Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Det är häftigt att se hur Amsterdam UMC på kort tid har tagit steg mot ökad effektivitet inom radiologi och patologi samtidigt som de har förbättrat möjligheterna till regionalt samarbete och integrerad diagnostik. Med vår erfarenhet och leverantörsneutrala plattform kommer det bli enklare för dem att i framtiden implementera ny teknik, till exempel inom artificiell intelligens.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Vi letade efter en intuitiv lösning för att våra patologer snabbt skulle kunna börja dra nytta av alla fördelar som den digitala tekniken medför. Det var även viktigt att hitta en leverantör med stor erfarenhet av liknande installationer. Sectra uppfyllde samtliga kriterier.
  Gaëtan MacGrogan, medicinskt ansvarig för patologavdelningen vid Institut Bergonié
  Institut Bergonié är i absoluta framkant när det kommer till att bekämpa cancer. De tar nu ytterligare ett viktigt steg i och med att de blir ett av de första sjukhusen i Frankrike att implementera ett digitalt arbetsflöde inom patologi. Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans och att hjälpa Institut Bergonié nå deras vision inom cancervård.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  Trots störningar orsakade av covid-19-pandemin har projektet genomförts enligt plan och jag är stolt och imponerad av det fina samarbetet som gjort detta möjligt. Att Region Syddanmark går över till digital patologi i full skala är en milstolpe för cancervården i Danmark eftersom det är avgörande för att kunna möta ambitionerna kring kortare ledtider som fastställts i de nationella standardiserade vårdförloppen inom cancervården.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Jag är verkligen imponerad över hur våra projektgrupper har jobbat tillsammans med Sectra för att få detta på plats så snabbt samtidigt som de hanterat de utmaningar som covid-19, och vintern i övrigt, lägger på NHS. Den här första installationen är starten på en större resa. När vi är i mål kommer vi kunna optimera hur vår personal arbetar i regionen och vi kommer kunna koppla samman 15 års patientdata som i dag lagras isolerat hos de olika vårdgivarna.
  Elaine Quick, som leder implementationen av lösningen från Greater Manchesters sida
  Det är ett viktigt projekt för alla, från vårdpersonal till patienter vars vård det i slutänden handlar om. Sjukhus i Greater Manchester kommer överbrygga de organisatoriska begränsningar runt bildhantering och samarbete som finns i dag. Efterfrågan på radiologi har ökat enormt de senaste åren och fortsätter göra det. Att vara en del av ett nätverk kommer hjälpa oss att möta denna efterfrågan och säkerställa att expertis är tillgänglig för patienter i hela regionen. Initiativet kommer också göra det möjligt för oss att i framtiden anamma teknik på framfart såsom artificiell intelligens. Ur ett kortare tidsperspektiv gör initiativet också det möjligt för radiologer att fortsätta jobba hemifrån i denna utmanande tid som vi just nu befinner oss i.
  David O’Brien, verksamhetsområdeschef bilddiagnostik
  Radiologin spelar en avgörande roll i vården av patienter. Sectras lösning är kraftfull, modern och har många avancerade funktioner som kommer resultera i snabbare och mer korrekta diagnoser, vilket i slutändan ger bättre patientvård. Den integrerade modulen för multidisciplinära ronder kommer gynna cancerpatienter, och funktionerna för utbildning kommer bidra till att utbilda nästa generations radiologer, röntgensjuksköterskor och sonografer. Lösningen fungerar bra tillsammans med vårt befintliga vårdinformationssystem och med en mobil bildvisare som inte kräver någon lokal installation blir lösningen lättillgänglig även för vårdpersonal som jobbar närmast patienterna. Vi ser fram emot att utforska den enorma potentialen.
  Suraj Amonkar, radiolog och klinisk rådgivare vid Pennine
  Greater Manchester agerar snabbt utifrån sin drivkraft att ge moderna verktyg och information till de som behöver det. Bilddiagnostik spelar en avgörande roll i vården av patienter. För de miljontals människor som omfattas av det här nya programmet har de första stegen tagits i ett initiativ som kommer förändra hur de blir diagnostiserade och behandlade.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland
  Vi är glada över att ha fått avtalet på plats. Den regionala upphandlingen omfattar starkt eftertraktade lösningar som kommer höja kvaliteten på vården till våra patienter. Vårdpersonal kommer snabbare och enklare att få tillgång till patientinformation och därmed också snabbare kunna ta beslut om vidare behandling. För patienterna kan det bland annat innebära att de slipper onödiga väntetider.
  Cathrine M. Lofthaus, vd Helse Sør-Øst RHF
  Jag är oerhört glad över att vi på Sectra har fått förtroendet av Helse Sør-Øst RHF att leverera den här regionsövergripande IT-lösningen. Lösningens modulära och skalbara egenskaper tillsammans med vår erfarenhet av liknande stora och komplexa installationer gör att regionen kommer kunna möta både de utmaningar de står inför i dag och framtida behov kopplat till deras strävan att ytterligare förbättra för sina medarbetare och patientvården i stort.
  Petter Østbye, vd för Sectra i Norge
  Det är med glädje jag välkomnar Dayton Children's Hospital som Sectra One-kund. Deras mål att få bort silos och istället skapa en enhetlig plattform stämmer väl med styrkorna av Sectras lösning. Nu kommer patienter och vårdgivare kunna få en fullständig patientöversikt.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Under de senaste två decennierna har vi med våra mätmetoder hjälpt ortopeder och implantattillverkare att validera implantat och vi är marknadsledande när det kommer till kvalitet. Sectras CT-baserade mätmetod innebär ett paradigmskifte inom det här området eftersom den innebär tydliga fördelar för patienter, kirurger och implantatindustrin. Vi ser verkligen fram emot att vara med och göra den här nya tekniken tillgänglig för marknaden.
  Per Grundström, vd och koncernchef på RSA Biomedical
  RSA Biomedical vet vad som krävs i studieväg innan ett ortopediskt implantat kan säljas. Att de ställer sig bakom en förflyttning mot CT-baserade mätningar är ett viktigt steg mot att den här typen av validering blir den nya branschstandarden. Jag ser fram emot vad vårt samarbete kommer att leda till vad gäller ökad tillgänglighet av säkrare ortopediska implantat och i slutändan bättre patientvård.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Redan i dag kan patienter söka vård hos vilken som helst av nätverkets vårdgivare och sjukhusen kan dela resurser såsom subspecialister med varandra. Med Jessa Hospitals vision om att förbättra hälso- och sjukvården genom ökat samarbete mellan vårdgivare och Sectras erfarenhet av regionala IT-lösningar runt om i världen kommer de nu kunna ta nästa steg och göra nätverkets samarbete enklare och mer effektivt.
  Peter Osinga, vd för Sectra i Benelux
  Möjligheter till arbete på distans med samma funktionalitet och säkerhet som på arbetsplatsen samt omfattande konsolidering inom sjukvården för högre produktivitet är några av de faktorer som driver marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Med ökad orderingång och vinst under första halvåret visar vi att vårt fokus på kundnöjdhet lönar sig. Det är så vi växer och når våra mål.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Möjligheten att jobba integrerat med röntgenbilder och digitala bilder av vävnadsprover i samma IT-lösning gör Sectra till en leverantör i framkant inom patientvården.
  Agnes Loeffler, avdelningschef för patologi vid MetroHealth System
  Med digital patologi får våra patologer tillgång till nya verktyg liksom ett arbetsflöde som inte är möjligt när man granskar med mikroskop. Lösningen gör det också möjligt för oss att dra nytta av ny teknik. Att digitalisera är en nyckel till att vi ska kunna uppfylla ambitionerna om kortare ledtider som definierats i de nationella standardiserade vårdförloppen i cancervården.
  Professor Lisbet Sviland, chef för patologiavdelningen, Helse Bergen
  Vi är mycket glada över att fortsätta vår resa mot en enhetlig hantering av våra medicinska bilder. När vi nu utökar den befintliga lösningen för bildhantering med digital patologi gör vi det också möjligt för oss att kunna dra nytta av integrerad diagnostik.
  Professor Lisbet Sviland, chef för patologiavdelningen, Helse Bergen
  Under årens lopp har vi kunnat utöka Sectras IT-lösning, från att hantera radiologibilder till att bli ett regionövergripande arkiv för olika typer av medicinska bilder för att nu när vi digitaliserar patologiavdelningen också omfatta det. Förmågan att utöka lösningen har varit viktig för att kunna realisera vår strategi om en samlad bildhantering och det ska bli roligt att återigen få ta nästa steg tillsammans med Sectra-teamet.
  Erik M. Hansen, vd för Helse Vest IKT
  Leeds är först ut av våra sex sjukhus att digitalisera patologavdelningen fullt ut. Tillsammans moderniserar vi vår patologihantering med målet att den på sikt ska bli en av de mest avancerade och sammankopplade i världen. Vi hoppas även att vi kommer kunna dela med oss av våra erfarenheter till andra aktörer både inom och utanför NHS.
  Darren Treanor, chef för NPIC och patolog på Leeds Teaching Hospitals
  Dagarna är räknade för fysiska glas, papper och penna. Ett digitalt arbetsflöde gör att vi kan arbeta mer strukturerat och därmed erbjuda bättre vård till våra patienter.
  Darren Treanor, chef för NPIC och patolog på Leeds Teaching Hospitals
  Digital patologi är så mycket mer än att bara ersätta mikroskop med datorer. Det handlar om att fundamentalt ändra hur vi kopplar samman patologtjänster mellan regioner och över hela landet, så att vi kan arbeta smartare med snabbare diagnoser och därmed nyttja våra värdefulla patologer på bästa möjliga sätt. Här är NPIC i absolut framkant.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien
  Flera gånger per år kommer ST-läkare som under fem år utbildar sig inom patologi hit från olika länder för att ta sin examen. I och med den pågående pandemin genomförs proven på distans istället för på vårt campus i Sydney. Oavsett vart de genomförs behöver vi en säker och robust lösning som vi verkligen kan lita på under dessa få men viktiga dagar. Sectras lösning är även intuitiv och lätt att lära sig utan att det kräver någon som helst utbildning av själva mjukvaran. Vi känner oss mycket trygga med att vår nya examineringsprocess där vi använder Sectras digitala patologilösning kommer hjälpa oss att bättre förbereda ST-läkarna för sin framtid.
  Michael Dray, vd på RCPA
  På Sectra prioriterar vi att våra lösningar är robusta och intuitiva eftersom vi anser att det är kritiskt för att nå effektivitet i den kliniska verkligheten. Det är glädjande att just dessa kvaliteter ger oss möjligheten att också vara en del i att utbilda framtida patologer för deras viktiga arbete. Vi på Sectra är övertygade om att digital patologi spelar en nyckelroll i att möta utmaningarna i exempelvis cancervården. Att göra vår digitala patologilösning tillgänglig i utbildningen av patologer är otroligt inspirerande.
  Bart Thielen, vd för Sectra i Australien
  Radiologer kommer att kunna se och diskutera hur de snabbare kan få tillgång till de senaste innovationerna för att kunna klara sin ökande arbetsbelastning och skapa bättre balans i arbetslivet. Vi kommer också visa hur vi hjälper vårdgivare möta behovet av att kunna utöka sin IT-lösning för medicinsk bildhantering specialitet för specialitet.
  Marie Ekström Trägårdh, VD på Sectra Imaging IT Solutions
  Ökad produktivitet, tillgång till ny teknik och skalbarhet är viktigare än någonsin i den situation vi befinner oss i nu. Radiologin står inför en enorm volymökning på grund av den mängd undersökningar som behöver genomföras och granskas efter covid-19 pandemin. Det tillsammans med sammanslagningar eller uppköp av vårdgivare leder till ett behov av att effektivt kunna skala systemet i takt med att volymerna ökar.
  Marie Ekström Trägårdh, VD på Sectra Imaging IT Solutions
  Jag är exalterad över att vi nu är igång med lösningen och kan stötta våra patienter med digitala förmågor i teknikens framkant. Vår vårdpersonal kan nu samarbeta effektivt runt medicinsk bildinformation vilket gör det möjligt att fördela arbetsbelastning och tillgång till expertkunskap. Samarbetet mellan de lokala vårddistrikten, eHealth NSW och Sectra har varit oerhört bra under projektet, vilket gjort det möjligt att nå den här viktiga milstolpen enligt plan, trots de utmaningar covid-19 pandemin orsakat.
  Dr. Zoran Bolevich, vd för eHealth NSW och informationschef på NSW Health
  Att nu ha de här två lokala vårddistrikten live är oerhört viktigt. Det visar att lösningen uppnår de kliniska behov som ställts och ger oss värdefulla insikter som vi kan använda för att skapa värde för vårdgivare och deras patienter. Jag är stolt och imponerad över alla organisationer som är inblandade som tillsammans har klarat av en så här omfattande implementation enligt uppsatta tidsramar och planer.
  Bart Thielen, vd för Sectra i Australien
  Bildhanteringssystem är en mycket viktig komponent i sjukhusens IT-infrastruktur. För att uppnå de verkliga kliniska fördelarna krävs dessutom djupgående integrationer med kringliggande IT-system och stöd för en mängd filformat och standarder. Det är därför leverantörsneutralitet är så viktigt, och något som vi alltid strävar mot i alla våra produkter. I och med det utökade stödet av filformat tar vi nu leverantörsneutraliteten än längre vilket är ett viktigt steg. Jag är övertygad om att detta kommer innebära förbättrad cancervård då vårdgivare nu kan välja den bäst lämpade skannern för deras specifika arbetsflöde.
  Elin Kindberg, global produktägare för patologi på Sectra
  Vi letade efter en lösning som kan underlätta interaktivt lärande bland våra studenter. Nu under covid-19-pandemin är det viktigare än någonsin att också kunna undervisa på distans och för studenter att kunna dra nytta av onlinebaserade verktyg.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Våra studenter kommer nu ha möjlighet att interagera med verklig kliniska data redan under sin utbildning vilket är ett kraftfullt sätt att lära sig och förbereda sig för arbetslivet. Med Sectras lösning kommer vi också kunna samarbeta mellan våra egna fakulteter, campus, lärare och studenter på ett effektivt sätt och samtidigt vara en del av ett världsomspännande nätverk som kan dela intressanta utbildningsfall med varandra. Vi är väldigt stolta över att erbjuda den här toppmoderna tekniken till våra studenter.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Vi är glada och hedrade över att samarbeta med UNAM för att hjälpa tusentals studenter öka sin kliniska förståelse. Vi ser ett mycket stort intresse hos ledande utbildningsinstitutioner att komplettera de traditionella utbildningsverktygen med praktisk erfarenhet av klinisk bildbehandling. Något som vi även ser är mycket uppskattat av eleverna.
  Johan Carlegrim, chef för affärsenheten Medicinsk utbildning på Sectra
  VUmc använder redan Sectras lösning och det glädjer oss att vi blir valda som leverantör när sjukhusen nu tar steget till en gemensam lösning för att effektivisera samarbetet och därmed förbättra patientvården. Amsterdam UMC:s planer för en sammanhållen IT-strategi för bildhantering matchar oss som bolag väldigt väl. Jag ser fram emot att kunna nyttja hela vår plattform för att de på bästa sätt ska kunna möta sina framtida ambitioner. Ett exempel är AI där vår leverantörsneutrala plattform för AI-applikationer kan bidra till snabbare adaption av ny innovation hos Amsterdam UMC.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Att få till en hantering av medicinska bilder som bygger på samverkan i Greater Manchester har ställt höga krav på samarbete och tillit. I slutändan kommer detta leda till markanta förbättringar för våra patienter och en märkbar skillnad för vår personal vad gäller balans i livet och välmående. Med ökad produktivitet skapar vi ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga vård.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Vår vision handlar inte om ett nytt bildhanteringssystem. Det är bara ett medel för att nå våra mål. Den faktiska visionen handlar om hur vi vill utveckla patientvården. Vårt nya arbetssätt kommer göra det möjligt för grupper av läkare och multidisciplinära vårdteam att jobba tillsammans runt en patient på ett sätt som vi i dag inte kan göra. Den nya plattformen för medicinsk bildhantering är en central komponent i att ta fram en ny vårdmodell i Greater Manchester. I den vårdmodellen blir digitala bilder en del av kärnan i patientens journal och bidrar till att skapa en helhetsbild av patienten på ett mycket effektivare sätt än tidigare.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Det här avtalet är resultatet av flera års arbete. Att för varje patient kunna uppnå en gemensam journal kommer hjälpa oss undvika förseningar som annars uppstår när bilder måste överföras manuellt mellan enskilda sjukhus. Det kommer även göra att både väntetider och tillgång till vård blir mer jämlik i regionen. I cancervården ger det här oss bättre förutsättningar för att nå vårt mål om att upptäcka fler patienter i ett tidigt skede vilket skulle kunna rädda tusentals fler liv. Plattformen i sig kommer innebära en signifikant skillnad för våra anställda som får tillgång till moderna verktyg samtidigt som vi får möjligheten att dra nytta av fördelarna med artificiell intelligens och på så sätt kunna stötta viktiga forskningsinitiativ.
  Dr. Rhidian Bramley, klinisk rådgivare för projektet och radiolog vid Christie NHS Foundation Trust
  Vi kommer nu ha ett modernt, regionsövergripande, bildhanteringssystem som öppnar upp för ett friare utbyte inom regionen, och som bättre stämmer överens med verkligheten där patienter rör sig mellan olika sjukhus. I de fall vi jobbar i multidisciplinära vårdteam kommer vi kunna ha mer informativa och meningsfulla diskussioner om en patient. En annan fördel är att vi nu kommer åt bilder från mottagningar som inte har öppet efter vanlig kontorstid.
  Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
  De nya möjligheterna gör att vi kan erbjuda vård på den mottagning som passar bäst för patienten. Vi kommer snabbt kunna be om en medicinsk bedömning från kollegor inom hela regionen, samtidigt som vi kan utöka tillgången till kollegial granskning och få ut mer värde av de resurser vi har inom NHS.
  Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
  Det här handlar inte om ett nytt system för radiologin. Det här första steget i projektet kommer även göra att personal på akuten snabbt får tillgång till den information de behöver för att ta viktiga beslut, eller att vårdpersonal kan använda medicinska bilder för att inom bara ett par minuter kunna avgöra om en patient haft en stroke. Projektet handlar också om mycket mer än enskilda sjukhus tack vare den gemensamma åtkomsten. Oavsett om vi drabbas av covid-19 eller andra kriser bör det här göra att Greater Manchester står starkare i sin förmåga att reagera.
  Ray Timmins, systemägare i projektet
  Då andra projekt har pausats under covid-19 har det här projektet fortsatt i samma takt som tidigare då det är av stor betydelse för att kunna möta det ökade behovet inom bilddiagnostik. Den nya plattformen kommer verkligen förändra vårt arbetssätt. Läkare kommer kunna samarbeta över organisationsgränser, vi kommer kunna minska outsourcing, och patienter kommer kunna genomföra en undersökning på sin lokala mottagning även om granskningen sker av en läkare som befinner sig någon annanstans inom regionen.
  Chris Sleight, chef i projektet
  Den nya toppmoderna tekniken kommer agera språngbräda för Greater Manchester så att man inte bara ska komma ifatt kollegor i övriga landet utan även gå i bräschen för ny teknik. Vi har en offensiv implementeringsplan för att alla ska kunna ta del av fördelarna på kortast möjliga tid. Det kommer bidra till att minska dödlighet och sjuklighet tack vare snabbare diagnoser, samt minska behovet av att patienter ska behöva besöka flera olika sjukhus för att genomföra upprepade undersökningar. Med Sectra som leverantör har vi en samarbetspartner som delar vår vision och som kommer hjälpa oss att driva våra ambitioner framåt.
  Chris Sleight, chef i projektet
  Att samarbeta med Greater Manchester är ett av de mest spännande projekten vi har arbetat med. Inte bara på grund av initiativets storlek och komplexitet, utan mycket tack vare de ambitioner som finns. Det handlar om att förändra arbetssätt och processer vid diagnostisering så att utfallet blir så bra som möjligt för patienten. Det här är inte bara ett tillfälle att leverera ett system för kliniskt bruk, utan även en möjlighet att göra skillnad genom att jobba tillsammans med Greater Manchester för att uppnå prevention, behandling och diagnostisering av patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och Irland
  Det gör mig väldigt stolt att två vårdgivare som är topprankade av US News & World Report väljer att utveckla sin IT-strategi för medicinsk bildhantering med hjälp av lösningar från Sectra.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Våra kunder har ett stort behov av att kunna hantera känslig information utanför kontorets väggar. Under våren har det blivit extra tydligt att samhällsviktiga organisationer behöver verktyg och infrastruktur för effektivt distansarbete så att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter även i krisläge. De behöver ett ännu säkrare VPN än vad som är vanligt i dag och här fyller Sectras mobila VPN på OSI-modellens lager 4 en viktig funktion.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I nyligen genomförda kundnöjdhetsmätningar i USA konstaterades att Sectra har skött sig väl och under pandemin ökat den redan höga kundnöjdheten ytterligare. Det visar att vår företagskultur är stark och att vi har en fantastisk personal. Med nöjda kunder, en stark balansräkning, en positiv kassa och betydande andel återkommande intäkter är vi relativt sett väl rustade att hantera den höga graden av osäkerhet i omvärlden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Det säkerhetspolitiska läget har försämrats under de senaste åren och främmande makt arbetar aktivt med kartläggning och informationsinsamling kring säkerhetskänslig verksamhet. Sveriges förmåga till säker kommunikation är därför av väsentlig betydelse och den här beställningen bekräftar att vi spelar en viktig roll i att upprätthålla och vidareutveckla densamma.
  Simo Pykälistö vd Sectra Communications
  Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt.
  Företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Jag välkomnar Michigan Medicine som kund hos Sectra. Vår erfarenhet av akademiska vårdgivare i kombination med att vi tidigare framgångsrikt har genomfört storskaliga installationer med djupgående journalsystemsintegration gör att våra två organisationer passar perfekt ihop. Jag ser fram emot ett gott samarbete mellan våra respektive team.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Övergången till Sectras VNA kommer ge många fördelar. Inom regionen kommer vi kunna administrera, lagra och tillgängliggöra miljontals bilder av olika typer och från olika specialiteter från ett enda ställe. Detta utan att själva behöva stå för den tekniska infrastrukturen.
  Mark Gardner, systemadministratör på Portsmouth Hospitals NHS Trust
  Nästa viktiga steg är att länka ihop vår region med andra regioner. Vår målsättning är att förbättra visualiseringen av hela patientens vårdkedja, såväl inom SWASH som utanför. Genom att på ett standardiserat sätt dela bilder mellan vårdgivare skapar vi även förutsättningar att enklare samarbeta med andra vårdkonsortier. Det här kommer förändra hur vi levererar vård – tänk att inte bara kunna se bilder tagna lokalt, utan som kliniker själv få tillgång till bilder som har tagits för patienter som förflyttat sig mellan olika regioner och vårdgivare utan att behöva be någon, som kanske inte är på plats just när jag behöver det, om hjälp.
  Mark Griffiths, klinisk rådgivare för SWASH
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp