Förbättrade analysmetoder med hjälp av en robot inom forskning kring diabetes typ-1 med medel från Lundbergs Forskningsstiftelse

Report this content

Av 1 000 nyfödda svenska barn kommer 15 att få typ 1-diabetes innan de fyllt 15 år. Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet, leder en forskargrupp som studerar barn i riskzonen och arbetar med att hitta en behandling som förhindrar att sjukdomen bryter ut. När en behandling finns kan det bli aktuellt med allmän screening. Det förutsätter i sin tur avsevärt förbättrade analysmetoder, vilket nu möjliggörs med 3,3 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse.

ke Lernmark Foto Annika Sderpalm

Typ 1-diabetes beror på genetiska förutsättningar och inte på konsumtion av socker vilket många fortfarande tror. Åke Lernmark föredrar att kalla sjukdomen för autoimmun diabetes:

”Det handlar om att immunförsvaret gör en feltolkning av vissa virus och börjar bekämpa kroppens insulinproducerande celler och därmed kroppens förmåga att reglera blodsockernivån”.

Sedan 2004 pågår en studie med 8 400 barn i Tyskland, USA, Finland och Sverige som har de genetiska anlagen för sjukdomen. I studien har forskarna kunnat konstatera att barn som utvecklar autoantikroppar mot sitt eget insulin oftast gör det redan vid ett års ålder. 

Rr Foto Annika Sderpalm

Forskarna förordar screening för att barn i riskzonen ska upptäckas tidigt. Men en allmän screening kommer inte att införas så länge det saknas en förebyggande behandling att erbjuda. Hösten 2018 påbörjade därför gruppen vid Clinical Research Centre (CRC) en uppföljande studie. I den ska ingå över 400 svenska barn med förhöjd ärftlig risk för autoimmun diabetes som ännu inte utvecklat någon autoantikropp mot insulin. De behandlas med insulin och förhoppningen är att det ska förhindra uppkomsten av autoantikroppar.

”Barnen får insulin varje dag under tre års tid för att immunförsvaret ska förstå att insulin är ofarligt. Efter tre år är den mest kritiska perioden passerad. Vi följer barnen tills de är sju år för att se om det fungerar”.

Ger studien önskat resultat kommer allmän screening ett steg närmare. Men om alla barn ska testas krävs att analysmetoderna förbättras av sevärt. I dagsläget måste fyra olika prover analyseras var för sig. Dessutom fordras radioaktivt märkta kemikalier vilka medför risker för både personal och miljö och också begränsar antalet laboratorier som kan utföra analyserna. Pengarna från Lundbergs Forskningsstiftelse gör det möjligt att effektivisera och förbättra metoderna.

Pipett Foto Annika Sderpalm

”Tack vare anslaget kan vi nu låta tillverka en avancerad robot som analyserar alla fyra proverna samtidigt utan att använda radioaktiva ämnen. Roboten medför också att testerna kan utföras med betydligt mindre mängder blod vilket är särskilt positivt när det handlar om små barn”, säger Åke Lernmark.

Läs mer i en intervju med Åke Lernmark på Lundbergsstiftelsens hemsida:
https://www.lundbergsstiftelsen.se/2019/ake-lernmark/


Foton: Annika Söderpalm

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Christina Backman                                                                                                                  Styrelseordförande                                                                                                    
Mobil: +46 727 19 70 45                                                   

christina@backmanconsult.se

Olle Larkö    
Styrelseledamot  
Mobil: +46 734 33 7140                                                      
olle.larko@sahlgrenska.gu.se 


Åke Lernmark
Seniorprofessor vid Clinical Research Centre, Lunds universitet
ake.lernmark@med.lu.se; +46 40 39 19 01 alt +46 706 16 47 79

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2019 har 539 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 852 MSEK och under 2019 delades totalt 37 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Kort fakta
Över 10 % av befolkningen drabbas av autoimmuna sjukdomar. Innan sjukdomen bryter ut kan den spåras med autoantikroppar. Dessa reagerar mot särskilda protein vid reumatoid artrit, tarmprotein vid celiaki, betaceller vid diabetes eller neuron vid multiple skleros eller narkolepsi. Projektet går ut på att testa en ny metod för att upptäcka autoantikroppar innan sjukdom bryter ut. Metoden utnyttjar  genteknologi i en laboratorierobot. Den kräver bara en droppe blod och kan bestämma flera autoantikroppar samtidigt. Målet är att undersöka befolkningen för autoantikroppar mot olika autoimmuna sjukdomar och därigenom stärka den forskning som går ut på att förebygga och bota autoimmuna sjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Av 1 000 nyfödda svenska barn kommer 15 att få typ 1-diabetes innan de fyllt 15 år. Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet, leder en forskargrupp som studerar barn i riskzonen och arbetar med att hitta en behandling som förhindrar att sjukdomen bryter ut. När en behandling finns kan det bli aktuellt med allmän screening. Det förutsätter i sin tur avsevärt förbättrade analysmetoder, vilket nu möjliggörs med 3,3 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse.
Twittra det här

Citat

Det handlar om att immunförsvaret gör en feltolkning av vissa virus och börjar bekämpa kroppens insulinproducerande celler och därmed kroppens förmåga att reglera blodsockernivån
Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet
Barnen får insulin varje dag under tre års tid för att immunförsvaret ska förstå att insulin är ofarligt. Efter tre år är den mest kritiska perioden passerad. Vi följer barnen tills de är sju år för att se om det fungerar
Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet
Tack vare anslaget kan vi nu låta tillverka en avancerad robot som analyserar alla fyra proverna samtidigt utan att använda radioaktiva ämnen. Roboten medför också att testerna kan utföras med betydligt mindre mängder blod vilket är särskilt positivt när det handlar om små barn
Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet