EU och Sectra tecknar ramavtal för säker telefoni

EU-rådet i Bryssel och Sectra har förlängt sitt ramavtal för Sectras krypteringssystem Tiger, som används för att skydda röst- och datakommunikation från avlyssning. Avtalet gäller fram till 2018 och omfattar service och underhåll av de Tigerprodukter som används av EU-rådet, EU:s utrikesförvaltning (EEAS) och ledande ministrar i länder inom EU.

- Det senaste årets avslöjanden om avlyssning och den snabba tekniska utvecklingen inom mobil data- och telekommunikation aktualiserar frågor kring informationssäkerhet, säger Michael Bertilsson, VD för Sectra Communications AB. Oskyddade telefonsamtal och sms innebär ett säkerhetshot för såväl individer som organisationer och nationer. Förtroendet som EU-rådet visar bekräftar att vi lever upp till deras höga krav på säkerhet, användbarhet och tillgänglighet.  

Sectra Tiger används av beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter och försvar i 17 europeiska länder. De används för att skydda samtal över tele-, GSM-, 3G-, ISDN- och IP-nät samt satellitsystem. Under hösten 2010 utsågs Sectra Tiger av EU-rådet till den produkt som ska användas för säker telefoni inom den Europeiska Unionen. Med Sectra Tiger kan  EU-ministrar, såsom premiärministrar, utrikesministrar och försvarsministrar, prata med varandra utan risk för avlyssning.  

Sectra Tiger är godkänd för användning på SECRET-nivå av såväl EU som NATO och flera europeiska säkerhetsmyndigheter.

För ytterligare information kontakta:
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 27

Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker kommunikation till myndigheter, försvar och samhällskritiska funktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en säker och stabil värld.

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och säker kommunikation. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 miljoner kronor. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida http://www.sectra.com

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera