Sectra fullbordar nationell lösning för telepatologi i Nederländerna

Linköping – 12 juni, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har slutfört den unika nationella lösningen för telepatologi i Nederländerna. Sista delen, som gör det möjligt att automatiskt ladda upp en undersöknings samtliga bilder, är nu godkänd. Patologilaboratorier i hela Nederländerna kan ansluta sig till den nationella lösningen för att göra patologibilder och information tillgängliga digitalt för konsultationer, second opinions och expertpaneler. Den nationella lösningen kommer därmed spela stor roll i arbetet att förbättra cancervården i landet.

– Tillsammans med UMC Utrecht har vi testat funktionen för automatisk uppladdning. Det som imponerat mest på mig är hur enkel lösningen är att använda och hur få klick den kräver, säger Konnie Hebeda, patolog på Radboud University Medical Center.

Lösningen är molnbaserad och gör det möjligt att effektivt dela patologibilder på en nationell nivå. Att enkelt kunna dela bilder för att konsultation, second opinions och expertpaneler bidrar till kortare ledtider, minskad variation i bedömningar och förbättrad kvalitet i diagnosarbetet.

Projektet är det första i världen av sitt slag och inleddes 2017 av patologiföreningen NVVP och det rikstäckande patologinätverket PALGA. Lösningen har implementerats av Sectra tillsammans med underleverantörerna Deutsche Telekom Healthcare och RAM Infotechnology.

Sectras digitala patologilösning
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom hela Sectras erbjudande. Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologibilder (Sectra PACS). Detta skapar förutsättningar för ett fördjupat och mer effektivt samarbete och delning av patientbilder och information mellan radiologi, patologi och andra specialiteter involverade i cancervården – så kallad integrerad diagnostik. Detta underlättar framför allt samarbetet vid multidisciplinära ronder. En gemensam IT-plattform minskar dessutom kostnader för underhåll, drift och integrationer.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +4670 82 35 610

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 800 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tillsammans med UMC Utrecht har vi testat funktionen för automatisk uppladdning. Det som imponerat mest på mig är hur enkel lösningen är att använda och hur få klick den kräver.
Konnie Hebeda, patolog på Radboud University Medical Center