NY SÖKFUNKTION GÖR INTERNET MER JÄMSTÄLLT.

Är alla ingenjörer män? Eller alla förskollärare kvinnor? Det är den stereotypa bild man får om man bildsöker olika yrken på nätet. Därför lanseras nu webbläsartillägget Re-Search som ger kvinnor och män ett mer jämställt utrymme i sökresultaten. Bakom lösningen står teknikföretaget Semcon, som gör Re-Search tillgänglig gratis och som open source.

När du bildsöker olika yrken med Re-Search görs en parallell sökning som gör resultatet mer jämställt. Det nya sökresultatet presenteras i ett extra fönster där bilder som annars hamnar långt ner lyfts fram.

– Om ingenjörer framställs som män i gul hjälm, hur ska då kvinnor känna att yrket är något för dem? Förebilder är viktiga när unga människor funderar över sitt yrkesval och nätet är det första stället många söker information på, säger Anna Funke, projektledare för Re-Search på Semcon.

Semcons förhoppning är att ingenjörsyrket ska bli attraktivt för fler. Många kvinnor arbetar idag som ingenjörer men de syns inte i sökresultaten. För att erbjuda en konkret lösning på problemet utvecklades Re-Search som ger en mer nyanserad bild av olika yrken. Både sådana som domineras av kvinnor och män på internet.

Re-Search är gratis och fungerar på de vanligaste webbläsarna. Vid lanseringen hanterar lösningen 65 olika yrken på engelska. Re-Search finns också tillgänglig som open source för att uppmuntra både privatpersoner och företag att utveckla produkten vidare på fler sätt som stimulerar ökad jämställdhet.

Ökad jämställdhet är ett prioriterat område inom Semcon som följs upp med samma noggrannhet som de finansiella resultaten. Målsättningen är att år 2022 uppfylla definitionen av ett jämställt företag. Det vill säga ha en fördelning av könen mellan 40 och 60 procent inom hela koncernen.

– Det är ett tufft men nödvändigt mål. Semcon utvecklar produkter för alla, det betyder samtidigt att vi behöver få in många olika perspektiv för att bättre representera slutanvändarna. Bland annat fler kvinnor. Vi vet också att en större mix bland medarbetarna är avgörande för att skapa en inspirerande arbetsplats och ett framgångsrikt företag, säger Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon.

Se filmen om Re-Search

Ladda ner komplett pressmaterial inklusive FAQ

www.semcon.com/re-search

För mer information, vänligen kontakta:  

Per Nilsson, Corporate Communication and Marketing Director, Semcon   

Tel: +46 (0) 739-737 200
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.se

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar