Lundbergs Forskningsstiftelse ger anslag till forskning kring tarmbakterier

Just nu är tarmbakterier i fokus för mångas intresse. Professor Gunnar C. Hansson vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin leder forskargruppen som är världsledande inom området. Specifikt forskningen kring slemlagret på tarmens insida och hur det byggs upp i samverkan mellan bakterier och tarm. Med anslaget på 2,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse ska forskargruppen köpa in ett konfokalmikroskop.
Det nya konfokalmikroskopet som ska köpas in för anslaget från Lundbergs Forskningsstiftelse kommer öka kapaciteten och dessutom göra det möjligt att filma hur bakterier, slemlager och tarmceller samverkar. Forskarna hoppas bland annat identifiera ämnen som bakterierna använder som signal till tarmcellerna om att göra mer och bättre slem.

Slemlagret som tapetserar tarmens insida består av långa molekylkedjor i nätliknande flak som travas på varandra i flera lager till en snårig struktur – ogenomtränglig för bakterier men genomsläpplig för det vi äter. I tjocktarmen är lagret två tiondels millimeter tjockt, förnyas helt en gång i timmen och äts upp från ytan av tarmbakterierna. Energin skickar de tillbaka till tarmcellerna. Dessutom signalerar de på något sätt till tarmen för att öka produktionen av slem. Vilka bakterier som är viktiga och vad de använder för signaler försöker Gunnar C. Hanssons forskargrupp ta reda på.


Om slemlagret inte fungerar som det ska, om det blir för tunt eller för genomsläppligt kan bakterier komma igenom och risken är då att de kommer i kontakt med cellerna i tarmen. När det sker i stor skala orsakar det inflammation i tarmväggen, vilket leder till ökad celldelning och en sådan ökar alltid risken för mutationer. Har man otur blir det mutationer som är cancerframkallande.

Ett sätt att minska risken för tjocktarmscancer är därför att se till att tarmens slemlager är i topptrim så att bakterierna inte kan ta sig igenom. Det gör man genom att mata tarmbakterierna med det de vill ha. Då samarbetar de så att slemlagret kan byggas upp och förnyas optimalt. Det är alltså samma bakterier som antingen ser till att befinna sig långt från våra tarmceller om vi håller dem nöjda, eller som, om de inte får vad de vill, tränger genom slemlagret och orsakar inflammation. Och vad är det då de vill ha? Jo, fibrer, det vill säga sådana kolhydrater som vi själva inte kan bryta ner men som bakterierna kan tillgodogöra sig. Denna typ av fibrer hittar man i växtriket; grönsaker, baljväxter, fullkorn.

– När vi ger möss fiberfattig kost tar det bara tre dagar innan tarmbakterierna börjar ta sig genom slemlagret, säger Gunnar C. Hansson.

På Lundbergsstiftelsens hemsida finns en intervju med Gunnar C. Hansson: http://www.lundbergsstiftelsen.se/2018/gunnar-hansson/

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman 
Styreleseordförande                                                                                                
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse               
Mobil: +46 727 19 70 45                                                                  
christina@backmanconsult.se                                            

Olle Larkö  
Styrelseledamot
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@outlook.com   


Professor Gunnar C. Hansson, MD, PhD
Mucin Biology Groups, Dept. Medical Biochemistry, University of Gothenburg
gunnar.hansson@medkem.gu.se   +46 709 490005


Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2018 har 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 815 MSEK och under 2018 delades totalt 36,5 MSEK ut. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder kronor. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Just nu är tarmbakterier i fokus för mångas intresse. Professor Gunnar C. Hansson vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin leder forskargruppen som är världsledande inom området. Specifikt forskningen kring slemlagret på tarmens insida och hur det byggs upp i samverkan mellan bakterier och tarm. Med anslaget på 2,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse ska forskargruppen köpa in ett konfokalmikroskop.
Twittra det här