Peab bygger om anstalt i Härnösand

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga om och renovera den tidigare riksanstalten i Härnösand. Beställare är Intea Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 157 miljoner svenska kronor.

Kriminalvården planerar att återstarta verksamheten på anstalten i Härnösand. Intea Fastigheter äger byggnaden och har gett Peab uppdraget att iordningställa lokalerna för att hålla dagens säkerhetsklass 2, samt att det här ska finnas lokaler för nationella transportenheten (NTE). I Peabs uppdrag ingår ombyggnad och renovering av fastigheten – som delvis har anor från 1800-talet – för att anpassa den till den kommande verksamheten, samt underhållsarbete av exempelvis fasad och tak.

– Det här är ett projekt utöver det vanliga. Vi är glada för förtroendet och vi ser fram emot att ta oss an uppdraget tillsammans med alla involverade. Anstalten har en över 100 år lång historia och ur det perspektivet känns det bra att lokalerna tas om hand och kommer i bruk, säger Fredrik Timan, regionchef på Peab.

– Projektet är omfattande och kantat av många spännande utmaningar. Det är en äldre byggnad som ska moderniseras på kort tid. Vi ser fram emot samarbetet med Peab och att snart kunna återöppna anstalten i Härnösand, säger Jerker Häggström, vd Intea Östersund.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med byggstart i augusti 2021 och beräknas vara klart under andra kvartalet 2022.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2021.

                     

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Timan, regionchef Peab, 073 337 11 36

Kerstin Danasten, presschef Peab, 010 456 86 00

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är ett projekt utöver det vanliga. Vi är glada för förtroendet och vi ser fram emot att ta oss an uppdraget tillsammans med alla involverade. Anstalten har en över 100 år lång historia och ur det perspektivet känns det bra att lokalerna tas om hand och kommer i bruk.
Fredrik Timan, regionchef på Peab