36 MSEK — årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor och fördelas på 19 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar - cancer, njursjukdomar och ortopedi. 

Lundbergs Forskningsstiftelse bestr av fr vnster Olle Lark Christina Backman Hkan Olsson John Vivstam och Anders Klein

I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 57 stycken ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. Årets anslag har fördelats på forsknings­projekt med fokus bland annat på diabetes, prostata­cancer, leukemi, reumatologi och benskörhet. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning och geografiskt är de till allra största delen relaterade till Göteborg, Lund och Stockholm. 

”Det stora antalet ansökningar i år talar för hög aktivitetsgrad inom den medicinska forskningen. Det gläder oss att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Det var en fröjd att läsa årets ansökningar. Konkurrensen var stentuff, ansökningarna visar upp forskning som kan resultera i en fenomenal sjukvård. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför är stiftelsens stöd så kraftfull och viktig,” säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Kollage med foton frn tidigare anslag

Anslagens fördelning mellan de olika disciplinerna återspeglar ansökningarna; 23,4 miljoner kronor till cancer, 7,0 miljoner kronor till ortopedi och 5,5 miljoner kronor till njursjukdomar. 

2020 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

 • Cancer
  • Lina Zhao, Datorbaserade metoder riktade mot PRMT5-enzymet, bidrar till behandlingen av leukemi

250 000 kr, Lunds universitet

  • Chandrasekhar Kanduri, Long noncoding RNAs in cancer: From basic mechanisms to therapeutic applications

3 000 000 kr, Göteborgs universitet

  • Jens Nielsen, Validering av glykosaminoglykaner som en likvidbiopsiplatform för diagnos av urologiska cancerformer

1 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

  • Marcus Järås, Utveckling av nya immunterapier för behandling av akut myeloisk leukemi

700 000 kr, Lunds universitet

  • Nils Norlin, Molekylär profilering av vävnad – visualisering av cancerbiopsier i fler färger än vad ögat möter

1 000 000 kr, Lunds universitet

  • Caterina Finizia, Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap- och sväljträning på huvud-halscancerpatienter

300 000 kr, Göteborgs universitet

  • Göran Jönsson, Utrustning för högupplöst och spatiell genomisk analys av tumörvävnad 

2 000 000 kr, Lunds universitet

  • Matti Poutanen, Högkänslig utrustning för att mäta könssteroider – forskning inom prostatacancer och osteoporos

2 000 000 kr, Göteborgs universitet

  • Simon Elsässer, sORF peptider i tumörbiologi och diagnos

2 700 000 kr, Karolinska Institutet

  • Inger Gjertsson, Ansökan om stöd till infrastruktur i form av ett avancerat automatiserat mikroskop

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

  • Thoas Fioretos, Stöd till Medicinsk forskning genom Centrum för Translationell Genomik

2 700 000 kr, Lunds universitet

  • Björn Nilsson, Geldokumentationssystem för forskning runt blodcancer och njursjukdomar

280 000 kr, Lunds universitet

  • Mohamed Altai, Grundinstrumentation för att installera ett nytt teranostiskt laboratorium vid Lunds universitet

1 000 000 kr, Lunds universitet

  • Andreas Fhager, Samverkanslabb för mikrovågsteknik på Sahlgrenska

3 500 000 kr, Chalmers tekniska högskola

 • Njursjukdomar
  • Diana Karpman, Upprustning av njurforskning vid Lunds universitet

2 000 000 kr, Lunds universitet

  • Fredrik Bäckhed, Bakterier och mitokondrier i njur- och cancersjukdom

3 500 000 kr, Göteborgs universitet

 • Ortopedi
  • Ulrika Islander, Cell-sorteringssystem för studier av molekylära mekanismer vid inflammations-inducerad osteoporos

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

  • Lars Kölby, Stamceller inom plastikkirurgi, ryggortopedi och för att bota diabetes 
   typ 1 - fortsättning

2 000 000 kr, Göteborgs universitet

  • Tao Jin, In vivo imaging för forskning inom ortopedi och reumatologi

2 500 000 kr, Göteborgs universitet

Foton:

 1. IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse består av från vänster: Olle Larkö, Christina Backman, Håkan Olsson, John Vivstam och Anders Klein – Fotograf: Magnus Gotander
 2. Kollage med foton från tidigare anslag – Fotograf: Annika Söderpalm
   

För mer information, v.v. kontakta:
Christina Backman                                                                                                                    
Styrelseordförande                                                                                                                                                  
Mobil: +46 734 33 7140           

christina@backmanconsult.se        


Olle Larkö
Styrelseledamot  
Mobil: +46 727 19 70 45  
olle.larko@sahlgrenska.gu.se  

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor och fördelas på 19 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar - cancer, njursjukdomar och ortopedi.
Twittra det här

Citat

Det stora antalet ansökningar i år talar för hög aktivitetsgrad inom den medicinska forskningen. Det gläder oss att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt
Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
Det var en fröjd att läsa årets ansökningar. Konkurrensen var stentuff, ansökningarna visar upp forskning som kan resultera i en fenomenal sjukvård. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför är stiftelsens stöd så kraftfull och viktig
Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.