Jaa

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.fi.

Yhteyshenkilöt

 • Olga Väisänen

  johtaja, viestintä, Gasum


  Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.fi
 • Lainaukset

  Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, ja se vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä. Nesteytetyllä kaasulla kulkeva kalusto mahdollistaa joustavan siirtymän maakaasusta biokaasuun ilman, että kalustoa tarvitsee uusia
  Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.
  Kierrätyslannoitteiden käyttäminen on ympäristöteko, kun kertaalleen käytetyt ravinteet hyödynnetään uudelleen. Se on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta. Tutkimme ja kehitämme koko ajan uusia ratkaisuja siihen, miten saisimme ravinteet vielä paremmin kierrätettävään muotoon.
  Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
  Gasumin selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu jopa 30 TWh tuulisähköä.
  Markus Herranen, Analyst, Market analyses, Gasum
  Olemme merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrimme kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa. Tarjoamme myös monipuolisia energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita sekä bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.
  Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum
  Haluamme toimia edelläkävijänä logistiikka-alan muutoksessa. Olemme valmiita nyt ja tulevaisuudessa sekä investoimaan että sitoutumaan asiakkaidemme toiveiden mukaisesti uusiin, vähäpäästöisiin käyttövoimiin,
  Savon Kuljetuksen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen sanoo.
  On hienoa nähdä, miten siirtyminen biokaasuun tarjoaa asiakkaillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Savon Kuljetuksen esimerkki on hyvä osoitus siitä, että biokaasu ei ole pelkkä investointi autoon, vaan sen avulla voidaan tuoda yritykselle myös kasvua. Jokainen puhtaampi ajoneuvo maantiellä on askel kohti liikenteen päästöjen vähentämistä ja puhdasta liikennettä,
  Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.
  Olemme iloisia, että pääsimme pitkäaikaiseen PPA-sopimukseen ABO Wind Oy:n kanssa. Tuulivoima on puhdas ja uusiutuva energiantuotantomuoto.
  Kimmo Rahkamo, johtaja, Gas and Power Sales, Gasum
  Hankkimamme tuulivoiman energiamäärä on noin 100 GWh vuodessa. Tuulipuiston tuotantokapasiteetilla tuotetaan tuulisähköä esimerkiksi 50 000 kerrostalokaksiolle.
  Jaakko Vehviläinen, Contract manager, sähkön hankinta, Gasum
  Tämän investoinnin ja kumppanuuden toteutuminen on totta kai meille erinomainen uutinen ja edistää kestävien energialähteiden käyttöä Pohjoismaissa entisestään. Lisäksi pystymme uuden terminaalin kautta palvelemaan alueella myös muita potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita pienentämään päästöjään vaihtamalla LNG:hen
  Gasumin myyntipäällikkö Halvar Rommetvedt
  On hienoa, että voimme tarjota hämeenlinnalaisille puhtaampia joukkoliikenteen palveluita. Olemme tietojen mukaan ainoa ja ensimmäinen ympäristöystävällisiä polttoainemuotoja käyttävä bussiyhtiö alueella. Meille on tärkeää jatkossakin huomioida investoinneissamme ympäristöystävällisyys
  kertoo Vekka Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.
  Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus Q2 2020 pysyi toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Olemme erittäin ylpeitä Liedon uuden aseman avautumisesta ja Pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston vahvistumisesta. Raskaan liikenteen toimijoihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia tuottaa palveluitaan ympäristöystävällisesti sekä kuluttajien että lainsäätäjien puolelta. On tärkeää, että vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja tuodaan entistä paremmin saataville, jotta Pohjoismainen rahtiliikenne saadaan kulkemaan entistä puhtaammin. Jokainen uusi kaasutankkausasema vie meitä lähemmäs tätä tavoitetta
  kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.
  Laivan bunkraukseen kuluu aseman nopeatoimisilla bunkrauspumpuilla vain 45 minuuttia. Matkustajat poistuvat aluksesta ja lastit puretaan ja lastataan sillä aikaa, kun alusta tankataan.
  Jonas Åkermark, Gasum, myyntipäällikkö
  Polttoainetankkaukset uudelta asemalta ovat iso askel eteenpäin toiminnoissamme. Tankkaamme nopeammin, paljon tehokkaammin ja normaalien työpäivien aikana. Tämä puolestaan parantaa asiakkaidemme palvelukokemusta.
  Christer Bruzelius, Destination Gotland ‑varustamon toimitusjohtaja
  Ympäristöystävällisyyteen liittyvät vaatimukset ja toiveet ovat nähtävissä kaikkialla. Puhtaisiin polttoaineisiin panostaminen on keino erottautua kilpailijoistamme, mutta samalla vastaamme myös yhteiskunnan ja kuluttajien toiveisiin. On selvää, että moni toivoo yrityksiltä konkreettista vastuunkantoa ympäristöstä. Kaasuautojen hankinnalla pyrimme juurikin tähän. Kotiin tilattu pizza on herkullinen ja helppo valinta. Toivommekin, että kaasuautojen myötä valinnasta tulee entistä mutkattomampaa
  kertoo Johan Sirén, Brand Manager, Pizza Hut Finland
  Yritysautoilussa huomiodaan nykyään entistä vahvemmin erilaisten polttoaineratkaisujen ympäristövaikutukset. On hienoa, että uusien investointien edessä yritykset ovat valmiita panostamaan kaasuun, sillä ainoastaan kokeilemalla uutta voimme löytää entistä parempia vaihtoehtoja. Uusiutuvalla biokaasulla voidaan minimoida päästöjä kustannustehokkaalla tavalla ja samalla vastata asiakkaiden lisääntyneisiin toiveisiin tarjota ympäristölle kestävällä tavalla tuotettuja palveluita ja tuotteita
  sanoo Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala
  Toivotamme Anders Malmin lämpimästi tervetulleeksi Gasumiin ja johtamaan Portfolio Management and Trading ‑liiketoimintaamme. Andersin vahva energiamarkkinaosaaminen tukee kasvustrategiamme toteuttamista sekä siirtymistämme kohti puhtaampaa huomista.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Meriliikenne aiheuttaa kolme prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän on vähennettävä raskaan polttoöljyn kaltaisten tavanomaisten polttoaineiden käyttöä, jotta meriliikenteen päästöt saadaan alenemaan
  Jacob Granqvist, myyntijohtaja, LNG Maritime, Gasum
  Odotamme innolla yhteistyömme kehittymistä ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia hyötyä Gasumin tuotteista ja palveluista
  Samskipin toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen
  Kumppanuus Samskipin kanssa on meille mahtava askel. Olemme Gasumilla ylpeitä siitä, että olemme osa merenkulun suurempaa muutosta ja toimitamme näille tehokkaille aluksille LNG-polttoainetta aivan oman toimipisteemme edustalla
  Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist
  Järvenpään asema on sijainniltaan erinomainen ja tämä asema on ollut selkeästi yksi odotetuimmista. On hienoa päästä vihdoin rakentamaan sitä. Asema palvelee monipuolisesti ohikulkevaa liikennettä ja täydentää hyvin jo olemassa olevaa asemaverkostoamme lähialueilla Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Porvoossa. Uskomme aseman houkuttelevan myös raskaampaa jakeluajoneuvoliikennettä
  iloitsee liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio.
  Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutimme strategiaamme ja jatkoimme pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä COVID-19-pandemian tuomista epävarmuuksista huolimatta.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaasun asema merenkulun polttoaineena jatkoi myös kasvuaan ja solmimme norjalaisen energiayhtiö Equinorin kanssa LNG-toimitussopimuksen. Myös biokaasu kiinnostaa merenkulun edelläkävijöitä ja kehitämmekin jatkuvasti polttoainetarjontaamme ja palvelujamme vastataksemme merenkulkualan tarpeisiin.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Lietoon rakennettava raskaan liikenteen kaasutankkausasema on osa Pohjoismaista kaasuasemaverkostoamme ja täydentää sitä Suomessa sekä vahvistaa runkoliikenteen tankkausmahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Nesteytetty maa- ja biokaasu ovat ympäristöystävällinen ratkaisu runkoliikenteen kasvaviin päästöhaasteisiin, joka on saatavilla jo tänään. Lisäksi kaasun käytöllä on mahdollista säästää polttoainekustannuksissa. Valinnalla voidaan myös välittää positiivinen viesti asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan sekä erottua kilpailijoista
  kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö
  "Kunnat ja kunnalliset jäteyhtiöt ovat merkittävässä roolissa edistämässä kotimaisen biokaasun tuotantoa ja liikenteen päästövähennyksiä. Samalla biokaasun tuotanto mahdollistaa kunnille biojätteiden tehokkaan kierrätyksen."
  Ari Suomilammi, kiertotalousliiketoiminnan johtaja, Gasum.
  Olemme erittäin tyytyväisiä tästä yrityskaupasta, joka on Gasumille tärkeä askel rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja vastatessamme vähäpäästöisten energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Uskomme, että Gasum on vahva omistaja, joka kehittää sekä LNG- ja biokaasu- että bunkrausliiketoimintaa menestyksekkäästi eteenpäin.
  Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North
  Olemme Gasumilla sitoutuneet toimimaan hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta ja auttamaan asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään toimittamalla niille puhtaampaa energiaa.
  Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist
  Merikuljetukset ovat tärkeä osa Preemin toimintaa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme nyt käyttöömme myös uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua
  Preemin Manager Trading Operations Anna Karin Klinthäll
  Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti päivittäiseen toimintaamme ja päätöksentekoomme. Tarjoamallamme puhtaammalla energialla on suuri merkitys myös asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2019 saavutimme tavoitteitamme reippain edistysaskelein monella osa-alueella.
  sustainability manager Elina Saarivuori Gasumilta.
  Kaasuautojen suosio on ollut nopeassa kasvussa viimeisen muutaman vuoden aikana ja Suomen teillä kulkeekin jo yli 11 000 kaasuajoneuvoa. Silti kaasu käyttövoimana on monelle suomalaiselle vielä jokseenkin tuntematon aihe, joten on hienoa päästä esittelemään tätä kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa autoilusta kiinnostuneille
  toteaa Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala
  Vuonna 2019 pohjoismainen energiayhtiö Gasum otti määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Yhtiö vei strategiaa eteenpäin ja kehitti pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Gasum on investoinut määrätietoisesti pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Ottamalla aktiivisen roolin myös sähkömarkkinoilla, voimme toimia entistä paremmin asiakkaidemme strategisena kumppanina etsittäessä ratkaisuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Biokaasuautot istuvat täydellisesti strategiaamme ja arvoihimme – onhan jätehuolto osa kiertotaloutta. Keräämme esimerkiksi kuopiolaisten kotitalouksien biojätteitä, jotka kuljetetaan Gasumin Kuopion biokaasulaitokselle biokaasun tuotannon raaka-aineeksi. Aiemmin jätekuljetuksissamme on käytetty ainoastaan dieselkuorma-autoja, mutta biokaasu nousi teettämässämme polttoaineiden elinkaariarvioinnissa ympäristövaikutuksiltaan ykköseksi
  kertoo Arto Ryhänen, jätehuoltoyhtiö Jätekukon toimitusjohtaja.
  On hienoa päästä tukemaan Equinoria sen puhtaampaan meriliikenteeseen pyrkivissä tavoitteissa.
  Kimmo Rahkamo, Gasum
  Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin Suomessa 5,2 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kaasuautojen rekisteröinnit puolestaan kasvoivat 84 prosentilla. Tämä kertoo siitä, että osa kuluttajista ja yrityksistä ovat löytäneet kaasukäyttöiset autot. Lisäksi tietoisuus edullisesta ja ympäristöystävällisestä ajoneuvovaihtoehdosta on kasvanut
  Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala kertoo
  Vielä muutama vuosi sitten ainoa polttoainevaihtoehto raskaalle liikenteelle oli diesel. Nyt murros kohti vähäpäästöisiä polttoaineita on saamassa vauhtia myös raskaassa liikenteessä, sillä viime vuonna kaasukäyttöisiä kuorma-autoja rekisteröitiin kasvavalla tahdilla. Kaasu on ympäristöystävällinen ratkaisu raskaan liikenteen kasvaviin päästöongelmiin, joka on saatavilla jo tänään. Lisäksi kaasu säästää polttoainekustannuksia ja valinnalla voidaan välittää positiivinen viesti asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan sekä erottua kilpailijoista
  lisää Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala
  Kuopion tankkausaseman myötä yhä useampi yritys ja yksityishenkilö voi valita polttoaineeksi ympäristöystävällisen kaasun. Kaasutankkausasema täydentää viitostien varrella olevaa kaasutankkausverkostoa, mikä palvelee muun muassa kaasuautoilevia kotimaan matkustajia. Aseman sijainti on erinomainen myös raskasta LNG käyttöistä runkoliikennettä ajatellen
  toteaa Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio.
  Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelmassa biokaasun rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä nähdään merkittävänä.
  Matti Oksanen, kehitysjohtaja, Gasum
  Biokaasun tuotanto on ympäristön kannalta paras tapa hyödyntää biohajoava jäte, sillä siinä mahdollistetaan sekä uusiutuvan energian tuotanto että ravinteiden kierrätys. Tuotannon kasvattaminen ei ole mahdollista ilman toimivaa biojätteen kierrätystä, joka takaa raaka-aineiden saatavuuden.
  Ari Suomilammi, kiertotalousliiketoiminnan johtaja, Gasum
  Gasumilla on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen kaasu- ja energia-alalla. Näenkin tämän ensisijaisesti mahdollisuutena kehittää palveluitamme edelleen, ja samalla kehittää yhtiötä pohjoismaisena energia-alan asiantuntijana.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Haluamme tukea paikallista seuratoimintaa, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille monipuolisen liikunnan harrastamisen, uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen. Tähtiseuratoiminta on tähän oivallinen keino. Ohjelmassa on mukana laaja-alaisesti eri lajien urheiluseuroja, mikä on näkynyt myös myönnetyissä kannustuspalkinnoissa
  kertoo Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen.
  Biokaasun käytöllä on mahdollista vähentää joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi ja on hienoa, että Hämeenlinnan kaupunki näkee tämän mahdollisuuden. Kaasubussit ovat kustannustehokkain tapa vähentää kaupunkien liikenteessä syntyviä kasvihuone- ja lähipäästöjä, ja ne ovat tärkeässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”
  toteaa Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Ville Sipponen.
  Olemme iloisia kaupungin valinnasta ja siitä, että pääsemme tarjoamaan Hämeenlinnan kaupunkilaisille puhtaampia joukkoliikenteen palveluita. Odotamme innolla uusien bussien käyttöönottoa
  iloitsee Vekka Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.
  Kaasun tukku- ja vähittäismyyntimarkkinoilla on odottava tunnelma, kun markkinat avautuvat vuodenvaihteessa. Markkinasäännöt ja toimintamallit on valmisteltu markkinaosapuolten avoimena yhteistyönä. Lue lisää asiakas- ja sidosryhmälehdestämme 03/2019.
  Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
  Rakennetaan yhdessä puhtaampi huominen! Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
  Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
  Olemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa määrätietoisesti rakentaneet puhtaampaa liikennettä Suomeen. Kaasutankkausasemaverkoston laajeneminen ja tietoisuuden kasvattaminen ovat olleet tässä tärkeässä roolissa. Suunta on nyt oikea, ja myös oikeilla poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi erilaiset kannustimet ympäristöystävällisemmän ajoneuvon valintaan ovat omiaan jouduttamaan siirtymistä puhtaampaan liikenteeseen
  kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen
  Nopeasti kasvanut tarve liikkumisen päästöjen vähentämiseksi tekee kaasulla ajamisesta vertaansa vailla olevan ratkaisun niin yksityis- kuin työsuhdeautoiluun. Nyt Suomen teillä liikkuvat 10 000 kaasuautoa tuovat jo noin 7 000 tonnin päästövähenemän*, mikä vastaa yli 14 000 edestakaista automatkaa Hangosta Utsjoelle
  kertoo Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.
  On aina hieno hetki päästä toimittamaan tuotettamme ja tekemään merenkulusta puhtaampaa
  Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist