Peab bygger skola i Tromsø

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga en gymnasie- och yrkesskola i Tromsø. Beställare är Troms og Finnmark fylkeskommun och kontraktssumman uppgår till 418 miljoner norska kronor.

Projektet omfattar både uppförande av nya skolbyggnader och renovering av befintliga skolbyggnader om totalt 13 640 kvadratmeter. Byggprojektet innebär samtidigt att gymnasieskolan och yrkesskolutbudet samlokaliseras i den nya Ishavsbyenskolan. Det totala antalet elever och yrkesskolelever blir drygt 1 000 och antalet anställda 250.

Miljökraven för projektet är strikta och inkluderar bland annat tydliga utsläppskrav på den nya konstruktionsdelen liksom själva byggarbetsplatsen samt att både solceller och geobrunnar ska användas i projektet.

– Vi är mycket glada över att få bygga en modern och attraktiv gymnasieskola och yrkesskola som är viktig för hela regionen. Här lever vi verkligen upp till Peabs mål att vara en lokal samhällsbyggare. Vi har utvecklat projektet under lång tid i samarbete med kunden, användare och andra samarbetspartners och ser nu fram emot att påbörja arbetet, säger Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad och projektet påbörjas under hösten 2021. Skolan beräknas stå klar i slutet av 2024.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2021.

Illustration: Rambøll

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab, +47 480 37 651

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket glada över att få bygga en modern och attraktiv gymnasieskola och yrkesskola som är viktig för hela regionen. Här lever vi verkligen upp till Peabs mål att vara en lokal samhällsbyggare. Vi har utvecklat projektet under lång tid i samarbete med kunden, användare och andra samarbetspartners och ser nu fram emot att påbörja arbetet.
Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab