• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectra levererar digital lösning för effektivare cancervård till Region Skåne

Sectra levererar digital lösning för effektivare cancervård till Region Skåne

Report this content

Linköping – 14 maj, 2019 – Region Skåne har börjat granska vävnadsprover digitalt i stället för i mikroskop genom att utöka användningen av sin befintliga IT-lösning för att hantera medicinska bilder från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B). De fyra patologiavdelningarna i Region Skåne får därmed ett helt digitalt granskningsarbetsflöde utan papper och glas. Utökningen innebär att läkarna får tillgång till patologibilderna inom hela regionen. Därmed kan kapacitet och kompetens nyttjas effektivare mellan sjukhus. Det gör också att vården blir mer jämlik då patienter får likvärdig tillgång till specialister oavsett vilket sjukhus de vårdas på.

När de fysiska glasen med vävnadsprover scannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oberoende av tid och plats. Med digital patologi får patologerna även tillgång till funktioner som inte finns vid granskning i mikroskop och som gör att variansen mellan patologers granskningar minskar samtidigt som patologens tid istället kan läggas på mer avancerade uppgifter. Exempelvis hjälper lösningen patologer med kritiska beslutspunkter såsom gradering och mer precis mätning. Den digitala tekniken möjliggör också användning av AI-baserade verktyg för att öka kvaliteten och effektiviteten inom granskningen. Exempelvis med hjälp av bildanalys som förbättrar precisionen av uppgifter såsom att räkna celler.

Region Skåne har sedan 2008 hanterat medicinska bilder med Sectras IT-lösning. Det är samma lösning som nu har utökats för att inkludera ett digitalt arbetsflöde för patologi vilket gör att radiologer och patologer nu arbetar i samma system och kan smidigt dela bilder och information med varandra. I och med att patologernas förberedelser inför multidisciplinära ronder nu kommer göras digitalt, precis som för röntgenbilder, kan fördelarna med integrerad diagnostik nyttjas och möjliggöra en förbättrad vårdkvalitet för patienterna genom hela vårdprocessen. Sectras helhetslösning för medicinska bilder i Region Skåne hanterar årligen ca 1 miljon undersökningar per år, inklusive radiologi, mammografi och patologi.

– Att jobba nära våra kunder och hjälpa dem i sitt arbete att leverera bättre och effektivare vård till sina patienter ligger i vårt dna som bolag. Det är oerhört roligt att under så många år fått vara en del av en vårdgivares digitaliseringsresa som vi fått vara med Region Skåne, säger Mats Björnemo, vd för Sectra i Sverige.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering (Sectra enterprise imaging), som Region Skåne har, är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna, radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett enkelt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Detta utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter. Läs mer på https://medical.sectra.com/.

Video: Se denna introduktionsfilm för mer information om det digitala arbetsflödet på patologiavdelningen > >

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +4670 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att jobba nära våra kunder och hjälpa dem i sitt arbete att leverera bättre och effektivare vård till sina patienter ligger i vårt dna som bolag. Det är oerhört roligt att under så många år fått vara en del av en vårdgivares digitaliseringsresa som vi fått vara med Region Skåne.
Mats Björnemo, vd för Sectra i Sverige