Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Anders Törneholm

  Teknik och naturvetenskap


  013-28 68 39
 • Anna-Karin Thorstensson

  Allmänna mediaförfrågningar


  013-28 13 02
 • Jonas Roslund

  Humaniora, samhällsv. och utbildnings.v


  013-28 16 99
 • Citat

  Vi vill kunna förstå vad modellen visar oss om biologin bakom sjukdom och andra tillstånd.
  Mika Gustafsson, professor i translationell bioinformatik vid Linköpings universitet
  Om någon har ätstörningar vet alla om det, men ingen pratar om det
  En av de intervjuade i studien
  Nu kan vi med säkerhet säga att den elektriska signalen kommer från Venusfällans känselhår. Med vår teknologi ser vi också att signalen framför allt sprider sig radiellt från håret utan någon tydlig riktning
  Eleni Stavrinidou, ­­­ledare för forskargruppen Elektroniska växter vid LiU.
  Vissa bakterier saknas nästan helt hos de individer som senare utvecklade juvenil idiopatisk artrit, jämfört med de friska kontrollerna i vår studie.
  Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet
  Den här signalen verkar kunna vara ett sätt för kroppen att meddela hjärnan om örat är friskt eller inte och på så sätt underlätta hjärnans förmåga att uppfatta svaga ljud.
  Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
  –Det effektiva kan bli riktigt hög trängselskatt under de värsta timmarna men betydligt lägre under andra tider.
  Maria Börjesson, adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Det verkar som att immunsystemet hos en gravid kvinna med MS ser ut ungefär som hos en frisk gravid kvinna.
  Sandra Hellberg, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Det här är ett väldigt bra proaktivt samarbete som gör skillnad för arbetet mot narkotika.
  Henrik Green, professor vid Linköpings universitet
  Europeiska tävlande hade hela medicinska team och datorbaserade analysprogram till hjälp, medan de östafrikanska ungdomarnas främsta stöd ofta bestod av en familjemedlem eller lärare från hembyn.
  Toomas Timpka, professor vid Linköpings universitet
  Bara 4 av de 14 undersökta produkterna ökade frisättningen av lutein från spenatbladen i smoothie, jämfört med vatten.
  Rosanna Chung, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vi har visat en princip som ingen annan tidigare gjort. Förvisso är trätransistorn långsam och klumpig, men den fungerar och utvecklingspotentialen är stor.
  Isak Engquist, biträdande professor vid Linköpings universitet.
  För mig är forskningen om smärta och beröring ett fönster mot de hemliga processerna i hjärnan.
  India Morrison, biträdande professor i kognitiv neurovetenskap vid Linköpings universitet
  –Det som förvånar oss är den ifrågasättande kulturen på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna beskrev det ungefär som att de och ledningen befann sig i olika världar.
  Ida Seing, universitetslektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet
  Det verkar som att de stamceller som finns kvar har en funktionell skada som inte kan ses förrän efter en lång tid.
  Mikael Sigvardsson, professor vid Linköpings universitet
  De naturliga kolflödena är på väg att delvis bli antropogena för att de påverkas av den antopogena klimatförändringen.
  David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet. 
  Vi har inte undersökt mekanismen som leder till förändring men vi kan se att digital information fungerar för att förbygga skador. Om tränare och föräldrar lär sig känna igen problemen kan man också avlasta i tid.
  Jenny Jacobsson, sjukgymnast och gästforskare vid Athletics Research Center vid Linköpings universitet.
  CRP används mycket inom klinisk rutin som markör för pågående inflammation, men det är få som har studerat dess biologiska effekter.
  Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Vi hittar bland annat påverkan på signalvägar som styr smak och luktsinne.
  Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet
  I flera decennier har vi försökt skapa elektronik som härmar biologin. Nu låter vi i stället biologin skapa elektroniken för oss.
  Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet.
  Vi tycker att muskelsammansättning är en väldigt spännande komponent i att förstå vilka individer som har risk för att utveckla svår sjukdom och död.
  Mattias Ekstedt, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Med hjälp av passiv utstrålande kylning skulle rymdens kyla kunna användas för att komplettera vanlig AC och minska energiförbrukningen.
  Magnus Jonsson, professor vid Linköpings universitet
  Det ekonomiska välståndet i större städer beror nästan helt på de extrema resultaten för ett fåtal framgångsrika.
  Marc Keuschnigg, biträdande professor vid Linköping universitet.
  Aktiveringen vi ser kan innebära att immuncellerna inte kommer att kunna aktiveras optimalt vid nya infektioner, och att de kanske bidrar till att tysta ner ett immunsvar i stället för att stärka det
  Marie Larsson, professor vid Linköpings universitet
  Att härma nervcellerna kan göra det möjligt för oss att förstå hjärnan bättre och bygga kretsar som kan utföra intelligenta uppgifter.
  Padinhare Cholakkal Harikesh, postdokor vid Linköpings universitet
  Tre färre vårdplatser motsvarade ungefär ett ytterligare dödsfall per år.
  Jonathan Siverskog, utredare vid Linköpings universitet
  Vi kan se i vår studie att det finns objektiva mått som visar att det finns fysiologiska skillnader i kroppens reaktion på virus mellan ME-patienter och friska personer.
  Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet
  Våra hälsoekonomiska beräkningar visar att screening till och med är en kostnadsbesparande intervention.
  Lars-Åke Levin, professor vid Linköpings universitet.
  Vi behöver billiga och mer användarvänliga metoder för att kunna följa alla typer av växthusgasutsläpp på lokal nivå för att få en helhetsbild. Ska vi kunna minska utsläppen behöver vi också kunna verifiera att de åtgärder som används fungerar.
  David Bastviken, professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet.
  Det är de facto enormt stor biologisk skillnad mellan täta och icke-täta bröst.
  Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet
  Alla har feber någon gång då och då. Genom att förstå mekanismerna bakom feber kan vi också få förståelse för hur nya läkemedel och behandlingar kan fungera.
  Anders Blomqvist, professor emeritus
  Våra två pristagare i år har gjort viktiga medicinska upptäckter där man också ser tydliga och spännande kopplingar till klinisk applikation framöver.
  Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
  Det handlar om att skifta användningen i tid. Man behöver öka flexibiliteten på behovssidan eftersom det finns mindre flexibilitet på produktionssidan. Sen finns viss möjlighet att kolla på energilagring i till exempel fjärrvärmesystemet men det är föremål för framtida forskning.
  Danica Djuric Ilic, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Det är viktigt att låta experter ha inflytande i den här typen av frågor.
  Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet
  Vi kanske inte alltid håller med om varandras tolkningar av verkligheten, men vi kan förstå var de kommer från.
  Kajsa Hansson
  Immunsystemet påverkas förstås kraftigt när man blir så sjuk i covid-19 att man behöver sjukhusvård, men vi hade inte förväntat oss att effekterna fortfarande skulle finnas kvar 7–8 månader senare.
  Francis Hopkins, postdoktor vid Linköpings universitet.
  Man kan tillföra mer energi med ljus än med värme. I det här fallet innebär det att en aromatisk molekyl kan bli antiaromatisk med hjälp av ljus och därmed bli väldigt reaktiv. Det är ett nytt sätt att styra fotokemiska reaktioner genom molekylernas aromaticitet.
  Bo Durbeej, professor vid Linköpings universitet
  Vi tror att det här systemet kommer att göra statistiken mer tydlig och pålitlig.
  Tom Lindström, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vi har ansträngt oss för att säkra att det vi utvecklar ska vara tillgängligt och till överkomligt pris för alla. Det här är inte bara för människor med god ekonomi utan den här teknologin kan användas i alla världsdelar.
  Mehrdad Rafat, adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet
  Om man lägger lika mycket resurser på reproduktion när man blir gammal har man inget kvar för att överleva.
  Urban Friberg, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Det här är något vi har kämpat med på lärarutbildningen, så vi är extremt glada och stola över att vi får de här pengarna.
  Helene Elvstrand, universitetslektor på institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.
  Eftersom dessa mutationer kan ha oväntade effekter på jonkanalers funktion, kan studier av dem också leda till nya upptäckter om hur våra kroppar fungerar på molekylär nivå.
  Antonios Pantazis, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vi ser att spikproteinet under inverkan av vårt eget immunförsvar kan bilda amyloida strukturer, och att det potentiellt kan påverka vår blodkoagulering.
  Sofie Nyström, universitetslektor vid Linköpings universitet
  I och med de risker som förknippas med att vara barn till ensamstående så blir det än viktigare att göra studier för att se vad de här kvinnorna behöver för att utfallet ska bli så bra som möjligt och att följa upp hur det faktiskt blir för dem.
  Malin Lindell Pettersson, psykolog och medicine doktor
  Det är första gången ett material skapas vid så högt tryck i ett laboratorium. Det öppnar dörren för att syntetisera fler nya material som tidigare bara kunde skapas i teorin.
  Igor Abrikosov, professor vid Linköpings universitet
  Det är en skillnad från distansutbildning, då sitter studenterna ofta ensamma hemma.
  Sofia Boo, programansvarig, vid Linköpings universitet.
  En rimlig tolkning är att män bli mer imponerade av finansiella påståenden.
  Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi, vid Linköpings universitet.
  Att få umgås med unga människor som verkligen vill någonting är en stor ynnest.
  Leif Burman, mottagare av Ingemars Lärarpris
  Vi vill kunna använda detta till applikationer där materialet ska ha olika egenskaper vid olika tidpunkter.
  Edwin Jager, universitetslektor vid Linköpings universitet
  Sverige har generellt låg antibiotikaförbrukning och ett gynnsamt resistensläge där man under flera år har arbetat med att minska användningen av antibiotika hos både människor och djur. Att vi trots detta ser en ökning av antibiotikaresistens bör vara en väckarklocka att vi behöver göra mer.
  Martin Holmbom
  I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden.
  Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp