• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Dansk region vill kapa väntetider i cancervården med lösning från Sectra – går i bräschen för digital patologi i Danmark

Dansk region vill kapa väntetider i cancervården med lösning från Sectra – går i bräschen för digital patologi i Danmark

Report this content

Linköping – 14 januari, 2021 – Region Syddanmark har implementerat digital patologilösning från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B). IT-lösningen för att granska vävnadsprover digitalt gör det möjligt för patologer vid regionens fyra sjukhus att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det bidrar till ökad effektivitet i primärdiagnostiken vilket leder till förbättrad cancervård.

– Trots störningar orsakade av covid-19-pandemin har projektet genomförts enligt plan och jag är stolt och imponerad av det fina samarbetet som gjort detta möjligt. Att Region Syddanmark går över till digital patologi i full skala är en milstolpe för cancervården i Danmark eftersom det är avgörande för att kunna möta ambitionerna kring kortare ledtider som fastställts i de nationella standardiserade vårdförloppen inom cancervården, säger Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark.

Region Syddanmark är den första danska sjukvårdsregionen som digitaliserar patologin fullt ut. Med Sectras digitala patologilösning blir det enklare att nyttja resurser och specialister på de fyra geografiskt spridda sjukhusen. Därmed kan regionen ge samtliga patienter lika tillgång till vårdtjänster. Implementationen följer det kontrakt som signerades och tillkännagavs 2019.

När de fysiska vävnadsproverna skannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oavsett när eller var de behövs. Med digital patologi får patologerna även tillgång till funktioner som inte finns vid granskning i mikroskop. Lösningen hjälper patologer med kritiska beslutspunkter såsom gradering och mer precis mätning. Den digitala tekniken gör det också möjligt att dra nytta av teknik på framfart såsom AI vilken till exempel kan användas för bildanalys som förbättrar precisionen av uppgifter såsom att räkna celler. Även second opinions, arbetsfördelning, specialistkonsultationer och regionala multidisciplinära ronder underlättas. 

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” sju år i rad på medical.sectra.com.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida, sectra.com.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots störningar orsakade av covid-19-pandemin har projektet genomförts enligt plan och jag är stolt och imponerad av det fina samarbetet som gjort detta möjligt. Att Region Syddanmark går över till digital patologi i full skala är en milstolpe för cancervården i Danmark eftersom det är avgörande för att kunna möta ambitionerna kring kortare ledtider som fastställts i de nationella standardiserade vårdförloppen inom cancervården.
Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark