Peab bygger skola i Löddeköpinge

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga en skola för årskurs F-9 i Löddeköpinge, Kävlinge Kommun. Beställare är KKL Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 290 miljoner svenska kronor.

Projektet genomförs i två faser där avtal om första fasen tecknades hösten 2019 och innefattade projektering, planering och kalkylering. Nu har ett nytt avtal slutits för den andra fasen som är produktionsfasen.

Skolan ligger i den nordöstra delen av Löddeköpinge och byggnationen avser fyra huskroppar, som är ihopkopplade med förbindelsegångar. Det är tre skolbyggnader för 630 elever och två idrottshallar som tillsammans blir en yta på 13 000 kvadratmeter.

Skolbyggnaderna uppförs i två plan och samtliga byggnader kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver. Byggnaderna planeras ha solceller på tak samt försörjas via geoanläggning.

Byggnaderna kommer att användas såväl av skolan som av föreningsverksamheten i kommunen. Matlagningskurser i hemkunskapssalarna, musikföreningar i musiksalarna och idrottshallarna kommer att användas för sport och andra aktiviteter.

– Det här projektet är en viktig framtidssatsning för invånarna i Löddeköpinge och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper. Skolan kommer att bli en mötesplats för såväl elever och personal som för föreningslivet, och kommer att bidra till människors hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter. Kort sagt är det här ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete. Genom att investera i Löddeköpinge och Hofterup bidrar vi aktivt till kommunens tillväxt. Det är helt i linje med vår roll som den lokala samhällsbyggaren där vi skapar toppmoderna och inspirerande skolmiljöer som hjälper kommunen att attrahera nya invånare och den bästa kompetensen på skolorna, säger Mikael Strand, vd på KKL.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med byggstart våren 2021 och entreprenaden beräknas vara färdigställd hösten 2023.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2021.

 

Illustration: Fojab arkitekter

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, 073 337 43 02

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här projektet är en viktig framtidssatsning för invånarna i Löddeköpinge och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper. Skolan kommer att bli en mötesplats för såväl elever och personal som för föreningslivet, och kommer att bidra till människors hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter. Kort sagt är det här ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab