Dela

Kontakt

Citat

Vi ser fram emot att samarbeta med Crowley och MARAD och att bidra med både vår kännedom om marknaden och med vårt globala nätverk inom RoRo-segmentet. Dessutom kommer vår erfarenhet och tekniska kompetens att stärka samarbetet med övriga parter i projektet och skapa ytterligare värde.
säger Ambjörn Fröjd, Commercial Project Manager,  Stena RoRo.
Projektet innebär ännu en milstolpe i vårt samarbete med Crowley, ett samarbete som har pågått sedan tidigt 80-tal.
, säger Per Westling, VD, Stena RoRo.
I Stena RoRo har vi en partner med både affärsmässig, operationell och teknisk erfarenhet samt kompetens av högsta klass när det gäller de relevanta globala marknaderna. Ett utmärkt komplement till Crowleys stora kunskap om US MARADs krav.
säger Mike Golonka, Government Ship Management hos Crowley Solutions.
Det avancerade och framtidssäkrade systemet för framdrivning, som utvecklats för dessa fartyg innebär att de kan drivas med hjälp av flera olika bränsleslag. Därmed är de väl förberedda för de nya bränslen som vi inte sett kommersiellt tillgängliga på marknaden ännu, men som kommer behöva utvecklas och användas i framtiden.
kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo AB.
Vi är nöjda med att bekräfta våra två nya order på E-Flexer-fartyg, vilka båda har visat sig vara möjliga att anpassa inte bara till våra specifika kund- och marknadsrelaterade önskemål utan också gjort det möjligt för oss att ta ett rejält steg framåt vad gäller vårt åtagande inom hållbarhet, något som är representativt för Brittany Ferries.
säger Christophe Mathieu, CEO Brittany Ferries.
Marine Atlantic är en tidigare kund till oss. Vi har år 2000 levererat ett och 2010 två färjor till Marine Atlantic, som alla fortfarande går i trafik. Det nya charterkontraktet vann vi i stark konkurrens och efter en lång och omfattande upphandlingsprocess. Vi är mycket glada över  att kunna fortsatt leverera högkvalitativa fartyg till den här viktiga kunden.
kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.
Vårt fokus är att anpassa fartygsdesignen efter våra kunders specifika önskemål och i det här fallet är vår flexibla E-Flexer-plattform mycket väl lämpad då den tillgodoser kundens krav på ett optimalt skrov kombinerat med effektiva gasmotorer och en batterihybridlösning för operation under fartygets manövrering i hamn.
säger Per Westling, VD Stena RoRo. 
Marine Atlantics trafik är avgörande för den nationella logistikkedjan. Det nya fartyget, som ska levereras till Marine Atlantic, kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att tillgodose våra kunders behov. Fartygets design medför en kombination av viktiga egenskaper som manövrerbarhet, säkerhet och tillgänglighet, samt minimerad miljöpåverkan. Våra kunder kommer att få en modern, effektiv och pålitlig trafikservice.
kommenterar Gary O’Brien, Styrelseordförande Marine Atlantic.
Vi ser fram emot leveransen av ett nytt chartrat fartyg för vår service. Vi ser också fram emot att arbeta med Stena RoRo, vår partner i det här projektet. Stena RoRo är en ledande utvecklare på den globala roll on/roll off gods- och passagerarmarknaden för färjor.
kommenterar Murray Hupman, CEO Marine Atlantic.
Vi är mycket stolta över att ta leverans av det här speciella fartyget. Verksamheten som ska utföras ombord har ställt speciella och stora krav på fartygsbyggnationen. För varvet var det första gången man byggde den här typen av fartyg – en utmaning som de klarat mycket bra. För Mercy Ships betyder leveransen att deras kapacitet att hjälpa mer än fördubblas, och hos Stena RoRo är vi glada att genom Global Mercy få vara en del i deras fantastiska arbete säger Per Westling, vd för Stena RoRo.
säger Per Westling, vd för Stena RoRo.
Förlängning av ett fartyg är ett kostnadseffektivt sätt att öka fraktkapaciteten, samtidigt som det ges plats för fler passagerare. Ny inredning och modern teknik har dessutom medfört uppgraderat passagerarkoncept, effektivare drift och minskade utsläpp per fraktenhet.
kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.
Leveransen av Stena Scandica är en viktig milstolpe i Stena Lines pågående expansion på Östersjön och med det nya fartyget kan vi fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Under året sjösätter vi nya fartyg på båda linjerna från Lettland kapaciteten på Nynäshamn-Ventspils med 30 % och Travemünde-Liepaja med 40 %.
säger Niclas Mårtensson, VD Stena Line.
Vårt fokus är att anpassa utförandet efter våra kunders specifika önskemål och i det här fallet har DFDS själva varit mycket involverade i fartygets unika design. Förutom långtgående krav på miljöaspekter och teknik är flexibiliteten en av utgångspunkterna för E-Flexer-klassen.
säger Per Westling, VD Stena RoRo. 
Vi erbjuder effektiva transportlösningar för både frakt och passagerare. Med en kapacitet på 160 bilar och plats för 1000 passagerare är Côte d’Opale ett fint exempel på hur vi kombinerar frakt och passagerartrafik utan att kompromissa med upplevelsen ombord. Vi vill uttala vår uppskattning för Stenas E-Flexer-design, som gjort det möjligt att tillsammans kunna anpassa färjan till de önskemål som finns kopplat till de korta överfarterna över kanalen. Med den här färjan kommer vi att kunna erbjuda våra resenärer en behaglig resa.
säger Torben Carlsen,  CEO DFDS Group.
Vi har sedan några år varit ett team på upp till 16 personer, som varit stationerade på varvet Tianjin Xingang. Teamet har blandade nationaliteter och en del av jobbet har varit att jämka mellan de olika kulturerna. En viktig uppgift har varit att övervaka att fartyget byggs enligt specifikationen. För det här varvet är det första gången man bygger den här typen av fartyg, som kan jämföras med ett kryssningsfartyg. Vi har jobbat hårt med att upprätthålla standarden, något som gått väldigt bra och vi är mycket nöjda med samarbetet med varvet.
säger projektledare och sitemanager Rikard Olsson, som i stort sett sedan 2016 varit på plats med sin familj vid varvet i Kina.
Global Mercy är ett speciellt projekt som vi är stolta över att vara en del av. Mercy Ships gör ett fantastiskt arbete och med det nya fartyget blir deras kapacitet att ge vård till många utsatta människor mer än dubbelt så stor.
säger Per Westling som 2017 själv besökte systerfartyget Africa Mercy, då stationerat i Madagaskar.
Sjukhusverksamheten som ska bedrivas på Global Mercy innebär utökade krav på till exempel god ventilation och minimering av vibrationer. Detta kontrollerades också och hon fick godkänt på alla punkter.
säger Per Westling, vd för Stena RoRo.
Att förlänga fartyg är ett bra och kostnadseffektivt sätt att snabbt öka kapaciteten. Fartygen blir både större och rejält uppgraderade genom det här omfattande projektet. Det bidrar till såväl god kundnytta för beställaren, som positiva upplevelser för passagerarna och minskad miljöpåverkan
Per Westling, VD Stena RoRo
Tillsammans med Stena RoRo bygger vi med dessa projekt vidare på vårt framgångsrika RoPax-koncept med en mix av frakt och passagerare. Genom en modernisering och standardisering av vår fartygsflotta säkrar vi en tillförlitlig operation och kan på ett ännu bättre sätt stötta och växa tillsammans med våra kunder
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line
Projektet är både komplicerat och intressant. För varvet är detta en utmaning med avseende på både tid, komplexitet och omfattning, men de är ambitiösa och vi är nöjda med samarbetet
Mikael Abrahamsson, ombyggnadschef på Stena RoRo
Vi har utgått från ett av våra koncept för fartyg i RoPax-klassen, som är ett passagerar- och fraktfartyg för internationella resor och modifierat det till ett rent passagerarfartyg med sjukhusverksamhet. Istället för bildäck bygger vi operations- och sjukhussalar. Fartyget ska hysa ca 950 personer och allt som behövs för både inneliggande patienter och dem som arbetar ombord, inklusive skolor och förskolor för personalens barn
Per Westling, vd för Stena RoRo.
Det känns väldigt tillfredsställande att få använda vår expertis i det här projektet som kommer att göra stor och viktig skillnad för så många människor i de fattigaste delarna av världen. Mercy Ships gör ett fantastiskt arbete
Per Westling, vd för Stena Roro.
”Galicia är speciell eftersom hon är den första i E-Flexer-serien som levereras till en extern kund. Designen har anpassats efter Brittany Ferries särskilda krav och varvet har kunnat leverera enligt tidsplan trots den pågående pandemin, vilket vi är mycket glada för.”
Per Westling, VD Stena RoRo
Ombyggnationen har gått supersnabbt och vi är väldigt nöjda med resultatet. Medelhavet är affärsmässigt ett känt område för oss men i det här fallet rör det sig om en ny kund och det är ju extra roligt. Den här uppgiften – att ta kundens önskemål, omsätta dem i handling och dessutom agera snabbt – det är vad vi är bäst på
Niklas Andersson, General Manager Operation hos Stena RoRo.
Processen har gått extremt fort och samarbetet med berörda leverantörer har fungerat mycket väl. Trots stora svårigheter relaterade till rådande Covid-19 pandemi , med bland annat varvsarbetare och underleverantörer som tvingats sitta i karantän, har vi lyckats hålla tidplanen
Claes Tisell, Site Manager för Stena RoRo och på plats på varvet i Grekland.
Detta är ett känt och uppskattat koncept i Medelhavet och inte minst i Pireaus, som innebär stor frihet i planering och genomförande
Claes Tisell, Site Manager för Stena RoRo och på plats på varvet i Grekland.
Côte d’Opale är ett bra exempel på de här fartygens höga grad av flexibilitet. Vi har fokus på att anpassa designen efter våra kunders specifika önskemål. Förutom långtgående krav på miljöaspekter och teknik är flexibiliteten en av utgångspunkterna för E-Flexer RoPax-klassen,
Per Westling, VD Stena RoRo.
Just nu bygger vi på ett varv i Kina världens största civila sjukhusfartyg, Global Mercy, för den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships räkning. Vår projektledare för Global Mercy är hemma i Sverige och har nu ansvaret för en eventuell ombyggnation av Stena Saga
Per Westling, vd för Stena RoRo.
För att uppfylla kraven för sjukvård behöver vi bland annat bygga om ventilationssystemet, sätta in larm- och kommunikationssystem och förändra inredningen. Dessutom måste patienter och besättning kunna hållas avskilda från varandra. Vi kan genomföra det som krävs på två-tre veckor
Rikard Olsson, projektledare på Stena RoRo och med stor erfarenhet av att designa och genomföra byggnation av sjukhusfartyg.
Tanken är att erbjuda vårdplatser för corona-patienter som behöver sjukhusvård men inte intensivvård. Kanske behövs det också platser för patienter som lämnat intensivvården men behöver sjukvård ytterligare en tid. Främst handlar det sannolikt om att kunna avlasta de vanliga sjukhusen
Per Westling, vd för Stena Roro.
Vi är mycket glada över att kunna lägga ytterligare en order på AVIC-varvet, som vi har haft ett mycket bra samarbete med de senaste tre åren. Varvet har kunnat möta våra krav på flexibilitet och därmed möjliggjort för oss att kunna erbjuda våra kunder specialanpassade lösningar. Det nytecknade tredje charteravtalet med Brittany Ferries är ytterligare ett bevis på detta
Per Westling, VD Stena RoRo
Detta är ett typiskt Stena RoRo-projekt. Vi designar och bygger om fartyg för att genom anpassning och flexibilitet möta kundens specifika behov. Det är vad vi kallar Stenability
Mikael Abrahamsson, Conversion and project Manager Stena RoRo
På den europeiska marknaden är efterfrågan större än tillgången på den här typen av fartyg varför vi har sonderat den asiatiska marknaden och då framför allt Japan
Per Westling, VD Stena RoRo
Vi är mycket nöjda med det goda samarbetet med AVIC-varvet, som innefattar såväl utveckling som produktion av E-Flexer-serien. Vi har från våra kunders sida höga krav på anpassning och flexibilitet, något som varvet har lyckats tillgodose på ett bra sätt och dessutom med generellt mycket god kvalitet
Per Westling, VD Stena RoRo
De här fartygen är designade för att svara upp mot våra kunders högt ställda krav på såväl operationell effektivitet som miljö. Stena E-Flexer klassen är designad med högsta flexibilitet vad gäller framtida bränslen och Brittany Ferries har i detta fartyg valt att installera LNG-drift
Per Westling, VD Stena RoRo AB
Fartygets design kommer att utarbetas i tätt samarbete med DFDS. Den här affären är ett bra exempel på hur vi arbetar såsom den största och mest välkända tonnage leverantören inom RoPax-segmentet
Per Westling, VD Stena RoRo
De här fartygen har designats inte bara utifrån högsta standard vad gäller teknik och miljöprestation, men också med en hög grad av flexibilitet. Detta möjliggör att designen kan justeras för att uppfylla våra kunders specifika behov. Som leverantör är vi mycket glada och stolta över att DFDS anförtror oss uppdraget att utveckla det här högeffektiva fartyget, som skall operera i deras mycket intensiva trafik på Engelska kanalen
Per Westling, VD Stena RoRo
Förutom den här ordern har vi nyligen avslutat en liknande affär med det franska färjerederiet Brittany Ferries. De tre övriga fartygen kommer att opereras av Stena Line på Irländska sjön
Per Westling, VD Stena RoRo
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp