Dela

Kontakt

 • Stefan Sonesson

  Sverigechef Mercy Ships


  +46 730 400 205
 • Citat

  Att statsöverhuvuden på detta sätt väljer att aktivt stötta vår verksamhet är imponerande i sig och stärker ytterligare våra möjligheter att förbättra sjukvården i Afrikas fattigaste länder.
  , säger Stefan Sonesson, Sverigechef för Mercy Ships.
  Jag blir berörd av det stora engagemang som näringslivet i Sverige visat under byggnationen av Global Mercy. Stena RoRo har lett detta unika projekt och ett flertal andra svenska företag har varit med och gjort det möjligt. De har lagt ner själ och hjärta i arbetet som i slutändan handlar om att förvandla människors liv.
  fortsätter Stefan Sonesson.
  Jag hoppas under volontärsjobbet få ännu bättre insyn i organisationen och även lära mig en del nytt om marin verksamhet och skeppsbyggnad. Men även träffa nya människor och jobba tillsammans i ett projekt.
  säger Pär Leander, blivande volontär ombord på Global Mercy i Antwerpen.
  Idag är det en dröm som går i uppfyllelse – inte bara för oss utan också för dem vi hjälper. Jag har ofta hört afrikanska presidenter och hälsoministrar uttrycka att de önskar att deras vårdpersonal ska kunna utbilda sig i sina hemländer. Det här fartyget kommer att möjliggöra just det. Och många som lider av funktionshinder och missbildningar kommer att få tillgång till kirurgisk och annan vård och därmed kunna leva sina liv i sin fulla potential. Vår förhoppning är att detta nya fartyg och den besättning av volontärer som jobbar ombord ska bringa hopp, läkedom och livsavgörande förvandlingar till människor under de kommande 40–50 åren.
  sade Don Stephens, grundare av Mercy Ships, som deltog via länk
  Vi är mycket stolta över att leverera detta speciella fartyg. Verksamheten som ska utföras ombord har ställt särskilda och höga krav på fartygsbyggnationen. Det var första gången som varvet byggde den här typen av fartyg – en utmaning som de klarat mycket bra. För Mercy Ships betyder leveransen att deras kapacitet att hjälpa mer än fördubblas, och på Stena RoRo är vi glada för att genom Global Mercy få vara en del av deras fantastiska arbete.
  sade Per Westling, vd på Stena RoRo, som deltog via länk
  Jag är glad och hedrad över förtroendet att få gå in i rollen som Sverigechef för Mercy Ships som gör en fantastisk insats för tusentals utsatta människor i Afrika. Tillsammans med alla hängivna volontärer och gåvogivare kommer vår organisation och jag fortsätta kämpa för att ge ännu fler människor möjlighet till professionell och gratis sjukvård – och nytt hopp!
  säger Stefan Sonesson, tillträdande Sverigechef Mercy Ships.
  En sea trial är en avgörande kontroll, före leverans, som säkrar att vårt nya skräddarsydda fartyg kan bli den bas för hjälparbetet som hon är designad för att vara. Under en vecka i marschfart till sjöss görs en systematisk genomgång av olika operativa funktioner. Jag är väldigt nöjd med att kunna meddela att Global Mercy fick godkänt i alla delar. Nu återstår en del finputsning av inredningen, särskilt i sjukhusdelarna, innan det är dags för leverans
  säger Jim Paterson, Mercy Ships marina expert. 
  Jag känner mig så berörd av uppdraget att berätta om Mercy Ships och ska göra mitt allra bästa för att nå ut med berättelsen om den stora kärlek och medmänsklighet som hittills har varit avgörande för närmare tre miljoner människor. Engagemang och generositet från privatpersoner och näringsliv, med olika tro och livssyn men med en gemensam värdegrund att älska och tjäna andra, gör alla stor skillnad när de sätter skuldra mot skuldra. Tänk att allt detta finansieras med helt privata medel och att all personal ombord inte bara arbetar gratis utan dessutom står för sina egna kostnader.
  Rasmus Troedsson, talesperson Mercy Ships
  Vi mer än fördubblar kapaciteten med vårt nya fartyg, men också behovet av engagemang från volontärer, givare och partners. Med Rasmus Troedsson i rollen som vår talesperson kommer vi att kunna nå fler och öka engagemanget i Sverige för den unika berättelsen om Mercy Ships
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships Sverige.
  Global Mercy blir ett modernt underverk – ett specialbyggt sjukhusfartyg med anpassad utrustning, senaste teknologi och det moderna sjukhusets högutbildade förmågor. Fartyget i sig utgör också en unik uppmaning till handling för alla som känner sig kallade att göra en insats, en möjlighet för människor att använda sin kompetens för att göra positiv skillnad för global sjukvård
  Rosa Whitaker, president för Mercy Ships.
  Att verka ombord på Africa Mercy handlar mycket om att möta och samverka med andra människor inklusive besättning, patienter och den lokala befolkningen. Något som för min del inneburit många fantastiska minnen. En upplevelse som gjort stort avtryck var mötet med chefen för ett senegalesiskt rederi som vi diskuterade ett samarbete med när det gällde att få till sjöpraktik för några lokala besättningsmän ombord. Ett möte som för min del inledde en vänskap, som består än i dag. En vänskap som också innebar att jag blev medtagen och guidad på olika utflykter i Dakar men också hembjuden på middag för att träffa hans familj. Genom det fick jag en möjlighet att inte bara äta en ”äkta” hemlagad variant av deras nationalrätt ”Thiebou jen” men också få en inblick i senegalesiskt vardagsliv
  Ulf Ström, Chief Officer, Africa Mercy.
  ”Jag tjänstgjorde på ett fartyg som råkade lägga till i närheten av ett av Mercy Ships sjukhusfartyg i Honolulus hamn 1984. Jag imponerades av kvaliteten på besättningen och atmosfären ombord och sedan dess har jag tjänstgjort som volontär när jag varit ledig från min vanliga tjänst. Det är här jag ska vara, ingen tvekan om det. Läkarna och sjuksköterskorna kan inte utföra sitt fantastiska arbete utan ett fungerande fartyg. Och fartyget fungerar inte utan sjömän. Så därför behövs matroser, maskinister, tekniker och andra professionella. Arbetet ombord på sjukhusfartyget är lika oglamoröst som på andra fartyg men det ligger en djup tillfredsställelse i att man är med och möjliggör något som spelar stor roll och är helt avgörande för många fattiga, bortglömda och undanskymda medmänniskor.”
  Taylor Perez, kapten Africa Mercy.
  Vi vill nå ut till nyfikna som är eller håller på att utbildas inom fartygsdrift. Det behövs många olika kompetenser. Oavsett vilken roll man har ombord är den viktig och nödvändig för att vi ska kunna hjälpa de här utsatta människorna. Många volontärer i tekniska roller pratar om just den känslan; tillfredsställelsen i att i sin yrkesroll göra så stor skillnad för andra”,
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
  Operation av fistel i underlivet är ett av våra prioriterade medicinska områden. Behandlingen gör en enorm skillnad för kvinnorna och de får en ny framtid. Inför Mors Dag vill vi uppmuntra till att kombinera uppvaktningen av sin egen mamma med att ge en gåva till Mercy Ships och därigenom hjälpa andra mödrar
  Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
  Jag fick verkligen förståelse för både problemen och den stora betydelsen operationen har för de drabbade kvinnorna. Det var fantastiskt att få se dem läka och få tillbaka livsglädjen
  Birgitta Plyhm, pr-ansvarig för Mercy Ships i Sverige, som besökte sjukhusfartyget Africa Mercy när det för några år sedan var stationerat i Madagaskar.
  Den här platsen och tiden kommer jag att se tillbaka på och glädjas åt under resten av mitt liv. Jag tvivlade till och med på Gud men nu har mina böner blivit hörda. Jag har fått så mycket kärlek, nu är allt annorlunda och jag kan göra vad jag vill
  Mairamou, som opererades och rehabiliterades ombord på Africa Mercy tillsammans med en grupp kvinnor som alla hade samma besvär.
  Mercy Ships vill göra allt som står i vår makt för att förhindra ytterligare utbrott och spridning av coronavirus i Afrika. Därför har vi inrättat en stödfond för Afrika på 2,5 miljoner kronor. Med denna stödfond vill vi stödja de lokala myndigheterna, sjukhus och vårdinrättningar. Detta för att säkra att de fattigaste fortsätter att ha tillgång till medicinsk hjälp även under dessa osäkra tider
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
  Mercy Ships huvudsakliga uppgift är det senegalesiska folkets hälsa samt säkerheten och välbefinnandet för de egna volontärerna, besättning och personal över hela världen
  Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
  Fartyget bemannas med volontärer från hela världen. Många av dem med medicinska kunskaper har kallats hem för att hjälpa till med coronavirusets följder i sina hemländer och samtidigt har globala flygtransporter stängts ner. Det gör det omöjligt att i nuläget driva sjukhusfartyget, på ett säkert sätt och vi beklagar verkligen varje inställd behandling. Vi vet hur mycket de betyder för de enskilda människorna
  Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
  Vårt mål är att återvända med Africa Mercy till Afrika så snart som möjligt när restriktionerna har lättat, så att vi kan fortsätta vårt uppdrag att bringa hopp och läkedom till de fattiga människorna där. När vi ser över våra framtida aktiviteter tittar vi också på möjligheten att återvända till Senegal för att fullfölja vårt uppdrag där
  Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships.
  Jag tror att när du får en gåva är det tänkt att du ska dela med dig av den.
  Odry Agbessi, kirurg ombod på Mercy Ships
  Mitt arbete här är ett kall, en passion som hjälper andra. Jag blir glad av att lära mig nya saker. I den här uppmuntrande miljön utvecklas jag i min yrkesroll och inser att tillsammans kan vi!
  Denise Ngum, elektriker och volontär på Africa Mercy
  Mercy Ships ger så mycket mer än vård och livsavgörande kirurgi. Vi ger medicinsk utbildning, skapar förutsättningar för utveckling av lokal infrastruktur för sjukvård och när vårt sjukhusfartyg lämnar hamnen har vi gett ett avtryck i form av en kultur av omtanke
  Rosa Whitaker, vd för Mercy Ships
  Jag är så tacksam över den kärlek och glädje jag har fått dela med människorna i Senegal
  Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
  Det är en fantastisk verksamhet som Mercy Ships bedriver och det var när jag läste om den och såg alla bilder som jag bestämde mig för att bli volontär
  Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships
  Jag jobbade ombord i en butik, eller ett kafé kan man nog kalla det, i totalt elva veckor. Ett väldigt socialt jobb där jag träffade såväl kirurger som opererat i tio timmar som människor som sökte vård. Det blev så många fina möten. Hemma i Sverige går man till läkaren för en liten förkylning, men i Senegal finns en annan verklighet
  Lovisa Bråse, volontär på Mercy Ships.
  Vi märker att den långsiktiga påverkan har ökat i betydelse. Ska vi kunna påverka en nations förmåga att ge bra sjukvård måste det till utbildning. Det räcker inte bara med att vi kommer med fartyget och stannar i tio månader för att genomföra operationer. Vår ambition är att genom utbildning ta utvecklingen framåt i de här ländernaDet är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
  Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
  Det är brist på medicinsk utrustning, vilket inkluderar allt från narkosutrustning till röntgenapparater och den apparatur som finns är ofta i dåligt skick. Att utrustningen finns är förstås avgörande, men den måste också fungera och för det behövs utbildning. Personalen får dessutom lära sig att utbilda andra, i syfte att i förlängningen göra det möjligt för de lokala aktörerna att själva ta ansvar för sin sjukvård och göra skillnad för sitt lands välfärd
  Per-Erik Wärme, narkosläkare som tjänstgjort ombord på Africa Mercy.
  Att vara långsiktig genom utbildning är en av våra viktigaste uppgifter och det har effekt. När vi för något år sedan var tillbaka i Guinea såg vi en jättefin utveckling. Där har vi bland annat byggt en skola som kan utbilda 300 tandläkare årligen. Drygt 1 200 personer har nu utbildats där
  Tomas Fransson, Sverigechef, Mercy Ships.
  Vi är priviligierade som får komma tillbaka till Senegal. Tillsammans med nuvarande regering och sjukvårdspersonal hoppas vi kunna bidra till minskat lidande för de som har begränsad tillgång till kirurgisk vård
  Donovan Palmer, VD Mercy Ships
  I september 2017 signerade vi avtalet med Mercy Ships och redan då startade förberedelserna inför ankomsten. Jag vill tacka alla som varit involverade för deras outtröttliga arbete som är förutsättningen för att vi ska lyckas med det här projektet
  Senegals hälso- och socialministern Abdoulaye Diouf Sarr
  Det var en härlig känsla att se våra vänner stå på bryggan när skeppet kom in till Dakars hamn. Dakar är en rik stad, men i Senegal lever ca 40% av befolkningen på under 2 dollar / dag. Vi är här för se vilka som behöver kirurgisk sjukvård och vi kommer att arbeta tillsammans med lokala sjukvården för bättre och säkrare sjukvård. Utmaningen kan vara att behoven är som störst långt in i landet, men vi kommer att göra screeningdagar även där. Det är då sjukskötskor och doktorer undersöker om vi som är ett flytande sjukhus, kan hjälpa till kirurgiskt på något sätt. Vår önskan är alltid att kunna hjälpa dem som behöver det mest och att se läkedom för kropp och själ
  volontären Anneli Persson
  Vi är mycket glada och tacksamma att få möjlighet att vara välgörenhetspartners under det nyinstiftade seglingsevenemanget. Det är en fantastisk möjlighet att få berätta om vår verksamhet och belysa vikten av kvalificerad sjukvård där behovet är som störst. Det finns många sätt att engagera sig, både för privatpersoner och företag. Med gåvor men också genom att själv bli volontär. Alla tjänster efterfrågas, inte bara sjuvårdsrelaterade utan också restaurangpersonal, maskinister etc
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.
  Vi deltar i seglingseventet genom att stödja Mercy Ships som officiell välgörenhetspartner. Som en del av vårt samarbete vill vi få fler att upptäcka organisationen och dess viktiga arbete för att rädda och förändra liv
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Vi är glada över att ha nått den här betydelsefulla milstolpen och tacksamma att kunna vara delaktiga i att förändra så många människors liv
  Don Stephens, grundare av Mercy Ships
  Jag är särskilt tacksam för alla volontärer som jobbar ombord på Africa Mercy och som själva betalar sina resekostnader och sitt boende ombord för att bidra med den här hjälpen. Och förstås till alla givare som troget stödjer oss
  Don Stephens, grundare av Mercy Ships
  Det är avgörande att arbeta bredvid, inte bara lokala kirurger utan också narkosläkare, sjuksköterskor, biomedicinska tekniker, sjukhusadministratörer och andra för att öka möjligheten för befolkningen i landet ska kunna tas hand på ett bättre sätt i framtiden
  Gary Parker, käkkirurg och chefsläkare på Africa Mercy.
  Av världens 7,6 miljarder invånare är det de mest utsatta miljardernas röster som talar till oss. Den afrikanska kontinenten har den högsta mödra- och spädbarnsdödligheten, lägsta medellivslängden tillgång till nästan obefintliga kirurgisk tjänster. Det är därför Mercy Ships fortsätter att prioritera våra afrikanska samarbeten
  Don Stephens, grundare av Mercy Ships
  Våra kirurgiska program förändrar hela våra patienters liv. Och genom att signera samarbetsavtal med afrikanska nationer bygger vi tillsammans en kraftfull grund för hopp och läkedom, som bidrar till den övergripande utvecklingen av Väst- och Centralafrika.
  Mercy Ships VD Donovan Palmer
  Det är rörande att se de små barnen som är under ett år, när de blir ammade och fokuserar blicken på sina föräldrar. Ja, det är ett under att dessa barn får chansen till ett seende liv. De lite större barnen leker med varandra. Nu kan de också gå i skolan och sedan hjälpa till med att försörja sina familjer
  Anneli Persson, volontär och ögonsjuksköterska
  Dagen efter operationen, när vi tar av förbanden är reaktionerna mycket olika. Somliga skrattar men en del är chockade över att kunna se igen. Några barn vägrar att öppna ögonen och det finns vuxna, som fortfarande håller armarna framför sig för att kunna känna sig fram och ibland tar det ett tag för dem att vänja sig. Det var en kvinna, som berörde mig extra mycket - med tårar i ögonen tog hon all personal i hand och sa thank you, thank you
  Anneli Persson, volontär och ögonsjuksköterska
  Verksamheten bygger på volontärer som väljer att lämna sitt vanliga liv för några veckor, månader eller till och med år för att bidra till att hjälpa de allra mest utsatta människorna i världen. Många vittnar om vilken fantastisk upplevelse det är att tjänstgöra ombord. Förutom att deras insatser gör gott för många människor är det också en stor möjlighet till personlig utveckling för volontärerna själva. De tar dessutom med sig viktiga erfarenheter och insikter tillbaka till Sverige och sina arbetsgivare
  Tomas Fransson, vd för Mercy Ships Sverige
  Tiden på Mercy Ships har varit de bästa månaderna i mitt liv. Jag har fått så mycket kärlek från patienterna, dagpersonal och alla volontärer som arbetar här. Hjärtat bara svämmar över. Jag har också lärt mig att vara mer tacksam för vad jag har här hemma och vilka möjligheter som finns när man bor i ett rikt land där vi har det gott ställt
  Evelina Fasth, volontär
  Jag åker ut som volontär för att tjäna andra och kunna ge tandvård till de som saknar möjlighet att själva uppsöka tandläkare. Det har öppnat mina ögon för de enorma orättvisor som finns i världen. Det är inte alltid lätt eftersom man får se mycket fattigdom och man inser att man inte kan hjälpa alla som behöver hjälp. Men det blir sakta men säkert bättre i de flesta länderna och någon gång i framtiden hoppas jag att volontärtandläkare inte behövs! Jag har hört att volontärarbete är det tuffaste jobbet man kommer att älska (the toughest job you'll ever love) och det är verkligen sant! Jag skulle varmt rekommendera all tandvårdspersonal att åka ut som volontärer!
  Vera Alstad, Tandläkare och volontär
  Det var en fantastisk upplevelse. Innan jag skulle åka var jag väldigt nervös och undrade vad jag gett mig in på, men sedan slutade det med att jag förlängde min vistelse från 11 till 22 veckor. Jag hade länge tänkt att jag skulle vilja göra något liknande, men det hade inte blivit av. Nu blev möjligheten att få åka till Africa Mercy ett ypperligt tillfälle. Jag har fått vänner för livet, fått ta del av många olika kulturer och faktiskt också fått ett ökat självförtroende inom mitt eget yrke, min kunskap inom matservering uppskattades och togs till vara. Jag fick vara med och utforma nya rutiner och arbetssätt. Ombord är det tydligt uttryckt att allas insatser är lika viktiga, inte bara sjukvårdare utan restaurangpersonal, kockar, maskinister, städare osv. Jag ser tillbaka på 22 helt otroliga veckor, vill gärna åka tillbaka och rekommenderar alla som har möjlighet att göra detsamma. Det är en upplevelse för livet
  Maria Ekstrand, volontär
  Vi är otroligt glada över Stena Lines initiativ att låta sina anställda få möjlighet att volontärarbeta på Africa Mercy och vi är tacksamma över de strålade insatser som Maria har gjort ombord. Vi vet att det är en stor upplevelse att på olika sätt medverka till att hjälpa utsatta människor till ett bättre liv. Det är inte bara välgörande för dem som får ta emot hjälpen utan också för dem som får bidra. Vi hoppas att fler vill vara med och stötta vår verksamhet som volontärer
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
  Mercy Ships har bidragit med fantastiska resurser till vår sjukvård. Det är otroligt, jag har inte ord att beskriva det vi har upplevt. Vi arbetar med att utveckla vår sjukvård och är tacksamma både för utbildning och resurser från Mercy Ships och för den genuina omtanke om våra medborgares välbefinnande som de visar.
  Wilhelmina Jallah, Liberias hälsominister
  Vi är väldigt glada över att vi ska till Liberia igen. Det är vår första insats där sedan ebolaepidemin och med avtalet på plats kan vi nu påbörja förberedelsearbetet. Vi ser fram emot att kunna hjälpa många människor med mycket stora behov av vård
  Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships
  Det känns fantastiskt att vi nu har anlänt till Guinea och påbörjat den viktiga uppgiften att ge så många som möjligt hjälp och tillgång till god sjukvård. Vi har sett ett stort intresse från svenska volontärer och vi hoppas att ännu fler vill engagera sig i det här betydelsefulla och livsomvälvande arbetet. Alla behövs!
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
  Vi har inte så svårt att hitta läkare och sjuksköterskor som volontärer till vårt sjukhusfartyg Africa Mercy. Men, att hitta kockar, maskinister eller styrmän är desto svårare. Vårt samarbete med Stena Line bidrar till volontärer i yrken som är mycket efterfrågade. Det betyder oerhört mycket att Stena Line både uppmuntrar och skapar förutsättningar för besättningspersonal att göra en insats för Mercy Ships
  Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp