GNB Sonnenschein Lithium-batteri består krevende utholdenhetstest

  Utholdenhetstestene ble gjennomført på et stort distribusjonssenter tilhørende en ledende europeisk snacksprodusent. De ble organisert av GNB, en divisjon av Exide Technologies, og Magaziner Lager- und Fördertechnik, en tysk produsent av spesialbygde gaffeltrucker for smalgangslagre. De to selskapene har samarbeidet tett i flere tiår og jobber nå med å kartlegge hvordan litium-ion-teknologien kan komme til nytte for Magaziners kunder. Litium-ion blir stadig mer utbredt innen nær sagt alle segmenter av batterimarkedet. Teknologien gir eksepsjonelle fordeler som større brukskapasitet, størrelse- og vektforbedringer, raskere lading og mindre vedlikehold. GNB er en ledende ekspert på litium-ion til gaffeltrucker. GNB har levert litium-ion-batterier til 100 applikasjoner i Europa og tilbyr sine kunder kompetansen og veiledningen de trenger for å få fullt utbytte av teknologien. GNB har et utmerket omdømme på gaffeltruck-markedet og er kjent for å hjelpe sine kunder med å kutte kostnader og oppnå en best mulig TCO. Selskapet har produkter som er spesielt utviklet for bestemte bruksscenarioer. For noen virksomheter kan det beste valget være Sonnenschein Lithium, mens det for andre kan være GNBs høytytende blysyrebatterier, f.eks. TENSOR og TENSOR xGEL. GNB setter seg inn i den enkelte kundens virksomhet og drift. Det gjør selskapet i stand til å tilby en mest mulig kostnadseffektiv løsning basert på kundens behov.     Fordelene ved litium-ion-teknologien Litium-ion byr på flere fortrinn som gjør teknologien til det rette valget på stadig flere bruksområder. Litium-ion-batterier er mer energieffektive enn tradisjonelle blysyrebatterier. I tillegg lades de opp åtte ganger raskere. Det betyr at ett enkelt batteri kan brukes døgnet rundt. Alt som behøves er korte ladeøkter på 15 og 30 minutter mens de ansatte har pause. Litium-ion-batterier er dyrere i anskaffelse enn tradisjonelle batterier, men reduserer ofte driftskostnadene til de aktuelle virksomhetene. De er spesielt godt egnet for døgnkontinuerlige operasjoner, hvor det ellers er nødvendig med 2–3 batteribytter per truck per døgn. Med ett batteri per gaffeltruck kan du effektivisere driften og redusere de totale eierkostnadene. Så snart du har gått over til litium-ion-batterier, trenger du ikke lenger laderom. Dermed frigjøres det plass som i stedet kan brukes til lagring. En annen fordel er at litium-ion-batterier ikke krever vedlikehold eller etterfylling av vann. Det gir betydelig lavere strømregninger enn for blysyrebatterier. Valg av teknologi Utholdenhetstestene ble utført med GNBs Sonnenschein Lithium-batteri. Dette batteriet har lang levetid på opptil 4000 syklinger, et innebygd Battery Management System (BMS) og det er optimert for pauselading. Batteriet krever lite vedlikehold, og det lades svært fort. Energitettheten økes med 30 %. Batteriet er konstruert for å gi reduserte driftskostnader i hele batteriets levetid. Resultatet er imponerende lave eierkostnader. GNB-laderen 2100 HP Lithium 78 V 200 A ble benyttet. Den gir full lading i løpet av 2 timer. Laderen muliggjør uavbrutt 2- eller 3-skiftsdrift med pauselading, og den er konstruert for å sikre full utnyttelsesgrad av GNB Sonnenschein Lithium-batteriet.   Resultatene av utholdenhetstesten Sonnenschein Lithium taklet en lang rekke utfordrende forhold. Utholdenhetstesten dokumenterte at gaffeltrucken kunne brukes i tre påfølgende skift over en 24-timersperiode med ett og samme batteri. Lading foregikk mens gaffeltrucken ikke var i bruk eller sjåføren tok en pause. Det ga optimal kjøretid. Batteriet kunne brukes med bare ni ladeøkter: seks à 15 minutter og tre à 30 minutter. Grafen nedenfor illustrerer treskiftsdrift. 2-skiftsdrift ble også testet, og Sonnenschein Lithium taklet også dette scenarioet på utmerket vis. Her var gaffeltrucken i drift fra klokken 06.00 til 22.00. Batteriet ble ladet om natten og også to ganger à 30 minutter i løpet av dagen. Grafen nedenfor illustrerer 2-skiftsdrift. Batteriet taklet drift med både to skift og tre skift. Avhengig av virksomhetens behov er det lett å tilføye nok en pauseladesyklus i morgenpausen eller i forbindelse med annen dødtid. Laderen bør plasseres ved siden av gaffeltruckparkeringen, slik at det ikke går bort tid på å frakte batteriet til og fra en sentral ladeenhet. Dette gjør at en virksomhet kan kvitte seg med laderom og heller bruke den frigjorte plassen til lagring. Og for nye distribusjonssentre innebærer litium-ion at du slipper investeringer tilknyttet innredning av laderom. I framtiden kan lading av gaffeltrucker skje på samme måte som for robottraller (AGV), med en automatisk ladestasjon og ladekontakter. En slik løsning må hensyntas allerede på planleggingsstadiet for anlegget og innebærer et samarbeid mellom representanter fra både sluttkunden, gaffeltruckprodusenten og batteri- og laderprodusenten. GNBs markedsledende serie med gaffeltruckbatterier er optimalisert for å redusere den totale eierkostnaden. Hvert batteri er konstruert for spesifikke bruksområder, og GNB hjelper sine kunder med å velge riktig batteri ut fra behov. GNB tror på å levere komplette løsninger til sine kunder, og selskapet bistår med kunnskap og veiledning som sikrer kundene maksimalt utbytte av teknologien. GNBs sortiment av ladere og tilbehør bidrar dessuten til å optimalisere batterienes ytelse og levetid.   VaremerkeGNB, TENSOR og Sonnenschein er registrerte varemerker for Exide Technologies. Om Exide TechnologiesExide Technologies er en global leverandør av energilagringsløsninger – batterier og tilhørende utstyr og tjenester til transport- og industrimarkedene. Exide har 127 års bransjeerfaring og virksomhet i over 80 land, og selskapet produserer og gjenvinner en lang rekke produkter som bidrar til å drive kundenes virksomheter framover. Exide Transportation produserer og markedsfører start-, deep-cycle- og mikrohybrid-batterier for kjøretøyapplikasjoner, lette og tunge lastebilapplikasjoner, jordbruks- og motorsportapplikasjoner, marine og militære applikasjoner, andre spesialapplikasjoner samt systemer for feilsøking og lading av batterier.  Exide forsyner Industrial Power-markedene med egenproduserte, effektive GNB® energilagringssystemer beregnet på Motive Power- og Network Power-kunder. Motive Power omfatter materialhåndtering (energi til stabletrucker, flyplasskjøretøy og AGV-er), rengjøringsmaskiner, jernbaneutstyr, militære kjøretøy og gruvekjøretøy samt andre kommersielle, strømdrevne kjøretøy. Network Power omfatter nødstrømsforsyning til kraftverk, telekommunikasjonssystemer, alarm-/sikkerhetssystemer, systemer for fornybar energi, jernbanesystemer, systemer for avbruddsfri strømforsyning (UPS) og utstyr til forsvarsindustrien. Exide Technologies driver verden framover. Exides historikk, størrelse og oppstartsmentalitet gjør selskapet til det rette valget for kunder som ønsker seg noe mer enn en tradisjonell batteriprodusent.  

Puzzel ekspanderer til Finland

Ekspansjonen er en direkte følge av at If, Nordens og Baltikums største kontaktsenter, i fjor valgte å bygge et komplett skybasert nordisk kontaktsenter med hjelp av en multikanalsløsning fra Puzzel. Dette blir Europas hittil største skybaserte kontaktsentervirksomhet. Løsningen som Puzzel leverer til If sitt kontaktsenter dekker telefoni, web-chat, Facebook, e-task (f.eks. e-task i CRM) og SMS. ”Vårt nye finske datterselskap komplementerer de 150 medarbeiderne våre i øvrige Europa. Det at If velger oss som leverandør for hele den Nordiske regionen er et bevis på at vi har det som skal til for å kunne hjelpe en så stor og avansert organisasjon med å bygge kontaktsenterløsninger i mange ulike geografiske områder”, sier Børge Astrup, CEO i Puzzel. Puzzel tilbyr digitale skybaserte verktøy som gjør det mulig å forbedre kundekontakt. Med smidige og sømløse kontaktsenter- og betalingsløsninger får organisasjoner mulighet til å føre dialog med sine kunder via telefon, web-chat, e-post, sosiale medier og robotiserte tjenester. Noe som blir etterspurt veldig ofte. ”Det er svært spennende at vi gjennom ekspansjonen i Finland dekker hele Norden! Våre tjenester er i høyeste grad anvendbare uansett geografi. Nesten alle selskap kan ta i bruk våre tjenester fordi de er lett å installere, skalerbar og fleksibel. Samtidig kan den integreres med praktisk talt all eksisterende teknologi som man trenger i kontaktsenteret”, sier Gunnar Aasen, Vice President Sales og ansvarlig for det finske kontoret. Puzzels nye kontor ligger sentralt i Helsinki og antall ansatte kommer til å øke i takt med behov. For mer informasjon om Puzzel og deres komplette løsningsportefølje, vennligst besøk www.puzzel.no, eller kontakt:  Gunnar Aasen, Vice President Sales NordicsMobil +47 93466041 eller kontor +47 21 89 89 89Email: gunnar.aasen@puzzel.com Om Puzzel  Puzzel (tidligere Intelecom) er en av Europas ledende leverandører av kontaktsenterløsninger og er med over 20 års erfaring blant de første som utviklet en skybasert kontaktsenterløsning. Puzzel omfatter også ledende mobile kommunikasjonstjenester og betalingsløsninger, og leverer en fleksibel plattform for all kundeinteraksjon. Alt for å møte morgendagens behov for løsninger for effektiv kundedialog. Puzzels løsninger kan tilpasses slik at alt fra en til flere tusen agenter kan betjene sine kunder fra en valgfri enhet fra hvor som helst, med sømløs integrasjon mot alle tenkelige applikasjoner.

Nordea presenterer resultatet for 4. kvartal og året 2017 torsdag 25. januar 2018

Rapporten vil bli offentliggjort ca. kl. 07.00 CET.  Pressekonferanse  Tid: 09.00 CET. Registrering fra kl. 08.30 CET.  Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises. Sted: Smålandsgatan 17, Stockholm.  Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges direkte.  Presentasjonsmaterialet blir publisert på www.nordea.com/ir. For å delta på pressekonferansen kontakter du: Afroditi Kellberg i Nordea på e-post: afroditi.kellberg@nordea.com For å lytte til pressekonferansen (starter kl. 09.00 CET) og delta i den etterfølgende spørsmålsrunden (starter ca. kl. 09.30 med Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations) ringer du +44(0)330 336 9105 eller +46(0)8 5033 6574, kode 9764098 senest kl. 08.50 CET.  Et opptak av pressekonferansen vil bli lagt ut her.  Et opptak vil også være tilgjengelig frem til 1. februar på telefon +44 (0) 207 660 0134 eller +46 (0)8 5199 3077, kode 9764098. Presentasjon for analytikere og investorer i London 31. januar Tid: 15.00 lokal tid. Sted: UBS, 5 Broadgate, London, EC2M 2QS Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, and Pawel Wyszynski, Senior IR Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time. For å delta, vennligst kontakt Kate Reece i UBS på e-post: kate.reece@ubs.com.Rapporten publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.  For mer informasjon: Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, +47 997 67 996

Fem markeder du må oppleve i Bangkok

Chatuchak – markedet som har altDette er et landemerke i Bangkok! Chatuchak er en av verdens største basarer, og her kan du finne hva som helst. Helgemarkeder har lang tradisjon i Thailand, og dette er det største av dem: Det dekker 140 000 kvadratmeter, er delt inn i 27 avdelinger og består av over 15 000 salgsboder. På Chatuchak finner du klær, pyntegjenstander, interiør, tresløydartikler, samleobjekter og suvenirer fra hele landet. Uansett hva du leter etter, vil du sannsynligvis finne det her til en svært gunstig pris (etter å ha prutet). De beste måten å komme hit på, er via BTS Mo Chit stasjon eller MRT stasjon. Chatuchak-markedet er åpent lørdag og søndag fra kl. 9.00 til 18.00. Bang Lamphu – lokalbefolkningens favoritt-dagmarkedDette markedet i Bangkok har en avslappet stemning som hovedsakelig tiltrekker seg lokalbefolkningen på jakt etter et kupp, for eksempel billige klær, mote fra Vesten og tradisjonelle matvarer som karri og søte kokosnøttdesserter. På din vei gjennom de lange korridorene kan du smake på spennende thaimat fra bodene. Og nå som stadig flere utlendinger finner veien hit, dukker det opp flere restauranter og matbutikker. Dette er også et godt marked for husholdningsartikler. Den letteste måten å komme hit på er med vanlig taxi eller med båttaxi på San Saep Canal. Bang Lamphu er åpent hver dag fra klokken 8.00 til 18.00. JJ Green – en handleopplevelse på kveldstidJJ Green er et av de nyeste friluftsmarkedene for livsstilsartikler i Bangkok og laget for å gi de besøkende en helt ny shoppingopplevelse. Det som skiller JJ Green fra andre markeder er det pulserende nattelivspreget på et stort området tettpakket av butikker og salgsboder som selger antikviteter, gjenbruksklær, pyntegjenstander og møbler. Markedet er perfekt for å finne unike gaver og suvenirer, i grønne og fine omgivelser. I sentrum av markedet finner du et restaurantstrøk med mat fra Nordøst-Thailand, alle typer thailandske delikatesser og sjarmerende ølkroer. JJ Green ligger 200 meter fra BTS Mo Chit stasjon og er åpent kl. 17.00 – 2.00 fra torsdag til søndag. Srinakharin Train Market – hipsterens paradisDette markedet er også kjent som Talat Rot Fai og har en rolig atmosfære med puber, kafeer og andre spisesteder og haugevis av boder som byr på en eksklusiv shoppingopplevelse med designklær, gjenbruksprodukter og retroartikler i form av gamle kameraer, sykler og japanske animasjonsleker. Dette skaper en varm og gjestfri atmosfære full av liv. Det er et av Bangkoks populære kveldsåpne friluftsbasarer for unge, kunstneriske studenter og retrointeresserte. Du reiser hit ved å ta BTS Skytrain til On Nut stasjon og så taxi. Her kan du få en morsom kveld fra solnedgang til midnatt, og det er åpent torsdag til søndag kl. 17.00 til 1.00. Khlong Lat Mayom – et flytende marked for store og små Dette dagmarkedet langs elven har vært populært hos lokalbefolkningen i lang tid. Det begynte med at man satte ut noen båter med salgsvarer i en trang kanal og bandt noen av dem sammen under en lav bro. Markedet er delt i to hoveddeler: en med ferske produkter og en annen med varme retter og suvenirer av alle slag. Her er det mulig å sitte på små stoler og smake på fersk sjømat eller kjøpe lokal frukt som bananer og kokosnøtter. Det finnes også en avdeling hvor man kan både lage og male suvenirer selv. Rundt et hjørne finner man attraksjoner i form av en ponniranch, eller man kan ta en longtail-båt for å utforske kanalen og livet langs vannkanten. Den beste måten å komme hit på er å ta BTS Silom-linjen til Bang Wa stasjon, og så taxi. Markedet er åpent lørdag, søndag og offentlige helligdager fra 9.30 til 16.30. 

Første veggelementer i massivtre på plass

Den første lasten med massivtre-elementer ankom byggeplassen allerede mandag forrige uke. Først nå på mandag fikk man se de første elementene bli løftet på plass. SE OGSÅ: Slik bygges Valle Wood   – I dag har vi startet montasjen av de første veggelementene i massivtre. Veggelementene er cirka 9 meter høye, går over 2 etasjer og utgjør første del av en stabiliserende sjakt for trapp, heis og tekniske anlegg på bygget, sier Steinar Kjus, prosjektleder i NCC Building. – Så snart sjaktene er montert følger søyler og bjelker i limtre. Deretter kommer montasjen av dekkeelementer i massivtre. Vi regner med å bruke 2 1/2 uke pr etasje, fortsetter Kjus. SE OGSÅ: Presentasjonsfilm om Valle Wood   Valle-utviklingen er en stor satsing for NCC. Totalt investeres det i overkant av 1,5 milliarder kroner på det fem etapper lange kontorprosjektet. Valle Wood i massivtre er et nyskapende bygg for NCC. Utvikling av bygg i massivtre er viktig både for selskapets forretningsstrategi samt selskapets miljø- og bærekraftperspektiv. Valle Wood vil på sikt spare over 40 % CO2-utslipp sammenlignet med et oppdatert referansebygg. Første byggetrinn til en verdi på 190 millioner kroner er på 6700 kvadratmeter og planlegges ferdigstilt Q1 2019. Totalt vil hele kontorprosjektet Valle  bestå av 60.000 kvadratmeter når alle fem byggetrinn står ferdig. – Vi har sett fram til dette med spenning i over et år nå og er endelig i gang. Vi regner med at dette prosjektet vil tilføre NCC nyttig kompetanse på massivtre som vi tror byggemarkedet vil etterspørre mer av i tiden fremover, sier Kjus tydelig stolt. En kulturarv Massivtre er laget av naturens reneste materialer, og har dype tradisjoner i norsk byggeskikk. Konstruksjonsprinsippene for massivtre er at trevirke sammenføyes til elementer ved hjelp av for eksempel spikring, liming eller strekkstag. Hele elementer produseres på fabrikk eller byggeplass, og sages til etter mål. Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtre og miljø Massivtre er godt for både inneklimaet i bygg og det ytre miljøet. Tre er et fornybart byggemateriale som er lite ressurskrevende ved fremstilling. Dette gir et lavere CO2-utslipp, i tillegg til at treet binder CO2. Bruk av massivtre gir et godt inneklima fordi treet puster og er i stand til å regulere fukt og temperatur. Porøst tre gir varme gulv uten tilført gulvvarme. Fordelene med massivtre er blant annet at det er resirkulerbart og bærekraftig, samtidig som det gir nye muligheter for skogdrift. Type: Kontorbygg Byggetid: 1. kvartal 2017 – 1. kvartal 2019 Byggherre: NCC Property Development Entreprenør: NCC Building Entrepriseform: Samspillkontrakt Kontraktverdi: 190 millioner kroner eks mva Størrelse: 6700 Arkitekt: Lund+Slaatto