Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Då vi behövde byta ut vår nuvarande infrastruktur såg vi det som det perfekta tillfället att gå över till Sectras molntjänst. Vi har varit nöjda med Sectra under många år och att nu låta dem ta fullt ansvar för driften av vårt IT-system var ett enkelt val. Övergången till molntjänst kommer att minska arbetsbördan för vår IT-avdelning och på så vis ge dem mer tid till att fokusera på att hjälpa användarna.
  Ralph Berendsen, sjukhusfysiker på Zuyderland Medical Center.
  Den utmaning många vårdgivare står inför idag handlar om en ökad arbetsbelastning och brist på resurser. Dessutom har det aldrig varit så viktigt med säker hantering av känsliga data. I och med det ser vi ett växande intresse för molntjänster. Det gläder mig att Zuyderland fortsätter att vara nöjda med oss som leverantör och jag är stolt över att få deras förtroende i att ta över ansvaret för deras IT-infrastruktur.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux.
  Programmet kommer att förflytta gränserna för vad som kan göras idag inom cancerforskning. Det har potentialen att ta klinisk validering av läkemedel till helt nya nivåer, förändra vem som kan bidra till forskning och utveckling, samt leda till nya individanpassade behandlingar för cancerpatienter. Potentialen är stor. Vi kommer att kunna förstå mutationer i DNA:t, men viktigast av allt – om det visar sig i vad läkare ser på röntgenbilderna. Vi kommer också att exponera data för AI på nya sätt. Innovativt arbete med Sectra är en viktig del av vårt initiativ. Deras bildbehandlingsystem är redan ett välanvänt system för de som jobbar kliniskt inom NHS, men vi kommer att använda det på nya sätt. Systemet kommer att hjälpa oss komma åt bilder och koppla samman dessa med vår genomiska data. En kombinerad data som detta resulterar i kommer att möjliggöra viktig forskning och stötta en säker men tillgänglig molnbaserad forskningsmiljö. Det betyder att långt fler än endast bioinformatiker kan dra nytta av data från genomik, patologi och radiologi.
  Dr. Prabhu Arumugam, chef för kliniska data och bildbehandling samt huvudansvarig för patientinformation på Genomics England.
  Det här är ett inspirerande initiativ som kan bidra till att förändra vår förståelse för cancer och för andra sjukdomar. Vi har arbetat med NHS i decennier genom att leverera digitala lösningar till diagnostiska miljöer såsom radiologi och patologi. Det här projektet nyttjar det arbetet i större utsträckning, med spännande forskning som har enorm potential. Det är med spänning jag ser fram emot att se forskningen växa fram, och utifrån den, möjligheten för livsförändrande och livräddande behandlingar för patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland.
  Säkra informationsutbyten mellan och inom myndigheter, utan risk för avlyssning, har aldrig varit viktigare. Ett fortsatt samarbete med svenska myndigheter bekräftar att Sectra spelar en viktig roll i det svenska totalförsvarets förmåga att kunna utbyta information säkert och effektivt. Jag är stolt över att våra system och lösningar för säker kommunikation bidrar till ett tryggare samhälle.
  Magnus Skogberg, vd för Sectra Communications.
  Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år. Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.
  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.
  Adam Gale, vd, KLAS.
  Sectras finansiella mål och strategiska ambitioner är fortsatt desamma. Behovet av en produktivare hälsovård samt av cybersäkerhet är större än någonsin. Inom medicinområdet driver konsolideringsbehov och cybersäkerhetsfrågor mot övergång till molnet, och vi håller på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Även om denna övergång kommer att innebära en tillfälligt dämpande effekt på vår finansiella tillväxt, kommer den långsiktigt att gynna oss och våra kunder. Inom datasäkerhetsområdet är säkerhetssituationen i Europa samt behovet av datasäkerhet, inte minst i mobila tillämpningar, starka faktorer i vår framtida tillväxt. De utmaningar som många vårdgivare står inför idag rör ökad arbetsbelastning, bristen på resurser och en begränsad budget. Kostnadsbegränsningar, personalens välmående och cybersäkerhet ökar i betydelse. Därför är färre och effektivare IT-system, för exempelvis hantering av medicinska bilder mellan flera sjukhus och/eller olika typer av bilder och diagnostiska specialiteter, avgörande. Vi satsar på att en helhetslösning för alla typer av medicinska bilder, en så kallad "pixel EMR"-lösning, är vad framtidens kunder eftersträvar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB.
  Att få tillgång till resurser på rätt plats och vid rätt tillfälle blir alltmer utmanande. Därför är det avgörande att kunna samarbeta kring både arbetsbelastning och expertis, speciellt kring mer komplexa sjukdomar såsom cancer där väntetiden för behandling och uppföljning är kritisk. Genom att digitalisera patologin på våra två sjukhus med en sammanslagen lösning stärker vi vår gemensamma förmåga att ge bra vård.
  Emmanuel Rousseau, medicinskt ansvarig patolog på Mouscrons sjukhus.
  En ökad arbetsbelastning och brist på resurser är en stor utmaning för många vårdgivare, oavsett medicinsk specialitet. Att då kunna använda medicinska IT-lösningar som spänner över sjukhus eller över flera avdelningar, är en viktig del av lösningen. Jag ser fram emot att arbeta med dessa två vårdgivare som till och med går över landsgränser för att ge sina patienter bästa möjliga vård.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  Att digitalisera patologin tillsammans med Sectra är ett steg mot målet att ge patienter i vår region högkvalitativ vård. Att lösningen är så lättanvänd kommer underlätta övergången till ett digitalt arbetsflöde för våra patologer. Det i sin tur gör att vi snabbt kommer kunna uppleva fördelarna med de nya digitala verktygen liksom de nya möjligheterna att samarbeta kring patientfall.
  Valérie Costes-Martineau, professor på Montpellier University Hospital, och Pascal Roger, professor på Nîmes University Hospital.
  Jag är väldigt glad för den här chansen att få bidra till en förbättrad patientvård i Frankrike. Med hjälp av våra medarbetare, erfarenhet och lösning för digital patologi har vi bevisat att vi kan skapa tydliga positiva resultat för vårdgivare som bestämt sig för att använda digital teknik för att föra patologi och cancervård framåt. Det gör mig väldigt stolt.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  När stora teknikbolag i andra branscher minskar personalstyrkan fortsätter vi att rekrytera. Att ännu en gång utses till en av de bästa arbetsgivarna i Sverige, och den allra bästa bland produktbolagen, underlättar i rekryteringen, vilket även gynnar kunderna och därmed aktieägarna. Det går inte att få nöjda kunder om man inte har nöjda anställda. Tillsammans har våra medarbetare lyckats skapat en arbetsplats och en företagskultur som levererar värde till våra kunder runt om i världen.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det nya systemet kommer att förenkla tillgången till bilder från andra vårdgivare, vilket ökar effektiviteten när våra team svarar på remisser från andra sjukhus. Det kommer att göra det möjligt för oss att utforska möjligheterna att ta stöd av AI inom diagnostiken när vi fortsatt arbetar för att ligga i framkanten av bilddiagnostik inom barnhälsovård.
  Anthony Harper, IT-chef på GOSH.
  Great Ormand Street Hospital har länge varit föregångare på en global nivå när det kommer till många områden inom pediatrisk medicin, inklusive bilddiagnostik. Jag hoppas att implementeringen av ett nytt bildhanteringssystem kommer ge verktyg för att fortsätta deras innovation och jag ser fram emot ett starkt samarbete där vi delar erfarenheter och kunskap.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien.
  Den uppgradering av diagnostiska verktyg som det nya systemet innebär kommer skapa en rad värden för vår personal i samband med att de granskar bilder, skriver svar och följer sjukdomsförloppet hos patienterna. I vardagen kommer det här göra en enorm skillnad för våra radiologer. Med hjälp av modern teknik kommer de bättre kunna hantera stora datamängder. Vi kommer också att bredda vår användning av avancerad bildbehandling, samtidigt som förbättrade möjligheter att visa bilder och information på multidisciplinära ronder kommer stärka samarbetet inom sjukhuset.
  Anthony Harper, IT-chef på GOSH.
  På grund av det instabila säkerhetsläget i Europa har vi sett ett ökat behov av lösningar som möjliggör ett säkert kommunikationsutbyte med en hög säkerhetsnivå. Våra kunder måste kunna utbyta all slags säkerhetsklassificerad information, både via röstsamtal och via dokumentöverföringar. Det är en stor ära att få stötta Nederländernas försvarsministerium i detta, och se till att endast de avsedda mottagarna får tillgång till deras information.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV.
  Vi är glada över att inleda detta nya samarbete mellan Sectra och Boston Medical Center. Bytet till Sectras lösning kommer innebära omedelbara effektivitets- och produktivitetsförbättringar för våra radiologer. Förbättringar som bara är möjliga i en modern PACS-lösning. Utöver det kommer Sectras PACS och VNA utgöra grunden i vår strategi för en sammanhållen bildhantering på Boston Medical Center. Det kommer förbättra möjligheterna att ge våra patienter bra vård oavsett var i vår region de bor och vilka finansiella möjligheter de har. Vårdgivarna kommer få en gemensam lösning för bildgranskning och få tillgång till patientens bilder från flera avdelningar oavsett var inom BMC bilderna är tagna.
  Eric Podradchik, chef för vårdinformationssystem på BMC.
  Sectra kommer att förbättra arbetsflödet för BMC:s radiologer genom att göra det möjligt för dem att granska bilder från olika modaliteter i samma lösning, och för deras ortopediska kirurger att utföra preoperativ planering i 2D och 3D.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra i USA.
  Vi har använt Sectras lösning för ortopedi i många år och är glada över att nu inleda resan mot en enhetlig hantering av alla våra medicinska bilder. Den gemensamma plattformen kommer ge oss moderna verktyg för medicinska bilder samt öka både produktiviteten och samarbetet. Det är en stor del av det som vår kliniska plattform bygger på. Vi kommer heller inte behöva registrera samma information i flera system, vilket därmed minskar risken för misstag.
  Steve Hall, vice vd, Digital Transformation & Information Management på William Osler Health System. 
  Vi är väldigt stolta över att få utveckla vårt samarbete med Osler. Expansionen till en helhetslösning för medicinsk bildhantering speglar deras förtroende för Sectras lösning och för den support vårt kanadensiska team kan ge. Jag är övertygad om att vi med hjälp av den här lösningen kan bidra till att fortsätta öka effektiviteten och tillhandahålla ny teknik till Osler i takt med att de växer.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada.
  Under året som gått har vi hjälpt flera vårdgivare med att öka effektiviteten inom radiologin. Många har sett möjligheten att dela resurser och arbetsbelastning som kritiska i att bibehålla patientvård med hög kvalitet i en verklighet där radiologin utsetts för allt högre press. Utöver detta tror jag även att en stabil lösning med effektiva verktyg för granskning av radiologibilder, användarvänlighet och en strategi som inkluderar flera medicinska specialiteter är viktigt i att hantera utmaningarna som radiologerna möter. Detta är extra betydande för komplexa sjukdomar såsom cancer. Jag ser fram emot att träffa vårdgivare på RSNA för att diskutera strategier inom medicinsk diagnostik.
  Marie Ekström Trägårdh, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Att kunna arbeta med patologifall på distans gör att vi kan dela och nyttja resurser mellan våra sjukhus vid behov. Detta för att exempelvis jämna ut arbetsbelastning eller bättre hantera komplexa cancerfall där en viss specialist behövs, men också för att främja undervisnings- och forskningsverksamhet. Det gör också att vi kan ge våra patologer, om de så önskar, ett flexibelt arbetsliv eftersom de kommer att kunna göra granskningar på distans.
  Dr O. Renaud, patolog vid Poitiers universitetssjukhus.
  En utmaning för många vårdgivare är att få tillgång till resurser, särskilt specialister. Vi är glada över möjligheten att kunna dra nytta av vår erfarenhet av att implementera regionala bildlösningar för att hjälpa dessa tre universitetssjukhus. Deras gemensamma strävan efter en förbättrad cancervård, tillsammans med modern teknologi, har potentialen att verkligen påverka patienter i det här området. Det är vi stolta över att kunna bidra till.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike.
  Sectras sofistikerade IT-arkitektur, byggd på Microsoft Azure, kommer ge URMC snabb åtkomst till medicinska bilder samtidigt som den säkerställer en säker lagring av patientdata i molnet.
  Isaac Zaworski, vd för Sectra, Inc.
  Med hjälp av en gemensam lösning på våra olika sjukhus har vi nu möjligheten att använda våra resurser mer effektivt genom att på distans granska åt de sjukhus utan radiologer på plats. Tillsammans med hög systemprestanda och lösningarnas enkla användning ser vi tydliga fördelar för både våra radiologer och deras patienter.
  Gerhard M. Sontheimer, vd för ANregiomed gKU.
  Många tyska vårdgivare ser regionala samarbeten och att dela resurser som en viktig komponent i att leverera högkvalitativ patientvård. Vi är stolta över att få använda vår erfarenhet och teknologi för att förbättra ANregiomeds arbetsflöden för radiologi.
  Peter Osinga, vd för Sectra DACH och Benelux
  Sectra erbjuder kritiska komponenter för modern sjukvård, medicinsk utbildning och ökad cybersäkerhet i samhället. Vår framgång kommer från långa relationer med nöjda kunder som ökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar Sectra till andra. Kundernas förtroende är grunden till den starka orderingången.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Genetisk information blir alltmer central i diagnostik och precisionsmedicin, särskilt inom cancervården. Att investera i genomik passar väl in i vår långsiktiga ambition att vara ledande inom diagnostisk informationsteknologi och satsningen har potential att signifikant påverka vården av patienter.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Vi vill ge studenterna möjligheten att komma så nära sin framtida verklighet som möjligt och samtidigt hjälpa lärare att effektivt hantera utbildningen i en omvärld som idag präglas av en explosionsartad ökning av medicinsk kunskap. Som en del i det målet kommer lärare och studenter nu kunna få tillgång till Sectras unika visualiseringsverktyg och kliniska läromedel genom en ny molnbaserad webbportal.
  Johan Carlegrim, vd för affärsenheten Medicinsk Utbildning
  Sectra kan ge vårdteamet på Cooper en effektiv granskningsprocess genom att konsolidera alla bilder, oavsett var de är tagna, i ett system, i en patientjournal.
  Isaac Zaworiski, vd för Sectra i USA
  Som vårdgivare strävar vi efter att skapa ett friskare Niagara. Sectras moderna lösning hjälper oss att samarbeta mer effektivt och dela resurser mellan våra fem sjukhus. På så sätt kan vi ständigt förbättra diagnostiken och säkerställa att vi tillhandahåller den bästa möjliga vården. Lösningen bidrar också till vårt engagemang för att förbättra patientresan med innovativ teknik.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Vi är glada över att börja denna nya resa med att implementera Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering för att skapa förutsättningar för att dra nytta av integrerad diagnostik mellan våra radiologi- och kardiologiavdelningar på Niagara Health. Lösningen kommer också göra det möjligt för oss att expandera den med fler av våra medicinska specialiteter.
  Wes McLachlin, handledare, bildbehandlingsinformatik på Niagara Health
  På Niagara Health har vårt fokus varit att optimera patientvården genom en helhetslösning för medicinsk bildhantering. Det var en del av vår digitala strategi som inkluderade en uppdatering av vårt befintliga PACS och som ledde till detta spännande partnerskap med Sectra.
  Mike Sharma, direktör för medicinsk diagnostik på Niagara Health
  Det är glädjande att välkomna Niagara Health till gemenskapen av användare av Sectras helhetslösning i Kanada. Sectras vision om att bidra till ett hälsosammare och säkrare samhälle går hand i hand med Niagaras. Jag tror att Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering kommer stödja Niagaras IT-strategi, effektivisera arbetsflöden och främja deras framtida tillväxt.
  Nader Soltani, vd för Sectra i Kanada
  Pandemin har belyst vikten av att kunna komma åt bilder på distans och ha förmågan att vara flexibla och uthålliga i den tjänst vi levererar. Patologerna kommer att ha möjlighet att rapportera rutinfall och brådskande arbete hemifrån kort efter att fallen kommer för granskning från laboratoriet. Med hjälp av samtidig tillgång till bilder samt möjlighet att annotera dessa kommer patologerna att kunna samarbeta kring fall även om de befinner sig på olika platser. Då en del av våra patienter remitteras till specialistsjukhus kommer en förbättrad datadelning med dessa specialistcenter minska handläggningstiden för patientärenden. Digital patologi har också underlättat införandet av digitala processer inom laboratoriet vilket minskar behovet av manuellt arbete och förbättrar patientsäkerheten.
  Sarah Rollo, projektledare för patologi, på West Suffolk NHS Foundation Trust
  Denna nya teknik kommer göra det möjligt för vår personal att analysera och dela prover på distans vilket i sin tur gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra den service vi tillhandahåller genom att se till att våra patienter får sina provresultat så snabbt som möjligt. Det kommer också göra det lättare att samarbeta med kollegor som arbetar från specialistsjukhus för att få second opinions så att patienter kan påbörja den behandling som de kan behöva i ett tidigt skede. Vi är glada över att vara en av de första vårdgivarna i landet som introducerar detta digitala patologisystem som ytterligare kommer hjälpa vår personal att leverera bästa möjliga service.
  Dr Yinka Fashedemi, klinisk chef för cellulär patologi på East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust
  Den förändring av de tjänster inom diagnostik som NHS genomgår i och med att de digitaliserar patologin är den största omvandlingen på årtionden, om inte århundranden. East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust och West Suffolk NHS Foundation Trust ligger i framkant av den resan och är särskilt innovativa i sin användning av molntjänster för att säkerställa att deras initiativ förblir skalbart och hållbart. Vi är extremt stolta över att ha möjligheten att vara med och bidra i den här förändringen som kommer leverera signifikanta fördelar för både sjukvårdspersonal och patienter.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Det är avgörande för våra kunder att kunna lita på den utrustning de använder för att utbyta högt säkerhetsklassificerad information. Följderna kan bli allvarliga om informationen hamnar i orätta händer. Ordern bekräftar att vår lösning uppfyller kraven på säker kommunikation på en hög nivå.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Att ha vår nya bilhanteringslösning som en molnbaserad tjänst kommer innebära att vi kan skifta fokus på vår IT-avdelning. Det betyder att vårt team kommer behöva ta mindre ansvar för IT-hanteringen vilket är en stor fördel. Vi förväntar oss också kliniska fördelar såsom snabbare tillgång till nya funktioner och ny teknik. Att byta till en skalbar molntjänst främjar våra ambitioner om ett gemensamt molnsystem som stödjer alla sjukhus inom partnerskapet för samarbete mellan organisationer (Integrated Care System). Det är ett viktigt första steg för att utnyttja vår samarbetspotential i nordöstra regionen av London.
  Niall Canavan, IT-och systemchef på Homerton Healthcare NHS Foundation Trust
  Sectra och Microsoft delar en gemensam ambition för att förbättra vården och tillhandhålla hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Jag ser fram emot att vi genom vår erfarenhet av regionsövergripande helhetslösningar för medicinsk bildhantering, som passar samarbeten i vården väl, kan hjälpa Homerton Healthcare NHS Foundation Trust att uppnå kliniska fördelar, fördela arbetsbelastningen och förse sina anställda med moderna verktyg.
  Jane Rendall vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden. Behoven av högre produktivitet, skalbarhet och tillgång till ny teknik ökar inom alla våra produktområden. Vårt framgångsrecept är nöjda kunder vilket i sin tur kräver nöjda medarbetare, i den ordningen. Lägg till en tydlig fokusering på marknader som växer, en bra kostnadskontroll, en tydlig bild av vart vi är på väg och en uthållighet kring denna riktning. Sectras utveckling genom åren visar på styrkan i denna kombination.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Jag är glad att Sectra har valts ut för att stödja offentliga sjukhus i den här viktiga omställningen till digital patologi. Jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna förbättra patientvården genom effektivare bildgranskning, samarbete, kunskapsdelning och implementering av ny teknologi såsom AI.
  Fabien Lozach, vd för Sectra Frankrike
  En av framtidens stora utmaningar är hotet från kvantdatorer. Därför är det extremt viktigt för våra kunder att Sectra fortsätter arbetet med att förstärka skyddet och bygga säkerhetslösningar på kvantsäkra principer. Jag är stolt över det fortsatta förtroende som vi får av Försvarets Materielverk att upprätthålla och vidareutveckla Sveriges förmåga till säker kommunikation.
  Magnus Brege vd Sectra Communications
  Våra kunder måste kunna utbyta säkerhetsklassificerad information på ett effektivt sätt oavsett var de arbetar, och ändå vara säkra på att bara de avsedda mottagarna får tillgång till informationen. Det innebär ett stort förtroende och är ett mycket viktigt uppdrag för oss att kunna stödja kunderna i denna utmaning.
  Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV
  Det nya systemet kommer göra att viktiga diagnostiska bilder omedelbart finns tillgängliga på våra sjukhus för de som granskar bilderna och övrig involverad vårdpersonal. Det kommer även förbättra tillgången av medicinska bilder över stora delar av sydöstra England eftersom många andra sjukhus också använder Sectras lösning.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Patienter kan förvänta sig att deras bilder följer dem genom vårdkedjan, oavsett om det är inom konsortiet eller utanför. Cancerpatienter blir exempelvis ofta förflyttade till specialistcenter och andra hänvisas till sjukhus i London som en del av ett traumanätverk och kommer sedan tillbaka till oss. Det är alltså avgörande att vi enkelt kan få tillgång till och dela bilderna.
  Sue Lang som har varit ansvarig för konsortiet och dess projekt kring att transformera radiologin på East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust
  Noggrann och snabb diagnos är nyckeln till att fatta välgrundade beslut om lämplig behandling. Sjukhusen i Kent kommer att bli mer sammansvetsade både med varandra och med andra i regionen eftersom de moderniserar bilddiagnostiken. Detta för att säkerställa det bästa utfallet för patienter och för att skapa de bästa tänkbara arbetsförhållandena för radiologer och professionella vårdgivare.
  Jane Rendall, vd för Sectra Storbritannien och Irland
  Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Sectra och få en lösning för medicinsk bildhantering som också ger oss förutsättningar att utöka vår användning av artificiell intelligens som ett sätt att öka den diagnostiska säkerheten. Bilddiagnostiken spelar en central roll i vårt arbete med att diagnostisera och behandla olika sjukdomar hos patienter i Region Hovestaden. Vi ser fram emot att använda det nya systemet och ge våra patienter en än mer exakt och effektiv vård.
  Rasmus Møgelvang, biträdande direktör på Rigshospitalet
  Vi ser att allt fler vårdgivare väljer molnbaserade prenumerationstjänster. Vi ser fram emot att vara med på denna resa tillsammans med Region Hovestaden som nu både börjar använda ny teknologi såsom AI och förändrar hur de får tillgång till och samarbetar kring medicinska bilder i regionen för att ytterligare förbättra vården för patienterna.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter