37 MSEK — årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 MSEK. Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar - cancer, njursjukdomar och ortopedi.

I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 43 ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. Årets anslag har fördelats på forsknings­projekt med fokus bland annat på leukemi, njursvikt, spridd cancersjukdom och frakturer. Stiftelsen prioriterar ansökningar som gäller inköp av teknisk forskningsutrustning och geografiskt är de till allra största delen relaterade till Göteborg, Lund och Stockholm.

”Vi gläder oss över att det inkommit så  många bra ansökningar med hög kvalitet och att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Genomgående teman är behandling med målsökande terapier, AI där apparatur kan känna igen strukturer och utrustning för att kunna studera transplantationsresultat av njurar. Stiftelsens stöd är särskilt viktigt eftersom det ofta är svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning,” säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Anslagens fördelning mellan de olika disciplinerna återspeglar ansökningarna; 16,4 miljoner kronor till cancer, 15,7 miljoner kronor till ortopedi och 5 miljoner kronor till njursjukdomar. 

Vid styrelsemöte den 13 september tillträdde professor Gunilla Westergren-Thorsson som ny styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Hon ersätter Håkan Ohlsson som avled oväntat tidigare i år. För mer information om styrelsen se Styrelsen - IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse (lundbergsstiftelsen.se)


2021 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

 • Cancer

  • Eva Forssell-Aronsson, Behandling av spridd cancersjukdom med radioaktiva läkemedel – utveckling och test av nya strategier
   13 000 000 kr, Göteborgs universitet
  • Karin Leandersson, Immunförsvaret vid metastaserande bröstcancer
   1 000 000 kr, Lunds universitet
  • Roberto Valente, Endoskopisk utrustning för studier av bl a cancer I bukspottkörteln
   400 000 kr, Umeå universitet
  • Sophia Zackrisson, Stor databas för utvärdering av artificiell intelligens för modernisering av bröstcancerscreening
   300 000 kr, Lunds universitet 
  • Maria Holstensson, Forskningsutrusning för kinetikanalys med nya radiofarmaka för PET-undersökningar
   1 000 000 kr, Huddinge sjukhus
  • Tommy Martinsson, Studier av barncancer formen neuroblastom, Identifiering av terapeutiska mål
   700 000 kr, Göteborgs universitet
    
 • Njursjukdomar
  • Elin Esbjörner, RNA- läkemedelstransportörer för framtida behandlingar av njursvikt
   2 000 000 kr, Chalmers tekniska högskola
  • Michael Olausson, Utrustning för att kunna studera hur man kan förbättra transplantationsresultat
   3 000 000 kr, Göteborgs universitet
    
 • Ortopedi
  • Paul Bourgine, Optisk utrustning för leukemiforskning;  Konfokalmikrosopi
   3 000 000 kr, Lunds universitet
  • Margarita Trobos, Utrustning för att studera infektioner i samband med ortopediska implantat
   1 700 000 kr, Göteborgs universitet
  • Anders Palmquist, Mekanisk evolution hos benvävnad kring ortopediska implantat
   3 000 000 kr, Göteborgs universitet
  • Anders Björkman, Korrektion av handledsdeformiteter med virtuell operationsplanering
   500 000 kr, Göteborgs universitet
  • Andrei Chagin, Åldrande av skelettens stamcellsnisch vid osteoporos
   4 200 000 kr, Göteborgs universitet
  • Claes Ohlsson, Nya specifika biomarkörer och läkemedelsmål för frakturer
   3 300 000 kr, Göteborgs universitet

Foton:

 1. IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse består av från vänster:  Anders Klein, Olle Larkö, Christina Backman (ordförande), Gunilla Westergren-Thorsson och John Vivstam - Fotograf: Magnus Gotander
 2. Kollage med foton från tidigare anslag – Fotograf: Annika Söderpalm

  För mer information, v.v. kontakta:

  Christina Backman                                               
  Styrelseordförande
  Lundbergs Forskningsstiftelse                                   
  Mobil: +46 727 19 70 45          
  christina@backmanconsult.se  


  Olle Larkö 
  Styrelseledamot 

  Lundbergs Forskningsstiftelse
  Mobil: +46 734 33 71 40 
  olle.larko@sahlgrenska.gu.se    
   

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2021 har 573 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 965 MSEK, varav 37 MSEK beviljades 2021. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 MSEK. Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar - cancer, njursjukdomar och ortopedi.
Twittra det här

Citat

Vi gläder oss över att det inkommit så  många bra ansökningar med hög kvalitet och att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt.
kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
Genomgående teman är behandling med målsökande terapier, AI där apparatur kan känna igen strukturer och utrustning för att kunna studera transplantationsresultat av njurar. Stiftelsens stöd är särskilt viktigt eftersom det ofta är svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning.
,säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse