Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Några av de som kommer gynnas mest är de patienter som rör sig mellan vårdgivare i regionen när de hänvisas till olika specialistcentrum – oavsett om det är för cancervård, trauma, kärlmedicin, oftalmologi, kirurgi och så vidare.
  Dr Benjamin Salt, klinisk chef för konsortiet, arbetar som interventionell radiolog samt biträdande klinisk informationschef på East Sussex Healthcare NHS Trust
  Förbättrad tillgång till medicinska bilder kommer göra det möjligt för oss att ha en flexibel arbetsstyrka som kan jobba utspritt i regionen. Det kommer vara bra för personal, patienter och för svarstider i och med att vissa sjukhus ibland saknar kapacitet. En radiograf på ett sjukhus kan ha kapacitet att hjälpa till att minska överbelastning på ett annat sjukhus. Med en regionalt sammankopplad modell för medicinska bilder blir det möjligt.
  Dr Andrew Carne, interventionell radiolog, klinisk chef och klinisk informationschef på Royal Surrey NHS Foundation Trust
  Diagnostiska bilder är ofta en viktig komponent i kritiska kliniska beslut och som gör skillnad för en säker och effektiv patientvård. Att ha tillgång till de bilderna på ett sömlöst sätt är viktigt. Oavsett om det handlat om att möjliggöra bättre tillgång till subspecialistexpertis eller förändringar av diagnostiska modeller för att nå snabbare beslut har vårdgivarna vi arbetar med i Surrey och Sussex visat ett starkt engagemang för att säkerställa att rätt bild är tillgänglig för granskning och svarsskrivning vid rätt tidpunkt och av rätt person, till förmån för sina patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland
  Vår prenumerationstjänst Sectra One gör det möjligt för vårdsystem som MUSC Health att på ett effektivt sätt skala upp i takt med att volymer ökar liksom att enkelt lägga till moduler för bildhantering för ytterligare avdelningar i samma plattform. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete mellan våra två organisationer.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA
  Pandemin har påskyndat utvecklingen inom försäljning av mjukvara som tjänst (SaaS) och molnbaserade lösningar, vilket bidrar till ökade återkommande intäkter. Vår mjukvara bedöms i större utsträckning levereras som molnbaserade tjänster i framtiden och vi gör därför investeringar i digitalisering och organisationsutveckling för att möta detta.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi har haft ett nära samarbete med det nederländska försvarsministeriet i många år och är mycket stolta över det fortsatta förtroende de har visat oss genom det nya ramavtalet. Tidigare i år förlängde vi också vårt avtal med de nederländska ministerierna kring säker kommunikation som en tjänst (VECOM), och vi är hedrade över att få hjälpa såväl civila som militära användare att stödja utbytet av säkerhetsklassad information i Nederländerna.
  Jeroen de Muijnck, VD för Sectra Communications BV
  Våra kunder ställer höga krav på säkerhet, flexibilitet och mobilitet. Den här nya ordern bekräftar den norska regeringens fortsatta förtroende för att Sectras lösningar har förmågan att skydda deras allra känsligaste kommunikation.
  Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications
  För varje ny version av våra produkter som vi släpper är målet att hjälpa kunderna att bli effektivare. Det är just därför det är så viktigt för oss att involvera användare i vår produktutveckling. Samtidigt som många förbättringar tar sig uttryck i nya och spännande erbjudanden, arbetar vi ständigt med de mindre detaljerna som underlättar i vardagen och skapar en smidigare arbetsmiljö för våra slutanvändare. Vi ser mycket fram emot att visa de senaste framstegen på RSNA 2021, bland annat förbättringar av arbetsflöden inom områdena onkologisk uppföljning, bröstradiologi och muskuloskeletal radiologi, samt molnbaserade leveransmodeller.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Vi har en vision om att optimera de patientorienterade diagnostiska processerna för att kunna leverera än bättre vård. Sectras lösning hjälper oss med detta genom att tillgodose verktyg och funktioner som förbättrar arbetsflödet inom radiologin.
  Talesperson för radiologiavdelningen på University Hospital Basel
  Universitetssjukhuset i Basel strävar efter att använda den senaste tekniken och jobba med integrerad diagnostik för att stötta effektiva vårdförlopp. Det passar Sectras strategi om att tillhandahålla en gemensam plattform för alla typer av medicinska bilder som handen i handsken.
  Frank Vogelsang, kundansvarig, Sectra DACH
  Vi är en geografiskt utspridd och växande vårdgivare som har som högsta prioritet att leverera högkvalitativ vård. Med det ökade trycket inom sjukvården behöver vi ge våra radiologer verktyg som kan effektivisera diagnostik och samarbete med bibehållen vårdkvalitet. Med hjälp av lösningen från Sectra kommer vi nu kunna ge vård av högsta kvalitet oavsett var vi träffar patienten.
  Renato Correia, Technology and Innovation Executive Director på Unilabs i Portugal
  Jag ser verkligen fram emot möjligheten att hjälpa Unilabs i sin strävan att fortsätta leverera vård av högsta kvalitet. Skalbarheten i vår lösning ligger helt i linje med deras behov då den enkelt kan utökas till att inkludera fler vårdgivare i takt med att Unilabs växer, eller om behovet skulle uppstå och de vill utöka sin bildhantering utöver radiologi.
  Carlos Cardoso, vd för Sectra i Portugal och Spanien
  Den här utmärkelsen är frukten av ett nära samarbete mellan industri, forskning och vården. Sectra IMA bygger på idéer som utvecklats vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset av ett team som leddes av den nu framlidne professorn Lars Weidenhielm. Som ett resultat av samarbetet kan Sectra idag erbjuda ryggkirurger ett verkligt kliniskt värde, öka effektiviteten i hälso- och sjukvården och därmed bidra till bättre vård för patienter.
  Olof Sandberg, senior forskare på Sectra
  Vi redovisar ett ovanligt starkt första kvartal. Utfallet beror framför allt på att ett par kundprojekt i USA som förväntades inkomma senare under året tidigarelades. Vi förväntar oss inte att detta leder till en signifikant effekt på utfallet för räkenskapsåret som helhet. 
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  När vi signerade det ursprungliga kontraktet delade Sectra och UMC Utrecht en ambition om att ligga i framkant vad gäller att förbättra vården genom att digitalisera patologin. Tack vare att Sectras lösning är så lättanvänd och att den är leverantörsneutral vad gäller skannrar, laboratorieinformationssystem (LIS), journalsystem och AI-applikationer, har den hjälpt oss att uppnå konkreta positiva effekter. Vi ser nu fram emot att jobba ihop med Sectra för att fortsätta förbättra hur teknik kan underlätta det dagliga arbetet för våra patologer till förmån för deras patienter.
  Paul van Diest, chef för patologiavdelningen vid University Medical Center Utrecht
  För att verkligen dra nytta av digital patologi är leverantörsneutralitet, arbetsflödesstöd, integrationer och skalbarhet av stor vikt. Sectra har bevisat att de är en framtidssäker leverantör med ett starkt fokus på kundnöjdhet.
  Tri Nguyen, patolog vid University Medical Center Utrecht
  Vi är verkligen glada över det fortsatta samarbetet med UMC Utrecht. De ligger i framkant vad gäller patientvård ur många perspektiv och deras fortsatta förtroende för oss och vår lösning är ett bevis för vår position inom digital patologi.
  Peter Osinga, chef för Sectra i Nederländerna
  Det gemensamma initiativet är ett skolboksexempel på hur teknik kan förverkliga visionen om bättre patientvård. Den digitala patologilösningen kommer förenkla logistiken eftersom de inte behöver förlita sig på fysiska glas längre och kan därmed samarbeta kring patienter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, potentiellt även via regionala specialistgrupper. Allt för att skapa verklig nytta för patienterna i regionen. Det gör mig stolt att få vara en del av den resan.
  Jeroen van Laarhoven, kundansvarig för digital patologi, Sectra Benelux
  Sectras expertis inom storskaliga driftsättningar passade perfekt för att konsolidera de olika systemen för radiologisk bildhantering på UNC Health. I framtiden, när så passar, gör vår helhetslösning för medicinsk bildhantering det enkelt att expandera utanför radiologi.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Det är högst relevant att uppnå en balanserad säkerhet över hela verksamheten för att minska säkerhetsriskerna vid användning av distribuerade molnbaserade system. Vi ser därför att det finns ett behov inom energibranschen att stärka förmågorna inom AI-baserade metoder för riskhantering av systemsäkerhet och cybersäkerhet.
  Lasse Larsson chef Kritisk Infrastruktur på Sectra Communications
  Verksamheter inom energisektorn har en nyckelroll i samhället och stopp i produktionen kan ge stora konsekvenser. Därför är det extremt viktigt att vi bidrar till att skapa ett effektivt och robust distribuerat energisystem för hållbar energi och nya digitala tjänster.
  Lasse Larsson chef Kritisk Infrastruktur på Sectra Communications
  Projektet och driftsättningen har gått enligt tidsplanen och nu när Region Västernorrland har den nya gemensamma radiologilösningen på plats har de fått tillgång till ett antal nya funktioner för att effektivisera granskningen och förenkla hanteringen av undersökningarna i regionen.
  Mikael Widén, regionchef på Sectra
  Det har varit en ynnest att få fortsätta samarbetet med att utveckla medicinsk bildhantering tillsammans med Region Västernorrland. Att göra det genom en molntjänst där vi som IT-leverantör med erfarenhet av både medicinteknik och cybersäkerhet tar ett helhetsansvar är även något vi ser att allt fler vårdgivare i Sverige efterfrågar eftersom det ger stora kostnads- och driftsfördelar.
  Mats Björnemo, vd för Sectra Sverige
  Att använda AI i den kliniska verksamheten kan både effektivisera och förbättra kvaliteten av arbetsflödena inom patologin vilket gynnar patologerna i deras dagliga arbete. AI-baserade arbetsflöden gör att patologerna kan fokusera på de uppgifter som är mest utmanande och låta AI ta hand om tidskrävande uppgifter. En förutsättning för att lyckas med detta är att säkerställa att AI-applikationerna kan integreras sömlöst med befintliga arbetsflöden.
  Elin Kindberg, Global Product Manager Digital Pathology på Sectra
  Sectra har länge erbjudit sina kunder lösningar som leder till effektivare patientvård. Inom AI är målsättningen densamma. Vår ambition är att vårdgivare fritt ska kunna välja leverantörer när de köper AI-applikationer, och välja utifrån vad som uppfyller organisationens behov på bästa sätt utan att drabbas av inlåsningseffekter och onödig administration. Med en gemensam marknadsplats för digital patologi och radiologi samt med ambitionen att utöka med ytterligare produktområden i framtiden ligger vi i framkant vad gäller att göra AI tillgänglig i sjukvården.
  Nynke Breimer, Global Product Manager Radiology AI and Amplifier Marketplace på Sectra
  Det är svårt att kommentera var vi står som företag efter räkenskapsåret 2020/2021 utan att nämna pandemin. Sectra bidrar på de sätt vi kan genom att hjälpa våra kunder att behandla patienter, bota sjukdomar och skydda samhällen från cyberbrott. Att vi lyckas väl återspeglas i resultaten. 
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det förnyade kontraktet mellan de nederländska ministerierna och Sectra bekräftar vår goda relation och är en möjlighet att fortsätta vårt nära samarbete för att utveckla lösningar för en säker mobil arbetsplats som uppfyller både aktuella och framtida behov.
  Jeroen de Muijnck, vd Sectra Communications BV
  Våra kunder hanterar dagligen säkerhetsklassificerad information och behöver beprövade och tillförlitliga produkter som skyddar deras kommunikation – både i mobila sammanhang och när de är på plats på kontoret. Våra produkter har tagits fram med tanke på mobilitet och hög säkerhet, och beaktar olika typer av hot från stater och organiserad brottslighet.
  Jeroen de Muijnck, vd Sectra Communications BV
  Att digitalisera patologin var ett naturligt steg för oss. Vår verksamhet är uppdelad på två platser i Frankrike. Ena verksamheten finns i Paris och den andra drivs av professor Allory i Saint-Cloud. Vi kommer nu kunna nyttja specialister på båda våra sjukhus oavsett när och var de behövs, vilket är mycket viktigt vid diagnostisering.
  Anne Vincent-Salomon, chef för patologiavdelningen på Insitut Curie
  Frankrike genomgår just nu ett paradigmskifte inom patologi, med fler och fler sjukhus och cancercentrum som implementerar ett digitalt arbetsflöde. Institut Curie, med sin världsledande vård och forskning, blir en av pionjärerna på området när de nu tar det här viktiga steget. Vi känner både ödmjukhet och stolthet inför att vi får förtroendet att tillhandahålla våra verktyg till deras patologer.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  Inom radiologin har vi använt Sectras lösning i många år. Det är en lättanvänd lösning med hög systemtillgänglighet som stöttar våra radiologer att på ett effektivt sätt leverera vård av hög kvalitet. Sectra lyssnar på sina kunder och har en tydlig vilja att möta både nuvarande och framtida behov. Det var viktigt för oss när vi bestämde oss för att gå utanför radiologin och göra Sectra till vår partner för att hantera medicinska bilder från olika specialiteter i ett och samma system.
  Richard de Wit, Infrastructure & Automatization Manager på Alrijne Zorggroep
  Vi är väldigt glada över möjligheten att stötta Alrijne när de nu, steg för steg, förverkligar sin strategi kring centraliserad bildhantering för att stötta sin vision om att kontinuerligt förbättra patientvården. Förtroendet de visar oss genom att utöka vårt partnerskap är ett bevis för Sectras starka engagemang för att göra våra kunder framgångsrika vilket gör mig väldigt stolt.
  Peter Osinga, chef för Sectra i Nederländerna
  om det snabbast växande större sjukhuset i Jerusalem är vi måna om att ta till oss ny digital teknik för att fortsätta förbättra den vård vi levererar till patienterna. Det var därför viktigt för oss att välja en lösning för digital patologi som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer och som ger våra patologer ett effektivt arbetsflöde och kraftfulla verktyg. Sectras lösning lever upp till de behoven och den gör det också möjligt för oss att anamma och dra nytta av ny teknik såsom AI.
  Shimi Ben Baruch, Vice President of Technology vid Shaare Zedek Medical Center
  De radiologer som anlitas av Mary Washington Healthcare för att granska radiologibilder har använt Sectras lösning på sin privata klinik de senaste tre åren vilket har lett till att vi har vunnit deras förtroende. Att Mary Washington nu väljer samma plattform kommer skapa synergier mellan de två organisationerna och prenumerationstjänsten Sectra One underlättar deras tillväxt.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Sectra och Baylor College of Medicine har en gemensam vision om att tillhandahålla digitala patologitjänster helt utan geografiska begränsningar. Implementationen av Sectras lösning kommer göra det möjligt för patologiavdelningen på Baylor att erbjuda sina kliniska tjänster även till landsbygd och andra områden där tillgången till patologer liksom till specialister är begränsad, såväl inrikes som utomlands. Den nya tekniken kommer vara väldigt värdefull för patienter som nu kan få vård i världsklass där de bor.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  För att verkligen dra nytta av fördelarna med digital patologi ville vi ha något mer än bara en bildvisare. Sectras lösning ger oss en robust, leverantörsneutral och skalbar lösning som kommer hjälpa oss att nå våra ambitioner inom cancerdiagnostiken. Till exempel kan våra patologer nu granska vävnadsprover på distans och vi kan nyttja specialister på ett effektivare sätt.
  Paul Richard, vd för Southern Sun Pathology
  Sectras leverantörsneutrala lösning gör det möjligt för verksamheter som har flera laboratorier att maximera nyttoeffekter utifrån ett finansiellt, operativt, kvalitetsmässigt och kliniskt perspektiv.
  Robert Pennisi, influenser inom digital patologi samt chefspatolog på Southern Sun Pathology och Helix Pathology
  Det här är en spännande period för oss på Southern Sun Pathology. Vi har alltid varit stolta över att vi pushar oss själva till att vara i teknikens framkant och nu har vi tagit ett stort steg inom digital patologi och behandling av hudcancer. Samarbetet med Sectra är en viktig del då det bidrar med stora fördelar till våra patologer och den vård vi erbjuder samtidigt som det för oss närmare våra ambitioner inom artificiell intelligens.
  Ian Katz, grundare av Southern Sun Pathology och patolog specialiserad på hudcancer
  Ett nytt system kommer möjliggöra effektivare arbetsflöden, ökad patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö. Dessutom blir interaktionen med kronobergarna samt sjukvården enklare.
  Fredrik Larsson, verksamhetschef på röntgen
  Allt fler vårdgivare i Sverige väljer dels att köpa IT-lösningar som en tjänst och dels att drifta dessa i en molnmiljö. Detta bland annat för att öka säkerheten kring känslig patientinformation och dels för kunna fokusera sina egna resurser åt förändringsarbete och åt att uppnå de nyttoeffekter man vill att lösningarna ska ge snarare än att drifta dem. Avtalet med Region Kronoberg ligger i linje med dessa trender vilket är väldigt spännande.
  Mats Björnemo, vd för Sectra Sverige
  Sectra installerade sin lösning för bröstdiagnostik på UC San Diego Health för flera år sedan och vi har under åren byggt en väldigt stark relation. I och med utökningen av kontraktet kommer lösningen spänna över hela verksamheten och användas av flera medicinska specialiteter. Sectras lösning blir ryggraden för medicinsk bildhantering på UC San Diego Health. Vi kommer också integrera med flera andra av deras IT-leverantörer för att skapa en sömlös lösning.
  Anthony Grise, försäljningschef för Sectra i USA
  Som specialister inom neuropatologi hanterar vi stora volymer av så kallade second opinions från andra sjukhus, och vi får ofta granska ovanliga tumörer. Att ha tillgång till verktyg som möjliggör bildanalys är därför en stor fördel för oss. Med Sectras lösning har vi nu dessa verktyg, och eftersom systemet är så pass enkelt att använda kan våra patologer nyttja fördelarna från dag ett.
  Pascale Varle, patolog vid GHU Paris psychiatrie & neurosciences
  Digital patologi är på frammarsch i Frankrike. Jag ser fram emot möjligheten att jobba ihop med GHU Paris och hjälpa dem på deras resa som en av de första vårdgivarna att använda digital patologi i Frankrike. Det gör mig stolt att Sectra återigen får förtroendet att driva fältet framåt. Digitaliseringen inom patologin kommer bidra med många fördelar, exempelvis för cancerpatienter.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  I dag är det fler än de som arbetar med nationellt säkerhetsklassad kommunikation som hanterar skyddsvärd information. Inom civila myndigheter och större företag ser vi ett växande behov av en enkel och lättanvänd lösning för säker kommunikation och samarbete. Med den nya tjänsten får även dessa verksamheter en säker lösning utvecklad för deras behov och vardag.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi är mycket stolta över att vara partners till Sectra som är det ledande cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget i Norden. Det är en spännande del i arbetet att ge större företag och myndigheter en lösning för samarbete som skyddar kritisk kommunikation och garanterar datasäkerhet med end-to-end-kryptering och en säker infrastruktur.
  Morten Brøgger, vd för Wire
  Vi har haft fokus på att hitta en fullgod och lättanvänd säker lösning för så många plattformar som möjligt. Multiplattformsupport, inklusive iOS, är något som efterfrågas av Sectras övriga kunder och nu kan det behovet tillfredsställas.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Nöjda kunder är det yttersta beviset för att våra medarbetare och lösningar levererar stora värden, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården och öka cybersäkerheten i samhället.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Jag är väldigt glad över att kunna inkludera Emory Healthcare bland våra välrenommerade kunder. Det här kontraktet är ett utmärkt exempel på flexibiliteten som Sectras nya licensmodell ger. Modellen baseras på användningsgrad och ger obegränsade möjligheter att utöka lösningen inom vårdkedjan både volymmässigt och genom att expandera utanför radiologin.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  En kvantsäker lösning är avgörande för våra kunder så att de kan skydda sig från möjliga attacker både i dag och i framtiden. Med tanke på den långa tidshorisonten på 30–40 års sekretess för mycket känslig information och nationalhemligheter så är det ytterst relevant att dagens säkerhetslösningar byggs på kvantsäkra principer.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi har använt systemet Sectra Tiger i flera år och det uppfyller våra höga krav på säker kommunikation mellan Bryssel och våra EU-delegationer runt om i världen. När pandemin underströk behovet av fler säkra informationsutbyten med andra EU-institutioner var det naturligt att det befintliga Sectra-systemet skulle användas även för att tillgodose de nya kraven.
  högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter