• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi

Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi

Report this content

Linköping – 9 april, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har ingått ett 13-årigt avtal med New South Wales Ministry of Health (NSW Health) i Australien som beställer Sectras IT-lösning för att hantera radiologibilder. NSW Health är Australiens största offentliga vårdsystem och med den nya lösningen får elva vårdorganisationer en gemensam plattform för radiologibilder. I och med det kan de enkelt dela bilder och information mellan såväl sjukhus som olika avdelningar vilket bidrar till bättre patientvård. 

– Det är med glädje vi kan berätta att vi har inlett ett samarbete med Sectra för att kunna tillgodose elva lokala vårddistrikt och specialistnätverk inom NSW Health med ny och toppmodern digital teknik. Radiologilösningen levereras som en tjänst och ger oss en gemensam plattform för att hantera all bildinformation. Det gör det möjligt att effektivt samverka kring medicinska bilder och information över flera kliniska avdelningar och vårdorganisationer. Patienter får också en modernare och förbättrad service med exempelvis SMS-påminnelser om sina besök samt åtkomst till sina medicinska bilder på ett säkert sätt via en webbportal, säger Zoran Bolevich, chef för eHealth NSW och informationschef på NSW Health.

Plattformen kommer att integreras med andra centrala IT-system, såsom journalsystem, patientadministrativt system och regionalt bildarkiv. Det yttersta målet är att möjliggöra en säker, snabb och användarvänlig tillgång till medicinska bilder över Australiens folkrikaste region. Det skapar bra förutsättningar för läkare att kunna ta rätt beslut i rätt tid.

Plattformen kommer implementeras hos och användas av nio lokala vårddistrikt, Sidneys sammanslutning av barnsjukhus (Sydney Children’s Hospital Network) och NSW Health Pathology’s Forensic and Analytical Science Service. Tillsammans hanterar de fler än 1,8 miljoner undersökningar per år. Cirka en miljard historiska bildlänkar kommer att migreras till det nya systemet för att kunna ge snabb och enkel tillgång till tidigare undersökningar vilket förbättrar möjligheterna till att ge en bättre vård.

– I Australien har vi levererat vår mammografilösning i många år och i och med den här affären sätter vi även vår radiologilösning i fokus på den australienska marknaden. Tillsammans med NSW Health kan vi bidra till att skapa ännu mer värde till patienterna genom att konsolidera behoven inom medicinsk bildhantering, förbättra diagnostiken och öppna dörrarna till integrerad diagnostik och ny teknik såsom artificiell intelligens, säger Bart Thielen, vd för Sectra i Australien.

Läs mer om fördelarna med den nya plattformen för medicinska bilder, http://www.ehealth.nsw.gov.au/programs/clinical/mi.

Om kontraktet
Sectra valdes ut till önskad leverantör i maj 2018. Efter en lyckad så kallad ”Proof of Concept”-period, eller konceptbevisperiod, och färdigställande av kontraktets innehåll signerades det i april 2019. I tillägg till Sectras mjukvara inkluderar kontraktet även tredjepartslösningar, implementation och löpande support av lösningen, vilket säljs som en tjänst. Det totala ordervärdet av den 13-åriga lösningen är AUD 85 miljoner (motsvarande cirka 560 miljoner kronor). Intäkterna från kontraktet sprids ut över avtalsperioden med en gradvis ökning under de första åren.

Sectras IT-lösning för hantering av radiologibilder, som NSW Health investerat i, är en del av Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering (Sectra enterprise imaging). Helhetslösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna, radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett enkelt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Detta utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter. Läs mer på http://www.sectra.com/medical/.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 - 23 56 10

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Radiologilösningen levereras som en tjänst och ger oss en gemensam plattform för att hantera all bildinformation. Det gör det möjligt att effektivt samverka kring medicinska bilder och information över flera kliniska avdelningar och vårdorganisationer.
Zoran Bolevich, chef för eHealth NSW och informationschef på NSW Health