Veidekke: Bygger gang- og sykkelvei i Ski

I tillegg til bygging av den nye gang- og sykkelveien omfatter prosjektet utbedring av fylkesvei 152 og flere kryss og sideveier, samt oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet skal bidra til en god sammenheng med øvrig gang- og sykkelveinett og med lokalveier ved Greverud senter og Oppegård stasjon. - Å bli valgt til å gjennomføre dette oppdraget, er vi svært glade for. Å bedre trafikkforholdene på fylkesveien betyr mye for mange, ikke minst å bedre sikkerheten for gående og syklende i et område med høy skole- og barnehagetrafikk. Dette er et stort og viktig oppdrag for de mye trafikantene og for oss, og vi takker Viken fylkeskommune for tilliten, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS. - Vi er fornøyde med å inngå kontrakt med en erfaren entreprenør som Leif Grimsrud AS, og ser fram til å samarbeide om dette prosjektet, sier prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune. Oppstart av byggearbeidene skjer rett etter årsskiftet og byggetiden er planlagt til 24 måneder. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal. Les mer om prosjektet her .For mer informasjon kontakt:  Daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud, tlf 99 28 24 76, magnar.kristiansen@leifgrimsrud.noKommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.noVeidekkes pressebilder Abonner på meldinger fra Veidekke Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Norconsult leverer god vekst og solide resultater

Tredje kvartal 2023 inneholdt én arbeidsdag mindre enn i samme periode i 2022, noe som medførte en negativ kalendereffekt på omsetningen og driftsresultatet tilsvarende 27 millioner kroner. Justert for negativ kalendereffekt endte konsernets EBITA på 7,8 prosent, mot 7,2 prosent i samme kvartal i fjor. Godt aktivitetsnivå – Vi er fornøyde med utviklingen i omsetning og resultater, i en periode hvor markedene er påvirket av økte renter og fortsatt høy inflasjon. Resultatene er i tråd med hva Norconsult har levert i foregående kvartaler, det vil si en lavere aktivitet innen bolig og private næringsbygg og et godt aktivitetsnivå fra offentlig sektor i det samme segmentet. Ordrereserven er solid, og vi opplever et stabilt aktivitetsnivå innenfor infrastruktur samt bra aktivitet mot kunder i segmentet energi og industri, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Den organiske veksten i tredje kvartal er primært drevet frem av en økning i antall medarbeidere, samt høyere gjennomsnittlig timepris. Økt kapasitet med flere medarbeidere og økt timepris bidro positivt til at justert EBITA endte på 108 millioner kroner, mens lavere faktureringsgrad, kalendereffekter og høyere personalkostnader hadde en negativ effekt. Attraktiv arbeidsgiver I løpet av tredje kvartal økte antall medarbeidere til om lag 6 200, blant annet etter oppkjøpet av Ingeniørværket med virkning fra juli. Ingeniørværket var det fjerde oppkjøpet Norconsult har gjennomført i år. I november ble Norconsult rangert som Norges mest attraktive arbeidsgiver for rådgivende ingeniører, og Norges nest mest attraktive arbeidsgiver totalt sett for yrkesaktive ingeniører. Rangeringen er basert på den prestisjefylte arbeidsundersøkelsen Universum Professional Survey. 10. november ble Norconsult notert på Oslo Børs. Etter noteringen har Norconsult i dag en rekke solide eksterne eiere, i tillegg til over 4 000 medarbeidere som eier aksjer i eget selskapet. For ytterligere informasjon: Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com Om Norconsult Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. tredje kvartal 2023) 

Orkla målsetter årlig avkastning på 12-14 %

Orkla iverksatte 1. mars 2023 en ny driftsmodell og etablerte 12 selvstendige porteføljeselskaper. Orkla er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Den nye helhetlige strategien vil bli presentert på kapitalmarkedsdagen senere i dag. – Vi utvikler et selskap som kombinerer det beste fra to verdener, vår sterke merkevarekompetanse og tankesettet til et investeringsselskap. Det er kombinasjonen av dette som gjør oss unike. Som et industrielt investeringsselskap er vårt mål å levere en årlig avkastning til aksjonærene på minimum 12–14 % i perioden 2024–2026, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla. Verdiskaping i Orkla består i hovedsak av fire byggesteiner: 11 konsoliderte porteføljeselskaper, Jotun (42,7 % eierandel), finansielle investeringer og strukturelle muligheter. Porteføljeselskapene vil ha individuelle finansielle mål i perioden 2024–2026. Orklas konsoliderte porteføljeselskaper har et verdiskapingspotensial på 40–45 mrd. kroner. For de konsoliderte porteføljeselskapene representerer dette i perioden 2023–2026: · en årlig underliggende vekst i driftsresultat EBIT (adj) på 8–10 % · en marginøkning på 1,5–2 %-poeng · økt avkastning på anvendt kapital (ROCE) fra 10 % til 13 % Orkla vil opprettholde sin finansielle og forretningsmessige risikoprofil tilsvarende en «Investment Grade»-kredittverdighet og et netto gjeldsnivå på 2,5x EBITDA. Orklas førsteprioritet er å gi et stabilt og økende utbytte over tid, deretter å investere i nåværende virksomhet og M&A. Eventuell overskuddslikviditet vil bli tilført aksjonærene, enten i form av ekstraordinært utbytte eller større tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Orkla har klare ambisjoner innenfor bærekraft, inkludert krav til sine porteføljeselskaper. Målet er å tilrettelegge for en ansvarlig overgang til et nullutslippssamfunn. Innen 2030 skal klimagassutslippene fra egen virksomhet reduseres med 70 % (scope 1 og 2). Alle selskapene i Orkla som produserer næringsmidler skal frem mot 2030 bidra til positive helseeffekter. Orkla skal i tillegg oppnå kjønnsbalanse i sine ulike ledergrupper innen 2026. Som et ledd i å redusere kompleksiteten i porteføljen og oppnå en mer disiplinert kapitalallokering, har Orkla utviklet et rammeverk for å kategorisere porteføljeselskapene i tre grupper:  Grow and Anchor Transform or exitbuildOrkla Food Jotun (42,7% eierandel) Orkla Home & Personal CareIngredientsOrkla Health Orkla Foods Europe Orkla House CareOrkla India Orkla Confectionery & Snacks Health and Sports Nutrition GroupThe European Pierre Robert GroupPizza Company Lilleborg – “Grow and build»-kategorien består av selskaper hvor vi har et mål om å vokse organisk og/eller gjennom M&A. Selskapene i “Anchor”-kategorien vil stå for den største kontantstrømmen til konsernet. Disse selskapene har primært virksomhet innenfor mer stabile kategorier og de er avgjørende for å sikre kapital til årlig utbytte og betaling av gjeld, i tillegg til å styrke “Grow and build”-selskapene. Den siste kategorien er “Transform or exit”. Dette er selskaper hvor vi har planer om enten å transformere eller avhende dem innenfor en bestemt tidsramme, sier Selte. Presentasjonen og Q&A-delen fra Orklas kapitalmarkedsdag vil bli holdt på engelsk og kan sees som en direktesendt webcast her: https://events.webcast.no/viewer-registration/qU2oj1kk/register Mer informasjon om Orklas kapitalmarkedsdag 2023, kan du finne på denne siden: https://investors.orkla.com/English/events-and-presentations/capital-market-day/Capital-Markets-Day-2023/default.aspx Om Orkla Orkla er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Den nåværende investeringsporteføljen består av 12 selskaper innen blant annet maling, mat, sjokolade, godteri og snacks, helse og matingredienser. Orkla hadde i 2022 en omsetning på 58,4 mrd. kroner og et nettoresultat på 5,3 mrd. kroner. Orkla har mer enn 20.000 ansatte. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla ASA Oslo, 29. november 2023 Kontakter: Konserndirektør kommunikasjon og Corporate Affairs, Orkla ASA Håkon MageliTel.: +47 928 45 828 SVP Investor Relations, Orkla ASA Kari LindtvedtTel.: +47 950 75 114

Compary overtar Kredittkortlisten.no

Compary AB overtar driften av Kredittkortlisten.no , et av Norges største nettsteder for sammenligning av kredittkort. Det svenske selskapet styrker med dette en allerede sterk posisjon i Norge. Compary AB  er en av Nordens ledende tilbydere av nettbaserte sammenligningstjenester for forbrukere. Selskapet driver en rekke nettsteder i Europa og Nord-Amerika, og har de siste årene bygget opp en omfattende portefølje i Norge. Den norske satsingen oppjusteres nå kraftig med overtakelsen av nettstedet Kredittkortlisten. Et av Norges største Kredittkortlisten.no er et av Norges største nettsteder for sammenligning av kredittkort. Tjenesten ble etablert i 2022 og har på kort tid erobret topplasseringer i en rekke nettsøk som har med kredittkort å gjøre. - Vi er både glade og stolte over å innlemme Kredittkortlisten i vår norske satsing. Nettstedet komplementerer våre eksisterende prosjekter og vil bidra til at vårt tilbud når ut til enda flere nordmenn, sier David Hjelmström, CEO i Compary. Økt tilstedeværelse Med overtakelsen av Kredittkortlisten, blir Compary en betydelig aktør i det norske kreditt- og lånemarkedet. Selskapet eier også nettstedene Bestekredittkortet , Kredittkort360  og Kredittium , blant annet. Dette er sterke merkevarer hver for seg. Flere tusen nordmenn benytter tjenestene hver dag for å finne gode kredittkort og lån. Med overtakelsen av Kredittkortlisten, er Compary på vei til å bli markedsleder i nettbasert sammenligning av kredittkort i Norge. Selskapet har store planer for hvordan nyervervelsen skal videreutvikles. - Vi skal utvikle Kredittkortlisten ytterligere slik at det blir et foretrukket verktøy for norske kredittkortbrukere. Målet er å forsterke brukervennligheten slik at jakten på det beste kredittkortet blir så uanstrengt som mulig, uansett hvilket behov våre brukere måtte ha, forteller Hjelmström. Om Compary AB Compary AB er et svensk selskap med sete i Gøteborg. Det driver flere av Nordens største sammenligningstjenester på nett innenfor nisjer som lån og forbrukerkreditt. Formålet er å hjelpe forbrukere med å ta kloke privatøkonomiske avgjørelser, og finne de beste og mest lønnsomme låne- og kreditt-tilbudene. Selskapet er til stede i en rekke markeder slik som Sverige, Finland og Norge. Det har også etablert seg med virksomheter i Tyskland, Spania og Estland.

FREYR-batteri gir driftsoppdatering:

NEW YORK & OSLO, Norge & LUXEMBOURG--FREYR Battery (NYSE: FREY) ("FREYR" eller "Selskapet"), en utvikler av ren, neste generasjons battericelle-produksjonskapasitet, har gitt en oppdatering i morges om selskapets operasjonelle fremgang ved Customer Qualification Plant ("CQP") i Mo i Rana, Norge. Vellykkede automatiserte forsøk på katodestøping Etter vellykkede justeringer av katode-støpeutstyret som inkluderte oppdateringer av vakuumsystemet, startet FREYRs team ved CQP i forrige uke automatiserte kjøringer av katodestøping med en minimum dyseavstand på 0,26 mm. CQP-teamene har senere gjennomført vellykkede kjøringer katodestøping ved bruk av katodebanen og løsemiddel-slammet ved faste dyseavstander på henholdsvis 0,5 mm og 1,0 mm, og med hastigheter på 2 meter per minutt ved bruk av 100 psi støpetrykk. Disse vellykkede automatiserte kjøringene katodestøpe med løsemiddelslam var en viktig forløper for å fullføre igangkjøringspakkene for støping og enhetscellemontering og den endelige starten på automatisert CQP-produksjon. "Jeg er veldig glad for å dele at teamene våre i CQP har nådd nok en viktig teknisk milepæl underveis mot målet," kommenterte Mike Brose, FREYRs leder for Asset Mo-teamet. "Ved å gjøre dette har våre ansatte og partnere vist sin kollektive evne til systematisk å knytte små, men kritiske skritt sammen for å oppnå det nødvendige resultatet. Vi er i stand til å integrere denne viktige delen av SemiSolidTM-teknologiplattformen basert på de mange milepælene som allerede er fullført i løpet av de siste månedene av FREYR Asset Mo-teamet, våre medarbeidere over hele verden og våre verdsatte partnere og leverandører. Når vi ser frem til 2024, er FREYRs høyeste prioritet å fullføre igangkjøring ved CQP og å starte automatisert produksjon av in-spec, testbare batterier til kunder. Med denne siste milepælen bak oss, vil vi fortsette vårt urokkelige fokus på de gjenværende oppgavene som er nødvendige for å nå målet. " CQP- status igangkjøring og viktige neste trinn Etter de vellykkede automatiserte forsøkene på katodestøping har FREYR fullført overleveringer av 342 (88 %) av 388 igangkjørings- og testpakker i produksjonslinjeutstyret ved *CQP. Pakkene knyttet til testsenteret og overleveringene til operasjoner er alle fullført. De neste tekniske kravene for å holde seg på sporet med FREYRs forventede frekvens for fullføringer av overleveringer på CQP er: · Replikere de vellykkede automatiserte forsøkene på katodestøping med linjesysteremet for anodeproduktet; og · Integrere støpebanene på tvers av katoden, anoden og enhetene for sammenslåing til støpe- og enhetscellemonteringsutstyret ved hjelp av de svært komplekse Multi-Carrier Systems ("MCS") for å nå automatisert celleproduksjon. * CQP består av en produksjonslinje i industriell skala, samt et operativt kvalitetstestlaboratorium og et testsenter for livssyklustesting av battericeller. *** About FREYR Battery FREYR Battery is a developer of clean, next-generation battery cell production capacity. The company’s mission is to accelerate the decarbonization of global energy and transportation systems by producing clean, cost-competitive batteries. FREYR seeks to serve the primary markets of energy storage systems (“ESS”) and commercial mobility, and the company maintains an ambition to serve the passenger electric vehicles market (“EV”). FREYR’s Customer Qualification Plant (“CQP”) for technology development is in service in Mo I Rana, Norway, and the company is commencing development of the Giga America battery manufacturing project in Coweta County, Georgia, in the U.S. To learn more about FREYR, please visit www.freyrbattery.com. Investor contact:Jeffrey SpittelHead of Investor Relationsjeffrey.spittel@freyrbattery.comTel: (+1) 409 599-5706 Media contact:Hilde RønningsenKommunikasjonsdirektørhilde.ronningsen@freyrbattery.comTel: (+47) 45397184 Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements All statements, other than statements of present or historical fact included in this letter, including, without limitation, the development, financing, construction, timeline, capacity, and other usefulness of FREYR Battery’s (“FREYR”) production facilities or gigafactories; FREYR’s ability to complete commissioning of its Customer Qualification Plant (“CQP”) and to achieve targeted improvements and the commencement of automated production of in-spec, customer-testable cells, including continuous process and production improvements on 24M Technologies Inc.’s SemiSolid™ platform; FREYR’s ability to establish the U.S. as its primary strategic production hub; any potential or intended benefits of FREYR’s new organizational structure, including strengthening and expediting FREYR’s ability to execute its vision and its strategic development; the ability of FREYR to optimize its organizational structure to align with its strategic priorities and generate long-term shareholder value; FREYR’s ability to achieve scale-up of new and conventional technology into gigafactories; any potential benefits of the U.S. Department of Energy loan program and Inflation Reduction Act; and the implementation and effectiveness of FREYR’s overall business and technology strategies are forward-looking statements. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside FREYR’s control and are difficult to predict. Additional information about factors that could materially affect FREYR is set forth under the “Risk Factors” section in (i) FREYR’s Registration Statement on Form S-3 filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on September 1, 2022, (ii) FREYR Battery, Inc.’s Registration Statement on Form S-4 filed with the SEC on September 8, 2023 and subsequent amendments thereto filed on October 13, 2023, October 19, 2023, and October 31, 2023, (iii) FREYR’s Annual Report on Form 10-K filed with the SEC on February 27, 2023, and (iv) FREYR’s Quarterly Reports on Form 10-Q filed with the SEC on May 15, 2023, August 10, 2023 and November 9, 2023 and available on the SEC’s website at www.sec.gov. Except as otherwise required by applicable law, FREYR disclaims any duty to update any forward-looking statements, all of which are expressly qualified by the statements in this section, to reflect events or circumstances after the date of this presentation. Should underlying assumptions prove incorrect, actual results and projections could differ materially from those expressed in any forward-looking statements. FREYR intends to use its website as a channel of distribution to disclose information which may be of interest or material to investors and to communicate with investors and the public. Such disclosures will be included on FREYR’s website in the ‘Investor Relations’ sections. FREYR also intends to use certain social media channels, including, but not limited to, Twitter and LinkedIn, as means of communicating with the public and investors about FREYR, its progress, products, and other matters. While not all the information that FREYR posts to its digital platforms may be deemed to be of a material nature, some information may be.  As a result, FREYR encourages investors and others interested to review the information that it posts and to monitor such portions of FREYR’s website and social media channels on a regular basis, in addition to following FREYR’s press releases, SEC filings, and public conference calls and webcasts. The contents of FREYR’s website and other social media channels shall not be deemed incorporated by reference in any filing under the Securities Act of 1933, as amended.

DETTE ER BANK NORWEGIANS NYE DESIGN

Bank Norwegian lanserer nå ny grafisk profil for å tydeliggjøre at selskapet er en filial av den nordiske NOBA Bank Group. Den nye visuelle identiteten med blått og grått som hovedfarger lanseres i Norge torsdag.Profilendringen har vært planlagt lenge, og det nye designet har allerede blitt innført og veldig godt mottatt i Finland, Tyskland, Danmark og Spania. - Vi er veldig godt fornøyde med tilbakemeldingene så langt. Vårt mål har vært å utvikle oss i takt med kundenes behov og tilby fleksible finansielle tjenester for framtiden. Når kundene våre sier det nye designet er et friskt pust, moderne og tidløst, så har vi truffet godt på ambisjonen. Nå er vi spent på om våre norske kunder også liker det nye uttrykket, sier leder for Marked, Fredrik Mundal i Bank Norwegian. For selskapets rundt 1,5 millioner kunder betyr dette ingen endring bortsett fra at appen og nettsiden får et nytt utseende. Funksjonene og lojalitetstilbudet med Cashback og Cashpoints som kundene er vant til og allerede setter stor pris på, videreføres. For mer informasjon, vennligst kontakt. Oliver Hofmann, Head of Communication & ESG, NOBApress@noba.bank  Om NOBA Bank GroupMed et diversifisert tilbud til to millioner kunder via de tre merkevarene Nordax Bank, Bank Norwegian og Svensk Hypotekspension har vi størrelse, kunnskap og skalerbarhet til å bidra til økt økonomisk helse for flere. NOBA samler spesialiserte, kundesentrerte finansielle tilbud som er bærekraftige for den enkelte, banken og samfunnet, i dag og i morgen. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) eies av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII og Sampo. NOBA-konsernet har i dag ca. 650 ansatte og er aktive i 7 markeder. Per 30. september 2023 utgjorde utlån til publikum 107,8 milliarder (SEK) og innskudd til 93,7 milliarder (SEK).Les mer om NOBA og våre merkevarer på www.noba.bank

Nordnet-kundene kjøper aksjer for over en halv milliard i november!

Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 20,7 milliarder kroner i november og netto ble det kjøpt aksjer for 577 millioner kroner. Equinor troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 200 millioner kroner. Norwegian topper salgslisten, med et nettosalg på 135 millioner kroner. Børsmåneden november har vært preget av positive inflasjonstall og sentralbanker som har blitt noe mindre sikker på rentehevninger. Dette har satt fyr på teknologiaksjene og man ser store indeksutslag spesielt i USA. I Norge har solide tall fra laks og oljeselskapene bidratt til at Oslo Børs er opp over 3 prosent for november. · Mowi og Salmar kom inn med solide tall for tredjekvartal og har bidratt til å trekke opp sjømatindeksen over 7 prosent i november. Svak norsk krone, høy sesongmessig etterspørsel og gunstig biologi og slaktevolum trekkes frem som positive faktorer, sier Mads Svendsvik Johannesen i Nordnet.    Nordnet-kundene selger oljeprodusenter og kjøper shippingselskaper    I løpet av november måned har Nordnet-kundene kjøpt aksjer som har falt og solgt seg ned i aksjer som har hatt en god utvikling. Mest kjøpt er Equinor, BW LPG og Frontline, mens mest solgt er Norwegian og Aker BP. På salgstoppen troner Norwegian, Aker BP og Vår Energi som de mest solgte aksjene i november måned. · Etter et strålende år med positive regnskapstall og sunn økonomisk drift, kaster private investorer Norwegian aksjer ut av sin portefølje. Aksjen har allerede skutt opp med over 30 prosent, hvorav hele 25 prosent i november. Dette utløser nok gevinstrealisering for flere enkeltpersoner, konkluderer Mads Svendsvik Johannesen i Nordnet. Mest kjøpte aksjer Selskap Kjøp i kronerEQUINOR 200,512,363BW LPG 106,901,707FRONTLINE PLC 105,171,647TGS ASA 96,583,984MPC CONTAINER SHIPS 90,233,043HAFNIA LIMITED 59,392,595YARA INTERNATIONAL 43,875,077DNO 41,295,696AVANCE GAS HOLDING 41,039,928NORCONSULT ASA 39,238,185 Mest solgte aksjer Selskap Salg i kronerNORWEGIAN AIR SHUTTLE -135,851,737AKER BP -111,719,825VÅR ENERGI ASA -56,568,649SALMAR -46,633,259NORDIC SEMICONDUCTOR -40,680,808STOLT-NIELSEN -38,085,113RANA GRUBER ASA -36,673,562STOREBRAND -33,614,259KAHOOT! ASA -28,617,395PGS -27,190,623 Mest omsatte aksjer Selskap Omsatt i kroner 20,785,096,398EQUINOR 1,448,247,988FRONTLINE PLC 1,243,647,106NORWEGIAN AIR SHUTTLE 1,124,545,994AKER BP 669,246,516VÅR ENERGI ASA 626,245,616HAFNIA LIMITED 479,551,379PGS 479,417,113MPC CONTAINER SHIPS 449,286,963BW LPG 447,658,298TGS ASA 353,781,239

Norconsult fornyer INEOS Inovyns kraftforsyning

På industriområdet Rafnes i Bamble kommune i Vestfold og Telemark har det britiske selskapet INEOS Inovyn et stort kjemisk industrianlegg med blant annet klor- og PVC-fabrikk. Når kraftforsyningen til fabrikkanleggene, inkludert anleggene på Rønningen, nå skal fornyes, er Norconsult blitt tildelt oppdraget med å utføre prosjektet på vegne av INEOS Inovyn som en EPCM-leverandør. Norconsult har ansvar for prosjektledelse, prosjektering, anskaffelse, kontrakthåndtering, anleggs- og byggeledelse samt systematisk ferdigstillelse. Viktig for Norconsult – Kraftforsyning er et viktig satsningsområde for Norconsult og vi er svært glade for tilliten INEOS Inovyn gir oss. Norconsult ønsker å ta større ansvar i prosjekter i form av EPCM-leveranser, og jeg er trygg på at våre dyktige ingeniører vil finne de beste løsningene for å møte oppdragsgivers behov for økt kraftforsyning og mål om redusert klimautslipp, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult. Prosjektet på Rafnes anses som en viktig del av INEOS Inovyns overordnede planer for fornyelse av fabrikkanleggene, samtidig som det er en tilrettelegging for økt kraftbehov i forbindelse med gradvis avkarbonisering av produksjonsprosessene. Det skal bygges en ny transformatorstasjon med to nye 70 MVA transformatorer, nytt 132 kV apparatanlegg, nytt 22 kV apparatanlegg, og store bygningsmessige arbeider inne på området. Arbeidene ved fabrikkanleggene er allerede godt i gang og gjennomføres mens det eksisterende anlegget er i drift. For ytterligere informasjon: Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com Om Norconsult Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. tredje kvartal 2023)

Seks unike opplevelser - bli med på badstuferie i Sverige!

Det er lite som fjerner stress og stive muskler som en tur i badstuen. I dag finner du mange spahoteller og -resorter i den vakre naturen på den svenske landsbygda. Disse seks badstuopplevelsene kommer du garantert aldri til å glemme. Unn deg en langhelg, da vel – eller gi bort en badstuferie i Sverige i julegave! Prøv undervannsbadstuen på Ästad Vingård Sinnenas Spa, Credit: Ästad Vingård (Download ) Badstuen er del av «Sinnenas Spa», sansenes spa, og duftene, lydene og materialene her er alle inspirert av naturreservatet som omgir vingården. Her kan du virkelig ta en pause fra hverdagen og oppleve kontrastene mellom saunadamp og frisk luft, varme og kalde bad og badstubad både over og under vann. Å sitte foran vedovnen i undervannsbadstuen og se regnbueørreten svømme rolig forbi, er en opplevelse du kommer til å ha med deg resten av livet. Ästad Vingård ligger i Halland , sørvest i Sverige. For mer informasjon, klikk HER . Besøk den eventyrlige gruvebadstuen i Borlänge Adventure Mine Sauna, Credit: Visit Dalarna (Download ) Hvis du liker badstuer som ligger under bakken, er Äventyrsgruvan i Borlänge sannsynligvis noe for deg. Her kan du bli med på en guidet tur gjennom de store fjellhallene. I løpet av turen passerer du de turkisblå Aurora-innsjøene, der du kan ta et bad i det krystallklare vannet og nyte badstuen som ligger hele 80 meter under bakken. Opplevelsen blir enda mer magisk om du blir med på «Gruvedamens badsturituale» – en hyllest til den mytiske skapningen som sies å vokte gruven. Äventyrsgruvan ligger i Dalarna  omtrent midt i Sverige. For mer informasjon, klikk HER.   Test den flytende badstuen på Arctic Bath Spa Hotel Credit: Arctic Bath (Download )  Det flytende spaet på Luleälven i Lapland er stedet for deg som elsker både kulde og velvære. Her kan du la det kalde elvevannet vaske bort alt du ikke vil bære med deg lenger, og la deg hele fra innsiden og ut. Arkitektonisk skal det runde spaet med trestokkene på taket minne om tømmerfløtingen folk tidligere drev med i dette området. Ta et bad i kuldekulpen, dykk ned i det iskalde elvevannet og avslutt i den varme badstuen – som har fantastisk utsikt over elven. Arctic Bath Spa Hotel ligger helt nord i landet, i svenske Lapland . For mer informasjon, klikk HER . Rutsje fra en badstue til en annen på Svansele Vildmarkscenter På Svansele Vildmarkscenter kan du nyte en fredelig stund i badstuen og et varmt bad i en utendørs trestamp. Det varme vannet er like deilig og avslappende uansett om det er minus fem eller minus 35 grader. Ønsker du litt mer spenning, kan du prøve trerutsjebanen som leder til en badestamp nede ved elven. Du kan også ta et bad i elven, om du vil. Den er kald og forfriskende om vinteren og varm og behagelig om sommeren. Her er det noe å finne på for alle, enten du foretrekker å slappe av, eller du vil ha litt mer action! Svansele Vildmarkscenter ligger i Västerbotten  nord i Sverige. For mer informasjon, klikk HER . Opplev Stockholms skjærgård fra en badstue Credit: Bastuflotten, contact info@bastuflotten.com for Image Ta med venner, familie eller kollegaer og lei en flytende badstue i Stockholms havn! Badstuene har plass til inntil tolv personer. Mens dere flyter gjennom skjærgården, kan du slappe av i den vedfyrte badstuen eller nyte livet i en solstol på dekk. Det er også mulig å bestille drinker og snacks, om du skulle få lyst på det. Hopp ombord for en uforglemmelig opplevelse! For mer informasjon, klikk HER . Slapp av i verdens største sauna på Cape East Spa Credit: Cape EastContact communications@studentconsulting.com for Image I Haparanda, på grensen til Finland, ligger verdens største sauna- og spaområde. Her finner du flere forskjellige saunaer: En damp- og steinbadstu, en typisk finsk sauna og en badstue bygget som et Maya-tempel med mange benker i høyden. Tør du prøve deg på utfordringen «Tornio Valley Torture»? Da må du klatre til den høyeste benken, der temperaturen kan være opptil 100 grader! Etterpå kan du kjøle deg ned på terrassen, eller ta et dypp i utendørsbassenget mens du skuer utover Torneälven. Cape East Spa ligger i Haparanda, nordøst i Sverige. For mer informasjon, klikk HER . Hvis du vil ha mer inspirasjon til minneverdige badstuer og spa-opplevelser i Sverige, kan du besøke:  Nordic Nirvana – experience Swedish spa resorts and sauna rituals 

DNB Bank ASA – status for tilbakekjøpsprogram etter uke 48 2023

DNB Bank ASA («DNB») annonserte 19. oktober 2023 at selskapet har besluttet å igangsette et program for tilbakekjøp av inntil 1,0 prosent av selskapets egne aksjer, som tilsvarer 15 426 132 aksjer. Inntil 10 181 247 av aksjene vil bli kjøpt på handelsplasser innen 30. januar 2024 og foreslått slettet på den ordinære generalforsamlingen i 2024. De resterende aksjene – inntil 5 244 885 aksjer – vil på den samme generalforsamlingen bli foreslått innløst fra den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet («NFD»), slik at NFDs eierandel på 34 prosent forblir uendret. Det samlede vederlaget som betales for aksjene som kjøpes under tilbakekjøpsprogrammet, inkludert aksjene som vil bli foreslått innløst fra NFD, vil ikke overstige 3,3 milliarder kroner. I løpet av uke 48 2023 kjøpte DNB totalt 1 023 451 egne aksjer til en gjennomsnittspris på 205,8057 kroner per aksje. DNB har etter dette kjøpt tilbake totalt 6 997 661 egne aksjer under det pågående tilbakekjøpsprogrammet, som tilsvarer 0,46 prosent av aksjene i selskapet. Under følger en mer detaljert oversikt over transaksjonene som er gjennomført under tilbakekjøpsprogrammet: +--------------------+------+-----------------+-----------------+| Dato |Antall|Gjennomsnittspris| Total || |aksjer| (NOK) |transaksjonsverdi|| | | | (NOK) |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|27/11 |147 |206,2235 |30 405 180,39 || |438 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|28/11 |214 |206,0141 |44 142 435,19 || |269 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|29/11 |221 |204,8947 |45 485 598,93 || |995 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|30/11 |215 |205,5972 |44 232 798,40 || |143 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|1/12 |224 |206,4327 |46 366 032,02 || |606 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|Tidligere annonserte|5 974 |202,4095 |1 209 236 855,01 ||tilbakekjøp under |210 | | ||programmet | | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+|Samlede tilbakekjøp |6 997 |202,9062 |1 419 868 890,94 ||under programmet |661 | | |+--------------------+------+-----------------+-----------------+ For mer informasjon om tilbakekjøpsprogrammet vises det til børsmelding offentliggjort 19. oktober 2023, som er tilgjengelig på www.newsweb.oslobors.no.  For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Rune Helland, leder for Investor Relations, på tlf. +47 23 26 84 00 eller +47 97 71 32 50. Denne meldingen inneholder informasjon som er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12. Vedlegg: En oversikt over alle tilbakekjøp foretatt inneværende uke er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.oslobors.no. 

Trenger forsterket innsats for å nå klimamål

En av konklusjonene i McKinseys internasjonale rapport «Global Energy Perspective 2023» er at globale utslipp forventes å nå toppen mot midten av 2020-tallet. Likevel vil dette ikke være tilstrekkelig for å begrense global oppvarming til 1,5°C.– Våre prognoser antyder at oppvarmingen kan forventes å ligge mellom 1,6°C og 2,9°C. Dette signaliserer et presserende behov for økt global handling, sier McKinseys seniorpartner Christer Tryggestad som er en av rapportforfatterne.Sol og vind vil dominereRapporten gir en grundig oversikt over den globale energisektoren, basert på analyser av forskjellige industrier, typer brennstoff og ulike områder i verden.Den globale etterspørselen etter elektrisitet vil trolig mer enn dobles frem mot 2050. I denne betydelige elektrifiseringen av energiforbruket vil fornybar energi spille en hovedrolle.Fornybar energi vil kunne stå for mellom 45 og 50 prosent av kraftproduksjonen innen 2030, og innen 2050 øke til mellom 65 og 85 prosent.I alle av rapportens scenarioer er solkraft den største fornybarkilden, etterfulgt av vindkraft.Økt gassetterspørsel frem til 2040Ifølge rapporten vil verden trolig se et toppunkt for etterspørsel etter fossilt brennstoff rundt år 2030.Etterspørselen etter naturgass forventes å øke helt frem til år 2040. En av årsakene til det er behovet for å støtte og balansere strømproduksjon basert på fornybar-kilder.– Hvordan behovet etter gass og fossilt brensel utvikler seg, avhenger av hvor raskt vi elektrifiserer og går over til fornybar elektrisitet. Og nettopp elektrifisering er en hovednøkkel om vi skal redusere utslippene, avslutter Tryggestad. Les McKinseys «Global Energy Perspective 2023» her 

Største fondskjøp på over to år

I november ble rentefond nettokjøpt for 540 millioner kroner, aksjefond ble nettokjøpt for 271 millioner, og kombinasjonsfond for 25 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2.098 millioner og solgte for 1.262 millioner, noe som ga et nettokjøp på 836 millioner i november. - Dette er det høyeste nettokjøpet av fond blant Nordnets kunder siden sommeren 2021. Volumene er høye både for rentefond og aksjefond, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Knallsterk november November måned var uvanlig sterk på verdens børser, og verdensindeksen MSCI World Index steg med hele 9 prosent, målt i dollar. Alle de store regionindeksene var opp betydelig. Oslo Børs hadde imidlertid bare en beskjeden oppgang, delvis på grunn av fallende oljepris. - Hovedårsaken til den globale børsoppgangen var lavere inflasjonstall og fallende renter. I USA falt 10-års statsrente med 0,65 prosentpoeng i november, noe som er det største rentefallet på en måned siden 80-tallet. Den amerikanske sentralbanken har hintet om at rentetoppen er nådd, noe som tolkes positivt av aksjeinvestorer. Lavere renter øker sannsynligheten for en myk landing, kommenterer spareøkonomen.    Kronen er prosyklisk Norske kroner styrket seg med 4 prosent mot dollar i november, dog fra rekordsvake nivåer. - Kronestyrkingen nesten halverte oppgangen i november for norske fondskunder som investerer i globale fond. Dette viser nok en gang at kronen er prosyklisk, noe som betyr at kronekursen normalt styrker seg når aksjemarkedene stiger. Det viser også fordelen av å sitte med internasjonale aksjefond uten valutasikring. Stiger børsene får du normalt noe lavere avkastning enn om du valutasikrer fondene – og faller børsene så faller dine internasjonale aksjefond mindre, fordi kronen som regel svekker seg under børsfall, kommenterer spareøkonomen.     Globale indeksfond, tek-fond og rentefond på kjøpstoppen 4 av 10 fond på kjøpstoppen er globale indeksfond. Ett av dem er det nye gearede indeksfondet Nordnet Global Indeks 125 . - Dette fondet har fått en god start siden det ble lansert 1. oktober, takket være sterke aksjemarkeder. Mens Nordnets ordinære globale indeksfond har steget med 6,8 prosent de to siste månedene, har 125-fondet steget med 8,2 prosent, som er omtrent som forventet. Fondet skal gi 1,25 ganger avkastningen til det globale aksjemarkedet, fratrukket finansieringskostnad og forvaltningskostnad. Går aksjemarkedene ned, vil du tape noe mer enn et ordinært globalt indeksfond, forklarer Sættem. Han legger til at det er første gangen på mange år at et langt obligasjonsfond er å finne blant de 10 mest kjøpte fondene, nemlig KLP Obligasjon 5 år. Dette rentefondet ga hele 6 prosent avkastning i november, takket være fallende langrenter. To andre obligasjonsfond som er på topp 20 listen er Alfred Berg Nordic IG Long Duration og Arctic Nordic Investment Grade. Også disse to fondene kan vise til sterk avkastning i november. Merk at så godt som alle lange obligasjonsfond har hatt negativ avkastning siste 3 og 5 årene, pga økte langrenter i perioden.   - Kjøp av lange obligasjonsfond tyder på at en del kunder posisjonerer seg for at rentetoppen er nær, avslutter spareøkonomen. På salgstoppen ligger KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret, HSBC Turkey Equity og Handelsbanken Bærekraftig Energi. TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I NOVEMBER: HEIMDAL HØYRENTE NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGIKLP AKSJEGLOBAL INDEKSHOLBERG KREDITTNORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESGDNB TEKNOLOGINORDNET GLOBAL INDEKS 125 DNB GLOBAL INDEKS NORDEA NORGE VERDI KLP OBLIGASJON 5 ÅR  TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I NOVEMBER: KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRETHSBC GIF TURKEY EQUITYHANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGIALFRED BERG GAMBAK BGF WORLD ENERGYKLP AKSJE NORGE INDEKS IIDNB MILJØINVESTNORDEA NORTH AMERICATHEMATICA FUTURE MOBILITYALFRED BERG AKTIV

Lars Petter Gamlem er ny leder i NCC Building Norway

- Jeg er svært glad for at Lars Petter Gamlem har takket ja til å overta som leder av divisjon Building Norge. Gjennom mer enn 18 år i NCC har han opparbeidet en solid erfaring og han har demonstrert svært gode lederegenskaper. Gjennom hans lederskap har avdelingen i Midt-Norge bygget opp svært gode kunderelasjoner og leverer høy kvalitet i sine prosjekter, sier Head of Building Nordics, Catarina Molén-Runnäs.Lars Petter Gamlem startet i NCC i 2005 som planlegger og assisterende anleggsleder på Nye Ahus, og har hatt flere roller som både anleggsleder og prosjektleder. Før han tok over som avdelingsleder for NCCs avdeling i Midt-Norge ledet han gjennom flere år NCCs markeds- og prosjektutviklingsarbeid i regionen.- Jeg takker for tilliten og ser frem til å arbeide med den videre utviklingen av divisjonen. Vi har gode planer for veien videre og svært dyktige medarbeidere. Over tid har vi jobbet målrettet med kunnskapsdeling på tvers av avdelingene i Norge, og ved å bruke hele den nordiske ekspertisen i NCC har vi vunnet en rekke spennende prosjekter, sier Lars Petter Gamlem.Lars Petter Gamlem tiltrådte stillingen som Head of division, Building Norway med virkning fra 1. desember i år. Blant prosjektene NCC Building Norway gjennomfører er Stovner bad, Bentsebrua skole, Brenneriveien studentboliger, kontorbygget Valle Vision i Oslo, samt Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum, Sarpsborg bibliotek, Hokksund renseanlegg, Tønsberg tinghus, og Granåsen fotballhall og kontorbygget Teknostallen i Trondheim. For ytterligere informasjon, kontakt:Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Råvarer forlater porteføljen

Generelt utviklet november seg til en positiv børsmåned etter at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, Fed, lot styringsrenten stå uendret den første dagen i måneden. Selv om Fed-sjef Jerome Powell sa på den påfølgende pressekonferansen at ytterligere renteøkninger kan være nødvendig, tolket markedet kunngjøringen positivt, hovedsakelig fordi han samtidig argumenterte for at de stigende langsiktige rentene kan gjøre ytterligere renteøkninger overflødige mens de biter hardt på økonomien. Feds rentemelding var starten på en bred børsoppgang og fallende langsiktige renter. I USA steg de store indeksene med mellom 6,5 og 7,6 prosent, og hjemme steg Oslo Børs med 1,0 prosent. På rentesiden falt det amerikanske tiårsobligasjonen tilbake etter rentemeldingen og avsluttet måneden på 4,33 prosent etter å ha vært notert over 5 prosent i slutten av oktober. Den norske tiårsobligasjonen ble notert til 3,56 prosent, noe som tilsvarer et fall på 38 rentepoeng i løpet av måneden. På råvaresiden var det en kopi av forrige måneds prisutvikling for både olje- og gullpriser. Oljeprisen fortsatte å falle på grunn av redusert bekymring for en utvidet krig mellom Israel og Palestina og prisen på gull steg på grunn av den generelle krigsangsten. Den generelle prisutviklingen ble imidlertid sterkt påvirket av at amerikanske dollar og euro tapte betydelig mot svenske kroner i løpet av måneden. En nedgang på 3,5 prosent ble registrert for dollaren og 0,5 prosent for euroen. For det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra den norske kapitalforvalteren NorQuant Kapitalforvaltning var det en negativ måned hovedsakelig på grunn av fallende råvarepriser for fondets brede råvareinvesteringer samt svekket dollar og euro, sammenlignet med norske kroner. Fondets utvikling i november endte på +1,0 prosent. På grunn av den negative verdiutviklingen til de brede råvareindeksene fondet investerer i, forsvinner nå råvarer fra porteføljen. I stedet økes andelen aksjer og renteinvesteringer. Etter endringene består porteføljen av 63 prosent rente og 37 prosent aksjer. – Fordelen med regelbasert forvaltning er at vi raskt kan handle på ulike trender, og at vi nå selger ut råvareeksponeringen er fordi det historisk ofte vist seg dårlig på lang sikt å henge på en kortsiktig negativ trend, sier Thomas Nygaard, porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.

NOBA MED NORDISK RAPPORT OM FINANSIELL HELSE

Hver fjerde nordmann påvirkes negativt av privatøkonomien – nesten halvparten villige til å jobbe ekstra for å opprettholde livsstilen Nesten hver fjerde nordmenn påvirkes negativt av sin privatøkonomi. Samtidig er det få som søker profesjonell hjelp mot sine økonomiske bekymringer. Det viser den ferske ”Helsonomirapporten” fra Bank Norwegian-eier NOBA Bank Group, som setter søkelyset på koplingen mellom økonomi og helse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Det siste året har vært preget av økonomisk turbulens med høyere renter, økende inflasjon og stigende strømpriser. Mange norske husholdninger har hatt mindre penger igjen i lommeboka hver måned. Privatøkonomi er nært knyttet til trivsel og mange blir negativt påvirket når tidene blir trangere. Nesten hver fjerde nordmann (23 prosent) oppgir at privatøkonomien påvirker trivselen negativt. - Vi lever i et tøft økonomisk klima, som ser ut til å fortsette, så det er ikke rart at mange påvirkes, sier Jacob Lundblad, administrerende direktør i NOBA Bank Group. Årsakene til at penger får nordmenn til å føle seg dårlige er hovedsakelig knyttet til uventede utgifter. Her er det strømregningen, renter, lån og annen gjeld som er de viktigste kildene til bekymring. Samtidig er det kun en prosent som oppgir at nedbetaling av avdrag påvirker trivselen. Villige til å jobbe ekstra Det er ikke bare egen økonomi nordmenn er opptatt av. Mange er også misunnelige på andre. Nordmenn skiller seg ut når det gjelder synet på hva andre tjener. 27 prosent svarer nemlig at de er misunnelige på folk som har høyere lønn, mot 21 prosent av danskene. Mange nordmenn bekymrer seg for egen økonomi og hvorvidt de har nok penger til å betale regninger og andre utgifter. På spørsmål om hva man er villige til å gjøre for å opprettholde livsstilen sin dersom man sliter økonomisk, svarer tre av fire svarer at de vil endre forbruksmønsteret, mens nesten halvparten svarer at de kan jobbe mer eller ta på seg en ekstra jobb. Få søker profesjonell hjelp Til tross for at mange har det dårlig, er det få som har søkt profesjonell hjelp for å håndtere problemene sine. Mens kun seks prosent av svenskene søker hjelp når de sliter økonomisk, søker 15 prosent av nordmenn hjelp. - At så få søker profesjonell hjelp når de føler seg dårlige på grunn av økonomi, kan tyde på at det er et stigma rundt å be om hjelp mot økonomiske problemer. Derfor tar vi nå et ansvar for å sette dette på dagsorden. Framover er det viktig at vi og bransjen sammen med andre organisasjoner og virksomheter gjør det vi kan for å fange opp de som sliter og hjelpe dem før det går for langt, sier Lundblad.  - Til tross for en turbulent økonomi opplever mange i Norden at privatøkonomien har en positiv innvirkning på trivselen deres. Når du leser nyhetene, er det lett å tenke at alle sliter og at hele verdensøkonomien er på randen av kollaps. Slik er det ikke. Mange i Norden har stor nok buffer eller sparing til å håndtere uforutsette store utgifter og komme seg gjennom de utfordrende tidene som kommer, sier Lundblad. For mer informasjon og flere detaljer, les hele rapporten her (LINK TIL RAPPORT). Pressekontakt: Oliver Hofmann, Head of Communication & ESG, NOBApress@noba.bank Om Helsonomi-rapporten Helsonomi-rapporten er basert på en Novus-undersøkelse som ble gjennomført på oppdrag fra NOBA Bank Group i september 2023. Målet er å undersøke sammenhengen mellom økonomi og helse i Norden. Undersøkelsen i Norge, Danmark og Finland er utført via en Novus-samarbeidspartner. Totalt ble det gjennomført 4 182 intervjuer med personer i alderen 18 til 84 år. Om NOBA Bank Group Med et diversifisert tilbud til to millioner kunder via de tre merkevarene Nordax Bank, Bank Norwegian og Svensk Hypotekspension har vi størrelse, kunnskap og skalerbarhet til å bidra til økt økonomisk helse for flere. NOBA samler spesialiserte, kundesentrerte finansielle tilbud som er bærekraftige for den enkelte, banken og samfunnet, i dag og i morgen. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) eies av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII og Sampo. NOBA-konsernet har i dag ca. 650 ansatte og er aktive i 7 markeder. Per 30. september 2023 utgjorde utlån til publikum 107,8 milliarder (SEK) og innskudd til 93,7 milliarder (SEK). Les mer om NOBA og våre merkevarer påwww.noba.bank

KiiltoClean Group utnevner Aki Jääskeläinen som administrerende direktør: «»Jeg er utrolig stolt av muligheten til å stå i spissen for et selskap jeg anser som en ekte miljøleder».

Aki Jääskeläinen kommer til Kiilto fra IF P&C Insurance Ltd., hvor han jobbet i internasjonale stillinger knyttet til strategisk ledelse, forretningsutvikling, salgs- og tjenesteutvikling og bedriftscontroller. Nåværende administrerende direktør Kari Laakso har bestemt seg for å finne utfordringer utenfor Kiilto i løpet av januar 2024, etter å ha overlatt sine oppgaver til Jääskeläinen. «Vi er glade for å ønske Aki velkommen til Kiilto. Han har sterk og dokumentert erfaring innen utvikling og gjennomføring av internasjonale vekststrategier, samtidig som han deler lidenskapen vår for å skape den beste kundeopplevelsen og miljøledelsen i bransjen», sier Erkki Solja, styreleder i Kiilto Family Group. «Kunden er og forblir i sentrum i alt Kiilto gjør. For meg er nært samarbeid, forståelse av kundenes behov, skape bærekraftige produkter og verdiskapende løsninger for alle våre kunder en uendelig reise som vi alle er dedikert til», sier Jääskeläinen. «Kiiltos visjon til 2080 og utover sikrer at reisen forblir uendelig Jeg er utrolig stolt av muligheten til å stå i spissen for et selskap jeg anser som en ekte miljøleder». Som leder har Jääskeläinen sterkt fokus på mennesker, kultur og kontinuerlig forbedring. «Jeg er mer enn entusiastisk over min kommende rolle og ser frem til hva vi kan oppnå sammen. Kiilto har veldig sterke felles verdier og en klar strategi fremover. Det kombinert med ekstremt profesjonelle og engasjerte medarbeidere, sikrer et solid fundament for fremtiden. Jeg er svært fornøyd over å få bli med på den reisen». Ytterligere informasjon Ville SoljaStyrets nestlederKiiltoville.solja@kiilto.com+358 50 329 5211 KiiltoClean Group sysselsetter rundt 350 fagfolk i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Litauen og Latvia. KiiltoClean Group utvikler og produserer hygiene- og rengjøringsprodukter for profesjonelle og forbrukere, og er en del av Kiilto Group. Kiilto er et finsk, familieeid selskap med over hundre års historie og en visjon frem mot 2080. Våre merkevarer er Antibac® og Kiilto Pro. Vi utvikler, produserer og markedsfører kjemiske industriløsninger i fire forretningsområder: Profesjonell hygiene, forbrukerprodukter, bygg, industrilim og brannsikring. www.kiilto.no

Withings avduker ScanWatch Nova: Hvor klinisk presisjon møter luksusdesign

Withings revolusjonerer nok en gang verden av ultrakraftige helseskanninger, ved å integrere sensorene i en klokke med en fantastisk finish Oslo – 5. desember, 2023, Withings , verdensledende innen tilkoblede helseenheter og oppfinneren av den første hybride smartklokken kunngjør sin siste innovasjon: ScanWatch Nova. Denne nye iterasjonen tilbyr en kraftig helseskanning i en praktfull luksusklokke i dykkerstil med viktige helsefordeler for å spore helsemålinger og aktivitet, inkludert on-demand elektrokardiogram, SpO2, kroppstemperatur 24/7, avansert aktivitetssporing og dyptgående søvnanalyse. “ScanWatch Nova tilbyr avanserte helsesporingsfunksjoner og er fullpakket med teknologi for å gjøre kontinuerlige målinger autonome og uanstrengt med et ekstraordinært 30-dagers batteri. Det praktfulle uret bygger umerkelig inn en kraftig helseskanning, med alle de banebrytende innovasjonene for å forbedre helsen din, pakket inn i en stilig estetikk inspirert av den tidløse tradisjonen med urmakeri i dykkerstil.» forklarer Etienne Trégaro, produktsjef i Withings. ScanWatch Nova gir alle de mest nødvendige helseskanningene takket være de revolusjonerende sensorene og helsesporingsfunksjonene til den nylig annonserte Withings ScanWatch 2 .  Tilgjengelig fra 5. desember på withings.com  akkurat i tide til ferien priset til € 599,95, dens viktigste funksjoner inkluderer. Klokken som forbedrer helsen din · Elektrokardiogram av medisinsk kvalitet på forespørsel: ScanWatch Nova utfører et elektrokardiogram av medisinsk kvalitet på forespørsel[1] for å oppdage potensielle hjerteanomalier til enhver tid, for eksempel atrieflimmer, som er en av de mest utbredte formene for arytmier, preget av uregelmessige hjerterytmer. Nesten 2 millioner tegn på AFib har blitt identifisert på ScanWatch siden 2020. På bare 30 sekunder kan brukere starte en EKG-avlesning med direkteresultater på Withings-appen gjennom to innebygde elektroder ved ganske enkelt å berøre rammen med hånden. · Indikere utbruddet av en sykdom: ScanWatch Nova gir grunnlinjesvingninger av kroppstemperatur dag og natt, som kan indikere utbruddet av en sykdom eller annen helsetilstand, samt øker evnen til å styre ytelse og restitusjon gjennom treningstemperaturvariasjonssoner. ScanWatch Nova har den revolusjonerende TempTech24/7-modulteknologien som kombinerer miniatyriserte varmeflukssensorer (måler energitransport) med en høynøyaktig temperatursensor (måler omgivelses- og hudtemperatur), sammen med puls- og akselerometerinngangskalibreringer for å levere en best-i-klassen kroppstemperaturvariasjon vurdering. · Vurder deler av respirasjonssystemet: Med ScanWatch Nova kan du få fred i sinnet med blodoksygen på forespørsel (SpO2[2]), pluss å spore pusteforstyrrelser over natten samt gjennomsnittlig blodoksygen under søvn. God blodoksygenering er nødvendig for å tilføre energien musklene trenger for å fungere, noe som øker under en idrettsaktivitet. Hvis SpO2-verdien er under 90 %, kan det være et tegn på dårlig blodoksygenering, også kalt hypoksi. · Bidra til å oppnå mer avslappende søvn ved å spore søvnkvalitet og motta råd for forbedring. Med ScanWatch Nova kan brukere våkne til søvnkvalitetspoengene sine og dykke dypt inn i søvnmålingene deres (faser, dybde, varighet og avbrudd) med informasjon om hvordan de kan forbedres. · Øk aktiviteten din med sømløs sporing: ScanWatch Nova kan spore parametere som skritt, kalorier, høyde, treningsruter (via tilkoblet GPS i appen) og kan automatisk gjenkjenne mer enn 40 daglige aktiviteter som å gå, løpe, svømme og sykle. I tillegg tilbyr den Fitness Level-vurderinger gjennom estimering av VO2 Max, som måler hjertet og muskelens evne til å omdanne oksygen til energi under fysisk trening. Brukere kan enkelt og umiddelbart bytte fra Oyster-metallarmbåndet til FKM-armbåndet for mer komfort under treningsøkten (begge armbåndene er inkludert ved kjøp). Presisjon møter luksus i dette klinisk utformede mesterverket · Luksuriøs dykkerklokke-estetikk: Denne juvelen av innovasjon har blitt laget med fortreffelighet og en ekstrem oppmerksomhet på detaljer. Den inkluderer en roterende ramme av keramikk og rustfritt stål med lasergraverte markeringer som inkluderer standardkodene for dykkerpraksis og fullstendige Luminova hule klokkevisere, indikatorer og tykke opphøyde indekser som gjør at den kan brukes i dårlig lys. ScanWatch Nova har en raffinert solskive, urkassen er speilpolert og laget av rustfritt stål, og denne dykkerinspirerte klokken er ikke bare vanntett ved 10 ATM, den er også beskyttet av et safirglass med antirefleksbelegg. Det er et utsøkt ur som gir viktige varsler via den brukervennlige OLED høyoppløselige gråtoneskjermen, som sikrer klar lesbarhet. · Fenomenal batterilevetid: ScanWatch Nova har den ikoniske Withings 30-dagers batterilevetiden som gjør at brukere kan stole på den for kontinuerlig helsesporing uten hyppig opplading. ScanWatch Nova kommer med en USB-C-kabel som gir rask og full opplading på under 2 timer for å tillate kontinuerlig helse-, aktivitets- og søvnsporing dag og natt.                                        · Ledende teknologi: Ved å bruke MultiWave PPG-sensorer og HealthSense[TM] – Withings sitt proprietære operativsystem, kan ScanWatch Nova spore avanserte kardiovaskulære vitale funksjoner, inkludert hjertefrekvens, hjertefrekvensvariabilitet[3] og EKG. Den er også i stand til å måle SpO2[4], pusteforstyrrelser og spore søvnmønstre. · Intuitiv Withings app: Koble din ScanWatch Nova sømløst til Withings-appen, som tilbyr et elegant og brukervennlig grensesnitt. Appen lar brukere tilpasse skjermen og informasjonen de kan se på klokkens display, for eksempel hjertefrekvensvariasjonen[3], antall skritt de har gått, variasjonen av kroppstemperaturen i utgangspunktet, aktiviteter og mye mer. For å gå enda lenger kan de angi varslingspreferansene for favorittappene sine direkte på appen. Et langt trykk på skiven kan også starte deres foretrukne funksjon, og et hurtigsøk-alternativ lar dem aktivere klokkedisplayet når brukerens håndledd løftes. Gjennom appen kan de også motta personlig innsikt, trender og anbefalinger for å optimalisere helsereisen.   «Med ScanWatch Nova har vi laget en ekstraordinær hjertehelsehybrid-smartklokke som er like klinisk kraftig som den er vakker. Ved å sømløst slå sammen luksusdesign med kraften i helseteknologi, kan folks helsereiser nå være like imponerende som de er effektive. Det gir fantastiske, konkrete helsefordeler som en medisinsk EKG og estetisk lokke i én forbløffende pakke." kommenterte Eric Carreel, grunnlegger og president for Withings. Tilgjengelighet Klokkeelskere kan bestille ScanWatch Nova online på Withings.com fra 5. desember 2023, priset til 599,95€ og deretter fra begynnelsen av februar 2024 hos våre detaljhandelspartnere. Klokken kommer med et østersarmbånd som smalner fra 20 mm til 18 mm for en sikker og komfortabel passform. Den er tilgjengelig i blått, grønt og svart. ### [1]Klinisk evaluert ECG, tilgjengelig via Withings Scan Monitor [2]Ikke-medisinsk SpO2 [3]Tilgjengelig i 2024 [4]Ikke-medisinsk SpO2 For mer informasjon, vennligst kontakt: Nora Mäki, BCW, nora.maki@bcw-global.com, +46 70 240 23 91 Om Withings Withings utviklet den første smartvekten i 2009 og har siden da vært en pioner innen smarttilkoblet helseteknologi. Selskapets klinisk validerte og multi-prisvinnende produktserier brukes av millioner over hele verden, og inkluderer smartvekter, hybridklokker, blodtrykksmålere, søvnanalysatorer og mer. Withings-teamet, bestående av ingeniører, dataanalytikere og helsepersonell, samarbeider med kliniske eksperter for å gjøre det mulig å ta medisinske målinger hjemmefra. Withings var de første som introduserte hjemme-målinger for pulsbølgehastighet og elektrodermal aktivitet – og de har stadig funnet mer presise måter å måle helsen vår på. Withings Health Solutions, er en dedikert avdeling som bistår helsepersonell med forebygging og behandling av kroniske sykdommer, fjernovervåking av pasienter, klinisk forskning og mer, og bidrar til å bygge bro mellom pasienter og deres omsorgsteam. WITHINGS dedikerer seg til å skape en verden der folk kan finne veien til bedre helse, og føle seg støttet når de skal følge den. Dette oppnår vi gjennom enheter designet for hverdagsbruk, understøttet av informasjon som gir langsiktig innsikt i egen helse og gjennom programmer som bidrar til å skape meningsfull endring. Finn ut mer på WITHINGS.com og kontakt oss på Facebook , Instagram  eller Twitter .