Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi

Linköping – 12 april, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) meddelar att patologilaboratorier i Nederländerna nu kan ansluta sig till den nationella lösningen för telepatologi. Med lösningen blir patologibilder och information tillgängliga digitalt för konsultationer, second opinions och expertpaneler. Det möjliggör snabbare diagnostisering av rätt specialist och med högre kvalitet. Den unika nationella lösningen kommer därmed spela stor roll i arbetet att förbättra cancervården i Nederländerna.

– Den rikstäckande telepatologilösningen gör det enkelt att konsultera andra patologer i landet samt underlättar såväl digitala paneldiskussioner som på distans, säger dr S.L. Meijer, patolog på Academic Medical Center och ordförande på LANS-panelen.

Att etablera en nationell lösning för telepatologi i Nederländerna är ett projekt som inleddes förra året av patologiföreningen NVVP och det rikstäckande nätverket PALGA. Projektet är det första i världen av sitt slag och lösningen som används har implementerats av Sectra tillsammans med underleverantörerna Deutsche Telekom Healthcare och RAM Infotechnology.

Sectras molnbaserade lösning möjliggör för patologer att effektivt dela digitala patologibilder på en nationell nivå. Genom att underlätta samarbete och subspecialisering bidrar lösningen till att korta ledtider, minska variationer i bedömning beroende på vem som granskar patologibilderna och förbättra kvaliteten i diagnosarbetet.

De två laboratorierna Pal Dordrecht och Erasmus MC har båda varit involverade i att testa en modul för att välja bilder att ladda upp för konsultation och second opinions.

– Det här är sättet man kommer jobba på i framtiden, säger Dr. K.H. Lam, patolog på Erasmus MC.

Patologilaboratorier som ansluter sig till tjänsten kan nu börja använda moduler för att ladda upp bilder och för paneldiskussioner. Senare under våren planeras även en modul för automatisk uppladdning av alla bilder i ett patientfall att släppas.

Sectras digitala patologilösning
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom hela Sectras erbjudande. Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS). Detta skapar förutsättningar för ett fördjupat och mer effektivt samarbete och delning av patientbilder och information mellan radiologi, patologi och andra specialiteter involverade i cancervården – så kallad integrerad diagnostik. Detta underlättar framför allt samarbetet vid multidisciplinära ronder. En gemensam IT-plattform minskar dessutom kostnader för underhåll, drift och integrationer.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +4670 82 35 610

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är sättet man kommer jobba på i framtiden.
Dr. K.H. Lam, patolog på Erasmus MC