Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Sectra erbjuder kritiska komponenter för modern sjukvård, medicinsk utbildning och ökad cybersäkerhet i samhället. Vår framgång kommer från långa relationer med nöjda kunder som ökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar Sectra till andra. Kundernas förtroende är grunden till den starka orderingången.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Genetisk information blir alltmer central i diagnostik och precisionsmedicin, särskilt inom cancervården. Att investera i genomik passar väl in i vår långsiktiga ambition att vara ledande inom diagnostisk informationsteknologi och satsningen har potential att signifikant påverka vården av patienter.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Vi vill ge studenterna möjligheten att komma så nära sin framtida verklighet som möjligt och samtidigt hjälpa lärare att effektivt hantera utbildningen i en omvärld som idag präglas av en explosionsartad ökning av medicinsk kunskap. Som en del i det målet kommer lärare och studenter nu kunna få tillgång till Sectras unika visualiseringsverktyg och kliniska läromedel genom en ny molnbaserad webbportal.
  Johan Carlegrim, vd för affärsenheten Medicinsk Utbildning
  Sectra kan ge vårdteamet på Cooper en effektiv granskningsprocess genom att konsolidera alla bilder, oavsett var de är tagna, i ett system, i en patientjournal.
  Isaac Zaworiski, vd för Sectra i USA
  Som vårdgivare strävar vi efter att skapa ett friskare Niagara. Sectras moderna lösning hjälper oss att samarbeta mer effektivt och dela resurser mellan våra fem sjukhus. På så sätt kan vi ständigt förbättra diagnostiken och säkerställa att vi tillhandahåller den bästa möjliga vården. Lösningen bidrar också till vårt engagemang för att förbättra patientresan med innovativ teknik.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Vi är glada över att börja denna nya resa med att implementera Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering för att skapa förutsättningar för att dra nytta av integrerad diagnostik mellan våra radiologi- och kardiologiavdelningar på Niagara Health. Lösningen kommer också göra det möjligt för oss att expandera den med fler av våra medicinska specialiteter.
  Wes McLachlin, handledare, bildbehandlingsinformatik på Niagara Health
  På Niagara Health har vårt fokus varit att optimera patientvården genom en helhetslösning för medicinsk bildhantering. Det var en del av vår digitala strategi som inkluderade en uppdatering av vårt befintliga PACS och som ledde till detta spännande partnerskap med Sectra.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Det är glädjande att välkomna Niagara Health till gemenskapen av användare av Sectras helhetslösning i Kanada. Sectras vision om att bidra till ett hälsosammare och säkrare samhälle går hand i hand med Niagaras. Jag tror att Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering kommer stödja Niagaras IT-strategi, effektivisera arbetsflöden och främja deras framtida tillväxt.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada
  Pandemin har belyst vikten av att kunna komma åt bilder på distans och ha förmågan att vara flexibla och uthålliga i den tjänst vi levererar. Patologerna kommer att ha möjlighet att rapportera rutinfall och brådskande arbete hemifrån kort efter att fallen kommer för granskning från laboratoriet. Med hjälp av samtidig tillgång till bilder samt möjlighet att annotera dessa kommer patologerna att kunna samarbeta kring fall även om de befinner sig på olika platser. Då en del av våra patienter remitteras till specialistsjukhus kommer en förbättrad datadelning med dessa specialistcenter minska handläggningstiden för patientärenden. Digital patologi har också underlättat införandet av digitala processer inom laboratoriet vilket minskar behovet av manuellt arbete och förbättrar patientsäkerheten.
  Sarah Rollo, projektledare för patologi, på West Suffolk NHS Foundation Trust
  Denna nya teknik kommer göra det möjligt för vår personal att analysera och dela prover på distans vilket i sin tur gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra den service vi tillhandahåller genom att se till att våra patienter får sina provresultat så snabbt som möjligt. Det kommer också göra det lättare att samarbeta med kollegor som arbetar från specialistsjukhus för att få second opinions så att patienter kan påbörja den behandling som de kan behöva i ett tidigt skede. Vi är glada över att vara en av de första vårdgivarna i landet som introducerar detta digitala patologisystem som ytterligare kommer hjälpa vår personal att leverera bästa möjliga service.
  Dr Yinka Fashedemi, klinisk chef för cellulär patologi på East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust
  Den förändring av de tjänster inom diagnostik som NHS genomgår i och med att de digitaliserar patologin är den största omvandlingen på årtionden, om inte århundranden. East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust och West Suffolk NHS Foundation Trust ligger i framkant av den resan och är särskilt innovativa i sin användning av molntjänster för att säkerställa att deras initiativ förblir skalbart och hållbart. Vi är extremt stolta över att ha möjligheten att vara med och bidra i den här förändringen som kommer leverera signifikanta fördelar för både sjukvårdspersonal och patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Det är avgörande för våra kunder att kunna lita på den utrustning de använder för att utbyta högt säkerhetsklassificerad information. Följderna kan bli allvarliga om informationen hamnar i orätta händer. Ordern bekräftar att vår lösning uppfyller kraven på säker kommunikation på en hög nivå.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Att ha vår nya bilhanteringslösning som en molnbaserad tjänst kommer innebära att vi kan skifta fokus på vår IT-avdelning. Det betyder att vårt team kommer behöva ta mindre ansvar för IT-hanteringen vilket är en stor fördel. Vi förväntar oss också kliniska fördelar såsom snabbare tillgång till nya funktioner och ny teknik. Att byta till en skalbar molntjänst främjar våra ambitioner om ett gemensamt molnsystem som stödjer alla sjukhus inom partnerskapet för samarbete mellan organisationer (Integrated Care System). Det är ett viktigt första steg för att utnyttja vår samarbetspotential i nordöstra regionen av London.
  Niall Canavan, IT-och systemchef på Homerton Healthcare NHS Foundation Trust
  Sectra och Microsoft delar en gemensam ambition för att förbättra vården och tillhandhålla hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Jag ser fram emot att vi genom vår erfarenhet av regionsövergripande helhetslösningar för medicinsk bildhantering, som passar samarbeten i vården väl, kan hjälpa Homerton Healthcare NHS Foundation Trust att uppnå kliniska fördelar, fördela arbetsbelastningen och förse sina anställda med moderna verktyg.
  Jane Rendall vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden. Behoven av högre produktivitet, skalbarhet och tillgång till ny teknik ökar inom alla våra produktområden. Vårt framgångsrecept är nöjda kunder vilket i sin tur kräver nöjda medarbetare, i den ordningen. Lägg till en tydlig fokusering på marknader som växer, en bra kostnadskontroll, en tydlig bild av vart vi är på väg och en uthållighet kring denna riktning. Sectras utveckling genom åren visar på styrkan i denna kombination.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Jag är glad att Sectra har valts ut för att stödja offentliga sjukhus i den här viktiga omställningen till digital patologi. Jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna förbättra patientvården genom effektivare bildgranskning, samarbete, kunskapsdelning och implementering av ny teknologi såsom AI.
  Fabien Lozach, vd för Sectra Frankrike
  En av framtidens stora utmaningar är hotet från kvantdatorer. Därför är det extremt viktigt för våra kunder att Sectra fortsätter arbetet med att förstärka skyddet och bygga säkerhetslösningar på kvantsäkra principer. Jag är stolt över det fortsatta förtroende som vi får av Försvarets Materielverk att upprätthålla och vidareutveckla Sveriges förmåga till säker kommunikation.
  Magnus Brege vd Sectra Communications
  Våra kunder måste kunna utbyta säkerhetsklassificerad information på ett effektivt sätt oavsett var de arbetar, och ändå vara säkra på att bara de avsedda mottagarna får tillgång till informationen. Det innebär ett stort förtroende och är ett mycket viktigt uppdrag för oss att kunna stödja kunderna i denna utmaning.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Det nya systemet kommer göra att viktiga diagnostiska bilder omedelbart finns tillgängliga på våra sjukhus för de som granskar bilderna och övrig involverad vårdpersonal. Det kommer även förbättra tillgången av medicinska bilder över stora delar av sydöstra England eftersom många andra sjukhus också använder Sectras lösning.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Patienter kan förvänta sig att deras bilder följer dem genom vårdkedjan, oavsett om det är inom konsortiet eller utanför. Cancerpatienter blir exempelvis ofta förflyttade till specialistcenter och andra hänvisas till sjukhus i London som en del av ett traumanätverk och kommer sedan tillbaka till oss. Det är alltså avgörande att vi enkelt kan få tillgång till och dela bilderna.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Noggrann och snabb diagnos är nyckeln till att fatta välgrundade beslut om lämplig behandling. Sjukhusen i Kent kommer att bli mer sammansvetsade både med varandra och med andra i regionen eftersom de moderniserar bilddiagnostiken. Detta för att säkerställa det bästa utfallet för patienter och för att skapa de bästa tänkbara arbetsförhållandena för radiologer och professionella vårdgivare.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Sectra och få en lösning för medicinsk bildhantering som också ger oss förutsättningar att utöka vår användning av artificiell intelligens som ett sätt att öka den diagnostiska säkerheten. Bilddiagnostiken spelar en central roll i vårt arbete med att diagnostisera och behandla olika sjukdomar hos patienter i Region Hovestaden. Vi ser fram emot att använda det nya systemet och ge våra patienter en än mer exakt och effektiv vård.
  Rasmus Møgelvang, biträdande direktör på Rigshospitalet
  Vi ser att allt fler vårdgivare väljer molnbaserade prenumerationstjänster. Vi ser fram emot att vara med på denna resa tillsammans med Region Hovestaden som nu både börjar använda ny teknologi såsom AI och förändrar hur de får tillgång till och samarbetar kring medicinska bilder i regionen för att ytterligare förbättra vården för patienterna.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Att hitta en modern lösning för att förbättra våra IT-systems prestanda och effektivisera radiologernas granskning av medicinska bilder var avgörande för vårt val. Det var också viktigt för oss att lösningen skulle stödja framtida tillväxt, ha bra integrationsmöjlighet för AI och möjlighet till granskning på distans eftersom vi ser att det blir av allt större betydelse framöver.
  Dr. Ryan Margau, chefsradiolog och medicinskt ansvarig för området bilddiagnostik på North York General Hospital
  Jag är glad över att välkomna North York General Hospital som den nyaste medlemmen av användare av Sectras helhetslösning för medicinska bilder i Kanada. Sectras lösning kommer att göra det lättare att expandera lösningen i takt med att de växer som vårdgivare och gör det möjligt att i framtiden utöka systemet för att dra nytta av integrerad diagnostik och ny teknologi såsom AI och digital patologi.
  Nadar Soltani, vd för Sectra i Kanada
  Vi kommer kunna integrera Sectras lösning för digital patologi med vårt befintliga multimediaarkiv, VNA. Det gör det möjligt för oss att få tillgång till bilder från andra medicinska discipliner vilket skapar integrerade arbetsflöden som spänner över flera avdelningar. Vi kan då samarbeta enklare vilket i slutänden innebär än bättre patientvård.
  F.J (Folkert) van Kemenade, chef för patologiavdelningen vid Erasmus University Medical Center
  Sectras tidigare erfarenhet av att digitalisera patologi för fullskalig primärdiagnostik, både globalt och i Nederländerna, kommer vara otroligt värdefull och vi ser fram emot att ta det här steget för bättre cancervård tillsammans.
  F.J (Folkert) van Kemenade, chef för patologiavdelningen vid Erasmus University Medical Center
  Det vi uträttar tillsammans med våra kunder gynnar miljontals patienter runt om i världen, förbättrar medicinsk utbildning och hjälper viktiga samhällsfunktioner med cybersäkerhet. Det bästa sättet vi kan växa på är att få fler nöjda kunder som rekommenderar Sectra till de som ännu inte är kunder hos oss.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Digital patologi är nu en nationell prioritet. Många vårdgivare inom NHS vill dra nytta av den kraftfulla tekniken för att leverera än bättre vård för patienter. Med NPIC hoppas vi kunna tillhandahålla en beprövad modell, underbyggd med avancerad teknologi från Sectra, som kommer att hjälpa många fler sjukhus att snabbt förverkliga sina ambitioner och dra nytta av det grundarbete som vi redan har gjort.
  Professor Darren Treanor, NPIC:s direktör och patolog vid Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
  Vårt arbete började med ett regionalt fokus men går nu mot att adressera några av de stora kliniska prioriteringar på ett nationellt plan inom områden som pediatrisk vård och sarkom där det är särskild brist på patologispecialister. Vi har nu sett betydligt bredare nytta av vårt program. Vi har visat hur digital patologi kan användas och med hjälp av våra lärdomar kommer vi kunna hjälpa resten av NHS att göra likadant och skala upp sin användning, med målet att övergå till digital patologi för att bidra till än bättre patientvård.
  Basharat Hussain implementeringsansvarig på NPIC
  Vi har arbetat med sjukhus och regioner över hela Storbritannien i flera år för att anamma digitala metoder inom diagnostik på ett sätt som förbättrar personalens arbetssituation och som möjliggör nya och hållbara sätt att leverera tjänster på och hantera den ökande efterfrågan. Organisationer inom NHS kan nu ge sig ut på denna resa i rask takt där de har möjlighet att lära sig av pionjärer inom området, såsom de i norra England. De har jobbat dedikerat med detta och är nu är redo att dela sin framgång.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Vi letade efter en leverantör som vi kan fortsätta växa med för att gemensamt kunna möta framtida behov liksom en lösning som kan ge våra vårdteam de verktyg och information de behöver i en och samma applikation. Vi kommer nu exempelvis kunna utföra flerspråkig svarsskrivning på bland annat holländska och franska vilket effektiviserar granskningen. Vi ser fram emot att arbeta med Sectra för att uppnå våra mål och kunna ge bästa möjliga vård.
  Dr. Peters, chef för patologiavdelningen på AZ Sint-Maria Halle
  Digital patologi är något vi är oerhört stolta över. Det är en enorm transformation för Nordirland. Vårdpersonal jobbar i multidisciplinära team och att då ha tillgång till information och bilder från olika specialiteter i ett system är oerhört värdefullt för samarbetet och för att möjliggöra mer kompletta diagnostiska svar.
  Nicky Harvey, ansvarig för NIPACS på BSO
  Det här är den mest betydelsefulla förändringen inom cellpatologi på över 150 år. Projektet har bidragit med mycket till den biomedicinska forskningen och ledningen eftersom vi nu har en översikt i realtid av alla våra fall och deras granskningsstatus. Den grad av detaljerad information som nu delas mellan avdelningar förändrar vår analys av svarstider totalt. Det här kan potentiellt bidra till att sätta mer korrekta förväntningar för vårdpersonal och patienter om när svar kommer vara klara. Vi kan enklare identifiera och flagga rutinfall och mer akuta fall.
  Robbie Wilson, avdelningschef vid Institute of Pathology på Belfast Health and Social Care Trust
  Genom att använda en gemensam plattform skapas många viktiga fördelar. Att kunna se både röntgenbilder och digitala patologibilder sida vid sida är revolutionerande för patientvården.
  Isaac Zaworski VD på Sectra Inc
  Betydelsen av att vi får den här positiva feedbacken från våra kunder kan inte nog betonas. Det är det bästa beviset vi kan få på att vi har anställt och behållit extremt kompetent och motiverad personal som lyssnar på och bryr sig om våra kunder. Alla på Sectra vet att det i slutändan är patienter som gynnas av våra produkter och tjänster. Det här gör oss otroligt glada och stolta.
  Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions
  Varje år tar vårdpersonal i tusental världen över sig tiden att dela sina åsikter med KLAS. De vet att deras tankar hjälper leverantörer att förbättra sig, och andra vårdgivare att ta bättre beslut. Dessa samtal är för mig en konstant påminnelse om hur viktigt det är med korrekt, ärlig och oberoende granskning av sjukvårdsbranschen. Rapporten Best in KLAS och utmärkelserna den innehåller sätter en kvalitetsstandard för mjukvaru- och tjänstebolag. Leverantörer som vinner utmärkelsen Best in KLAS bör fira liksom komma ihåg att vårdgivare numer bara accepterar det bästa från sina produkter och tjänster. Utmärkelsen Best in KLAS är en tydlig signal till vårdgivare på vilken hög nivå de kan förvänta sig från de leverantörer som tilldelas dem.
  Adam Gale, vd för KLAS
  Några av de som kommer gynnas mest är de patienter som rör sig mellan vårdgivare i regionen när de hänvisas till olika specialistcentrum – oavsett om det är för cancervård, trauma, kärlmedicin, oftalmologi, kirurgi och så vidare.
  Dr Benjamin Salt, klinisk chef för konsortiet, arbetar som interventionell radiolog samt biträdande klinisk informationschef på East Sussex Healthcare NHS Trust
  Förbättrad tillgång till medicinska bilder kommer göra det möjligt för oss att ha en flexibel arbetsstyrka som kan jobba utspritt i regionen. Det kommer vara bra för personal, patienter och för svarstider i och med att vissa sjukhus ibland saknar kapacitet. En radiograf på ett sjukhus kan ha kapacitet att hjälpa till att minska överbelastning på ett annat sjukhus. Med en regionalt sammankopplad modell för medicinska bilder blir det möjligt.
  Dr Andrew Carne, interventionell radiolog, klinisk chef och klinisk informationschef på Royal Surrey NHS Foundation Trust
  Diagnostiska bilder är ofta en viktig komponent i kritiska kliniska beslut och som gör skillnad för en säker och effektiv patientvård. Att ha tillgång till de bilderna på ett sömlöst sätt är viktigt. Oavsett om det handlat om att möjliggöra bättre tillgång till subspecialistexpertis eller förändringar av diagnostiska modeller för att nå snabbare beslut har vårdgivarna vi arbetar med i Surrey och Sussex visat ett starkt engagemang för att säkerställa att rätt bild är tillgänglig för granskning och svarsskrivning vid rätt tidpunkt och av rätt person, till förmån för sina patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland
  Vår prenumerationstjänst Sectra One gör det möjligt för vårdsystem som MUSC Health att på ett effektivt sätt skala upp i takt med att volymer ökar liksom att enkelt lägga till moduler för bildhantering för ytterligare avdelningar i samma plattform. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete mellan våra två organisationer.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA
  Pandemin har påskyndat utvecklingen inom försäljning av mjukvara som tjänst (SaaS) och molnbaserade lösningar, vilket bidrar till ökade återkommande intäkter. Vår mjukvara bedöms i större utsträckning levereras som molnbaserade tjänster i framtiden och vi gör därför investeringar i digitalisering och organisationsutveckling för att möta detta.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi har haft ett nära samarbete med det nederländska försvarsministeriet i många år och är mycket stolta över det fortsatta förtroende de har visat oss genom det nya ramavtalet. Tidigare i år förlängde vi också vårt avtal med de nederländska ministerierna kring säker kommunikation som en tjänst (VECOM), och vi är hedrade över att få hjälpa såväl civila som militära användare att stödja utbytet av säkerhetsklassad information i Nederländerna.
  Jeroen de Muijnck, VD för Sectra Communications BV
  Våra kunder ställer höga krav på säkerhet, flexibilitet och mobilitet. Den här nya ordern bekräftar den norska regeringens fortsatta förtroende för att Sectras lösningar har förmågan att skydda deras allra känsligaste kommunikation.
  Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications
  För varje ny version av våra produkter som vi släpper är målet att hjälpa kunderna att bli effektivare. Det är just därför det är så viktigt för oss att involvera användare i vår produktutveckling. Samtidigt som många förbättringar tar sig uttryck i nya och spännande erbjudanden, arbetar vi ständigt med de mindre detaljerna som underlättar i vardagen och skapar en smidigare arbetsmiljö för våra slutanvändare. Vi ser mycket fram emot att visa de senaste framstegen på RSNA 2021, bland annat förbättringar av arbetsflöden inom områdena onkologisk uppföljning, bröstradiologi och muskuloskeletal radiologi, samt molnbaserade leveransmodeller.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Vi har en vision om att optimera de patientorienterade diagnostiska processerna för att kunna leverera än bättre vård. Sectras lösning hjälper oss med detta genom att tillgodose verktyg och funktioner som förbättrar arbetsflödet inom radiologin.
  Talesperson för radiologiavdelningen på University Hospital Basel
  Universitetssjukhuset i Basel strävar efter att använda den senaste tekniken och jobba med integrerad diagnostik för att stötta effektiva vårdförlopp. Det passar Sectras strategi om att tillhandahålla en gemensam plattform för alla typer av medicinska bilder som handen i handsken.
  Frank Vogelsang, kundansvarig, Sectra DACH
  Vi är en geografiskt utspridd och växande vårdgivare som har som högsta prioritet att leverera högkvalitativ vård. Med det ökade trycket inom sjukvården behöver vi ge våra radiologer verktyg som kan effektivisera diagnostik och samarbete med bibehållen vårdkvalitet. Med hjälp av lösningen från Sectra kommer vi nu kunna ge vård av högsta kvalitet oavsett var vi träffar patienten.
  Renato Correia, Technology and Innovation Executive Director på Unilabs i Portugal
  Jag ser verkligen fram emot möjligheten att hjälpa Unilabs i sin strävan att fortsätta leverera vård av högsta kvalitet. Skalbarheten i vår lösning ligger helt i linje med deras behov då den enkelt kan utökas till att inkludera fler vårdgivare i takt med att Unilabs växer, eller om behovet skulle uppstå och de vill utöka sin bildhantering utöver radiologi.
  Carlos Cardoso, vd för Sectra i Portugal och Spanien
  Den här utmärkelsen är frukten av ett nära samarbete mellan industri, forskning och vården. Sectra IMA bygger på idéer som utvecklats vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset av ett team som leddes av den nu framlidne professorn Lars Weidenhielm. Som ett resultat av samarbetet kan Sectra idag erbjuda ryggkirurger ett verkligt kliniskt värde, öka effektiviteten i hälso- och sjukvården och därmed bidra till bättre vård för patienter.
  Olof Sandberg, senior forskare på Sectra
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter