Dela

Kontakt

 • Ricky Karlsson

  Styrelseordförande


  0520 - 497040
 • Länkar

  Citat

  Rapporten är detaljerad och hela styrelsen tar den på stort allvar. Det är dock viktigt att understryka att den ledning som nu kritiseras också under många år har drivit bolaget på ett framgångsrikt sätt. Kraftstaden är en central aktör som starkt bidrar till Trollhättans och regionens utveckling
  Ricky Karlsson, styrelseordförande Kraftstaden Fastigheter AB
  Tillsammans kommer vi skapa en öppen miljö där akademin och näringslivet ytterligare kan öka samverkan. Detta kommer stärka utvecklingen av Stallbackaområdet
  Anders Torslid, VD, Kraftstaden Fastigheter
  Många bolag saknar tidiga steg på testtrappan av utvecklingsprovning för att sedan riskera att fallera i certifieringen. Den luckan fyller vi nu. Det sparar både tid och pengar för bolagen. För oss är det här också ett sätt att vara med och stimulera näringslivsutvecklingen i Trollhättan och Sverige, men vi vet också att det även finns behov och intresse i Skandinavien och ute i Europa
  Micael Lawson, VD, Recas
  Det finns mängder av möjligheter för allt som rör sig på hjul i princip att testa sin kapacitet här
  Klas Lundgren, VD, T Engineering
  Trollhättans samlade testkapacitet är unik och när fler öppnar upp och tillgängliggör utrustning på detta vis så skapas en plattform som ger oanade möjligheter
  Peter Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande
  Man kan komma hit och nyttja banan redan imorgon om man vill, banan är igång och flertalet satsningar är att vänta
  Klas Lundgren, VD, T Egineering
  Vi har flera goda erfarenheter från tidigare när akademi, näringsliv och det offentliga hittar effektiva former för samarbete och kunskapsutbyte
  Anders Torslid, VD, Kraftstaden
  Att satsa på kompetensutveckling inom hållbart omställningsarbete känns helt rätt väg att gå
  Anders Torslid, VD, Kraftstaden
  Det finns många goda utvecklingsmöjligheter för tillväxtbolag att ta del av på ett industricampus av detta slag, där kompetens och utrustning är samlat på ett ställe
  Linda Bohlin Trajkovski, VD på Innovatum Science Park
  Stilbyrån passar in som handen i handsken på Vårvik. Inredningsdetaljer med karaktär från förr kombinerat med hållbar design och kreativa uttryck gör att områdets profilering stärks ytterligare. En viktig pusselbit som bidrar positivt till stadsdelens attraktionskraft
  Viktor Johansson, affärsutvecklingschef på Kraftstaden
  Den här typen av miljö är viktig att bevara som vårt kulturarv
  Therése Johansson, ägare Stilbyrån
  Det är riktigt kul att Stilbyrån flyttar in i Filfabriken. Stilbyråns blandning av återbruk, vintage och noggrant utvald design är ett koncept som går hand i hand med Vårviks hållbarhetsfokus. Härligt att Filfabriken redan till sommaren får sin första hyresgäst och fylls med liv och rörelse
  Malin Nyberg, stadsdelsutvecklingschef på Trollhättan Exploatering.
  Trollhättan har en rik historia från bilindustrin och därför känns det extra kul att få skriva nästa kapitel med utvecklingen av Polestars framtida premiumelbilar här. Etableringen adderar till vår växande europeiska forsknings- och utvecklingsavdelning där det i dagsläget arbetar fler än 800 ingenjörer, i såväl Sverige som Storbritannien
  Dennis Nobelius, Chief Operating Officer på Polestar
  Trollhättan i allmänhet och Stallbacka i synnerhet känns som klippt och skuret för Polestar med sin expansiva och tydliga hållbarhetsprofil. Därför är det extra kul att det var just de som blev först ut att ta plats på mark med starka automotivetraditioner
  Anders Torslid, VD på Kraftstaden Fastigheter
  Det är här den vassaste kompetensen finns, goda grundläggande förutsättningar och logistik. Etablerar man sig i Trollhättan blir startsträckan minimal för företag som Polestar som verkar inom automotive men också för närliggande branscher så som rymd och flyg
  Peter Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande Trollhättan Stad
  Vi har sökt möjliga utvecklingsområden sedan en tid tillbaka och Stallbacka med sitt gynnsamma strategiska läge är ett område med enorm utvecklingspotential som vi ser det
  Anders Torslid, VD, Kraftstaden Fastigheter
  Möjligheten att köpa denna logistiskt välplacerade mark om ca 500 000 kvm passar väl in i vår långsiktiga strategi, att kunna säkra erbjudandet om mark över lång tid framåt. För att snabbfotat kunna möta de många etableringsförfrågningar på mark som Trollhättan löpande får
  Peter Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande, Trollhättan stad
  Genom att bli delaktiga i områdets fortsatta utveckling kan vi med vår samlade erfarenhet från liknande utvecklingsprojekt bidra till en stark tillväxt
  Paul Åkerlund, ordförande, Trollhättan stadshus AB
  För personalen, som vi tvingats varsla, hoppas vi också att det kan uppstå möjligheter till andra uppdrag och anställningar i och med detta, eftersom det finns mycket unik kompetens som vi vet är efterfrågad av många företag i närområdet. Samtidigt stärker den här försäljningen vår finansiella situation
  Nina Selader, VD, NEVS
  Förfrågningar från företag som vill in i Trollhättan finns redan och våra många positiva erfarenheter från vårt utvecklingsarbete med Innovatum District gör att vi går in med stort självförtroende i detta projekt
  Anders Torslid, VD, Kraftstaden
  Det finns en hög kompetens inom automotive i Trollhättan, men också en stark tradition som både lever kvar och frodas sedan Saab-tiden. Många av mina medarbetare bor i Trollhättan så det var också av omtanke om dem som gjorde att valet föll på Innovatum District
  David Ekholm
  Polestar fortsätter att växa och inte minst på forsknings- och utvecklingsavdelningen behöver vi rekrytera, och vi vet att det finns många med rätt kompetens i Trollhättan och övriga Västsverige
  David Ekholm
  Både Polestar och Trollhättan är omtalade för att visa mod och våga prova nya vägar. Förutsättningarna för att 1+1 ska bli 3 i känns optimala i denna kombination
  Anders Torslid
  Vi är en attraktiv techstad även i praktiken
  Helena Kortered
  Varmt välkomna till Trollhättan och Innovatum District. Ni kommer garanterat att trivas här
  Paul Åkerlund
  Vi vill organisera oss tillsammans med näringslivet och kommunen för att på bästa sätt möta ungdomars förväntningar och att fortsätta vara en stad i framkant och öka attraktionskraften och stärka anledningarna att flytta hit ännu mer
  Anders Torslid, VD Kraftstaden Fastigheter
  Nu blir det första projektet i campusutvecklingen verklighet. Första konkreta steget i campustvecklingen och den fortsatta utvecklingen av Trollhättan som student- och kunskapsstad utifrån campusplan. Det handlar inte om själva byggnaden i första hand, utan om vår verksamhet och den samverkan som möjliggörs
  projektägare Li Lejerstedt, högskoledirektör på Högskolan Väst
  Det är verkligen roligt att se att studenternas inspel har värdesatts och snart blir till verklighet
  Paulina Samuelsson, studentkårens ordförande.
  Det känns väldigt bra att vi kan öka välkomnandet och orienterbarheten på plats på högskolan. Det viktiga första intrycket påverkas av samtliga funktioner som ingår i detta första delprojekt
  Anders Torslid, VD för Kraftstaden Fastigheter.
  Med denna satsning på ett nytt modernt kontor i en spännande miljö visar vi att Trollhättan är långsiktigt viktigt för ÅF. Genom att samla vår kompetens inom Infrastruktur, Energi och Fordonsindustrin under samma tak så skapar vi en utmärkt plattform för att utveckla framtidens hållbara mobilitetslösningar och smarta städer
  Vice President and Head of Business Area Automotive Martin Öman
  Eftersom hållbarhet är en del av ÅF's affärsstrategi och en förutsättning för hela ÅF's verksamhet passar det oss perfekt att flytta in i miljöklassad byggnad, där även en del av energin kommer att produceras med solceller på taket
  Johan Tärbo Office Manager på ett av ÅF's kontor i Trollhättan
  ÅF's utökning och samlokalisering stärker Innovatumområdet som en fysisk plats för teknikutvecklingen
  Anders Torslid, VD på Kraftstaden Fastigheter
  Behöver man av någon anledning riva det gamla parkeringshuset i framtiden skulle det påverka den nya delen om man bygger ett tak
  Lars-Erik Brag, projektledaren på Kraftstaden som håller i projektet
  Om alla beslut blir positiva är den tänkta byggstarten planerad till april 2019
  Tobias Björk, projektledare Kraftstaden Fastigheter
  Så nu är det bara att ladda för framtiden
  Sven Nielsen, energiansvarig på Kraftstaden fastigheter
  Behovet av den nya kontorsbyggnaden på Innovatum är tydligt, samtidigt planeras 100-talet nya lägenheter precis intill som också stärker områdets attraktionskraft
  Andreas Danielsson, projektledare Kraftstaden Fastigheter
  Vi tydliggör och förstärker Innovatums centrala del och erbjuder samtidigt fler attraktiva kontorslokaler i de bästa av lägen
  Anders Torslid, VD Kraftstaden
  Med fler arbetsplatser finns det plats för fler invånare att arbeta här vilket rimmar med vårt mål att nå 70 000 invånare till 2030
  Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande
  Planerad byggstart är sommaren 2018 och detta blir en riktig kronjuvel i vårt fastighetsbestånd.
  Andreas Danielsson, projektledare Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan
  Fördelen med att bygga nytt är att hela fastigheten blir betydligt miljövänligare och energieffektivare. Inomhusmiljön kommer också den att förbättras avsevärt, liksom miljöbelastningen och energiåtgången
  Lars-Erik Brag
  Vi på Kraftstaden satsar mycket på miljön och miljöriktigt resande, därför slår vi ett slag för vår elbilspool. Ju fler företag och personer som ansluter sig till elbilspoolen, ju fler elbilar kan vi ta in. Blir vi många som ansluter oss så ökar alltså flexibiliteten ytterligare
  Dennis Nyström
  Jag är mycket nöjd med att vi handlat upp ett så kompetent och erfaret gäng som vi ska samarbeta med under flera år. Allt beräknas stå klart i slutet av 2022 och då kommer 1000 - talet elever ha full tillgång till fantastiska lokaler. Nya Sylteskolan kommer vara anpassad för framtiden. där allas lika värde ska prioriteras. Särskola såväl som träningsskola kommer att inkluderas i verksamheten.
  säger Andreas Danielsson, projektledare på Trollhättans Tomt AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp