjuda nya perspektiv på frågor som är viktiga för det svenska biståndet, perspektiv som kan stimulera till diskussion och eftertanke och som kan bidra till att förbättra effektiviteten i svenskt bistånd
Lars Heikensten, ordförande EBA
-The Bank faces a paradox: at exactly the time when it could have a major catalytic impact on Africa’s development path, it faces significant restrictions to its operational ability.
Chrisopher Humphrey
Partibistånd är kontroversiellt och det är svårt att påvisa positiva effekter. Samtidigt är stabila och välfungerande politiska partier och partisystem av betydelse för en demokratisk utveckling och det finns inga egentliga alternativ som kan fylla deras funktion.
Lars Svåsand
Att får bukt med fattigdomen i världen är en av mänsklighetens största utmaningar. Därför är det viktigt att tänka igenom och diskutera hur fattigdomsbekämpning bedrivs effektivt
Lars Heikensten
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Twitter