• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra får order på regionsövergripande lösning för digital patologi i Storbritannien

Sectra får order på regionsövergripande lösning för digital patologi i Storbritannien

Report this content

Linköping – 30 maj, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) ingår ett femårigt avtal med North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust för att leverera en regional lösning för digital patologi till tio vårdregioner inom Northern Cancer Alliance. Lösningen skapar förutsättningar för en effektivare cancervård genom att patologerna får snabb tillgång till patologibilder samt möjlighet att digitalt dela dem och relaterad information mellan avdelningar och sjukhus.

– Digital patologi kommer möjliggöra samverkan över större geografiska områden och minska varianser i diagnostiken, särskilt inom cancervården och under multidisciplinära ronder. Det här är en av de största och mest spännande förändringarna inom patologin under den senaste generationen, säger Paul Barrett, histopatolog på County Durham and Darlington NHS Foundation Trust och en av två kliniska rådgivare i projektet.

Dr Sonali Natu, histopatolog på North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust och den andra kliniska rådgivaren i projektet fortsätter: Som ett sammankopplat sjukvårdsystem behöver vi förflytta oss från isolerade silos till integrerade system. Den här lösningen kommer ta oss och våra patienter en god bit på vägen. Att kunna komma åt patologibilder digitalt och använda digitala verktyg för att granska dem leder till smidigare samarbeten, förbättrad patientvård och mer likvärdig sjukvårdvård.

Lösningen kommer användas av 115 patologer i regionen, som årligen utför cirka 300 000 undersökningar. Med Sectras IT-lösning kan de se regionens alla patologibilder och få en fullständig patienthistorik i ett och samma system.

När de fysiska glasen med vävnadsprover scannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oberoende av tid och plats. Med digital patologi får patologerna även tillgång till funktioner som inte finns vid granskning i mikroskop. Lösningen hjälper patologer med kritiska beslutspunkter såsom gradering och mer precis mätning. Den digitala tekniken möjliggör också bland annat bildanalys som förbättrar precisionen av uppgifter såsom att räkna celler. Även second opinions, arbetsfördelning och specialistkonsultationer underlättas.

Svarsrapporteringen inom regionen kommer att drivas från kundernas IT-lösning för granskning av medicinska bilder, PACS (Picture Archiving and Communication System), och integreras med flera lokala laboratoriedatasystem. Det gör det möjligt att optimera resursallokeringen inom regionen och fördela fall till den mest lämpade specialisten i regionen när så behövs. Utökningen av kontraktet signerades under det fjärde kvartalet av räkenskapsåret.

För mer information om den regionala lösningen i Storbritannien, se den här videon > >

Sectras lösning för digital patologi
Sectras digitala patologilösning innehåller digitala verktyg som gör det möjligt för patologerna att ställa diagnoser och utföra rapportering med högre precision och på kortare tid. Det är en leverantörsneutral och heltäckande lösning för primärdiagnostik och innefattar lagring av bilder och information samt en avancerad arbetsstation för granskning. För mer information om hur digital patologi kan öka effektiviteten och höja precisionen för patologerna, se den här videon.

Sectras patologilösning är en del av Sectras helhetslösning för att hantera medicinska bilder. Den ger vårdgivare en enhetlig strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett smidigt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” flera år i rad på https://medical.sectra.com/.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Digital patologi kommer möjliggöra samverkan över större geografiska områden och minska varianser i diagnostiken, särskilt inom cancervården och under multidisciplinära ronder. Det här är en av de största och mest spännande förändringarna inom patologin under den senaste generationen.
Paul Barrett, histopatolog på County Durham and Darlington NHS Foundation Trust och en av två kliniska rådgivare i projektet