Iver kjøper opp ELITS for å skape Nordens ledende selskap innen skybasert IT-infrastruktur og digital transformasjon

Sammen med ELITS tar Iver ytterligere steg i retning av å bli den ledende rådgivende partneren innen multisky-løsninger for å realisere digital transformasjon og modernisering av IT-infrastruktur. Fokus er på sky- og sikkerhetstjenester samt tjenester med høy etterlevelse av lover og regler for krevende kunder. – Vi har økt oppkjøpstakten vår de siste sju til åtte månedene og virkelig funnet riktig kompetanse med riktige kunderelasjoner hos flere fantastiske selskaper som kompletterer den eksisterende virksomheten vår på en svært god måte. Gjennom oppkjøpet av ELITS nærmer vi oss posisjonen som den ledende partneren innen modernisering av IT-infrastruktur. Etter oppkjøpet av Aztek i april i år og City Network i september i fjor styrker vi nå kompetansen vår enda mer og gir oss selv bedre forutsetninger for å bli den nordiske lederen innen skybasert infrastruktur og digital transformasjon, sier administrerende direktør Carl-Magnus Månsson i Iver. – Som en del av Iver kommer vil til å øke veksthastigheten vår. Erfaringen vår fra å levere IT-drift til store organisasjoner med ekstremt høye krav samt kompetansen vår innen skybasert infrastruktur og nye arbeidsmåter er sentrale komponenter når vi hjelper kundene våre med digital transformasjon og smidig (agile) omstilling. Tilbudet vårt passer svært godt inn i Ivers portefølje, og jeg ser frem til at vi nå skal samarbeide om å innta en ledende markedsposisjon, sier administrerende direktør Olle Hasselblad i ELITS. – ELITS vil i starten fortsette driften under sitt eget varemerke, men gjennom et nært samarbeid vil vi presentere et felles tilbud overfor markedet. Vi vil sørge for at de respektive selskapenes kunder straks får tilgang til den kompetansen og de tjenestene vi sammen kan tilby, og vi ser frem til et samarbeid som kjennetegnes av nysgjerrighet på og åpenhet for hverandres sterke sider og kompetanse. Vi styrker posisjonene våre på eksisterende steder i Sverige, men jeg er også glad for å kunne ønske de tyske og canadiske medarbeiderne i ELITS velkommen til Iver. Fusjonen gir oss svært gode muligheter til å tilby eksisterende medarbeidere spennende og teknisk utfordrende stillinger og utviklende oppdrag, avslutter Carl-Magnus Månsson.

Rekordvekst for bærekraftig pensjon

– Vi opplever økt etterspørsel både fra bedrift- og privatkunder. Bærekraftige investeringer har fått et kraftig oppsving og det ser ut som veksten bare fortsetter, sier Lind.Nordea Liv lanserte investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft sommeren 2019. På under to år passerer nå investeringsprofilene 8 milliarder kroner i kapital til forvaltning.Dette er investeringsprofiler som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). Det er seks fond med en aksjeandel fra 10 til 100 prosent.– Vi har aldri sett en så rask vekst i en investeringsprofil før, det understreker retningen vi nå går i, sier pensjonssjefen.Han tror årsaken er todelt.– Det er langt mer fokus på viktigheten av bærekraftige investeringer i den offentlige debatten og i media, blandet med at vi som leverandør har tilrettelagt og gjort det enklere for kundene å velge bærekraftige løsninger, sier Lind.   Vil aktivere flereOppmerksomheten rundt pensjon har generelt fått et løft. Ved inngangen av året ble Egen Pensjonskonto (EPK) lansert for 1,5 millioner nordmenn i privat sektor.– Vi opplever at langt flere kunder tar proaktivt kontakt med spørsmål om pensjon. Det vi synes er synd er at vi ser at mennene er langt mer aktive enn kvinnene. Av de som har tatt aktive valg i EPK blant våre kunder er 78 prosent menn. Vi ser det som vår oppgave å informere og aktivere nordmenn rundt dette, det handler om grunnlaget for livskvaliteten i livets høst, sier Lind. Resultat første kvartal Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 1. kvartal på 225 millioner kroner, mot 260 millioner kroner i samme periode i 2020. Det har vært en sterk forbedring av administrasjonsresultat sammenliknet med fjoråret. Administrasjonsresultatet utgjør 133 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 71 millioner kroner per 1. kvartal. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 18 milliarder kroner, som tilsvarer 37 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per mars var 179 prosent med overgangsregler og  172 prosent uten overgangsregler. Investeringsvalgsporteføljen utgjør per 1. kvartal 105,5 milliarder kroner, en økning på 50 prosent siste 12 måneder. For mer informasjon:Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30    Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

Ny studie viser økt etterspørsel etter katter og hunder

Kjæledyrenes gode innvirkning på helse og velvære er godt dokumentert. I løpet av de utfordrende koronatidene med sosial distansering kan kjæledyr bidra med tilstedeværelse og glede, samt redusere ensomhet. Når 376 katte- og hundeoppdrettere rundt om i Norge blir spurt i Royal Canins undersøkelse, blir det klart, at etterspørselen har økt. Hele 81 prosent svarer at de har lagt merke til en større etterspørsel etter kattunger og valper. Samtidig svarer tre av fire (76 prosent) at de planlegger samme antall kull som vanlig. - Det at oppdrettere planlegger like mange kull, viser at de ser på langsiktig eierskap av dyr. Selv om et kjæledyr gir mye glede og selskap, betyr det også et stort ansvar og det krever omsorg og oppmerksomhet, sier Dag Wilhelmsen, veterinær hos Royal Canin. Det er viktig å planlegge og gjøre grundige undersøkelser for finne ut hva som kreves av deg som eier før du anskaffer et kjæledyr. - Som oppdretter har jeg fokus på rasetype, sunnhet og helse gjennom ansvarlig og langsiktig arbeid med rasen. Det er i tillegg viktig å gi valpekjøpere god veiledning slik at de kan optimalisere utviklingen og livet til en valp, og senere som voksen hund. Dette gjøres gjennom gode fysiske og psykiske utfordringer som passer valpen og dens aktivitetsnivå. Dette er et arbeid som foregår over tid og krever innsats og samarbeid mellom to- og firebeinte. Lykkes dette kan hunden bli deres nye familiemedlem og en god venn i flere år fremover, sier Lars Hjelmtvedt, oppdretter av dachshund strihåret, Kennel Larhjelm. Det er ingen tvil om at lengselen etter et kjæledyr er sterk. Å skaffe seg en katt eller hund er imidlertid en langsiktig forpliktelse som krever at du er godt informert og forstår dyrets behov. Når hverdagen kommer tilbake etter pandemien, er det en risiko for at nye eiere vil oppdage at de ikke har tid. Overgangen kan også føre til andre utfordringer for den nye hundeeieren. - En risiko er at hunder som er anskaffet under pandemien ikke vil bli tilpasset hverdagen i fremtiden, da de sannsynligvis ikke har blitt opplært til å være alene. Dette kan føre til separasjonsangst når eieren plutselig er borte det meste av dagen, sier Dag Wilhelmsen. Hvordan trene hunden din til å være alene for å unngå separasjonsangst:Lag et trygt område: Hunden trenger ikke tilgang til hele hjemmet mens du er borte. Opprett i stedet et trygt område der hunden har et rolig og behagelig sted å hvile. Du kan også legge igjen et teppe eller et plagg med duften din. Trening: Sørg for at hunden har blitt luftet ordentlig og er sliten. Hvis hunden er sliten, er det mer sannsynlig at den tar en lur, eller i det minste har lettere for å slappe av mens du er borte. Aktivitet: Gi hunden noe den kan aktivere seg med mens du er borte. Et fôringsspill eller gjemme mat rundt i hjemmet. På denne måten stimuleres hjernen, og hunden får utløp for sine naturlige instinkter. Hvis du bruker et fôringsspill, la hunden din bli vant til det når du er hjemme som en start. God planlegging: En hund skal hvile regelmessig. Dette er en god anledning til å trene på at den skal være alene. Da bidrar man til å redusere stress hos hunden når alle i familien skal tilbake til jobb og skole. Om studien:Undersøkelsen ble utført av Royal Canin i mars 2021. Totalt 376 respondenter fra Norge deltok. Alle deltakende respondenter er profesjonelle oppdrettere, hvorav 281 rasehunder, 84 raser og 11 raser både katter og hunder. Undersøkelsen ble gjennomført med en nettbasert undersøkelse.

Malt utvendig kledning som tilfredsstiller de branntekniske kravene i Byggteknisk forskrift (TEK17)

Vi opplever at den pågående debatten i markedet skaper en del usikkerhet i forhold til hva som er brannteknisk godkjent eller ikke godkjent av ferdig malte kledningsprodukter. Det gis utrykk for at det ikke finnes noen malingssystemer som oppfyller brannklasse D uavhengig av malings produkt og påføringsmetode. Informasjonen det refereres til er kun opplyst i tabells form, uten historikk og uten testrapporter fra et Notified testlaboratorium. Branntesting er en kompleks materie hvor alle parametere for selve produktet må være belyst. Dette inkluderer blant annet om kledningen er malt på 3 eller 4 sider, tykkelse på kledningen, er den montert horisontalt eller vertikalt, er den montert på spikerlekter slik at det dannes et ventilert hulrom bak, hvilket substrat er benyttet bak spikerlekten, er den testet med horisontale og vertikale skjøter etc.     Teknos Norge AS har nå i nært samarbeid med MeKA – Forest and Wood Product Research and Development Institute Ltd – medlem av EGOLF og utpekt Notified Body ferdigstilt branntesting av alle sine kledningsprodukter for industriell påføring. Testene er gjennomført i henhold til alle de parametere som er spesifisert i produktstandarden NS-EN 14915, teststandarden EN 13823, EN ISO 11925 og klassifiseringsstandarden NS-EN 13501-1. Dette innbefatter grunnet kledning, grunnet og malt kledning og ferdig malt kledning med henholdsvis 5 eller 10 års garanti. Alle våre samarbeidspartnere har nå grunnlag for å utstede Ytelseserklæring i henhold til System 3 i NS-EN 14915. Brannteknisk er alle produktene og systemene klassifisert i brannklasse D-s2,d0 for anvendelse på ubehandlet og CU impregnert tre i gran og furu. Alle branntestene er samlet i en klassifikasjonsrapport som oversendes våre samarbeidspartnere og som ligger vedlagt denne pressemelding. Spørsmål kan rettes til: Arve ValsøInternational Technical ManagerIndustrial Wood – Fire Retardant PaintMobil: +47 91 74 72 82E-post: arve.valso@teknos.comRoar KopperudTeknisk sjef Mobil: + 47 90 17 81 93E-post: roar.kopperud@teknos.com

Norway Royal Salmon (NRS): Avklaring på produksjon av triploid laks

NRS ble tildelt 9 grønne tillatelser i slutten av 2014. I ettertid er 9 andre tillatelser som NRS eide også blitt konvertert til grønne tillatelser, slik at NRS har totalt 18 grønne tillatelser. NRS sine grønne tillatelser har en rekke vilkår, og som bidrar til å utvikle oppdrettsnæringen til en mer bærekraftig produksjon. Et av vilkårene var å produsere steril fisk med triploid laks. NRS har nå gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats på å utvikle og forbedre produksjonen av triploid laks i samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre faginstitusjoner. En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer. Som følge av dette har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke. Frem til en slik beslutning er tatt, skal vilkåret om bruk av steril fisk oppfylles så langt dette tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes for de grønne tillatelsene. Mattilsynet har kommet frem til at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023. NRS vil i perioden frem til utgangen av 2023 gradvis trappe ned produksjonen av triploid laks og erstatte denne produksjonen med diploid laks. De øvrige vilkårene for de grønne tillatelsene gjelder uforandret videre. Det er fortsatt en sterk miljøprofil på de grønne tillatelsene, og hensynet til fiskevelferd har gjort en justering nødvendig frem til beslutning om fiskevelferdsmessig forsvarlighet foreligger. NRS er tilfreds med beslutningene av Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet, og denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon. Kontakt oss for ytterligere informasjon: CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449 CFO Ola Loe, +47 911 79 411 Om Norway Royal Salmon: Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Forbedret resultat for Lindex i første kvartal av 2021

Lindex' driftsresultat* for januar-mars 2021 økte med 33 MSEK og utgjorde -146 MSEK (-179 MSEK 2020). Lindex’ justerte driftsresultat økte med 88 MSEK og utgjorde -91 MSEK (-179 MSEK 2020). Det økte resultatet skjedde på grunn av moteselskapets raske digitale vekst, forbedrede marginer og de implementerte kostnadsbesparende tiltakene. «Til tross for en tung start på 2021, med stadige utfordringer for våre fysiske butikker med periodiske nedstengelser i de fleste av salgsmarkedene våre, restriksjoner og redusert trafikk, har Lindex klart å justere driftsresultatet i første kvartal, sammenlignet med både 2019 og 2020. Den positive utviklingen viser at våre handlinger og anstrengelser har hatt en vellykket effekt, og at den fantastiske fleksibiliteten, bidraget og engasjementet til de ansatte har vært hovedgrunnen til suksess,» sier administrerende direktør Susanne Ehnbåge. Lindex' totale salg for første kvartal falt med 1,8 prosent i lokal valuta, og med 5,8 prosent i SEK. Det totale salget i mars økte imidlertid betydelig med 43,4 prosent i lokal valuta og med 38,0 prosent i SEK. Moteselskapet fortsatte den sterke veksten på nett, med en økning på 193 prosent i kvartalet. Det digitale salget utgjorde totalt 28,7 prosent av Lindex' salg i det første kvartalet, sammenlignet med 9,2 prosent for samme periode i fjor.  Lindex viser en bedre salgsvekst enn markedet i løpet av første kvartal for alle nordiske salgsland. «Vi fortsatte å hente markedsandeler i alle de nordiske salgsmarkedene, og vårt høyt anerkjente og mer bærekraftige barnekolleksjon var Lindex’ sterkeste forretningsområde, med en salgsøkning på 13 prosent i kvartalet. Nettsalget vårt ble nesten tredoblet i løpet av første kvartal og mer enn firedoblet sammenlignet med samme periode i 2019, noe som er en fantastisk utvikling. Den digitale utviklingen har blitt forsterket, og vi fortsetter med de strategiske investeringene våre for å gi kundene våre en enda mer inspirerende handleopplevelse,» sier Susanne Ehnbåge.  Utvikling av nye forretningsmuligheter er en viktig del av moteselskapets arbeid. Samarbeidet med det nye undertøysmerket Closely, der Lindex er hovedeier, er et eksempel. «Vi utvikler tilbudet vårt med fokus på kundens behov, mens vi fortsetter å arbeide og utforske mer bærekraftige og nyskapende forretningsmodeller. Samarbeidet med Closely er et spennende eksempel på hvordan vi kan skape nye forretningsmuligheter basert på Lindex’ styrke. I mars lanserte Closely den nye BH-serien som overskred forventningene, og det totale salget ble tredoblet i løpet av én måned. Når jeg ser fremover, føler jeg at det fremdeles er en usikker tid, men jeg er overbevist om at vi som Lindex, med vår fleksibilitet, hastighet og den utrolige innsatsen til alle ansatte, vil fortsette å stå sterkt og klare seg godt for fremtiden,» sier Susanne Ehnbåge. * Lindex’ driftsresultat og justerte driftsresultat blir rapportert, med unntak av IFRS16-leieavtaler.   

Orkla vil bli blant de fremste i Europa innen plantebasert mat

-Vi er bare i begynnelsen av et massivt skifte mot alternative proteinkilder. For Orkla er alternative proteiner et viktig satsingsområde med store vekstmuligheter. Vårt mål er å nå ut til alle med plantebasert mat, og at man skal kunne velge disse produktene uten å inngå kompromiss på smak og konsistens. Vi skal gjøre det enklere å velge sunne og bærekraftige alternativer til kjøtt- og meieriprodukter som en del av det daglige kostholdet, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch. FN beregner at omtrent 15 % av verdens CO2 utslipp kan knyttes til dyrehold for matproduksjon, og med dagens veksttakt vil kjøttproduksjonen måtte dobles innen 2050. Det er ikke mulig å dekke dette gapet uten å finne betydelig mer bærekraftige metoder for å produsere proteiner. Orkla målsetter en sterk vekst i plantebasert mat de kommende årene. De plantebaserte merkene NATURLI’, Anamma, Felix Veggie, Beauvais Veggie og Lecora Green line hadde en samlet omsetning på 869 millioner kroner i 2020 og en vekst på 21 prosent sammenliknet med 2019. Utbredelsen av alternative proteiner i befolkningen er fortsatt lav, og Orkla målsetter kraftig vekst innen området. Innen 2025 har konsernet som mål å nå en omsetning på tre milliarder kroner innenfor plantebasert mat. Målet skal nås ved en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. - Arbeidet som er blitt gjort i våre mange forretningsenheter er imponerende. Posisjonene som er oppnådd med NATURLI’ og Anamma inspirerer oss til ny satsing, sier Jaan Ivar Semlitsch. - Stadig flere forbrukere ønsker seg sunnere og mer bærekraftige alternativer til tradisjonelle kjøtt- og meieriprodukter. Fremskritt innen teknologi gjør at vi vil kunne utvikle nye produkter som er minst like gode på smak, konsistens og ernæringsinnhold. Potensialet i dagens hjemmemarkeder og i nye områder er betydelig, sier Elin Tveito Lidman som i dag er utnevnt til adm. direktør i Orkla Alternative Proteins (OAP). Elin Tveito Lidman har 14 års erfaring fra ulike Orkla-selskaper. Hun kommer nå fra stillingen som Vice President Strategy i Orkla og før det marketingdirektør i Orkla Home & Personal Care. Under hennes ledelse skal OAP samarbeide tett med de ulike selskapene i Orkla Food Ingredients og Orkla Foods som i dag utvikler, markedsfører og selger plantebasert mat. OAP skal sammen med disse selskapene utvikle en helhetlig strategi for alternative proteiner i Orkla og sørge for å styrke konsernets langsiktige konkurransekraft. Det vil fortsatt være fokus på å bygge og utvikle sterke lokale posisjoner, og OAP skal også bidra til økt veksttakt utenfor nåværende hjemmemarkeder. - Jeg gleder meg til å gå i gang med å rekruttere nøkkelpersoner til OAP-organisasjonen, og til å jobbe tett med alle som bygger virksomheten innen plantebasert i Orkla allerede, sier Tveito Lidman som vil rapportere til Johan Clarin, konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients. Hun vil også ha en rapporteringslinje til Atle Vidar Nagel-Johansen, som er konserndirektør og leder for Orkla Foods. Dagens forretningsenheter vil fortsatt ha resultatansvar for plantebaserte produkter. - Vi vil fortsette med å bygge og utvikle våre posisjoner i våre hjemmemarkeder. NATURLI’ er allerede markedsleder innenfor plantebasert mat i Danmark og selges i en rekke land. I Sverige har Anamma vært en suksesshistorie siden starten for nesten 20 år siden, og Frankful er et nytt merke som har bærekraft som ledestjerne og fokuserer på plantebasert og klimasmart mat. Med etableringen av OAP ønsker vi å styrke fokus på teknologi og langsiktig utviklingsarbeid, i tillegg til å se på muligheter utenfor dagens hjemmemarkeder, sier Atle Vidar Nagel-Johansen. - Vi skal bidra til å bedre eksisterende produktportefølje, samtidig som vi skal ha kompetanse til å utvikle neste generasjons alternative proteiner. I tillegg skal det vurderes økt tilstedeværelse i andre deler av verdikjeden. Det er en sterk konkurranse innenfor dette området, med multinasjonale selskaper, store dagligvarekjeder og lokale aktører som satser tungt og investerer betydelige beløp. I tillegg til dyp lokal innsikt i smak og forbrukerpreferanser, vil vi differensiere oss gjennom å satse på teknologi og dyrke partnerskap også med mindre selskaper. Orkla vil gjøre større oppkjøp hvis og når riktige muligheter byr seg, sier Johan Clarin.Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har i overkant av 21.000 ansatte.   Orkla ASAOslo, 30. april 2021  Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs Håkon MageliTlf.: +47 928 45 828 SVP Investor Relations Kari Lindtvedt Tlf.: +47 95 07 51 14

Orkla kjøper Cake Décor og For All Baking i Storbritannia

Gjennom sitt heleide datterselskap NIC Enterprises Limited har Orkla Food Ingredients inngått en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i de to selskapene Cake Décor og FAB. Cake Décor er en veletablert aktør innenfor kakepynt, strøssel og tilbehør til hjemmebaking, håndverksbakerier og storhusholdning. Mesteparten av salget skjer til forbruker gjennom dagligvarehandelen i Storbritannia. FAB står bak Sprinkles & Co., e-handelsvirksomheten til Cake Décor, spesielt rettet mot håndverksbakerier. I tillegg har FAB et voksende salg direkte til forbruker gjennom Amazon og eBay. Cake Décor ble etablert i 2006 og har hovedkontor, produksjon og lager i Glasgow i Skottland. Virksomheten eies og ledes av hovedaksjonær Bill Donnelly. Selskapets ledelse fortsetter i sine roller, herunder Bill Donnelly som beholder rollen som daglig leder i to år. Selskapet har 98 ansatte og en omsetning på GBP 14,4 millioner (ca. 168 millioner kroner) i 2020. Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. mai 2021. Orkla har virksomhet innen hjemmebaking i Storbritannia gjennom OV Group. Kjøpene av Cake Décor og FAB gir Orkla mulighet til å ekspandere innen relaterte produkter, samt tilby sine kunder et bredere produktspekter. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Om Orkla Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har i overkant av 21.000 ansatte. Om Orkla Food Ingredients Orkla Food Ingredients er den ledende aktøren innen bakeri- og iskremingredienser i Norden, og har i tillegg solide markedsposisjoner i utvalgte land i Europa. De største produktgruppene er bakeri- og iskremingredienser, margarin- og smørblandingsprodukter, marsipan og plantebaserte matvarer. Orkla Food Ingredients har salgs- og distribusjonsselskaper i 22 land, som sikrer nærhet til kundene.   Orkla ASA Oslo, 30. april 2021   Ref.: Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs Håkon Mageli Tlf.: +47 92 84 58 28   Investor Relations Manager Kjetil Sørum Tlf.: +47 99 60 29 64

Verdiaksjer er vinneren i april

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 28,2 milliarder kroner i april og netto ble det kjøpt for 907 millioner kroner. Elkem troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 130 millioner. XXL topper salgslisten, med et nettosalg på 50 millioner kroner. · Svenske Evolution Gaming har vært et eventyr å eie gjennom 2020 og inn i 2021, her ser vi en ekstrem aktivitet blant våre kunder og aksjen er den mest omsatte blant våre kunder i april måned med en omsetning på 1,7 milliarder kroner. Det er over 700 millioner mer en nestemann på listen som er Kahoot.  · Mye av inntektsgrunnlaget til Elkem bortfalt som en effekt av Covid-19 året 2020. Nå ser derimot resultatene annerledes ut og selskapet kunne vise til både økte markedsandeler og høyere inntjening i første kvartall. Vi fikk allerede en indikasjon på dette i mars, da selskapet varslet høyere priser på silikonprodukter. Dette tilfaller Elkems bunnlinje. Selskapet falt derimot etter nyheten om at de skulle hente 1,9 milliarder kroner til en batterisatsning i Kina. Selv med et fall på over 8 prosent sist uke, er aksjen opp over 9 prosent så langt i år. · Sykliske aksjer er i vinden, og det ser vi også i vår kundestatistikk. Aker BP, Storebrand og BW Offshore er blant selskapene som er hyppig kjøpt gjennom måneden. · Selv om vi ser en dreining mot verdiaksjer, har også våre kunder kjøpt teknologiaksjer som Nordic Semiconductor og Kahoot. Dette er selskaper som kan vise til en høy vekst og gode fremtidsutsikter, til tross for en relativt høy prising fundamentalt, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet. April måned har vært preget av at de største selskapene både her hjemme og internasjonalt har levert kvartalstall. Selv om aksjekursene stort sett har pekt nordover siden mars 2020 har blant annet Apple, Amazon, Facebook og Alphabet levert mye mer enn hva markedet forventer. Apple på sin side leverte et resultat på bunnlinjen som var 42 prosent bedre enn hva konsensusforventningene var. Dette har bidratt til positiv stemning på de internasjonale børsene gjennom april måned. De siste månedene har derimot inflasjonen igjen kommet på alles lepper igjen. Hvis inflasjonen tiltar fremover i tid, kan dette tvinge sentralbanker verden over til å øke rentene tidligere enn antatt. Ved økte markedsrenter vil flere av vekstbransjene oppleve motbør. Selv om FED sjef Jerome Powell forsikret at det ikke ville bli en renteheving før 2023, vil jokeren her være inflasjon. Med en stor infrastrukturpakke og varslede skatteøkninger i USA vil også selskapenes inntjening muligens være under press. Det knyttes derimot stor usikkerhet til om Joe Biden vil få gjennomslag for skatteøkninger både for selskap og rike privatpersoner, da flere konservative demokrater og republikanere har stilt seg motvillig til forslaget.   Selv om vekstaksjer har opplevd motbør de siste månedene, har sykliske aksjer reist seg som fugl fønix. Store tunge olje og energiselskaper har vist vei i starten av 2021. Olje, aluminium og diverse fraktrater er opp kraftig som en konsekvens av økt tro på økonomisk vekst. Dette har ført til at blant annet Oslo Børs har fortsatt den gode trenden inn i april måned. Store selskaper som DNB, Equinor og Hydro er opp i området 7-30 prosent hittil i år som har underbygget Oslo Børs indeks sterke utvikling. Både DNB og Equinor kunne på sine respektive kvartalspresentasjoner vise til sterk inntjening og mindre avskrivninger enn hva markedet selv hadde forventet. Dette underbygger at spesielt Norge og deler av den vestlige verden igjen har fått vekstimpulser inn i økonomien. Med utsikter til økonomisk vekst har også de lange statsrentene steget kraftig i 2021. «Tiåringen» i USA, som mange ser på som verdens viktigste rente er opp over 70 prosent så langt i år. Dette har rentesensitive aksjer som spesielt Storebrand og finansaksjer reagert positivt på. Dette ser man også på banksektoren, som melder om bedre marginer og lavere tap enn hva markedet fryktet.  Nordnets kunder har i april måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i sykliske bransjer. Her kan man nevne Elkem, Aker BP og Atlantic Sapphire. · Med en oljepris som over tid har ligget på 65 dollar fatet, har selskaper som Aker BP opplevd en ny vår. Holder oljeprisen seg nord for 60 USD tilsier dette at selskapet vil kunne generere en høy kontantstrøm som sannsynligvis vil resultere i et godt utbytte til aksjonærene. Dette tror jeg våre kunder ser og fortsetter å nettokjøpe Aker Bp, sier Mads Johannesen i Nordnet. På salgstoppen troner XXl, SBanken og Scatec ASA som de mest solgte aksjene i april måned. · Selv om XXl er en av «coronavinnerne» på Oslo Børs fortsetter selskapet å tape penger. Markedet er derimot positive til at selskapet selger mer og mer varer via nettet og således klarer de også å øke sine marginer og omsetning. Selskapet fikk ytterligere kurshjelp ved at flere i styreledelsen kjøpte aksjer i etterkant av resultatfremleggelsen.    · SBanken har den siste tiden fått en kraftig oppsving etter at det ble kjent at DNB har lagt inn et pliktig bud på alle aksjene i selskapet. Til tross for heftige protester fra kunder har DNB gjennom april måned kjøpt seg opp til over 8 prosent av utestående aksjer. Nå gjenstår det å se om konkurransetilsynet vil godkjenne oppkjøpet. Selskapet er også foreløpig blant en av vinnerne på Oslo børs med en oppgang på over 50 prosent så langt i år, avslutter Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet. Mest kjøpte aksjer Selskap Kjøp i kronerELKEM 130 066 224AKER BP 76 129 265NORDIC SEMICONDUCTOR 75 662 851KAHOOT! ASA 67 443 022ATLANTIC SAPPHIRE 58 746 968STOREBRAND 50 214 000MULTICONSULT 49 399 922NORSE ATLANTIC ASA 39 313 078BW OFFSHORE LIMITED 38 981 751PGS 38 128 461 Mest solgte aksjer Selskap Salg i kronerXXL -50 123 652SBANKEN -45 821 573SCATEC ASA -39 008 546SPAREBANK 1 SMN -38 684 586AKER CARBON CAPTURE -37 831 829MOWI -36 865 334KID -30 244 158Star Bulk Carriers -21 224 125GRIEG SEAFOOD -20 404 905SPAREBANK 1 SR-BANK -20 300 871 Mest omsatte aksjer Selskap Omsatt i kronerEvolution Gaming Group AB 1 740 674 705KAHOOT! ASA 1 030 864 270NEL 935 768 905EQUINOR 878 879 607NORDIC SEMICONDUCTOR 848 310 980NORSK HYDRO 801 384 391REC SILICON 634 972 457AKER BP 504 471 640STOREBRAND 498 280 118GOLDEN OCEAN GROUP 491 144 121

Tidligere teknologifond-favoritt på kjøpstoppen

- April var nok en sterk børsmåned, og våre fondskunder viser ingen tegn til høydeskrekk, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 542 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettokjøpt for 467 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 74 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 1 million. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert 1. februar.) Sterk april på verdens børser Verdensindeksen steg med tre prosent i april, godt hjulpet av USA-børsene som steg med hele seks prosent (målt ved S&P500-indeksen). Her hjemme steg Oslo Børs med  rundt tre prosent.    - Pause i oppgangen for lange renter, gode kvartalstall fra store amerikanske selskaper, rekordstore stimuleringspakker til USAs befolkning samt en gradvis gjenåpning av samfunnet bidro til økt optimisme blant aksjeinvestorer i april, mener Sættem. Han påpeker også at rotasjonen fra vekst- til verdiselskaper, som vi har sett de siste månedene, stoppet opp i april. Det kan nok tilskrives at de lange rentene ikke steg videre denne måneden. Den teknologi- og veksttunge Nasdaq-indeksen nådde ny all-time-high i april. DNB Teknologi og globale indeksfond mest kjøpt På kjøpstoppen troner nok en gang DNB Teknologi, som har fått et comeback i 2021, med en overvekt av defensive IT-selskaper. - Dette fondet har gitt mindreavkastning målt mot teknologiindeksen de to siste årene, som følge av at fondet har satset på defensive teknologiselskaper samt upopulære og «billige» telecomselskaper, typisk verdiselskaper. Renteoppgangen har gitt disse defensive IT-selskapene medvind i år, og fondet har hatt god meravkastning det siste halvåret. Så langt i år er DNB Teknologi det mest kjøpte blant Nordnets kunder, forteller Sættem. Tre globale indeksfond er også blant de ti mest kjøpte fondene. - Et globalt indeksfond inneholder knappe 1600 ulike selskaper fra 23 land. De største er Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google. Dette fem er vekstaksjer, men lenger ned på listen finner du en rekke verdiaksjer, som JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway og Exxon Mobil. Et globalt indeksfond er faktisk en god blanding mellom verdi og vekst, og vil være et godt langsiktig valg uansett rentenivå, kommenterer spareøkonomen. Også i april domineres listen over de mest nettosolgte fondene av fornybarfond og teknologifond, som har blitt rammet av økte langrenter de siste månedene.   TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I APRIL: DNB TEKNOLOGINORDNET INDEKSFOND GLOBALKLP AKSJEGLOBAL INDEKS VODIN SVERIGENORDNET INDEXFOND SVERIGELANDKREDITT UTBYTTEDNB GLOBAL INDEKSFIRST VERITASHEIMDAL HØYRENTENORDNET INDEKSFOND NORGE  TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I APRIL: HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGISTOREBRAND FORNYBAR ENERGITHEMATICA FUTURE MOBILITYBGF NEXT GENERATION TECHNOLOGYDNB SMBBLACK ROCK WORLD TECHNOLOGYMSDW INVF US GROWTH FUNDDNB GRØNT NORDENJPMORGAN CHINA FUNDSTOREBRAND VEKST

Stor aktivitet blant profesjonelle aksjetradere

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 8,6 milliarder kroner i april. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1150 handler per dag for de norske kundene. Av den totale handelen på 8,6 milliarder sto aksjer for 8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 600 millioner kroner. Den mest handlede aksjen var Evolution Gaming Group AB som ble omsatt for over 1,7 milliarder kroner i løpet av april måned. Man ser også en sterk trend i både Nel og Equinor, som har blitt handlet for henholdsvis 553 og 341 millioner kroner. · Evolution Gaming Group AB har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming og casino sektoren internasjonalt har opplevd litt motbør i 2021, har Evolution Gaming Group gått motstrøms og er opp over 100 prosent så langt i år. Selskapet har over tid opplevd en sterk vekst både organisk, men også via oppkjøp og fusjoner. Med et snittvolum på over en milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere.  · Til tross for 17 prosent kursfall så langt i år ser man fortsatt en relativt høy aktivitet i Nel. Selv om selskapet har opplevd motbør i 2021, ser man at handelsvolumet ligger jevnt over 150 millioner kroner om dagen. Dette i kombinasjon med at selskapet er sensitiv for nyheter gjør at aksjen er en yndet favoritt blant våre profesjonelle tradere, forteller Mads Johannesen i Nordnet.  April måned har vært preget av at de største selskapene både her hjemme og internasjonalt har levert kvartalstall. Selv om aksjekursene stort sett har pekt nordover siden mars 2020 har blant annet Apple, Amazon, Facebook og Alphabet levert mye mer enn hva markedet forventer. Apple på sin side leverte et resultat på bunnlinjen som var 42 prosent bedre enn hva konsensusforventningene var. Dette har bidratt til positiv stemning på de internasjonale børsene gjennom april måned. Samme tendens ser man også på Oslo børs, med blant annet DNB, Equinor og Norsk Hydro som har kommet med gode tall. Dette har bidratt til at Oslo børs er opp over 10 prosent hittil i år og opp nesten 2,3 prosent i løpet av april måned. · Selv om Oslo børs har steget mye de siste månedene har også den svenske børsen OMX Stockholm som er opp over 16 prosent hittil i år. Kombinasjonen av industri, teknologi og helse har vist seg å være en virkelig god kombinasjon i 2021, dette ser vi også våre tradere har utnyttet seg av og handlet OMX indeksen hyppig i april måned, avslutter Mads Johannesen i Nordnet. Selskap Omsetning i kronerGrand total 8 688 748 214SE0012673267 | Evolution Gaming Group AB 1 705 965 581NO0010081235 | NEL 553 242 812NO0010096985 | EQUINOR 341 324 656SE0008374250 | Fingerprint Cards AB ser. B 323 529 185SE0014556718 | WeSC AB 287 348 208NO0005052605 | NORSK HYDRO 231 394 545SE0009663339 | Mantex AB 196 508 605NO0010823131 | KAHOOT! ASA 178 416 471SE0015411764 | OMXS301D 147 256 083NO0010345853 | AKER BP 140 042 209

Styrker sikkerhetskulturen med HMS-uke i NCC

HMS-uka arrangeres i hele NCC-konsernet og over 14 000 ansatte deltar på en rekke forskjellige HMS-arrangementer i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  Det er sjette året på rad at NCC gjennomfører HMS-uka i hele konsernet. I Norge er det 11. gangen NCC gjennomfører HMS-uka og uka er bli et viktig tiltak for å styrke sikkerhetskulturen i virksomheten og dermed gjøre NCC til et enda tryggere og bedre arbeidssted.  -NCC i Norge har en godt innarbeidet sikkerhetskultur og har i en lang rekke år gjennomført HMS-uka som en inspirerende og lærerik uke med fokus på de ansattes sikkerhet, trivsel og motivasjon, sier Per Jonsson, divisjonsleder for NCC Infrastructure og landansvarlig for NCC i Norge.  Gjennomfør HMS-uken på en trygg måte  HMS-uka skal gjennomføres på en trygg måte og i henhold til de smittevernreglene som gjelder i ko mmunene og tilpasses derfor lokale forhold.  Aktiviteter flyttes i hovedsak utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy.  HMS-seminarer I år arrangeres fire digitale seminarer med temaene; Vibrasjoner og risiko for helseplager, Mobbing og trakassering, Arbeidsmiljø og hjemmekontor, samt Støv og støy. I tillegg en lang rekke lokale arrangementer som fokuserer på områder som er viktige i de forskjellige prosjektene.  -Vi mener å ha funnet en god balanse på aktuelle temaer som angår både oss alle i selskapet. I tillegg har vi alle de lokale arrangementene rundt omkring, som til sammen skaper en inspirerende og motiverende HMS-uke, sier Per Jonsson.   For ytterligere informsjon om HMS-uka, kontakt: Morten Larsen, HMS-sjef NCC Infrastructure Norway  t. 915 78 062 e. morten.larsen@ncc.no  Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge t. 951 30 693 e. tor.heimdahl@ncc.no 

ZYXEL Networks inngår skandinavisk distribusjonsavtale med Commaxx

Commaxx, Nordens ledende leverandør av verdiskapende kundeløsninger, virtualisering, sky- og sikkerhetsløsninger, har nylig undertegnet en samarbeidsavtale med nettverksselskapet ZYXEL Networks. Avtalen ble undertegnet 1. april. 12. april kunne ZYXEL Networks presentere hvordan de nå har supplert sin plattform Nebula P11 med brannmurløsningen USG Flex. Resultatet er den mest omfattende løsningen innen skybaserte nettverk for små og mellomstore bedrifter. Nebula P11 med USG Flex blir sentral i Commaxx’ og ZYXEL Networks’ tilbud til det skandinaviske SMB-markedet. – Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan utvide tilbudet til små og mellomstore bedrifter, sier Christian Raaness, Country Manager i Commaxx Norge. Nå skal vi rekruttere forhandlere og bygge opp en virksomhet som kan hjelpe ZYXEL Networks med nødvendig markedsføring, presale og salgsstøtte for å øke markedsandelen. ZYXEL Networks Corporation er et kunde- og innovasjonsorientert selskap som har koblet opp mennesker til Internett i nesten 30 år. Blant selskapets produkter er modem, rutere, diverse WLAN-utstyr og brannmurer. Den taiwanske produsenten av nettverksteknologi ble grunnlagt i 1989, og har ca. 1800 ansatte fordelt på 150 markeder rundt om i verden. Nå vil de øke markedsandelen i Skandinavia. – Vi ønsker å supplere distribusjonskanalen vår med en verdiskapende leverandør på sikkerhetsområdet. Vi vil kunne møte den økende etterspørselen etter produkter og tjenester innen cybersecurity, og vi ser på Commaxx som en viktig partner for å øke omsetningen på lang sikt, forteller Cecilia Hauff, distribusjons- og markedsansvarlig for Norden og Baltikum. – Commaxx har lang erfaring og bred kompetanse innen sikkerhetsprodukter. De har dessuten en viss Zyxel-kompetanse fra før. Dette tilrettelegger for et godt og langsiktig samarbeid.   For mer information, vennligst kontakt: Christian Raaness, Country ManagerCommaxx NorgeTel: +47 922 48 296E-post: Christian.Raaness@commaxx.no Cecilia Hauff, Distribution & Marketing Manager Nordic RegionZYXEL NetworksTel: +46 70 928 16 69E-post: cecilia.hauff@zyxel.eu Om Commaxx NordicCommaxx tilbyr tekniske løsninger som muliggjør økt konkurranseevne og lønnsomhet. Løsningene leveres av et solid nettverk autoriserte forhandlere med høy kompetanse. Commaxx har en unik ekspertise innen løsninger for virtualisering, sikkerhet og administrasjon av infrastruktur, og er distributør for sterke merkevarer som Citrix, Microsoft, Veeam, Dell Technologies, IGEL, Kaspersky, LogMeIn, Barracuda og ControlUp. Commaxx-konsernet ble etablert i 1992, har vært distributør på Citrix siden 1996 og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. I 2010 ekspanderte selskapet til Sverige og Danmark. For mer informasjon se www.commaxx.no. Om ZYXEL Networks Communications ZYXEL Networks Communications leverer tekniske innovasjoner og har koblet verden til Internet i mer enn 30 år. Uansett om det handler om å etablere tilgang via faste eller mobile bredbåndsløsninger, tilbyr ZYXEL Networks Communications en omfattende og fleksibel portefølje som plasserer tjenesteleverandørene foran konkurrentene. For mer informasjon se www.zyxel.com.

Finanstilsynet opprettholder gebyr

DNB informerte 7. desember 2020  om at Finanstilsynet i en foreløpig rapport varslet et administrativt overtredelsesgebyr til DNB på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. I dag publiserer Finanstilsynet endelig rapport i samme sak, som bekrefter dette gebyret. DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020. Finanstilsynet publiserer i dag også en rapport fra desember 2020 vedrørende undersøkelser om det islandske fiskerikonsernet Samherji. Samherji er beskyldt for hvitvasking og korrupsjon i forbindelse med virksomhet selskapet har drevet med i Namibia. Økokrim gjennomførte en grundig etterforskning av DNBs rolle i Samherji-saken. Politiet henla saken mot DNB 11. februar 2021, etter at DNB hadde delt all relevant informasjon. Forholdene Finanstilsynet omhandler i Samherji-saken ligger til dels så mange år tilbake i tid at de er foreldet, og inntraff under den gamle hvitvaskingsloven. DNBs arbeid med anti-hvitvasking er betydelig styrket siden den gang. DNB er enig i at det var mangler ved kundetiltakene i de seks selskapene som Finanstilsynet har påpekt i forbindelse med Samherji-saken. Bankens egne undersøkelser har avdekket de samme svakhetene som Finanstilsynet påpeker. Med utgangspunkt blant annet i Samherji-saken har DNB jobbet for fullt med gjennomgang av kundeporteføljen. Formålet er at banken skal kjenne kundene og forstå hvitvaskingsrisikoen de representerer. Arbeidet er omfattende. Ikke mistenkt for hvitvasking DNB har ikke vært mistenkt for hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking. Finanstilsynet kommer med kritikk av DNBs etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det å levere på myndighetenes forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave DNB har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet.  DNB bruker svært store ressurser på kampen mot hvitvasking. Likevel erkjenner DNB at anti-hvitvaskingsarbeidet ikke hadde gitt tilstrekkelige resultater på tilsynstidspunktet, og banken aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet. Styrets øverste prioritet De siste årene har DNB iverksatt mange tiltak for å styrke anti-hvitvaskingsarbeidet. Organisering, risikovurderinger, risikoklassifisering og elektronisk overvåking er områder som er betydelig styrket. Styret og ledelsen følger jevnlig opp dette viktige arbeidet. DNB kjenner seg ikke igjen i Finanstilsynets vurdering om manglende prioritering av anti-hvitvaskingsarbeidet hos styret og ledelsen. Kampen mot hvitvasking er helt øverst på styrets prioriteringsliste. Finanstilsynet har rett i at vi har områder vi må bli bedre på, men vi har også gjort store forbedringer de siste årene. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og DNB skal fortsette å prioritere dette framover.

Nå satser Michelin massivt på hydrogendrevet transport

Høsten 2019 investerte Michelin, sammen med bildelprodusenten Faurecia, over en milliard kroner i et hydrogendrevet fellesforetak. Det ambisiøse nye selskapet Symbion skal i 2021 begynne å bygge den første fabrikken for produksjon av hydrogendrevne motorer i Europa. Dermed tar Michelin de første skrittene mot målet om å bli verdensledende innen hydrogendrevne motorer. - Vi har jobbet med å utvikle hydrogenteknologi og motorsystemer i over 15 år. Målet vårt er å skalere opp produksjonen og samtidig senke produksjonskostnadene. Vi samarbeider tett med Faurecia for å gjøre vårt felles datterselskap til en ledende leverandør, og har planer om å oppnå en markedsandel på 12 prosent og et årlig salg på 15 milliarder kroner innen 2030, forklarer Peyman Sabet, Vice President Business Development, Michelin Europe North. En visjon for bærekraftig mobilitetMichelin og partnerne reagerer proaktivt på samfunnets utfordringer når de fokuserer på helhetsløsninger som forener menneskers behov, med klimabevissthet i hvordan vi transporterer oss selv. Et av fordelene til Symbio er den nære relasjonen til Michelin og Faurecia, og deres ekspertise, noe som gjør det mulig å vokse dynamisk. Symbio utvikler for tiden en fjerde generasjon av hydrogendrevne motorsystemer. I 2025 vil de, med sine 250 ansatte, ha kapasitet til å produsere over 20 000 hydrogendrevne motorsystemer årlig. Suksess med originalutstyrInnledende suksess er oppnådd med originalutstyret StackPack S som siden 2019 er standard i to hydrogenbiler fra Renault: Renault Kangoo Z.E Hydrogen og Master Z.E Hydrogen. Symbio utstyrer også PSA-konsernets første hydrogendrevne kjøretøyflåte med sitt StackPack-system, og PSA vil introdusere hydrogendrevne kjøretøy for bedriftskunder i år. Symbio jobber tett med bilindustrien i flere prosjekter for å øke lanseringen av nye modeller med innovative og effektive hydrogendrevne energisystemer. Hydrogendrevet i Le MansI juni 2020 annonserte Michelin, Faurecia og Symbio at de var blitt hovedsponsorer i MissionH24. Et stort prosjekt som tar sikte på å integrere hydrogendrevet teknologi i biler som konkurrerer i utholdenhetsløp, som Le Mans. Under utvikling er et høytytende brenselcellesystem for Le Mans Prototype (LMP). Den vil bli utstyrt med en hydrogenelektrisk drivlinje inkludert batteri, motor og girkasse av den sveitsiske produsenten GreenGT, og som teamet H24Racing skal kjøre med iblant annet Le Mans. I 2024 vil racerbilprototyper med ren hydrogendrift kunne konkurrere i sin egen klasse for første gang i utholdenhetsklassikeren. Symbios StackPack-systemUnder navnet Symbios StackPack® System produserer Symbio motorsystemer som matcher ulike kjøretøy sitt kapasitet- og energibehov. Under Symbio’s StackPack® systems er følgende system tilgjengelige: · S-versjonen (7 - 40 kW) er egnet for lette nyttekjøretøy og varebiler · M-versjonen (40 - 80 kW) er også egnet for lette nyttekjøretøy, men med større kapasitet og kraftreserver, og passer for større varebiler eller SUVer. · L-versjonen (80 kW - 0.5 MW og multi-stack system) er egnet for mindre lastebiler og tyngre personbiler.  For flere nyheter og bilder, besøk www.news.michelin.com  Pressekontakt:Maira Zöller, Kommunikasjonssjef Nord Europamaira.zoeller@michelin.com+49 152 54698848

Qatar Airways to Ship Essential Medical Supplies to India Free of Charge, Further Strengthening International Relief Efforts

  DOHA, Qatar — Qatar Airways is supporting international efforts to tackle the second COVID-19 surge in India by shipping medical aid and equipment to the country free of charge from global suppliers. The airline intends to transport 300 tonnes of aid from across its global network to Doha where it will be flown in a three-flight cargo aircraft convoy directly to destinations in India where it is most desperately needed. Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker said: “The State of Qatar has a long and special relationship with India, and we have watched with great sorrow as COVID-19 has once again caused a significant challenge to the country. “As one of the world air cargo leaders, with an extensive international network, we stand ready to provide humanitarian support by transporting these much-needed supplies, and help the country fight back against this appalling virus. Qatar Airways Cargo has already transported well over 20 million doses of the COVID-19 vaccine for UNICEF as part of the five-year MoU to support UNICEF’s Humanitarian Airfreight Initiative.” The cargo shipment will include PPE equipment, oxygen canisters and other essential medical items, and consists of donations by individuals and companies around the world in addition to existing cargo orders. Qatar Airways has been a leader in the fight against COVID-19 and in the early stages of the pandemic, provided similar aid flights to China, shipping supplies to Beijing, Guangzhou and Shanghai in February 2020.  Qatar Airways has become the first global airline in the world to achieve the prestigious 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating by international air transport rating organisation, Skytrax. This follows HIA’s recent success as the first and only airport in the Middle East and Asia to be awarded a Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. These recognitions provide assurance to passengers across the world that airline health and safety standards are subject to the highest possible standards of professional, independent scrutiny and assessment. For full details of all the measures that have been implemented onboard and in HIA, please visit qatarairways.com/safety.

Bjørn Tore Markussen ny konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge

– Jeg skal ikke si at det alltid har vært planen en dag å skulle returnere til Nord-Norge, men jeg innrømmer gjerne at det kjennes litt ekstra godt å flytte hjem, sier han. Markussen blir nå konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling i SpareBank 1 Nord-Norge. En stilling han går til med både forventning og ydmykhet. – Aller først vil jeg si at dette er en stilling jeg umiddelbart kjente jeg virkelig hadde lyst på. Det er midt i kjernen av hva jeg har drevet med i en årrekke, samtidig som SpareBank 1 Nord-Norge er en merkevare det er umulig å være likegyldig til. Jeg er vokst opp i en sparebankfamilie, har vært kunde siden jeg var en neve stor, og har alltid latt meg fascinere av det utvidede samfunnsansvaret konsernet tar på seg. SpareBank 1 Nord-Norge er en viktig del av det nordnorske DNA-et. Det ønsker jeg å være med på å utvikle videre. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til at jeg nå skal lede, og inspirere, en gruppe høykompetente mennesker som kan langt mer om både konsernet, bransjen og sannsynligvis også om landsdelen enn hva jeg selv kan. God energi Markussen mener likevel han bringer med seg både kunnskap og erfaring som vil komme konsernet til gode. – Både gjennom årene mine i Det Norske Veritas, CapGemini og kanskje særlig gjennom de siste årenes erfaringer fra etableringen av The Ocean Data Platform med World Economic Forum og Aker-systemet, har jeg jobbet med innovasjon og digital transformasjon. Så der er jeg godt påkledt. Dessuten mener jeg at jeg har en god energi med meg, og det er viktig når man driver med utvikling. Man skal ha folk med seg og skape fremtidsbilder som inspirerer. Jeg håper mine nye kolleger kommer til å kjenne på at jeg har disse egenskapene, sier Markussen. – Akkurat hva vi trenger Konsernsjef Liv B. Ulriksen er naturligvis svært fornøyd med å ha fått Markussen med på laget. – Bjørn Tore er akkurat hva vi trenger. Han har den unike blandingen av bred utdanning, bred og relevant erfaring og de riktige personlige egenskapene. Han har i tillegg et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og akkurat det er viktig i en den rollen han nå får. Vi vet at innovasjon i større og større grad innebefatter både partnerskap og det å bygge videre på det andre alt har skapt. Der har han et svært godt utgangspunkt. Og så synes jeg jo det er fint at vi får kloke nordlendinger til å flytte hjem. Landsdelen trenger det, sier hun. Markussen skal lede en avdeling som er helt ny i konsernet. – Ronni Møller Pettersen sluttet tidligere i år. I tillegg vil Geir Andreassen gå av med pensjon til sommeren. Vi valgte å gjøre en justering i organisasjonsdesignet, og den nye enheten er et resultat av det. Fokuset til avdelingen vil være å skape enda bedre kundeopplevelser gjennom forenkling og fornying. Jeg har store forventninger til både Bjørn Tore og til avdelingen han nå skal lede. Markussen starter i stillingen 1. august 2021.   Bjørn Tore Markussen: ·51 år, gift med Linda og har 3 barn. Opprinnelig fra Salangen. ·Utdannet fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, tilleggsutdanninger innen ledelse, teknologi og økonomi fra blant annet Universitetet i Tromsø, UC Berkley og IMD Lausanne · Tidligere administrerende direktør i Tromsø IL, Executive Vice President i Det Norske Veritas og CEO i World Economic Forum og Akers Centre for the 4th Industrial Revolution  Kontaktpersoner: · Liv Ulriksen, konsernsjef, telefon 957 31 130 · Bjørn Tore Markussen, (påtroppende)konserndirektør, telefon 909 15 668 · Stein Vidar Loftås, kommunikasjonsdirektør, telefon 951 26 576

Ta en kortere dusj, skift pakning og unngå plastflasker: Slik reduserer du vannforbruket ditt

Vann er en av verdens viktigste ressurser, og forbruket av det blir derfor et viktig bærekraftspørsmål. Bare i Norge forbrukes gjennomsnittlig 178 liter vann per person per døgn.[1] SodaStream har derfor spurt nordmenn i en undersøkelse om deres innstilling til vann og bærekraft. Resultatet viser at 53 prosent kjøper kullsyreholdig vann på flaske. Dessuten oppgir én av ti at de gjør det hver uke. Mange nøler likevel, men bare 17 prosent gjør det ettersom plastflasker er dårlig for miljøet, og så få som ni prosent ettersom produksjonen av en plastflaske krever mye vann.Samtidig viser resultatet at drøyt seks av ti synes de har en bærekraftig og miljøvennlig livsstil. Likevel mener 48 prosent av dem som anser seg selv å leve bærekraftig, at de kan gjøre mer.– Det er gledelig at mange synes de har en bærekraftig livsstil, men også at mange synes de kan gjøre mer. Det viser at det finnes en vilje til å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. På SodaStream tror vi at dersom alle gjør små endringer, kan vi sammen oppnå store og viktige resultater. Om vi alle for eksempel gjør en så enkel sak som å skru av vannet når vi pusser tennene, kan vi spare store mengder vann, sier Mats Ajpe, Marketing Director på SodaStream Nordics.SodaStream deler tips om hvor enkelt det er å redusere vannforbruket og på denne måten leve litt mer bærekraftig.Skru av kranen ved tannpussHvis du lar vannet renne mens du pusser tennene, går det med ca. 19 liter, skru derfor av kranen ved tannpuss.[2] Hvis vi tar utgangspunkt i to tannpuss per dag i ca. to minutter, er det altså mulig å spare så mye som 38 liter vann per person/dag eller så mye 13 870 liter per person/år.Ikke vask opp under rennende vannUnngå å la kranen stå på mens du vasker opp. Du kan redusere vannforbruket hvis du i stedet fyller opp vasken med vann og vasker opp i den.Skift ut pakningerHvis en kran eller toalettet står og drypper for eksempel, kan dette føre til mye unødvendig vannsøl. Dette kan enkelt unngås ved å skifte ut pakninger.Dusj på kortere tidEn dusj på tre minutter tilsvarer 36 liter vann, mens en dusj på ti minutter tilsvarer 120 liter.[3] Det er altså mulig å spare mye vann ved å ta en kortere dusj. Et annet tips for å redusere vannforbruket er å skru av dusjen når du såper deg inn.Unngå å kjøpe vann på plastflaskeProduksjonen av en plastflaske krever like mye vann som flasken senere fylles opp med. Ved å unngå å kjøpe vann på flaske, er det altså mulig å begrense vannforbruket. Sats heller på en gjenbrukbar flaske som er enkel å bære. Et annet tips er at du kan lage eget boblevann hjemme ved hjelp av en kullsyremaskin.Fyll opp oppvaskmaskinen og vaskemaskinenDet går med ca. 20 liter til en oppvask i oppvaskmaskinen og opptil 30 liter vann per kilo klesvask i vaskemaskinen.[4] Vær derfor nøye med å fylle opp oppvask- og vaskemaskinen før du setter dem i gang.Mer informasjon:Peter Larsson, pressekontaktTlf.: +46 (0)736 64 04 48E-post: peter@agency.seOm undersøkelsen:Undersøkelsen utføres av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov. I perioden 17.–22. mars, 2021 ble det utført totalt 1007 intervjuer via Internett med menn og kvinner 18 år og eldre, i Norge.Om SodaStream:SodaStream®, som er verdens ledende produsent og distributør av kullsyremaskiner, finnes i 46 land og er tilgjengelig i mer enn 80 000 butikker på fem kontinenter. SodaStream gjør det mulig for forbrukerne å enkelt forvandle vanlig springvann til kullsyreholdig og smakssatt vann i løpet av noen sekunder. Ved å gjøre vanlig springvann morsommere og mer spennende, bidrar SodaStream til at forbrukere drikker mer vann. SodaStreams kullsyremaskiner tilbyr et innovativt alternativ til forbrukere som vil slutte å kjøpe brus eller kullsyreholdig vann på flaske. SodaStream fremmer menneskers helse og velvære, beskytter miljøet, er kostnadseffektiv, tilpasningsdyktig og morsom å bruke. For å lese mer om hvordan SodaStream gjør vann mer spennende kan du følge SodaStream på Facebook, Instagram og YouTube. Besøk gjerne: www.sodastream.noBilagaKjøper du flaskevann med kullsyre i butikken? TotalJa, hver uke 8 %Ja, hver måned 12 %Ja, noen ganger i året 33 %Nei, aldri 34 %Nei, jeg lager eget vann med kullsyre hjemme 10 %Vet ikke 2 % Hva av følgende, hvis noe i det hele tatt, får deg til å nøle med å kjøpe flaskevann med kullsyre? TotalPrisen er for høy 38 %Jeg synes at kranvann smaker bedre 27 %Jeg liker ikke smaken av flaskevann med kullsyre 21 %Plastflasker er dårlig for miljøet 17 %Transporten av plastflasker er dårlig for miljøet 11 %Det er slitsomt å bære det hjem fra butikken 11 %Produksjonen av en plastflaske krever en stor mengde vann 9 %Jeg er urolig for skadelige kjemikalier 6 %Jeg nøler ikke 15 %Vet ikke 8 % Synes du at du har en bærekraftig og miljøvennlig livsstil? TotalJa, absolutt 15%Ja, men jeg kan gjøre mer 48%Nei, men jeg ville gjerne gjøre mer 18%Nei, men jeg bryr meg ikke om det 9%Vet ikke 9%  [1] https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/vann_kostra/aar [2] https://www.miljohovedstaden.no/utfordring/spar-pa-vannet#gref [3] https://www.miljohovedstaden.no/utfordring/spar-pa-vannet#gref [4] https://www.lindesnes.kommune.no/vannsparing-og-vannforbruk.509567.no.html

Iver leverer skandinavisk løsning til forsikringsselskapet Help

Forsikringsselskapet Help har valgt Iver som ny leverandør og partner for levering av IT-driftstjenester til Helps virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av de neste tre årene skal Iver blant annet levere drifts- og nettverkstjenester samt maskinvare. Hos Help kan privatpersoner få advokathjelp gjennom forsikring. Help tilbyr tjenester på de viktigste rettsområdene i privatlivet og er den eneste leverandøren i Skandinavia som spesialiserer seg på advokatforsikringer. – Etter sju år hos en annen driftsleverandør valgte HELP i 2020 å inngå samarbeid med Iver for levering av drift og support av HELPs arbeidsflate. Iver har vært en meget solid støtte i arbeidet med å planlegge og gjennomføre en krevende migrering i perioden januar-februar 2021, og vi er trygge på at vi har valgt en leverandør som kan hjelpe oss videre i arbeidet med å tilby advokattjenester til alle. Utfordringer vi har opplevd og hatt er blitt tatt tak i og løst fortløpende og jeg vil særlig trekke frem Ivers konsulenter og supportapparat. De har stått på og lagt inn en betydelig innsats, utover det som kan forventes, i arbeidet med å få oss trygt over på deres driftsplattform, sier Mikhail Lilleøren, IT- og utviklingssjef i Help. – Jeg er stolt over at Iver har fått Help som ny kunde. Gjennom virksomhetsforståelse, teknisk kompetanse og personlig engasjement skal vi sikre at Help alltid har den beste løsningen. Vi har engasjerte og dyktige medarbeidere som ved hjelp av solid forståelse av kundens virksomhet og respekt for de utfordringene virksomheten møter, skal sørge for at Help blir en fornøyd kunde hos oss, sier Lotta Strömbäck, som er Ivers regionsjef for Norge.

Lindex og WaterAid lanserer nytt prosjekt for å forbedre enda flere kvinners liv

Prosjektet fokuserer på Gazipur, et område i Dhaka, Bangladesh der mange tekstilarbeidere som produserer klær for Lindex, bor. Få mennesker i området har tilgang til rent vann og ordentlige toaletter. I dette prosjektet ble fasiliteter for rent vann, håndvask og ordentlige toaletter bygget for beboerne og skoleelevene. Prosjektet inkluderer opplæring i sanitet og hygiene samt bevisstgjøring for å redusere spredning av COVID-19. I tillegg har prosjektet som mål å ha en positiv innvirkning på grunnvannsituasjonen ved å kjempe for lagring av regnvann i tekstilfabrikker tilknyttet området.  «Kvinner er de som er mest berørt av mangel på tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, og noe så naturlig som menstruasjon begrenser ofte muligheten deres til å få en utdanning og evnen til å oppfylle potensialet sitt. Prosjektert vårt med WaterAid i tekstilsamfunnene er avgjørende for å redusere spredningen av COVID-19 i disse pandemitidene. Vi er stolte av hvordan samarbeidet vårt med WaterAid har gjort en forskjell så langt, og ser frem til å fortsette arbeidet vårt i et flere områder hvor tekstilarbeidere bor» sier Anna-Karin Dahlberg, Head of Sustainability i Lindex. Det nye prosjektet i Gazipur bygger på suksessen fra Lindex’ og WaterAids forrige fellesprosjekt i Mirpur – et annet område i Dhaka, Bangladesh hvor det bor mange tekstilarbeidere som produserer klær for Lindex. Det treårige prosjektet i Mirpur ble avsluttet i mars 2021 og overgikk alle mål på antall personer prosjektet nådde. Gjennom prosjektet har Lindex og WaterAid gitt tilgang til rent vann og forbedrede sanitæranlegg for mer enn 6500 mennesker, og nådd 7000 mennesker med informasjon om hygiene og sanitet. På grunn av pandemien økte prosjektet fokuset på helse- og hygieneopplæring, som da hjelper med å redusere spredningen og redde liv. Prosjektet har også trent 100 unge kvinner til å drive endring på lang sikt og organisere informasjonstiltak knyttet til helse og hygiene i samfunnet. «Hos WaterAid er vi ekstremt stolte av partnerskapet vårt med Lindex. I hovedsak handler det om likeverd og bærekraft og er et perfekt eksempel på hvordan vi samarbeider med partnere. Prosjektet i Mirpur har endret livet til så mange kvinner, ikke bare gjennom forbedret helse, men også ved å gi dem nye muligheter i livet og håp for en bedre fremtid. Med dette nye prosjektet i Gazipur vil enda flere kvinner få de samme mulighetene» sier Anna Nilsdotter, Chief Executive hos WaterAid Sverige.  Lindex’ samarbeid med WaterAid er en del av moteselskapets bærekraftløfte for å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner, der både kvinner og vann er fokusområder.

Nordea Liv & Pensjon: Alle kapitalforvaltere skal ha mål om klimanøytralitet

Nordea Liv & Pensjon innfører et nytt krav til kapitalforvaltere om at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5 grader, og kapitalforvalterne må inngå denne forpliktelsen for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Dette offentliggjør Nordea Liv & Pensjon i dag i forbindelse med klimamålene for 2025, som også omfatter et mål om å redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024. Nordea Liv & Pensjon, som har rundt 62 milliarder euro i midler til forvaltning, var en av grunnleggerne av FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Alliansen har fått betydelig anerkjennelse, og FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet den som et av de mest ambisiøse og konkrete klimatiltakene. Alle medlemmene har forpliktet seg til et mål om å bli klimanøytrale innen 2050 og skal presentere egne delmål for 2025 i år. I dag presenterer Nordea Liv & Pensjon sine nye klimadelmål. Et av Nordea Liv & Pensjons nye mål er at kapitalforvaltere som vil forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon og deres pensjonssparere, må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer. – Bærekraft er viktig for både oss og kundene våre, og som kapitalforvalter har vi gode muligheter til å påvirke hvordan midlene forvaltes. For at forvaltere skal kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjons kunder, krever vi nå at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer senest innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5-grader, sier Katja Bergqvist, konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon. Arbeidet med å redusere karbonintensiteten fortsetterNordea Liv & Pensjon vil også redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024, sammenlignet med starten av 2020. Dette målet kommer i tillegg til det ambisiøse arbeidet som allerede er lagt ned, og som har redusert karbonintensiteten med omtrent 20 prosent de siste årene. – De neste ti årene er avgjørende. Langsiktige mål om klimanøytralitet må inneholde konkrete kortsiktige mål, og vi må være åpne om resultatene. De siste årene har vi jobbet kontinuerlig med å redusere karbonintensiteten i porteføljene våre. Dette arbeidet fortsetter med målet om å redusere karbonintensiteten med minst ytterligere 25 prosent innen utgangen av 2024, sier Katja Bergqvist. Nordea Liv & Pensjon har satt følgende klimamål for 2025: · Kapitalforvaltere må innen 2024 forplikte seg til et mål om klimanøytralitet  for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Kravet er i tråd med et 1,5-graders scenario. · Karbonintensiteten i Nordea Liv & Pensjons porteføljer skal reduseres med minst 25 prosent innen utgangen av 2024. Tidligere i år offentliggjorde Nordea-konsernet  sin ambisjon om å bli en klimanøytral bank innen 2050. For å nå dette målet satt Nordea et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 prosent innen 2030. Nordea vil også redusere egne CO2-utslipp med minst 50 prosent og oppnå netto positivt CO2-bidrag innen 2030. Målene tar utgangspunkt i tall fra 2019. Les mer på nettstedet vårt Nordea.com .  For mer informasjon:Peter Sandahl, leder av Sustainability i Nordea Liv & Pensjon, peter.sandahl@nordea.comGroup Communications, +358 104 168 023 eller press@nordea.com  Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Veidekke ASA: Nytt boligoppdrag i Stavanger

Boligprosjektet Søstrene Hinna består totalt av 18 rekkehus og 124 leiligheter fordelt på tre byggetrinn. Avtalen som nå er inngått med Veidekke gjelder de første 51 boligene i byggene B1, BB1 og BB2 på om lag 8.000 m[2] inkludert bodarealer og en tilhørende parkeringskjeller som skal forberedes for videre utbygging og sammenføyning med de neste byggetrinnene. - Veidekke har lang og god erfaring i å gjennomføre byggingen av boligprosjekter i denne størrelsen. Dette er et flott prosjekt i et spennende utviklingsområde i det som er i ferd med å bli en av Stavangers mest attraktive bydeler. Vi takker Øgreid Eiendom så mye for oppdraget og ser fram til å komme i gang med byggearbeidene etter sommeren, sier direktør Are Westbye i Veidekke Bygg Syd. Søstrene Hinna er startskuddet for videreutviklingen av Hinna Park. Området vil når det er ferdig utbygd bestå av om lag 1.500 nye boliger og 6.000 arbeidsplasser. I sammenheng med utviklingen skal det også opparbeides flotte uterom og parkområder. - I vårt prosjekt har vi lagt vekt på å utvikle boliger med høy arkitektonisk kvalitet og gode fellesrom med sosiale soner og gjestehybler, det vi kaller boliger etter Øgreid Eiendom standard. Byggestart er vedtatt og boligkjøperne får her ta del i en trygg og forutsigbar reise fra kjøp til innflytting, sier daglig leder Erlend Aanestad i Øgreid Eiendom. Byggestart er planlagt i september, og boligene skal stå klare til innflytting i løpet av 2023.  For mer informasjon kontakt:Are Westbye, direktør for Veidekke Bygg Syd, tlf +47 900 78 433, are.westbye@veidekke.noErlend Aanestad, daglig leder Øgreid Eiendom, telefon +47 400 77 625, erlend.aanestad@ogreid.noHelge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke, telefon +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no Veidekkes pressebilder Abonner på meldinger fra Veidekke  Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Ny stor sykehuskontrakt i Førde

Livabygget vil bli et topp moderne sykehusbygg på ca. 13 000 m[2] fordelt på ni etasjer. Bygget vil ha fokus på kvinner og barn med blant annet fire nye fødestuer. Bygget vil også få ny operasjonsavdeling og avanserte spesialrom. I kontrakten ligger også rehabilitering på ca. 2 000 m[2] i eksisterende hovedbygg. Det siste året har Bravida sammen med de andre tekniske entreprenørene, prosjekterende aktør, Veidekke og Helse Førde gjennomført en samspillsfase for å utvikle og sikre prosjektet på best mulig måte. Bravida i Førde har de senere årene utført elektroarbeidene på de større utbyggingene som har vært ved sykehuset i Førde, men kontrakten på Livabygget blir den største. Prosjektet starter opp våren 2021, og bygget skal være ferdig våren 2024. – For oss ved Bravida i Førde, så er nok dette den største kontrakten vi har hatt ved vår avdeling. Gjennom de siste årene har vi bygd opp god kompetanse på sykehusbygg i Førde, og vi har nylig ferdigstilt det nye bygget for psykisk helsevern, Dagabygget, ved sykehuset, sier avdelingssjef ved Bravida i Førde, Svein Inge Midtun. – Byggingen av Livabygget vil ha en bemanning på 10-25 personer fra Bravida, og vi vil stort sett gjennomføre dette med egne ansatte ved vår avdeling i Førde. Det har blitt lagt ned mye arbeid i samspillsfasen det siste året, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, forteller Midtun videre. – For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss. Vi har flere store sykehusbygg under produksjon, noe som muliggjør kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg. Vi takker Veidekke og byggherren for at vi ble valgt som leverandør av elektrotekniske installasjoner i dette spennende prosjektet, sier administrerende direktør Tore Bakke i en kommentar.

Utdelingen av de nordiske Michelin-stjerner 2021 flyttes til september

[Gwendal Poullennec] I den tiden vi står i, preget av vanskeligheter for restauratører innen de forskjellige nordiske regionene, vil vi med denne avgjørelsen om utsettelse gi MICHELIN Guide-teamene mer tid til å fullføre valget, med samme relevans, seriøsitet og konsistens som tidligere år. – Vår nordiske utgave har alltid hatt en spesiell plass i vår store MICHELIN Guide-familie. Fra Norge til Danmark, fra Sverige til Finland uten å glemme Island, har kokker fra de nordiske landene spilt en veldig spesiell rolle i verdens kulinariske konsert, promotert det beste av deres forskjellige land, og demonstrert en veldig innovativ og engasjert visjon om gastronomi, sier Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for MICHELIN Guidene. Og fordi vi ønsker å tilby alle gjester, det beste av det beste fra de forskjellige kulinariske scener, har vi besluttet å utsette lanseringen av 2021-årgangen. Det vil tillate oss å ta hensyn til effektene av Covid-19-tiltak, samt skape en bedre feiring sammen med alle matelskere, av det som vi håper blir en fantastisk 2021-utgave. Til tross for utfordringene har kokker i løpet av det siste året vist et eksepsjonelt nivå av engasjement i å vedlikeholde restaurantene sine og tilby sine gjester gode kulinariske opplevelser. Dette vil vi trekke frem som vårt bidrag til å løfte bransjen etter tiden vi står i. Presentasjonen av MICHELIN Guide Nordiske land 2021 vil bli avholdt i Stavanger Konserthus, og vil for første gang noensinne bli direktesendt på TV med et TV-show produsert av Matkanalen, i samarbeid med Visit Region Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Matelskere vil bli invitert til å oppdage, enten på TV eller via live streaming (inkludert MICHELIN Guide sin YouTube-kanal), de nye MICHELIN-stjernene, MICHELIN Green Stars (bærekraftig gastronomi) og profesjonelle priser, takket være et enestående format med eksklusivt innhold og underholdning. – Det er en stor ære for Matkanalen å være mediepartner for denne store begivenheten, ikke bare i gastronomiens verden, men for et større publikum i Norden, sier Øivind Lindøe, administrerende direktør i Matkanalen. Takket være Schibsted-mediehus, som Matkanalen er en del av, er vi også spesielt glade for å bringe MICHELIN Star Revelation til andre nordiske land ved å dele alt innhold med Aftonbladet og Godare. – Stavanger-regionen og Rogaland er valgt som vertskap og partnere for lanseringen av den digitale Michelin Guide i september 2021. Vi ser frem til å være partner med Michelin-guiden på dette viktige arrangementet for Stavanger-regionen. Vi har fantastiske restauranter med noen av Norges beste kokker og en region med ett bredt utvalg av ettertraktede ingredienser. Med Michelin-guidens oppmerksomhet etablerer vi oss igjen som et spennende reisemål for matopplevelser. Vi ser frem til en digital seremoni med et TV-show sammen, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Visit Region Stavanger. I år, for å gi matelskere de mest oppdaterte anbefalingene, vil 2021-utvalget av MICHELIN Guide Nordic Countries bare være tilgjengelig digitalt, på guidemichelin.com og den splitter nye MICHELIN Guide Appen, som kan lastes ned gratis på iOS og Android. For mer informasjon kontakt: Nathalie Hedin, Pressekontakt, Michelinnathalie.hedin@michelin.com+33 (0)6 16 23 10 97 Elisabeth Saupstad, Director of Tourism, Visit Region StavangerElisabeth.saupstad@regionstavanger.com+47 94 87 87 50

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 27. mai 2021. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 6. mai 2021. For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (covid 19), og for å følge myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjonærene i Norway Royal Salmon ASA til ikke å møte fysisk på årets generalforsamling, men utøve sine aksjonærrettigheter ved bruk av fullmaktsskjema. Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2020 med NOK 3,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 21. mai 2021. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer. Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.   Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 28. mai 2021. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 7. juni 2021. Årsrapporten for 2020 ble offentliggjort ved børsmelding 26. april 2021 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411 Om Norway Royal Salmon ASA: Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Orkla kjøper Islands ledende sjokoladeselskap

Nói Siríus er kjent for sine ikoniske sjokolademerker Síríus, Nóa Konfekt, Nóa Kropp, Nóa Páskaegg og Konsum. - Nói Siríus har en unik posisjon på Island og passer godt inn i Orklas portefølje av ledende merkevarer. Vi ser et potensial for verdiskaping gjennom å bygge videre på Nói Siríus’ sterke merkevarer på Island og i tillegg utvide produktspekteret. Sjokolade, snacks og godteri er kjernekategorier for Orkla og Island er et marked i vekst - denne veksten skal vi være med på, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch. - Med dette kjøpet er Orkla Confectionery & Snacks representert med egne selskaper i alle de nordiske markeder og Baltikum, noe som gir et godt grunnlag for videre vekst, sier Ingvill T. Berg, som er konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks. Over 70 % av Nói Siríus’ omsetning kommer fra hjemmemarkedet. Virksomheten distribuerer også enkelte sterke globale merkevarer innen sjokolade-, snacks- og frokostprodukter. Selskapet hadde en omsetning på ISK 3,6 mia (ca. 230 mill. kroner) i 2020. Nói Siríus ble etablert i 1920 og har ca. 120 ansatte. Selskapet eies i dag av flere private investorer. Virksomhetens hovedkontor, produksjonsanlegg og lagerfasiliteter ligger sentralt plassert i Reykjavik. Avtalen som nå er inngått med dagens eiere gjelder 80 % av aksjene. Orkla har i drøye to år hatt en minoritetspost på 20 % i selskapet.  Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Avtalen er betinget av godkjennelse fra islandske konkurransemyndigheter. - Når et av Nordens ledende merkevareselskaper viser interesse for Nói Siríus, er det en klar anerkjennelse av det vi har oppnådd både med vårt selskap og våre merkevarer. Våre produkter betyr mye for de islandske forbrukerne. Både de ansatte og eierne i Nói Siríus har arbeidet hardt for å oppnå denne anerkjennelsen, sier adm.direktør Finnur Geirsson i Nói Siríus. Etter 31 år i sjefsstolen har Finnur Geirsson, som også er en av eierne av virksomheten, uttrykt et ønske om å tre til side.  - Jeg er svært glad for å kunngjøre at Lasse Ruud-Hansen har takket ja til å bli ny adm. direktør i Nói Siríus. Ruud-Hansen har en bred bransjeerfaring og kommer sist fra stillingen som Investment Director i Orkla Consumer & Financial Investements. Han er den rette personen for å realisere våre ambisiøse mål på Island, sier Ingvill T. Berg. Finnur Geirsson vil fortsette som adm.direktør frem til 1. august 2021, da Lasse Ruud-Hansen tiltrer. Rolf Arnljot Strøm, CFO i Orkla Confectionery & Snacks, blir ny styreleder i Nói Siríus. Orkla Food Ingredients har virksomhet på Island - gjennom det deleide selskapet Dragsbæk - med selskaper som Kjarnavörur, Gæðabakstur, and Nonni litli. I tillegg selges flere av Orklas merkevarer som Toro, Grandiosa, KiMs, OLW og Jordan på Island gjennom distributører. Samlet sett omsatte Orklas islandske virksomheter for 400 mill. kroner i 2020. Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har i overkant av 21.000 ansatte. Vedlagte bilder er av Ingvill T. Berg, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks, og Lasse Ruud-Hansen ny adm. direktør i Nói Siríus (Foto: Trygve Indrelid, NTB)   Orkla ASA Oslo, 5. mai 2021   Ref.: Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs Håkon Mageli Tlf.: +47 928 45 828   Direktør Investor Relations Kari Lindtvedt Tlf.: +47 950 75 114

Odfjell SE: 1Q21-resultater påvirket av sesongvariasjoner og ekstraordinært vær i USA

Odfjell SE rapporterte i dag sine resultater for første kvartal 2021. Rapporten viser at kjemikalietankmarkedet og resultat ble negativt påvirket av sesongvariasjoner, utfordringer knyttet til kontraktsvolumer drevet av ekstremkulde i Texas, og et utfordrende CPP-marked.  Høydepunkter for 1Q21:  · Timecharter-inntjening i Odfjell Tankers på USD 120 millioner sammenlignet med USD 125 millioner i forrige kvartal · Nettoresultatbidrag fra Odfjell Terminals på USD 0.2 millioner sammenlignet med USD -0.6 millioner i forrige kvartal · EBIT på USD 8 millioner sammenlignet med USD 18 millioner i fjerde kvartal 2020 · Nettoresultat på USD -16 millioner sammenlignet med USD -3 millioner forrige kvartal, og nettoresultat på USD -14 millioner sammenlignet med USD -1 millioner i forrige kvartal når justert for ekstraordinære poster · Begrenset operasjonell effekt av den midlertidige blokkeringen i Suez-kanalen · Årlig rapportert effektivitetsmåling (AER) for Odfjell sin kontrollerte flåte på 8.53 i første kvartal 2021, en liten øknig fra 8.44 i samme kvartal 2020, men foran selskapets bærekraftsmål. AER-tall viser at Odfjell er på god vei til å oppnå mål satt for 2030 · Odfjell Gas: Odfjell har kjøpt aksjene fra JV-partner i selskapets to gass-skip, og skipene er nå eid og inkludert i Odfjell Tankers · Styret anbefaler å ikke utbetale utbytte basert på årsresultatet for 2020 «Første kvartal ble påvirket av et utfordrende kjemikalietankmarked som følge av ekstraordinær kulde i Texas, Covid-19 og et svakt CPP-marked. Underliggende drivere er fortsatt solide og vi forventer at markedet vil forbedre seg gjennom året. Vi har gjennomført det største flåtefornyelseprogrammet i selskapets historie, og er godt posisjonert for å styrke vår frie  kontantstrøm og balanse. Vi forventer å rapportere et sterkere andre kvartal’’, sa administrerende direktør Kristian Mørch.  Se vedlagt for rapport og presentasjon for 1Q21. Odfjell SE vil presentere resultatene i en direktesendt webcast kl 10:00 CET i dag, etterfulgt av Q&A. Følg webcast på https://www.odfjell.com/investor/webcast/. Spørsmål kan stilles skriftlig under presentasjonen.

Veidekke ASA: Resultat for første kvartal 2021 og kapitalmarkedsoppdatering

– Vi har i de siste to årene løftet lønnsomheten og styrket soliditeten i prosjektporteføljen betraktelig. Men Veidekke har mer å gå på – og vi har høye ambisjoner for virksomheten i de kommende årene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson. Etter salget av eiendomsvirksomheten i 2020 er Veidekke en rendyrket entreprenør og blant de ledende i bransjen i Skandinavia. Forbedringstiltak som er gjennomført i de siste årene har vært vellykkede og har styrket resultatmarginen. Med mål om å øke lønnsomheten ytterligere og fortsette å tilby aksjonærene et attraktivt utbytte, legger Veidekke vekt på å styrke markedsposisjonen i hovedmarkedene. For perioden frem mot 2025 har Veidekke satt mål om å vokse selektivt i sine skandinaviske hovedmarkeder og løfte resultatmarginen før skatt til over 5 %. Samtidig hever Veidekke ambisjonen for årlig utbyttebetaling til over 70 % av resultat etter skatt. – Vi har lagt en tydelig og målrettet strategi for hvordan vi skal løfte lønnsomheten, slik vi har vist at vi kan. Strategien har fire grunnsteiner: lidenskap for kundene og prosjektene vi velger å jobbe med; en aktiv og kommersielt orientert rolle i det grønne skiftet; beslutninger fundert på usikkerhetsstyring; og en levende bedriftskultur som er godt forankret hos medarbeiderne våre og i historien vår, sier Bengtsson.   – Veidekke har gjort et viktig retningsvalg om å ta en rolle i å realisere det grønne skiftet, som vi mener vil gi nye markedsmuligheter og skape merverdi for kundene, for samfunnet omkring oss – og for Veidekke, sier Bengtsson. Resultat for første kvartal 2021 Veidekke omsatte for NOK 8,3 milliarder i første kvartal, og resultatet før skatt var NOK 28 millioner. Omsetningen var på nivå med første kvartal i fjor, mens resultatet økte fra NOK -116 millioner. I årets resultat inngikk gevinst fra virksomhetssalg på NOK 39 millioner, mens resultatet i første kvartal i fjor omfattet urealisert tap samt ekstraordinære kostnader som til sammen utgjorde NOK 85 millioner. Selskapet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,8 milliarder i kvartalet og hadde per 31. mars ordrereserver til en verdi av NOK 37,9 milliarder. – Veidekke har levert et godt første kvartal, i tråd med mål og planer. Vi har økt resultat og lønnsomhet og har styrket ordrereserven, i det som sesongmessig er et svakt kvartal for konsernet. Veidekke Infrastruktur i Norge og virksomheten i Danmark hadde god resultatfremgang, mens den norske byggvirksomheten og Veidekke Sverige hadde resultater på nivå med tilsvarende kvartal i fjor, avslutter Jimmy Bengtsson. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. For mer informasjon, ta kontakt med:Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058 Veidekkes pressebilder  Abonner på meldinger fra Veidekke  Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Et sterkt resultat preget av økte inntekter, lavere tap og god kostnadskontroll

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 880 millioner kroner for første kvartal 2021 mot 247 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet preges av økte inntekter, effektiv drift og et betydelig lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med samme periode i fjor.  Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,6 %, sammenlignet med 3,4 % for samme kvartal i fjor. Dette er også en forbedring fra forrige kvartal hvor egenkapitalavkastningen etter skatt var 9,7 %. Nedskrivningene på utlån og garantier var på 121 millioner kroner mot 560 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 270 millioner kroner i forrige kvartal. - Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av Covid-19 pandemien. Våre rådgivere i bedriftskundedivisjonen har i første kvartal vært tett på våre kunder, hvorav hele 2000 av kundene har vært gjennom en rådgiversamtale. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien. Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.Driftskostnadene for konsernet ble 612 millioner kroner, en moderat økning fra 592 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftskostnadene i forrige kvartal var på 629 millioner kroner. - EiendomsMegler 1 og ForretningsPartner har begge forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 står for den største forbedringen, noe som bekrefter et sterkt boligmarked. I mars kjøpte ForretningsPartner selskapet Tveit Regnskap. Vi har gjennom oppkjøpet lagt et godt grunnlag for å utvikle ForretningsPartner til å bli en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Fremover vil oppkjøpet medføre en betydelig økning av omsetningen i det sammenslåtte selskapet, samtidig som det vil være av stor strategisk betydning for utviklingen av bedriftskundedivisjonen vår, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank. 1. kvartal 2021 · Resultat før skatt: 880 mill kroner (247 mill kroner) · Resultat etter skatt: 718 mill kroner (221 mill kroner) · Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,6 prosent (3,4 prosent) · Resultat pr aksje: 2,74 kroner (0,77 kroner) · Netto renteinntekter: 995 mill kroner (1.081 mill kroner) · Netto provisjons- og andre inntekter: 402 mill kroner (346 mill kroner) · Netto inntekter fra finansielle investeringer: 216 mill kroner (-28 mill kroner) · Driftskostnader: 612 mill kroner (592 mill kroner) · Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 121 mill kroner (560 mill kroner) · Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,3 prosent (5,3 prosent) · Innskuddsvekst siste 12 måneder: 21,4 prosent (6,6 prosent) · Ren kjernekapitaldekning: 18,1 prosent (17,7 prosent) (1. kvartal 2020 i parentes)   Ved utgangen av første kvartal 2021 ble ren kjernekapitaldekning 18,1 prosent mot 17,7 prosent på samme tid i fjor. Generalforsamlingen gav styret 28. april 2021 fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020 på inntil kroner 3,10, dersom myndighetenes regelverk tillater det på et senere tidspunkt. Et eventuelt utbytte for 2020 er ikke medregnet i oppgitt kjernekapitaldekning. Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav på 15,2 prosent. Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no. Stavanger, 6. mai 2021 Kontaktpersoner:Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Veidekke ASA: Skal bli klimanøytralt innen 2045

– Veidekke vil ta en aktiv rolle i å realisere det grønne skiftet og skal hele tiden søke muligheter for å redusere klimagassutslipp i verdikjede og livsløp. Gjennom egen innovasjon, bruk av ekspertise og nært samspill med kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere kan vi bidra til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø og samtidig skape merverdi, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke. Klimanøytralitet (netto nullutslipp) innebærer å fjerne minst samme mengde CO\2e\ fra atmosfæren som det slippes ut. For Veidekke betyr det å redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO\2\ fra atmosfæren. For å nå klimanøytralitet må Veidekke begrense og etter hvert slutte å bruke fossile brensler og karbonintensive materialer i bygg- og anleggsvirksomheten. Dette dreier seg om å redusere utslipp som følger av kjøp og bruk av varer som betong og betongelementer, stål og bitumen og tjenester som transport av masse og grunnarbeider. For Veidekke innebærer ambisjonen om klimanøytralitet i første omgang å ha oversikt over klimagassutslipp i hele verdikjeden, å utvikle en troverdig strategi for å kutte utslipp i tråd med forpliktelsen i Parisavtalen, og å stille strenge krav om utslippsreduksjon overfor leverandører og samarbeidspartnere. Som en av de første virksomhetene på Oslo Børs sluttet Veidekke seg allerede i 2015 til FNs togradersmål, et mål som siden er videreført gjennom Parisavtalen og skjerpet til 1,5[o]C. I 2017 forpliktet Veidekke seg til å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050. Fra 2021 har Veidekke satt opp klimagassbudsjett for virksomheten. Målene i klimagassbudsjettet skal følges opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål og er også tatt inn i incentivprogrammet for selskapets øverste ledelse. Målet om klimanøytralitet gjennom verdikjeden innen 2045, som selskapet nå har vedtatt, er neste skritt på Veidekkes vei mot å møte forpliktelsen til Parisavtalen. For mer informasjon, ta kontakt med:Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft, +47 413 31 369 Veidekkes pressebilder  Abonner på meldinger fra Veidekke  Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.