Utökat förtroende för den avlyssningssäkra kryptotelefonen Sectra Tiger från nederländska ministerier

Linköping – 25 januari, 2018 – Nederländska inrikesministeriet har förnyat och utökat sitt avtal om avlyssningssäker kommunikation med Sectra (STO: SECT B). Avtalet löper över fyra år och omfattar Sectras Tigerlösningar för säker kommunikation och de levereras som en tjänst där Sectra tar ett helhetsansvar för systemet. Med Sectras lösningar kan nederländska ministrar och regeringstjänstemän kommunicera sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet utan risk att bli avlyssnade. 

Samtliga ministerier i Nederländerna använder Sectras tjänst för säker kommunikation sedan 2007. Tjänsten omfattar Sectras lösningar på den mycket höga SECRET-nivån, och utökas med det senaste avtalet till att även omfatta Sectra Tiger/R på RESTRICTED-nivå, Sectras lösning för säker användning av smartphones. Därmed får ministerierna tillgång till hela Sectras ekosystem av säkra kommunikationslösningar. Dessa har full interoperabilitet och kunden kan därmed anpassa tilldelningen efter individens kommunikations- och skyddsbehov och ändå säkerställa att alla kan kommunicera med alla.

– Sectra Tiger Ecosystem möjliggör effektiv och säker kommunikation som stödjer samverkan mellan organisationer och enheter med specifika sekretesskrav. Det förnyade förtroendet de ministerierna i Nederländerna är en bekräftelse på vår förmåga att uppfylla våra kunders krav på säkerhet, användbarhet och tillgänglighet, säger Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB.

Om säkerhetsnivåer
Fyra säkerhetsnivåer – TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL och RESTRICTED – definierar hantering av känslig information och den potentiella skada det skulle göra om den skulle komma till annan parts kännedom. För att få kommunicera information som är klassad till dessa säkerhetsnivåer krävs att kommunikationsutrustningen är granskad och godkänd av en opartisk säkerhetsmyndighet.

Sectra Tiger/S 7401 är granskad och godkänd för nivån SECRET av den holländska säkerhetsmyndigheten och av NATO. Tidigare versioner av Sectra Tiger/S 7401 är även godkända av såväl EU som enskilda nationer och Sectra är den enda leverantören av mobila krypton som har lösningar godkända på den här nivån av EU.

För ytterligare information kontakta
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB och vice vd Sectra AB,
tel: +46 (0)703 51 53 03
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, tel: +46 (0)13-23 52 27


Om Sectra
Sectra utvecklar och levererar effektiva lösningar för säker informationsöverföring till myndigheter, försvar och samhällsfunktioner i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation. Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en trygg och stabil värld.

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sectra Tiger Ecosystem möjliggör effektiv och säker kommunikation som stödjer samverkan mellan organisationer och enheter med specifika sekretesskrav. Det förnyade förtroendet de ministerierna i Nederländerna är en bekräftelse på vår förmåga att uppfylla våra kunders krav på säkerhet, användbarhet och tillgänglighet.
Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB