Dela

Kontakt

 • Prevas
  Box 4, 721 03 VÄSTERÅS, besöksadress Legeringsgatan 18
  +46(0)21-19 05 00
  +46(0)21-18 12 00
  http://www.prevas.se
 • Helena Lundin

  Kommunikationschef


  +46706087555
  http://www.prevas.se
 • Citat

  Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden.
  Johan Strid, CEO på Prevas AB
  Bolaget har en fin verksamhet och stark historik. Efter samgåendet med Evotech har vi tillsammans med minoritetsägarna utvärderat bästa vägen framåt och funnit att bolaget utvecklas bäst i en annan konstellation
  Johan Strid CEO Prevas AB
  Betalningen vi får in kan vi använda i samband med nya potentiella förvärv.
  Johan Strid CEO Prevas AB
  Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell.
  Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm
  Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt. Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning.
  Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget
  De två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland. Bland kunderna finns globala företag som exempelvis IBM, Bosch och Aptiv. När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan.
  Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget
  Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav, snabbt få ut sin produkt på marknaden och utveckla innovativa lösningar.
  Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas
  Prevas starka kompetens inom Life Science passar oss väldigt bra och jag tillsammans med mina tre experter ser att vi kommer att komplettera varandra på ett mycket bra sätt utifrån ett breddat tjänsteutbud och ett bredare nätverk. Det ger oss nya möjligheter till att expandera vår verksamhet och att nå ut till och ge ett större mervärde till fler kunder.
  Micael Johansson, CEO på MEDQURE
  Utmaningen för oss var att göra spetsen på JABII både tillräckligt robust och känslig.
  Henrik Møller, chef för Prevas i Danmark
  Något av det svåra är att förklara för folk vad en JABII kan göra och hur den fungerar. Det förstår man bäst först när man provar den. Men det fungerar lite som en löp- eller cykelapp som registrerar din prestation samtidigt som det ger en upplevelse av spänning och adrenalinkick.
  Christian Thostrup, som är industridesigner och uppfinnare
  Workshoppar som hålls av Prevas (tidigare FiloProcess) har visualiserat potentialen i ett korrekt hanterat nätverk för produktinformation. Vi använder denna kunskap för att skapa lösningar i världsklass, vilka uppfyller våra kunders behov.
  Stefan Jansson, Polariums VD och grundare
  Vår spetskompetens inom Product Lifecycle Management (PLM), de teknikområden och affärsprocesser som hanterar produktinformation, har byggts upp via erfarenheter och samarbeten med flera av Sveriges ledande industriföretag.
  Bengt Sareyko, ansvarig för Prevas nya erbjudande inom Product Information
  Jag tvekade inte en sekund när jag fick möjligheten att igen jobba med underhållssystem och fältservice på heltid. För 10–15 år sedan var marknaden inte mogen för fältservice, men nu tack vare pandemin, finns det nog ingen som har missat slagkraften av digitalisering och vilka effektiviseringsmöjligheter det ger. Själv är jag inte intresserad av tekniken i sig, utan hur man kan använda den. Prevas är storleksmässigt en perfekt arbetsgivare. Här finns alla resurser som behövs för att uppfylla våra kunders önskemål och visioner inom lösningar, teknik och produktutveckling.
  Maria Metsola
  Maria är ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och fältservice. Hon delar vår bild av att ett projekt aldrig blir framgångsrikt om man bara installerar en världsledande programvara – det måste till ett förändringsarbete och kommunikation för att få alla medarbetare med på tåget.
  Ylva Amrén regionchef Prevas West
  Det är oerhört viktigt att SolarSack är billig, lättanvänd och pålitlig. Om användarna inte känner att de kan lita på att det SolarSack-behandlade vattnet är fullkomligt säkert, återgår de naturligtvis till sina tidigare metoder, som innefattar skogsavverkning för att få bränsle till att koka sitt dricksvatten
  Poul Bundgaard, COO, 4Life Solutions
  Tillgång till säkert dricksvatten kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar, till exempel kolera och tyfus, kraftigt. Varje år dör 500 000 personer för att de saknar tillgång till rent dricksvatten. Vi vill gärna vara en del i arbetet att minimera det antalet
  Poul Bundgaard, COO, 4Life Solutions
  Jag tycker att det här är stort på flera sätt. Redan 2016 när vi satte marknadskravspecifikationen uttryckte vi att vårt system skulle ha en funktionalitet, användarvänlighet och ett utseende som kvalificerar det för industridesignutmärkelser i paritet med en Red Dot Design Award. Nu har vi fått bevis för att vi tillsammans har lyckats jobba med detta fokus genom hela projektet.
  Sara Thorslund, vd för Gradientech
  Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet. Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet.
  Rickard Joyner, Prevas projektledare
  Life Science är Prevas största marknad med över 140 kunder och vi har fått väldigt bra gehör för de lösningar vi levererat hittills. Nu växlar vi upp för att möta den stora efterfrågan genom att inrätta en roll med ansvar för att driva omvärldsanalysen, öka synligheten och vara en naturlig talesperson för Prevas erbjudande inom Life Science.
  Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
  Det är verkligen en stor och spännande utmaning att ta sig an, och det ska bli riktigt roligt att få sätta igång. Mitt mål är att få Life Science att växa och bli ett ännu tydligare och starkare erbjudande för Prevas kunder. I min nya roll kan jag bidra med teknisk kunskap inom olika applikationer tillsammans med ett brett nätverk och förståelse för helhetsåtaganden gentemot kund.
  Robert Tönhardt, utnämnd till Life Science Director i Prevas AB
  Idag finns det ett växande behov av att kunna leverera vård på distans, och även en större acceptans bland vårdtagare och vårdgivare för denna utveckling. Digitaliseringen genererar stora mängder data som med hjälp av AI kan användas för exempelvis diagnosstöd, som på sikt kommer att leda både till ökad samhällsnytta och förhöjd livskvalitet för den enskilde.
  Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
  Det här är ett mycket spännande projekt för oss. Den här upphandlingen har väckt stor uppmärksamhet på marknaden. Konkurrensen har varit hård och då känns det extra roligt att ha nått ända fram
  Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
  Infor CloudSuite EAM kommer att vara ”motorn” i vårt digitala driftstödsystem. Lösningen informerar oss om skicket på utrustning och anläggningar på de olika vägsträckor vi ansvarar för. Vi får kontroll och överblick över allt från akuta larm till planerat underhåll. Felhistorik och genomförda korrigeringar med dokumentation lagras på de enskilda objekten/anläggningarna så att vi kan planera ytterligare åtgärder som byten eller inspektionsprogram baserade på fakta.
  Magnus Johansen, drift- och underhållschef på Nye Veier
  Vi har för närvarande olika grundutföranden av i.MX8 med tillhörande Prevas Industrial Linux. Dessa är grundligt testade och har optimerats genom flera olika projekt. Genom att använda ett av dessa grundutföranden av iMX8 kan man snabbt och enkelt starta ett demoprojekt under tiden man utvecklar de projektspecifika anpassningarna av maskinvaran. Det hjälper kunderna att komma i gång väldigt snabbt. Projektet tar också betydligt kortare tid då applikationer kan utvecklas parallellt med maskinvaruutvecklingen.
  Mads Doré Hansen produktchef på Prevas i Danmark
  Industriella produkter ska hålla länge och därför erbjuder vi även fastpris på servicen efter att utvecklingen är avslutad. Det gäller både maskinvara och programvara och även för hög grad av skräddarsydda lösningar. Det är ett lite annorlunda sätt att skapa ett partnersamarbete med våra kunder. Det ger både snabb utveckling och möjlighet till service samtidigt som kunden är helt fri att arbeta vidare med materialet på egen hand.
  Mads Doré Hansen produktchef på Prevas i Danmark
  Prevas i Norge har på senare år upplevt en god tillväxt och utveckling. Framförallt när det gäller lösningarna Mikon och Infor EAM. Det här är områden som vi förväntar oss ska fortsätta växa. Samtidigt har Wonderware blivit en mindre del av verksamheten och vi är därför mycket glada över att ha hittat en partner med kompletterande lösningar och kompetens som kan bidra till att ge våra Wonderware-kunder här bästa lösningen framöver.
  Einar Alexander Andersen, VD för Prevas i Norge
  Vi på Nebb är glada över att kunna stärka vårt Wonderware-team ytterligare. Vi har i dag en av de största Wonderware-miljöerna i Norge med drygt tio ingenjörer som jobbar med System Platform och förvaltar flera av de största Wonderware-installationerna i landet.
  Alexander Risøy, VD för Nebb Engineering AS
  Det jag föll för hos Prevas är deras unika marknadsposition och erfarenhet inom området i kombination med att Prevas är en stor aktör inom produktutveckling. Utvecklingen har förändrat förutsättningarna för hur en i grunden traditionell industriprodukt kan säljas och användas över tid. Nu kan användarna vara delaktiga i tjänsteförsäljning med bas i en fysisk produkt. Det ger nya möjligheter att sälja befintliga produkter eller att utveckla nya produkter.
  Amrish Kubavat, Affärs- och verksamhetsutvecklare Field Service Management på Prevas AB
  Amrish bakgrund och driv är precis det vi letat efter för att kunna ta nästa steg i vår satsning på värdeskapande underhåll och fältservice.
  Ylva Amrén, regionchef Prevas West
  Vi behövde säkra upp driften i Degerfors genom ett nytt, modulbaserat system som är anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet.
  Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
  Vi har under projektets gång känt en stor trygghet i samarbetet där vi tillsammans har utformat en lösning som vi kan ta emot och själva förvalta på ett bra sätt.
  Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
  Det har varit oerhört roligt att ännu en gång få förtroendet att vara med och ta fram ett nytt system, baserat på de modeller som det ursprungliga systemet byggdes med men med ny teknik och nytt programmeringsspråk.
  Martin Östberg, projektledare och systemutvecklare på Prevas
  Genom att starta projekt med utgångspunkt i användarnas behov så blir utvecklarnas arbete enklare.
  Nicklas Nilsson, UX-designer på Prevas
  Vi har arbetat med många mindre företag både i större och mindre projekt, vi har erfarenhet från hela skalan och vet hur besjälade dessa företag är av sitt uppdrag. Det är fantastiskt inspirerande att arbeta med dem, de drivs av att rädda liv eller hela världen om möjligt!
  Maria Månsson, Director Innovation & Research på Prevas
  Målet är att vår pump ska vara den bästa på marknaden där läkarna väljer vårt hjärta för att rädda liv. Inga komplikationer ska tillstöta, mindre risk för infektioner ska finnas vid utgången av drivlinan
  Azad Najar, en av grundarna och huvudinnovatör bakom Realheart
  Det är rekordsnabbt. Efter 20 år i branschen har jag aldrig hört talas om någon som har lanserat en så komplicerad produkt inom den tidsramen. Men det var helt nödvändigt, för covid-19 är ju över oss här och nu.
  Andreas Claudi, chef för Sentispec
  Styrelsen tackar Sven Ivar för hans goda insats och engagemang under sin period som vald ledamot i bolaget och önskar honom lycka till med nya utmaningar.
  Christer Parkegren, styrelseordförande i Prevas AB
  Vi såg Digiresan som en möjlighet att få hjälp med att kravställa det nya lagersystemet.
  Edwin Modin, projektledare på Vigab
  Prevas har drivit på projektet som om vi var deras absolut viktigaste kund. Jag är verkligen imponerad av deras engagemang och av de resultat som vi har uppnått tillsammans!
  Edwin Modin, projektledare på Vigab
  Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner.
  Johan Strid, VD för Prevas AB
  Vi ser samgåendet mellan Prevas och Evotech som mycket spännande. Sett ur flera perspektiv men framförallt med utgångspunkt i affärslogik och företagskultur. Det har varit viktigt för oss att under den här processen hitta stöd och trygghet i att Prevas kan förvalta och utveckla våra bolag på ett positivt sätt framåt, vilket vi nu har fått kvitto på. Vi ser fram emot att bidra till Prevas utveckling i våra roller som betydande delägarna.
  Robert Demark och Per Vannesjö, representanter för Evotechs huvudägare DeVenture och Amymone.
  Den största vinsten ligger i att Infor EAM kommer att bidra till att säkra hög tillgänglighet för fabrik och utrustning. Driftstopp får naturligtvis omfattande konsekvenser för oss. Utöver besparingar, överblick och högre tillgänglighet ger underhållssystemet oss dessutom kontroll över reservdelar och lager, med exempelvis automatisk beställning vid minimilagerhållning. Vi kommer att få fler än 3 000 enheter i anläggningsregistret och upp till 15 000 delar i artikelregistret.
  IT-chefen på Norsk Kylling, Torfinn Utne
  Prevas levererar Infor EAM, som ska integreras både med deras ERP- och med deras SCADA-system. Vi tycker det är väldigt spännande att få vara med om att uppfylla Norsk Kyllings ambitioner för vad som kanske blir Europas häftigaste och modernaste fabrik!
  Prevas AS VD, Einar Alexander Andersen
  Systemet blir en viktig del av vår digitaliseringsprocess. Vi var ute efter en modernare lösning med ett bra kundgränssnitt, goda samverkansmöjligheter och som kan hantera stora mängder information. SAR Gruppen planerar att först införa Infor CloudSuite på alla anläggningar i Norge och därefter på kontoret i Kuwait.
  Frode Steinsland, förbättringsansvarig hos SAR
  Vi ser fram mot att få vara med på SAR:s digitaliseringsresa. Detta är ett av många spännande projekt där Infor EAM ingår som lösning för underhållsstyrning för att kunna utnyttja resurserna bättre.
  Einar Alexander Andersen som är ansvarig för Prevas verksamhet i Norge.
  Vi tar bort hinder. Det ska kännas enkelt och naturligt att höra av sig till oss. Man ska få en personlig kontakt med någon som kan området. Det kan vara för att ställa en fråga eller ta en diskussion, helt förutsättningslöst. Som ett komplement till de vanliga kanalerna erbjuder vi möjlighet att boka direkt via vår nya bokningssida.
  Maria Gren affärsenhetschef och ansvarig för Prevas Friend på Prevas
  Tanken är att jobba fram fungerande lösningar tillsammans. Det kan vara att agera bollplank, genomföra workshops, ta fram en strategi och plan eller kanske att göra en gap-analys. Men det kan också vara att ta fram dokumentation, förbereda en inspektion, implementera processer, eller något annat inom det regulatoriska området.
  Kristina Hallström seniorkonsult på Prevas
  Vi kan hjälpa företag att hitta en väg framåt. Med lång erfarenhet har vi sett och lärt oss mycket vilket ger oss möjlighet att hitta innovativa lösningar som fungerar. Dessutom så har vi ett stort nätverk, så om det är ett område som vi inte är så starka inom så kan vi hjälpa till att hitta rätt kompetens.
  Cecilia Larsson, seniorkonsult på Prevas
  Certifieringen är ett kvitto på den kompetens vi tillför våra kunders verksamhet. Vårt fokuserade arbete inom hårt reglerad produktutveckling i Life Science-branschen ger oss erfarenheter som kommer våra kunder tillgodo. Med denna certifiering kan vi dessutom ytterligare stödja företag i en tidig utvecklingsfas
  Markus Nässén ansvarig för Prevas verksamhet i Uppsala
  Vi har ett utmärkt och långt track record när det gäller att utveckla analysinstrument och medicinteknisk utrustning. Bland våra kunder finns företag som Gradientech och Kontigo Care
  Markus Nässén ansvarig för Prevas verksamhet i Uppsala