Klinisk studie av behandling av spridd ögonmelanom förutsätter avancerad teknik

Report this content

Malignt melanom i ögat med spridning till levern är en cancerform med dyster prognos eftersom det saknas effektiv behandling. Men det kan ändras. Under sommaren har en studie startat som är ett första steg mot en individbaserad behandling. Ett anslag om fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse år 2019 gjorde det möjligt för forskarna att köpa in avancerad teknik som är avgörande för den förestående studien.


Behandlingen av hudcancer, malignt melanom, har förbättrats väldigt mycket det senaste decenniet och idag är överlevnaden hög. Men det gäller inte för dem som råkar ut för malignt melanom i ögat, ögonmelanom. Ungefär hälften av de patienterna drabbas av metastaser i levern och då blir sjukdomen livshotande.
Överlevnaden är oftast inte mer än tio månader.


Vid ögonmelanom är tumörcellerna väldigt lika de friska cellerna och därför upptäcks de inte av patienternas immunförsvar och dess T-celler. Professor Jonas Nilsson vid Sahlgrenska Cancer Center upptäckte en molekyl som det finns mer av på melanomcellerna än på övriga celler och har utvecklat en behandlingsmetod som går ut på att få T-cellerna att reagera på den molekylen. Fortsatt utveckling av metoden krävde dock ny teknisk utrustning. Ett anslag om fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse år 2019 gjorde att den kunde anskaffas. Nu finns bland annat en avancerad bioreaktor som kan modifiera och duplicera patienternas T-celler och under sommaren har en klinisk studie av behandlingen startat.

Egna T-celler injiceras i levern
I studien ska forskarna ta T-celler från patientens tumör och sedan duplicera dem i bioreaktorn. Då Jonas Nilsson nu är verksam vid Harry Perkins Institute of Medical Research i Perth, Australien, är det Lars Ny, överläkare i onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som ansvarar för studien.

”När vi har renat fram T-cellerna och duplicerat dem i bioreaktorn ska vi testa ett helt nytt sätt att föra tillbaka dem till patienten. Vi ska injicera dem direkt i levern där tumören finns. Då undviker vi den utspädning i hela kroppen som uppstår när man ger T-celler intravenöst, vilket är vad man brukar göra. I det här första steget vill vi se om T-cellerna, när de injicerats i tumören, klarar att skilja tumörceller från friska celler,” berättar Lars Ny.

En patient i taget
Studien, som har försenats av pandemin, ska vara klar 2022. Metoden är väldigt resurskrävande och man arbetar med en patient i taget. Totalt ingår sex patienter som har ögonmelanom med spridning till levern och som redan har testat minst en annan behandlingsmetod.

”För att få fram T-cellerna som ska injiceras krävs en till två personers arbete i fyra-fem veckor. Patienten måste få både för- och efterbehandling och övervakas noga genom hela processen. Vi hoppas kunna ta med två patienter i halvåret,”  tillägger Lars Ny.

Med kunskap från den första studien om hur patienten och tumören reagerar på behandlingen, kan forskarna sedan gå vidare. I nästa steg planerar man att, med hjälp av bioreaktorn, genmodifiera T-cellerna för att göra dem ännu effektivare i tumörbekämpningen.

Jonas Nilsson följer med spänning arbetet från Perth:
”Ända sedan 2016, då vi fick första tecknet på att cellprodukter som vi själva tillverkat faktiskt kan döda melanomceller, har jag sett fram emot att kunna göra nytta för patienter med denna behandling.”


På Lundbergstiftelsens hemsida finns intervjuer med  Jonas Nilsson och Lars Ny. https://www.lundbergsstiftelsen.se/cancer/klinisk-studie-av-ny-individbaserad-behandling-for-ogonmelanom

Fotograf: Annika Söderpalm

Bildtexter:

  1. Jonas Nilsson

  2. Lars Ny

  3. Transfektionsapparat

För mer information, v.v. kontakta::

Christina Backman
Styrelseordförande

Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se


Olle Larkö
Styrelseledamot
Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 71 40

olle.larko@sahlgrenska.gu.se  

Jonas Nilsson, PhD, Professor, Sahlgrenska Center for Cancer Research, Department of Surgery, Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg,
jonas.a.nilsson@surgery.gu.se +46 730 27 3 039 


Lars Ny, Universitetslektor, Avdelningen för Onkologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Överläkare, Vo Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lars.ny@oncology.gu.se +46 700 20 61 98

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Malignt melanom i ögat med spridning till levern är en cancerform med dyster prognos eftersom det saknas effektiv behandling. Men det kan ändras. Under sommaren har en studie startat som är ett första steg mot en individbaserad behandling. Ett anslag om fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse år 2019 gjorde det möjligt för forskarna att köpa in avancerad teknik som är avgörande för den förestående studien.
Twittra det här

Citat

När vi har renat fram T-cellerna och duplicerat dem i bioreaktorn ska vi testa ett helt nytt sätt att föra tillbaka dem till patienten. Vi ska injicera dem direkt i levern där tumören finns. Då undviker vi den utspädning i hela kroppen som uppstår när man ger T-celler intravenöst, vilket är vad man brukar göra. I det här första steget vill vi se om T-cellerna, när de injicerats i tumören, klarar att skilja tumörceller från friska celler.
berättar Lars Ny
För att få fram T-cellerna som ska injiceras krävs en till två personers arbete i fyra-fem veckor. Patienten måste få både för- och efterbehandling och övervakas noga genom hela processen. Vi hoppas kunna ta med två patienter i halvåret.
tillägger Lars Ny.
Jonas Nilsson följer med spänning arbetet från Perth: ​​​​​​​Ända sedan 2016, då vi fick första tecknet på att cellprodukter som vi själva tillverkat faktiskt kan döda melanomceller, har jag sett fram emot att kunna göra nytta för patienter med denna behandling.
säger Jonas Nilsson, som med spänning följer arbetet från Perth: