Lundbergs Forskningsstiftelse firar 40 år och anslår 15 MSEK till forskning om värdet av medicinsk teknologi

Report this content

Sedan instiftandet 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut över en miljard kronor till forskning om cancer, ortopedi och njursjukdomar. Stiftelsen prioriterar anslag till medicinsk teknik. Vid jubileumsfirandet den 28 september tillkännagavs en donation om 15 MSEK till ett forskningsprojekt om det samhällsekonomiska värdet av medicinsk teknologi, analyserat ur flera olika perspektiv. Forskningen bedrivs vid Centre for Health Governance på Göteborgs universitet.

”Ibland är det enklare för forskare att få anställa personal än att få köpa in den medicinska teknik de behöver”, säger professor emeritus Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse. Han betonar vikten av att forskarna får tillgång till medicinsk teknik i framkant och menar att det är avgörande för att svensk forskning fortsatt ska kunna hålla hög internationell kvalitet och utveckla bättre behandlingar för sjukdomar som orsakar mycket lidande och död.”Stiftelsens anslag bidrar till snabbare forskningsprocesser och över tid har vi absolut bidragit till bättre forskning och bättre behandlingar. I slutändan är vi till för patienterna, det ska man komma ihåg.”

En stiftelse kan inte göra mer nytta än vad pengarna räcker till, därför är styrelsen och kapitalförvaltningen avgörande faktorer.”Vi har lyckats väl i vår kapitalförvaltning och har hittills kunnat dela ut mer än en miljard kronor till fler än 500 projekt. Och vi har en liten men mycket kompetent styrelse. Ibland beviljar vi anslag till projekt som andra bedömer som lite udda. Med facit i hand ser vi att sådana projekt ofta gör stor skillnad,” säger Christina Backman, ordförande i styrelsen för Lundbergs Forskningsstiftelse.

15 miljoner till forskning om samhällsnytta
Under jubileumsfirandet i Göteborg tillkännagavs att stiftelsen markerar sina 40 år med en donation om 15 miljoner kronor till forskningsprojektet Medicinska teknologier – samhällsekonomiska kostnader, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Projektet genomförs vid Centre for Health Governance vid Göteborgs universitet – en tvärvetenskaplig satsning för forskning om styrning och hälsoekonomi inom hälso- och sjukvårdssektorn med forskare från både Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin.

”Projektet ska ge kunskap om vad investeringar i medicinsk teknologi betyder ur ett hälsoekonomiskt perspektiv inklusive patient- och organisationsperspektiv”, säger professor Ewa Wikström, föreståndare för Centre for Health Governance.

Olika perspektiv skapar goda förutsättningar
Prioriteringsfrågorna blir allt viktigare och allt svårare inom hälso- och sjukvården. Vanligen styrs prioriteringarna av att den tillgängliga vården ska nå så många som möjligt. Risken är att det bidrar till att investeringar i teknologi som kostar mycket initialt väljs bort, trots att de på längre sikt kan komma att gynna många och vara resurseffektiva. Det nu aktuella forskningsprojektet är unikt genom sin kombination av flera olika perspektiv.

”Vi ska göra en hälsoekonomisk analys av den medicinska teknologins betydelse som inkluderar både samhället, patienterna och vårdens beslutsfattande och organisation. Det innebär att vi får arbeta med data som inte brukar kombineras vilket kan ge väldigt intressanta resultat. På sikt ska vi tillhandahålla väl underbyggda underlag till beslutsfattare inom vården.”

Forskningsprojektet är treårigt. Både patient- och organisationsperspektiven kräver insamling av nya data, främst i form av intervjuer. Annan data finns tillgänglig sedan tidigare.

”Vi ska följa upp medicintekniska satsningar som redan gjorts genom att hämta data i befintliga register. I den delen kan vi snabbt komma upp på banan och vi kommer att kunna säga ganska mycket om tre år”, avslutar Ewa Wikström.Bild 1: Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse, Ewa Wikström, professor i Health Governance, Christina Backman, ordförande Lundbergs Forskningsstiftelse

Bild 2: Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi och Ewa Wikström, professor i Health Governance

Foto: Magnus Gotander

BAKGRUNDSFAKTA

Om forskningsprojektet MEDICINSKA TEKNOLOGIER – samhällsekonomiska kostnader, tillgänglighet och kostnadseffektivitet:

Övergripande målsättning:
Förbättra kunskapen om den individuella och samhällsekonomiska betydelsen av medicinska teknologier och förbättrade behandlingsmetoder, och klargöra och analysera i sammanhanget relevanta besluts- och införandeprocesser.

Består av tre delprojekt:

  1. Hälsoekonomisk analys
  • Samhällsekonomiska effekter av ny medicinsk teknologi
  • Tillgänglighet avseende nya behandlingsmetoder som möjliggjorts av införande av nya medicinska teknologier (skillnader i tillgång till nya behandlingar beroende på regionala differenser och patienters socioekonomiska tillhörighet)
  • Kostnadseffektivitet avseende nya behandlingsmetoder som möjliggjorts av införandet av ny medicinsk teknologi

Ansvariga forskare: Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi och Gustav Kjellsson, docent i nationalekonomi

  1. Patientupplevelse
  2. Organisatoriskt perspektiv på införandet av medicinsk teknologi
  • Individuell betydelse av nya behandlingsmetoder – patienters upplevelser
  • Organisatoriskt perspektiv och ansvar för nyttjande av ny medicinsk teknologi

Ansvariga forskare: Ewa Wikström, professor i Health Governance och Mikael Cäker, docent i företagsekonomi

Pågår: 2023-01-01 – 2025-12-31

Projektansvarig: Professor Kristian Bolin

För mer information, v.v. kontakta:

Christina Backman
Styrelseordförande

Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45

christina@backmanconsult.se

Olle Larkö
Styrelseledamot
Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140

olle.larko@sahlgrenska.gu.se


Ewa Wikström
Professor i Health Governance,

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Föreståndare, Centre for Health Governance

Mobil: +46 720-83 55 78
ewa.wikstrom@handels.gu.se

Kristian Bolin
Professor i hälsoekonomi
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Mobil: +46 706 55 46 24
kristian.bolin@gu.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2021 har 573 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 965 MSEK, varav 37 MSEK beviljades 2021. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sedan instiftandet 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut över en miljard kronor till forskning om cancer, ortopedi och njursjukdomar. Stiftelsen prioriterar anslag till medicinsk teknik. Vid jubileumsfirandet den 28 september tillkännagavs en donation om 15 MSEK till ett forskningsprojekt om det samhällsekonomiska värdet av medicinsk teknologi, analyserat ur flera olika perspektiv. Forskningen bedrivs vid Centre for Health Governance på Göteborgs universitet.
Twittra det här

Citat

Ibland är det enklare för forskare att få anställa personal än att få köpa in den medicinska teknik de behöver. säger professor emeritus Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse.
,säger professor emeritus Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse.
Stiftelsens anslag bidrar till snabbare forskningsprocesser och över tid har vi absolut bidragit till bättre forskning och bättre behandlingar. I slutändan är vi till för patienterna, det ska man komma ihåg.
tillägger Olle Larkö.
Vi har lyckats väl i vår kapitalförvaltning och har hittills kunnat dela ut mer än en miljard kronor till fler än 500 projekt. Och vi har en liten men mycket kompetent styrelse. Ibland beviljar vi anslag till projekt som andra bedömer som lite udda. Med facit i hand ser vi att sådana projekt ofta gör stor skillnad.
, säger Christina Backman, ordförande i styrelsen för Lundbergs Forskningsstiftelse.
Projektet ska ge kunskap om vad investeringar i medicinsk teknologi betyder ur ett hälsoekonomiskt perspektiv inklusive patient- och organisationsperspektiv.
, säger professor Ewa Wikström, föreståndare för Centre for Health Governance.
Vi ska följa upp medicintekniska satsningar som redan gjorts genom att hämta data i befintliga register. I den delen kan vi snabbt komma upp på banan och vi kommer att kunna säga ganska mycket om tre år.
, avslutar Ewa Wikström.