Jaa

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.fi.

Yhteyshenkilöt

 • Olga Väisänen

  johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum


  Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.fi
 • Lainaukset

  ”Kiertotalouteen osallistuminen on yksi tehokkaimmista keinoista ottaa harppaus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Siirtymällä biokaasua käyttäviin raskaan kaluston ajoneuvoihin sekä hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä on mahdollista leikata nopeasti ja kustannustehokkaasti.
  Juha-Matti Koskinen, raskaan liikenteen myyntipäällikkö Gasumilta
  ”Kiertotalousratkaisut ovat vastuullisuusstrategiamme keskiössä, ja biokaasukäyttöisen kaluston hyödyntäminen logistiikassa on erinomainen esimerkki siitä.
  Kuljetuspäällikkö Samuli Pohjonen Onniselta
  ”Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva uusi hankintatuki on omiaan kiihdyttämään siirtymää kohti puhtaampia liikkumisen ja logistiikan vaihtoehtoja.
  Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio
  Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa jatkuvasti Pohjoismaissa.
  Markku Suopanki, Senior Sales Manager, Gasum
  Meille on erityisen tärkeää, että jatkamme ympäristöystävällisempien liikenneratkaisujen etsimistä ja testaamista sekä sopeutumista niihin erityyppisten teknologisten kehitysaskeleiden ja tieteellisten innovaatioiden avulla.
  Tuomas Leimio, DACHSER Finland European Logistics
  Suunniteltujen asemien myötä nesteytettyä kaasua käyttävälle raskaalle liikenteelle tarkoitettu Gasumin tankkausverkosto kasvaa yhteensä 14 tankkausasemaan.
  Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
  ”Mikan pitkä ja kansainvälinen ura sekä vahvat näytöt yhtiöiden kehittämisestä eri markkina-alueilla vakuuttivat hallituksen siitä, että hän on oikea henkilö viemään Gasumin strategiaa eteenpäin. Tulevaisuudessa Gasumin tavoitteena on vastata kaasun ja biokaasun kysynnän kasvuun teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä ja tarjota asiakkaillemme ratkaisuja ilmastovaikutusten pienentämiseen.
  Gasumin hallituksen puheenjohtaja Elina Engman
  Gasumin tavoitteena on tarjota asiakkailleen puhtaampaa energiaa. Hiilen talteenotto maa- tai biokaasusta mahdollistaa kaasun käytön ilmastovaikutusten vähentämisen entisestään.
  Liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Syrjänen Gasumilta
  Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön alkamisesta Gasumin kanssa, koska nyt pääsemme tutkimaan teknologiamme soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin laajasti Suomessa ja Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille jo nyt mahdollisuus alkaa käyttämään kestävästi tuotettua vetyä.
  Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka
  “Toteutuneen yritysjärjestelyn myötä pystymme varmistamaan asiakkaillemme nesteytetyn kaasun toimitukset kuten aiemminkin. Haluamme optimoida pääoman käyttöämme, ja vauhdittaa kasvustrategiamme toteuttamista. Haluan kiittää yhteistyöstä NSMP-yhtiötä.
  Kai Laitinen, väliaikainen toimitusjohtaja, Gasum
  Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta edistimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kasvustrategiaamme keskeisissä segmenteissämme teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä.
  Kai Laitinen, väliaikainen toimitusjohtaja, Gasum
  Risavikan laitoksen tuotantoa koskeva pitkäaikainen hankintasopimus varmistaa jatkossakin LNG:n ja LBG:n toimitukset Risavikan laitokselta asiakkaillemme.
  Gasumin väliaikainen toimitusjohtaja ja CFO, Kai Laitinen
  “Tämä kauppa on yhtiöllemme strateginen askel. Risavikan nesteytyslaitos on meille erinomainen hankinta, joka laajentaa maantieteellistä toiminta-aluettamme sekä monipuolistaa tarjoomaamme ja tukee kasvumahdollisuuksiamme.
  NSMP-yhtiön toimitusjohtaja Andy Heppel
  Tamro ja PostNord ovat loistava esimerkki kumppanuudesta, jossa yhdessä vähennetään kustannustehokkaasti kuljetusten päästöjä. Kumppanuus on myös konkreettinen esimerkki biokaasun yrityksille tarjoamasta kilpailuedusta.
  Markku Suopanki, Liikenne, Gasum
  Painotamme kuljetuskumppanimme valinnassa paljon sitä, miten yrityksen vastuullisuustyö sopii meidän vastuullisuustyöhömme ja auttaa meitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme. Lisäksi lääkkeiden ja terveystuotteiden kuljetukselle on tiukat lainsäädännölliset vaatimukset, jotka asettavat paljon ehtoja kuljetuksissa käytettävälle kalustolle.
  Tamron laatu- ja yritysvastuupäällikkö, Katja Toivonen
  Tavoitteenamme on vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueella meidän on tarkoitus siirtyä vuoteen 2025 mennessä täysin fossiilittomiin polttoaineisiin. Koko PostNord-konsernin yhteinen tavoite on täysin fossiilittomat kuljetuspalvelut vuoteen 2030 mennessä.
  PostNordin Climate Lead, Ilmo Strömberg
  Yhteistyömme Gasumin kanssa on osa strategiaamme edistää ilmasto-ohjelmaamme ja toimia ilmastotyön edelläkävijöinä. Edistämme samalla kiertotaloutta, kun voimme hyödyntää Uudenmaan seudun biojätteistä sekä jätevesilietteistä tuotettua uusiutuvaa biokaasua kuljetuksissamme.
  Porvoon kaupungin johtaja Jukka-Pekka Ujula
  Täysin uusiutuva biokaasu on vaihtoehto hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia ja tuottaa vain murto-osan lähipäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin, mikä parantaa kaupunkien ja seutujen ilmanlaatua.
  Gasumilta Anniina Hiltunen, myyntipäällikkö, biojätteet
  Kaasun käyttö polttoaineena vähentää liikennepäästöjä ja tuottaa samalla yrityksille kilpailuetua.
  Juha-Matti Koskinen, raskaan liikenteen myyntipäällikkö Gasum
  On todella hienoa, että asemamme löytyvät nyt kaikkien IKEA Suomen tavaratalojen läheisyydestä. Yhteistyöllämme edistämme Suomen liikenteen päästöjen vähentämistä mahdollistamalla vähäpäästöisen polttoaineen tankkaamisen eri puolella Suomea. Liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi askel ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Edistämme kiertotaloutta ja tuotamme biokaasua liikenteen polttoaineeksi, jonka avulla polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin
  kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio
  Kaasutankkausasemat ovat meille keino edistää kiertotaloutta ja yhä vastuullisempaa arkea laajentamalla vähäpäästöisen liikennekaasun saatavuutta. Näin tuemme koko konsernimme tavoitetta olla vuoteen 2030 mennessä ilmastopositiivinen. On upeaa, että kaasutankkausasema löytyy nyt jokaisen tavaratalomme yhteydestä
  iloitsee IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Pirjo Pyykkö-Tuominen
  On hienoa laajentaa pitkään jatkunutta yhteistyötä Outokummun kanssa. Uusiutuva tuulienergia on keskeisessä roolissa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen.
  Tommy Mattila, Gasumin teollisuusliiketoiminnan johtaja
  Uuden sopimuksen myötä voimme kasvattaa vähähiilisen sähkön jo ennestään korkeaa osuutta tuotannossamme entisestään. Tuulivoimasopimus on luontevaa jatkoa hyvälle yhteistyölle Gasumin kanssa. Tällä hetkellä operoimme yhdessä Tornion sataman LNG-terminaalia, josta saatavan nesteytetyn maakaasun avulla olemme voineet korvata propaanin tuotannossamme.
  Mika Orpana, Outokummun energiahankinnasta vastaava johtaja
  Merenkulku näyttää vahvasti suuntaa kohti puhtaampaa huomista.
  Gasumin meriliikenteen liiketoimintajohtaja Jacob Granqvist
  Olemme tehneet K-ryhmän kanssa jo pitkään yhteistyötä. Tuulivoima on keskeisessä roolissa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat ratkaisut kumppaneidemme energiatarpeisiin ja auttaa yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa nopeammin.
  Tommy Mattila, teollisuusliiketoiminnan johtaja, Gasum
  “On hienoa solmia pitkäaikainen tuulivoimasähkösopimus Keravan Energian kanssa. Olemme tehneet yhtiön kanssa jo pitkään yhteistyötä energiamarkkinapalveluiden kanssa ja tämä sopimus täydentää kumppanuuttamme.
  Tommy Mattila, VP, teollisuus, Gasum
  Tuulivoima on keskeisessä osassa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat palvelut kumppaneidemme energiatarpeisiin ja auttaa palveluidemme avulla yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa.
  Jaakko Vehviläinen, Contract manager, Gasum
  Biokaasun avulla polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia. Lisäksi biokaasulla kulkevat ajoneuvot eivät tuota juuri lainkaan liikenteelle tyypillisiä typpioksidi- ja rikkioksidipäästöjä.
  Johan Grön, VP, biogas, Gasum
  Vauhditamme biokaasun tarjontaa rakentamalla uusia laitoksia ja laajentamalla biokaasun hankintaa muiden toimijoiden tuotantolaitoksista. Rakennamme parhaillaan myös vuoden 2023 alkuun mennessä valmistuvaa teollisen kokoluokan lantapohjaista biokaasulaitosta (120 GWh/a) Göteneen, Ruotsiin.
  Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuotanto, Gasum
  On hienoa olla mukana avaamassa Lohjan biokaasulaitosta. Biokaasun edistäminen tukee erityisesti siirtymää fossiilisista raaka-aineistoa kohti uusiutuvia. Kiertotalouden edistäminen ja kestävä kehitys on hallitusohjelman keskiössä.
  maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
  Tampereella kaasuautoilu on hyvin suosittua. Kysyntä tankkauspalveluita kohtaan on suurta ja kaasuautojenkin määrä kasvaa jatkuvasti. Uusi tankkausasema parantaa kaasun saatavuutta alueella ja tuo näin tamperelaisille entistä enemmän mahdollisuuksia ympäristöystävällisempään liikkumiseen
  iloitsee Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio.
  Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. 
  Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
  Jätevesilietteet ovat tärkeä resurssi, ja erityisesti ravinteiden hyödyntämisessä haemme uusia käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia.
  Ari Suomilammi, biokaasun tuotannon johtaja, Gasum
  Toiminnan standardoiminen näkyy myös Gasumin asiakkaille. Yhdenmukaisten toimintatapojen ulottaminen läpi eri toimintojen on mahdollistanut kasvun kestävien ratkaisujen tarjonnassa sekä biokaasun tarjonnan kasvattamisen.
  Marja Suomela, laatupäällikkö, Gasum
  Tämä uraauurtava yhteistyö lähti liikkeelle molemminpuolisesta halusta vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luoda samalla Stora Enson tehtaan prosessivedestä jotain arvokasta.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Kysyntä puhtaammille polttoainevaihtoehdoille on valtava, joten uuden biokaasulaitoksen tuotantoa todella tarvitaan merenkulun, raskaan liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
  Johan Grön, Vice President, biokaasu, Gasum
  Uuden aseman sijainti Trondheimin eteläpuolella on erinomainen, koska se palvelee sekä paikallisia logistiikkatoimijoita että Trondheimin ja Oslon välillä kulkevaa runkoliikennettä. Kaasu on kustannustehokas polttoaineratkaisu, jonka avulla raskaan liikenteen päästöjä voi vähentää jo tänään. Asema onkin herättänyt paikallisesti paljon kiinnostusta, ja moni yhtiö on todennut sen avaavan täysin uusia mahdollisuuksia siirtyä vähäpäästöisiin kuljetuksiin.
  Gasumin Norjan liikenneyksikön maajohtaja John Melby sanoo.
  Biokaasun käyttö LNG:n rinnalla on uusi askel kohti hiilivapaata merenkulkua, ja odotamme hyviä kokemuksia myös muista lähitulevaisuudessa toteutuvista merenkulun biokaasun testitoimituksista
  Jacob Granqvist, Gasum
  Mahdollistimme biokaasun avulla 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
  Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta lisäämällä vähähiilisen ja uusiutuvan energian saatavuutta ja toimimalla energiatehokkaasti.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager
  Yhtiömme juhlisti marraskuussa 2020 Turun Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen mittavan laajennus- ja modernisointiprosessin valmistumista. Valmistunut laajennus vahvistaa biokaasumarkkinan kasvua ja parantaa biokaasun saatavuutta. Liikenteen päästöjen merkittävä vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaasun hyödyntäminen liikenteessä mahdollistaa nopean ja tehokkaan päästöjen vähentämisen ja me Gasumilla haluamme olla osaltamme mahdollistamassa tätä muun muassa vahvistamalla tankkausasemaverkostoamme
  kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio
  Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimivasta ja joustavasta yhteistyöstä meille kaikille haastavassa toimintaympäristössä Q4 2020.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Kaasun merkitys energialähteenä pidemmällä aikavälillä tulee kasvamaan entisestään erityisesti teollisuudessa ja merenkulussa, kun Pohjoismaissa siirrytään askeleittain kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Uuden aseman avautuminen on meille tärkeä virstanpylväs, sillä kyseessä on Gasumin kymmenes nesteytettyä kaasua tarjoava asema. Lappeenrannan asema luo uusia mahdollisuuksia erityisesti raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kun laajempi maantieteellinen kattavuus parantaa runkoliikenteen edellytyksiä siirtyä vähäpäästöiseen kaasuun. Alati kehittyvää tankkausasemaverkostoa rakentavat Gasumin lisäksi myös muut toimijat, ja kaikkien asemahankkeiden valmistuttua alueella tulee olemaan laaja asemaverkosto palvelemassa niin yksityisautoilijoita kuin yrityksiä
  kertoo Olli Paasio, Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja
  Kaasun tuomat kustannustehokkaat mahdollisuudet päästövähennyksien saavuttamiseksi ovat merkittävät teollisuudessa sekä meri-ja maantieliikenteessä. Tämä hanke vahvistaa ja mahdollistaa asiakkaille myös sujuvasti siirtymisen biokaasun käyttöön.
  Tommy Mattila, johtaja, teollisuus, Gasum
  LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ympäristövaatimukset.
  Jacob Granqvist, johtaja, meriliikenne, Gasum
  Liikenteen päästöjen suhteellinen osuus Vantaan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, esimerkiksi suurempi kuin kaukolämmön tuotannon. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tärkeää, ja biokaasun käyttömahdollisuuksien lisääminen tukee vähennystavoitteita. Haluamme Vantaalla lisätä biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja tukea kiertotaloutta
  kertoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen Vantaan kaupungilta
  Kaasun rooli Suomen tieliikenteen päästöjen vähentämisessä on huomioitu kansallisissa tavoitteissa ja myös fossiilittoman liikenteen tiekartassa nostettiin laajasti esille toimenpiteitä kaasuautojen määrän kasvattamiseksi. Uudet kaasutankkausasemat, kaasuautomallien kehittyvä valikoima sekä kustannustehokas ja vähäpäästöinen polttoaine yhdessä tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden kanssa mahdollistavat meille merkittävät päästövähenemät liikenteessä. Yhä useamman vaihtaessa ympäristöystävälliseen ajoneuvoon yhteiset ilmastotavoitteet ovat helposti saavutettavissa
  sanoo Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio
  Uusi Järvenpään asema tukee hyvin strategiaamme siirtyä kohti kaasulla kulkevaa kalustoa. Haluamme toimia puhtaan liikenteen edelläkävijänä ja olemme sitoutuneet käyttämään uusissa jakeluautoissamme ainoastaan biokaasua. Maaliskuuhun mennessä meillä tulee olemaan jo 10 biokaasukäyttöistä jakeluautoa Etelä-Suomen jakeluissa, joten kaasutankkausasemien lisääntymien alueella on erittäin hieno asia
  Savon Kuljetuksen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen sanoo
  Borealis pyrkii päättäväisesti energia- ja ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen. Gasumin ja Stena Renewablen kanssa solmitun pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen ansiosta olemme yhä lähempänä tavoitettamme hankkia 50 prosenttia toiminnoissamme käytettävästä energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen PPA-sopimukseen, joka auttaa meitä säilyttämään kilpailukykymme markkinoilla ja edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä tukee tavoitettamme kestävämmän tulevaisuuden luomisesta
  sanoo Borealis-konsernin peruskemikaali- ja tuotantojohtaja Martijn Van Koten