Peab bygger om riksväg 35 söder om Linköping

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga om riksväg 35 söder om Linköping på sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 122 miljoner svenska kronor.

Vägen mellan Sandtorpet och Björkåkla kommer att breddas och byggas om till mötesfri väg med räcke som mittseparering och omkörningssträckor längs en sträcka om totalt 8,5 kilometer. Samtidigt vidtas åtgärder för att stärka kollektivtrafiken.

– Att vara med och bidra till att riksväg 35 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att minimera påverkan för trafikanterna samtidigt som vi ställer mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Berth Larsson, regionchef Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart under våren 2021 och beräknas vara klart i september 2022.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Berth Larsson, regionchef Peab, 0733 37 48 94

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vara med och bidra till att riksväg 35 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att minimera påverkan för trafikanterna samtidigt som vi ställer mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare.
Berth Larsson, regionchef Peab