Dela

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Kontakt

Citat

Aktielåneprogrammet har blivit den framgång vi hoppades på när vi lanserade det i slutet av förra året. Jag ser återbäringen från aktielåneprogrammet som en tredje typ av avkastning på aktiesparande, i tillägg till värdeförändring och utdelning. Det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda spararna den här typen av finansiell innovation
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Vi behöver en ny sparform som ger incitament för att spara långsiktigt
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Ofta är ekonomin knaper om man exempelvis studerar eller har osäker anställning. Likväl är det ett problem om man i vardagen använder pengar som var tänkta för pensionen
Frida Bratt
Det här visar att det finns problem med att de sparformer som är tänkta för långsiktigt sparande inte är låsta. Vi får heller inga incitament från staten att spara långsiktigt, och det är olyckligt
Frida Bratt
Vi behöver spara mer till pensionen, inte mindre. Det här måste regeringen signalera genom att belöna sparande och långsiktighet. På Nordnet vill vi se införandet av en ny sparform, pensionssparkonto, där spararen belönas med lägre skatt om sparandet låses in till 55 års ålder
Frida Bratt
Fastighetssektorn gynnas överlag av det låga ränteläget, vilket ser ut att fortsätta. John Mattsson ses som ett stabilt bolag och många lockas av dess fokus på hyreshus, som ju får anses vara relativt konjunkturokänsligt
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Jag tror att Göran Persson är rätt person att leda förändringsarbetet i banken. Han har goda ledaregenskaper, åtnjuter stort förtroende, har god kommunikativa och stort nätverk internationellt, vilket är egenskaper som lär komma väl till pass under städjobbet
Frida Bratt
Hedgefonder, som oftast inte gynnas av låga räntor, storsåldes i juni
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank.
Lars-Åke är rätt person att leda arbetet med att bygga framtidens bank. Han har bred erfarenhet av konsumentmarknaden, skarpt resultatfokus och en spets inom digital transformation
Tom Dinkelspiel, styrelseordförande för Nordnet
Sverige är ett fantastiskt innovationsland som hela tiden producerar nya spännande bolag, som i många fall också blir succéer på börsen. Innovationsklimatet och det ökade antalet start-ups ställer nya krav på oss i branschen att erbjuda rätt struktur för hur aktier i dessa bolag ska ägas. Med onoterade aktier i kapitalförsäkring kan vi möta entreprenörers och tidiga investerares önskemål om en lättadministrerad och skatteeffektiv ägandeform
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Nordnets uppgift är att tillhandahålla ett brett utbud av investeringsmöjligheter, och samtidigt ge spararna verktyg som gör det möjligt för dem att sortera och välja i utbudet efter sina egna preferenser. Nu vässar vi vårt erbjudande inom hållbara investeringar, vilket känns otroligt kul och angeläget
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Syftet med vår tv-satsning är att inspirera, guida och utbilda kring sparande på ett lättillgängligt sätt. Vår förhoppning är att fler personer ska ta steget och komma igång med sparande och investeringar
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Handelskriget väcker farhågor om lägre tillväxt, vilket har pressat marknadsräntorna. Den amerikanska tioåringen handlas nu lägre än tremånadersräntan, vilket är en klassisk varningssignal om att sämre tider väntar. Det finns en påtaglig nervositet på marknaden nu
Frida Bratt, sparekonom Nordnet
Med en konflikt som tycks trappas upp väljer många att ta hem vinsten efter en fin uppgång under våren
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank
Eftersom en lösning var vad alla hade väntat sig, och också handlat på, fanns en tydlig fallhöjd på börsen när handelskriget istället eskalerade. Men eftersom börsen tappat de senaste veckorna finns å andra sidan nu chansen att de globala börserna får en skjuts om framsteg skulle göras i konflikten
Frida Bratt
Kinafonder, särskilt de som fokuserar på aktier noterade på börserna i fastlandskina, har gått riktigt starkt i år. Det är faktiskt den fondkategori som, trots handelskonflikten, gått bäst tillsammans med USA-fonder
Frida Bratt
Jag tycker spararna i det här läget gör klokt i att inte helt ta bort exponeringen – både Kina och USA är trots allt enormt starka drivkrafter i den globala ekonomin – men att sprida riskerna i bredare fonder. I en globalfond får du exempelvis numera inte sällan 60 procent USA
Frida Bratt
Det goda humöret på börsen beror på att centralbankerna fortsätter att hålla räntorna låga. Dessutom har kvartalsrapporterna hittills gett stöd åt marknaden, med flera bolagsjättar som slagit – visserligen sänkta – förväntningar
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Ett litet första steg mot en vändning för banken kom möjligen under söndagskvällen, när Göran Persson föreslogs som ny ordförande. Han har de egenskaper jag tror banken behöver i det här läget. Men mycket jobb återstår och fortfarande finns stor oklarhet gällande exempelvis eventuella bötesbelopp
Frida Bratt
Men i april gör också Lundbergs och Latour entré i köptoppen. Verkstadsintensiva Latour har en ypperlig historik och spararna tycker det är värt att betala mer för aktien än det bokförda värdet av innehaven
Frida bratt
Spararna fortsätter att tro på en god börsutveckling även framöver
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank
Det goda börsklimatet handlar till stor del om att centralbankerna lovar att hålla aktiemarknaden under armarna med sina stimulanser. Det gör att investerarnas alternativ till aktier är få. Spararna positionerar sig för detta och fortsätter att köpa aktiefonder, både breda globalfonder och fonder som placerar på tillväxtmarknader
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank
Såväl Nordnet som spararna kan summera ett bra första kvartal. För Nordnets del vill jag lyfta fram ett starkt resultat på sista raden med höga intäkter och bra kostnadskontroll, ett högt inflöde av nya kunder och sparande, samt en stabil ökning av vår utlåning. Även spararna har all anledning att vara nöjda med kvartalet – de har haft en fantastisk period med breda börsuppgångar bakom sig. Dessutom har deltagarna i Nordnets aktielåneprogram fått en extra utbetalning på 3,3 miljoner kronor att dela på, vilket gör att man som sparare i en kapitalförsäkring hos Nordnet kan räkna med högre avkastning på sitt sparande än om man haft det någon annanstans
Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet
Många ser det som att man köper med rabatt. Så skulle det kunna bli, men då ska mycket till i det kaos som nu har uppstått i banken. Nytt blod måste in i ledningen för att förtroendet ska kunna återställas och banken ska uppnå något som liknar en nystart. Riskerna kvarstår, med tidskrävande utredningar och höga böter som hotar
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Bolaget har imponerat på marknaden, som skickat upp aktien med över 40 procent på ett år. Sannolikt tar många hem vinsten nu
Frida Bratt
Tidigare stora uppgångar och ny politisk osäkerhet i Brasilien fick många att plocka hem vinsterna
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
2018 blev ett händelserikt år, såväl ur Nordnets som spararnas perspektiv. Det har varit stora svängningar på de nordiska börserna, och under vissa perioder kraftigt negativ utveckling. Spararna har dock inte passivt följt utvecklingen från läktarplats, utan varit mycket aktiva och sett över sina placeringar i rekordhög omfattning. Nordnets egen agenda har varit minst lika innehållsrik som spararnas med ett antal produktlanseringar och partnerskap samt en kraftig tillväxt i kunder och sparande
Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet
Vi gör den här transaktionen av flera olika anledningar. För det första vill vi optimera kapitalstrukturen och stärka vårt primärkapital. För det andra ökar vi vår möjlighet till fortsatt tillväxt av affären – Nordnet är en bank som växer snabbt vad gäller sparkapital, kunder och utlåning. Dessutom ska vårt förvärv av Netfonds slutföras inom kort, förutsatt godkännande av norska Finanstilsynet
Anders Danielsson, tf vd på Nordnet
Kvinnor intresserar sig i högre utsträckning än tidigare för sparande i aktier och fonder. Det är en mycket uppmuntrande utveckling och en fråga jag själv är starkt engagerad i. Förutom att sparande på börsen är roligt och lärorikt finns det så många andra värden förknippade med att göra investeringar på egen hand – det handlar om finansiell trygghet och självständighet för dig själv och din familj, ett rikare liv som senior och möjligheten att förverkliga drömmar och projekt
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Män handlar aktier i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor, men det kvinnliga kollektivet presterar bättre än det manliga. Tittar vi på 2018 så slår kvinnorna både männen och börsen. Vår undersökning aktualiserar den klassiska frågan om manligt och kvinnligt självförtroende och benägenheten att testa saker som man upplever att man inte behärskar till hundra procent. Glädjande nog ökar dock andelen kvinnor som sparar i aktier, men utvecklingen borde gå snabbare. Där har vi i finansbranschen också ett ansvar att inspirera fler att komma igång med sina investeringar på börsen
Frida Bratt
De nordiska börserna fortsätter att visa styrka. Det är breda uppgångar över hela linjen, och på årsbasis är samtliga nordiska marknader upp runt 10 procent. Privatspararna hänger på i börsyran och stuvar om i sina portföljer i stor utsträckning
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Amerikanska centralbankens besked att skjuta räntehöjningar på framtiden satte en allmänt positiv ton för månaden. Ur ett globalt perspektiv är orosmolnen de samma som tidigare – det handlar om brexit och USA:s relationer med Kina och Nordkorea. På hemmafronten har förstås uppgifterna om misstänkt penningtvätt i Swedbank dominerat nyhetsflödet. Privatspararna har passat på att köpa vad de upplever vara en nedtryckt och undervärderad aktie, och Swedbank är månadens mest köpta aktie
Johan Tidestad
Sett till hela februari är Swedbank den överlägset mest handlade aktien bland Nordnets kunder och antalet ägare av aktien har ökat med hela 40 procent. Swedbank har varit den högst värderade av de fyra storbankerna, och när aktien nu fallit omkring 25 procent väljer många att köpa
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Osäkerheten är stor, vi har ännu inte hela bilden framför oss om vad som hänt. Tills vi vet det, och vad som kan bli konsekvenserna i form av böter eller annat, tror jag pressen på aktien kommer att bestå
Frida Bratt
Bolaget släppte en riktig rapportrökare där man dels meddelade att man förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella produkter, dels visade att man lyckas kompensera för höga råvarukostnader. Det gav aktien rejäl luft under vingarna på rapportdagen
Frida Bratt
Spararna vågar satsa igen
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
En mjukare räntepolitik från Federal Reserve gör att situationen för många tillväxtmarknadsländer, som har stora skulder i dollar, lättar något
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Swedbank Robur Ny Teknik har länge varit en populär fond bland spararna, och när förvaltarna valde att starta eget under namnet Core Ny Teknik följer spararna i hög utsträckning med
Frida Bratt
Det är bara att säga grattis till de som lyckades gå in på aktiemarknaden i början av året. Å andra sidan ska man ha i bakhuvudet att ingenting egentligen har ändrats på makronivå, där ser det fortsatt grumligt ut. Dessutom är nu i stort sett hela dippen i slutet av förra året inhämtad
Frida Bratt
I januari bjöds privatspararna på en sprakande börsfest, och den glåmiga och oroliga decemberstämningen var som bortblåst. Det var positiva tongångar över hela Norden, och i Sverige fick vi faktiskt se den bästa börsmånaden sedan oktober 2011 med en uppgång på närmare åtta procent.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Börsen är inte bara rörelsemarginal och försäljningssiffror, utan lika mycket psykologi och sinnesstämningar. Nu är det mycket ”nytt år, nya friska tag” som gäller bland spararna, och det sätter positiva avtryck i kurserna. Aktiviteten har ökat successivt under månaden, men dämpades dock i början av perioden av en kvarvarande försiktighet från decembers negativa urladdning.
Johan Tidestad
Intäktsmässigt är perioden oktober-december vårt starkaste kvartal någonsin, och perioden har präglats av hög aktivitet, ur såväl spararnas som Nordnets perspektiv. I oktober lanserade vi vårt aktielåneprogram, som också vann pris för ”Årets sparinnovation” av Privata Affärer. Under kvartalet förvärvade vi den norska banken Netfonds samt blev utnämnda till ”Årets börsmäklare” i Danmark. Kundtillväxten är fortsatt god och vi har under kvartalet välkomnat drygt 23.000 nya kunder samt passerat milstolpen en miljon aktiva konton. Våra kunder har varit mer aktiva än någonsin, och i oktober gjordes flest affärer någonsin för en enskild månad. Den skakiga och nedåtgående börsen påverkar dock viljan bland spararna att placera nytt kapital på börsen.
Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet
Bankerna är överlag relativt lågt värderade och ger en attraktiv direktavkastning. Och mest nedpressad är just Nordea, som just nu genomför stora strukturella förändringar bland annat i syfte att få ordning på kostnaderna.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hajpen kring cannabisaktier fortsätter, och investerarna har fått se värdet på Canopy rusa med över 70 procent endast under januari månad. Nu passar investerarna på att hämta hem den vinsten.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Spararna fortsätter att tro på aktiemarknaden, men väljer att sprida riskerna genom att placera brett i globalfonder.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Det visar att det fortfarande råder en viss försiktighet, vilket inte är konstigt med tanke på de signaler vi fortsätter få om en vikande konjunktur.
Frida Bratt
Fonder med en smalare placeringsinriktning innebär en högre risk. Så hellre än att placera i enskilda landfonder väljer man exempelvis en tillväxtmarknadsfond.
Frida Bratt
Nordnet har ett sätt att se på världen och en profil som jag tilltalas av – en digital innovatör som utmanar strukturer och traditionella aktörer. Finans är en spännande bransch med stor påverkan på samhället, där det finns fantastiska möjligheter att med rätt attityd och teknik hela tiden skapa nya kundvärden. Med min bakgrund inom finans och private equity, med vinkling mot entreprenörskap och ledarskap, hoppas jag kunna bidra till Nordnets fortsatta framgångar.
Karitha Ericson, ny styrelseledamot Nordnet
Nordnet ligger i främsta ledet vad gäller digitala tjänster inom sparande och investeringar, men om man ska bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag måste man sätta lika mycket fokus på medarbetare och kultur. Karitha adderar värdefull kunskap till Nordnets styrelse inom bland annat strategiska HR-frågor, och vi ser mycket fram emot att börja arbeta med henne.
Tom Dinkelspiel, styrelseledamot i Nordnet och representant för bolagets största ägare Öhmangruppen.
Jag börjar mitt jobb som sparekonom i en riktigt spännande tid, och det är mycket att hålla ögonen på den närmaste tiden som kan påverka privatspararnas vardag. Högst upp på min bevakningslista just nu står rapportsäsongen, där jag framför allt ser fram emot boksluten från verkstadsbolag som Atlas Copco och SKF, storbankerna och förstås H&M. Men det finns mycket annat som får stor påverkan på utvecklingen framöver, som till exempel hård eller mjuk brexit och budgetbråket i USA. Hur som helst är jag redo att möta spararna och kommer att göra mitt bästa för att upplysa och engagera kring aktier, fonder och privatekonomi.
Frida Bratt, sparekonom Nordnet
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp