Landstinget Dalarna digitaliserar patologi – väljer Sectra

Report this content

Linköping – 7 mars, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) skriver avtal med Landstinget Dalarna gällande IT-lösning för att granska patologibilder digitalt. Sedan tidigare har Landstinget Dalarna även Sectras IT-lösning för att hantera mammografibilder. Patologi- och mammografiavdelningar har ett särskilt nära samarbete inom cancervården. I och med att de nu kommer arbeta i samma system kan de smidigt dela bilder och information med varandra för en effektivare integrerad diagnostik och patientcentrerad vård.

– När vi nu digitaliserar granskningen av patologibilder kommer vi möjliggöra en effektivare cancerdiagnostik genom ett tätare samarbete mellan både patologer och avdelningar. Exempelvis kommer arbetet inför och under multidisciplinära ronder förenklas. Sectras leverantörsneutrala lösning innebär dessutom att vi kan använda olika typer av skannrar från olika tillverkare beroende på vilka som gör sig bäst för olika typer av patologibilder, vilket vi ser som en stor fördel i vårt arbete framöver, säger Tibor Tot, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Landstinget Dalarna.

Avtalet inkluderar även Sectras lösning för att dela patologibilder och samverka med andra. Det gör att patologer på Landstinget Dalarna smidigt kan dela bilder och samarbeta med patologer som arbetar på andra platser i och utanför landet. Det gör att resurser kan användas effektivare och att de enkelt kan få stöd från subspecialiserade patologer.

Landstinget Dalarna jobbar tätt över olika medicinska avdelningar. I och med att Sectras IT-lösningar för radiologi och patologi bygger på samma tekniska plattform kan medicinska bilder och information smidigt delas mellan avdelningarna. Det underlättar exempelvis arbetet vid multidisciplinära ronder och fördjupar samarbetet mellan avdelningarna, så kallad integrerad diagnostik, vilket är en av huvudkomponenterna för en effektiv cancerdiagnostik.

Varför digital patologi
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning. Medicinska bilder för cancerdiagnostik löper som en röd tråd genom Sectras erbjudande.

Video: Introduktionsfilm om det digitala arbetsflödet på patologilabbet 

Sectras lösningar och digital patologi
För att vårdgivare ska kunna ge en bättre, snabbare och mer patientcentrerad vård erbjuder Sectra system och tjänster för sammanhållen hantering och lagring av alla typer av medicinska bilder. I första hand för stora bilddiagnostiska enheter såsom radiologi, mammografi, kardiologi och patologi, men även inom andra avdelningar där medicinskt bildmaterial används. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett smidigt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När vi nu digitaliserar granskningen av patologibilder kommer vi möjliggöra en effektivare cancerdiagnostik genom ett tätare samarbete mellan både patologer och avdelningar. Exempelvis kommer arbetet inför och under multidisciplinära ronder förenklas. Sectras leverantörsneutrala lösning innebär dessutom att vi kan använda olika typer av skannrar från olika tillverkare beroende på vilka som gör sig bäst för olika typer av patologibilder, vilket vi ser som en stor fördel i vårt arbete framöver.
Tibor Tot, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Landstinget Dalarna