METTLER TOLEDO Flash DSC 2+: Få ny innsikt i materialer

METTLER TOLEDO har lansert et Flash-kalorimeter for differensialskanning (DSC), med mulighet til å utføre målinger over et bredt temperaturområde (fra -95 °C til 1000 °C). Resultatet er at Flash DSC 2+ åpner for enda flere materialer og representerer et kvantesprang på området materialkarakterisering. Flash DSC 2+ byr på mange fordeler, blant annet: ·                                                                                                                                         To brikkesensorer –      standard UFS 1 brikkesensor (for større mengder organisk      materiale og temperaturer på opptil 500 °C) eller høytemperatursensoren      UFH 1 (for temperaturer på opptil 1000 °C)  · Ultrahøye      oppvarmingshastigheter på opptil 3 000 000 K/min – hindrer      reorganiseringsprosesser   · Ultrahøye      avkjølingshastigheter på opptil 2 400 000 K/min – gjør at det danner seg      materialer med definerte strukturelle egenskaper  · Høy      følsomhet – gjør det mulig med målinger ved lave oppvarmingshastigheter      som overlapper med konvensjonell DSC  · Stort temperaturområde – utfører målinger fra –95 °C til 1000      °C (ideel for metalliske- eller keramikkmaterialer)   · Enkel      i bruk – fra enkel prøveklargjøring og sensorbytte til praktisk evaluering      av resultatet  · Oksygenfrie      forhold – beskytter prøvene mot oksidering  · Sensor      med rask respons – gjør det mulig å studere kinetikken til ekstremt      hurtige reaksjoner eller krystallisasjonsprosesser  Effektivitet Det er kun mulig med høye oppvarmings- eller avkjølingshastigheter når prøven er tilstrekkelig liten og i god termisk kontakt med sensoren. Prøven smelter under første oppvarming. Dermed er den termiske kontakten med sensoren betraktelig forbedret. Deretter kan det produseres definerte prøvestrukturer når avkjølingshastigheten varieres over et stort temperaturområde. Under den andre oppvarmingen har ikke prøven tid til å reorganisere seg på grunn av de svært høye oppvarmingshastighetene. Det enorme spekteret av avkjølings- og oppvarmingshastigheter gjør at mange forskjellige prøvestrukturer kan måles i ett og samme eksperiment. Polymerer, polymorfiske stoffer og mange komposittmaterialer og blandinger har metastabile strukturer som er avhengig av kjølingsforholdene som benyttes i produksjonen deres. Ved oppvarming kan det inntreffe reorganiseringsprosesser som smelting og rekrystallisering av ustabile krystallitter eller faseseparasjon. Reorganiseringens påvirkning på varmekurven kan analyseres ved at oppvarmingshastigheten varieres. Flash DSC kan simulere tekniske prosesser der det skjer hurtig avkjøling. Dette gir informasjon om effekten av additiver (f.eks. kjernedannende midler) under prosessnære forhold. Isotermiske målinger gir informasjon om kinetikken i overgangene og reaksjonene som finner sted i løpet av få sekunder. Raske målinger sparer tid ved analyse og til utvikling av materialer. Enkel i bruk Flash DSC 2+ benytter gjenbrukbare brikkesensorer som er basert på MEMS-teknologi («Micro-Electro Mechanical Systems»). Prøvene beskjæres først til rett størrelse på et mikroskopglass, og prøven overføres deretter og plasseres på sensoren ved hjelp av et hårstrå. Etter vellykket plassering av prøven smeltes den for å gi perfekt vedheft til overflaten og optimal varmestrøm fra prøven til sensoren. Det tar under et minutt å endre sensor, og deretter kan den oppbevares trygt i brikkesensoresken som følger med. De gjenbrukes ofte til flere målinger. Den forbedrede sensorklemmemekanismen til Flash DSC 2+ bidrar også til nøyaktige resultater med høyere grad av reproduserbarhet. Den store og lettleste fargetouchskjermen, som viser instrumentstatus, er plassert i front på Flash DSC 2+. Man kan også legge til individuelle sekvenser og forespørsler direkte på berøringsskjermen uten bruke avPC.  Få mer informasjon om Flash DSC 2+ ved å gå til produktsiden . Du finner mer informasjon om METTLER TOLEDO på www.mt.com/lab.

Europeisk næringsliv omfavner bildeling

Den ledende europeiske leasingaktøren Arval, og deres tenketank CVO, publiserte nylig sitt 14. årlige “barometer” som måler bransjetrender for bilparker, kjøretøy og mobilitet i 12 europeiske land. Studien består av mer enn 3.000 intervjuer med flåteansvarlige. Et av funnene fra årets undersøkelse viser at 37% av bedriftene vurderer bildeling og samkjøring som en del av flåtepolitikken i sin virksomhet, et konsept som så langt har vært forbeholdt privatbilismen. I dag finnes det teknologi og systemer for å styre store bilflåter, slik at det er enkelt å tilrettelegge for bildeling der ansatte kan bytte mellom bensin, elbil eller hybrid, alt etter hvilket behov de har. Videre fremkommer det av undersøkelsen at 59% av selskapene tar nå aktivt hensyn til CO2-utslipp når de planlegger sin bilflåte. Globalt har 44% av de flåteansvarlige innført eller vurderer å innføre nye drivstofftyper eller teknologier i bilflåten i løpet av de neste årene, hvorav hybrid, plug-in og elbiler er de vesentligste. "Det er veldig positivt at stadig flere bedrifter er opptatt av å ta samfunnsansvar når de foretar kjøpsbeslutninger om nye firmabiler. At nærmere halvparten av de flåteansvarlige i så mange europeiske land har innført eller sier de vurderer å bytte til hybrider, elbiler og andre typer teknologi er gledelig", sier Michael Benabdallah, General Manager i Arval Norge. Han legger til at overgangen til elbil fra diesel- og bensinbiler har vært ledet av privatpersoner. Det er et skifte i markedet at en så stor andel bedrifter vurderer hybrid- og elbiler til sin flåte.   Kontakter Arval Norge General Manager, Michael Benabdallah – michael.benabdallah@arval.no - +47 907 38 710Commercial Director, Stian Eriksen – stian.eriksen@arval.no - +47 911 97 977   Om CVO – Arvals tenketank Corporate Vehicle Observatory (CVO) er en nøytral tenketank dedikert til alle bilflåtens interessenter, både private bedrifter og offentlige organisasjoner. CVO ble etablert i 2002 av BNP Paribas og datterselskapet Arval som spesialiserer seg på fullservice leasing av bilflåter.  

Tieto får økt ansvar som Region Skånes IT-partner

Tieto har i mange år hatt et totalansvar for Region Skånes IT-drift og brukernære IT-løsninger og applikasjoner i omsorgssektoren. Nå skal Tieto også utvide leveransen med både applikasjonsforvaltning og applikasjonsutvikling, samt plattformer og infrastruktur levert som en tjeneste til samtlige virksomheter og brukere. IT-utvikling og koordinering av leverandører er en del av ansvaret. Målet er å møte et økende behov innen e-helse, der kravene fra innbyggerne stadig øker. Tieto har samarbeidet med Region Skåne i 40 år, og leverer i øyeblikket IT-tjenester til samtlige av Sveriges landsting. Den nye avtalen befester selskapets posisjon som den ledende IT-aktøren i Malmø-regionen. - Vi er svært glade for denne utvidelsen av samarbeidet. Langsiktig innebærer dette en fortsatt utvikling av IT-miljøet og en moderne plattform for virksomhetsløsningene i samsvar med landstingets behov. Målet er å utstyre regionen med tjenester som bidrar til et smartere samfunn og en enklere hverdag for innbyggerne, sier Mats Brandt, leder for offentlig sektor, Tieto Sverige. For mer informasjon, ta kontakt med: Mats Brandt, leder for offentlig sektor, Tieto Sverigetel: + 46 (0) 70 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com Björn Linder, Avdelingen for digitalisering og IT, Region Skånetel: +46 (0) 46-167 55 30, e-post: björn.linder[at]skane.se Region Skåne har ansvar for helse, kollektivtransport, utvikling av næringsliv, kultur, infrastruktur, samfunnsplanlegging samt miljø- og klimaspørsmål i Skåne. Hoveddelen av virksomheten består av helse-, sykepleie og offentlig finansiert tannhelse. Region Skåne består av 33 kommuner og er Skånes største arbeidsgiver med rundt 32 000 ansatte. www.skane.se Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.  www.tieto.no

Samhall AB, en av Sveriges største tjenesteleverandører, har valgt IFS Applications 10 som sin digitale plattform

Forretningssystemleverandøren IFS , kunngjør i dag at den svenske tjenesteleverandøren Samhall , har valgt IFS Applications™ 10  som sin nye ERP-plattform. Systemet skal optimalisere og forenkle sentrale forretningsprosesser og samtidig gjøre arbeidsdagen mer produktiv og givende for Samhalls 25.000 ansatte. Samhall AB er en av de største tjenesteleverandørene i Sverige. De tilbyr tjenester innen rengjøring og renseri, logistikktjenester, eiendomstjenester, helsetjenester og tjenester innen varehandel, industri og produksjon. Samhall har som oppdrag å skape inspirerende og meningsfulle jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne og begrenset arbeidskapasitet. For å fremme personlig og profesjonell utvikling leverer Samhall tjenester i et konkurranseutsatt marked hvor målet er å gi medarbeiderne en overgang til faste ansettelser hos selskapets kunder. Blant disse finner man Volvo, IKEA, Axfood, Ingram Micro og hamburgerkjeden Max. I et konkurranseutsatt marked, fant Samhall behov for et nytt ERP-system til å forbedre sin effektivitet og optimalisere driften. Etter nøye vurdering av flere store ERP-leverandører, valgte Samhall IFS Applications 10 som sin nye digitale plattform.- Vi trengte en fremtidsrettet ERP-løsning med sterkt fokus på service-orienterte prosesser som kunne støtte opp om våre forskjellige forretningsområder og hjelpe oss på den digitale reisen. Vi er glade for vårt valg av IFS Applications og ser frem til å jobbe med IFS for å forbedre våre forretningsprosesser, tjenester og gjøre hver dag mer produktiv for våre ansatte, sier Paul Lidbom, CFO i Samhall. Nylanserte IFS Applications 10, inkluderer store forbedringer for service-orienterte virksomheter, spesielt virksomheter med behov for integrerte systemer, skreddersydd til deres forretningsmodell. Den nye løsningen som tas i bruk hos Samhall, vil leveres gjennom skytjenesten IFS Managed Cloud og inkluderer støtte for nøkkelprosesser som økonomi, produksjon og service. Løsningen skal også støtte selskapets -personell ute på oppdrag, med robuste funksjoner som vil levere mer verdi for kundene.- Vi er veldig glade over å ha fått denne muligheten til å støtte Samhall på deres digitaliseringsreise, og å være en del av deres svært viktige samfunnsoppdrag. Denne kontrakten beviser at vi har en sterk posisjon innen serviceindustrien og at IFS Applications er et godt valg for selskaper med flere ulike forretningsområder og komplekse behov. Vi ser frem til samarbeidet med Samhall og utviklingen av deres tilbud og konkurranseevne, sier Elni Kullmer, Head of IFS Scandinavia. For å lære mer om hvordan IFS støtter service-orienterte virksomheter, vennligst besøk: www.ifsworld.com/corp/industries/service/.

Emil Christiansen er ny konsernsjef for Waves4Power

Emil Christiansen har hatt ledende stillinger i flere industriselskap som har hatt volumproduksjon av både produkter og tjenester i globale markeder. Han har lang erfaring fra å drive produktutvikling og lede forretningsområder som har hatt sterk vekst. Emil kommer senest fra en direktørstilling i Toyota Material Handling Europe.Slik kommenterer han sitt nye oppdrag:”Jeg ser et enormt potensiale i Waves4Power´s løsning. Med oss har vi sterke samarbeidspartnere som deler en felles visjon og arbeider for at Waves4Power skal bidra til å skape en bedre framtid gjennom å produsere fornybar energi fra havet. Det er fantastiskt spennende og jeg er stolt over å få arbeide i et vekstselskap som er med å gjøre verden til et bedre sted.” Sommeren og høsten 2017 ble det gjennomført vellykkede tester av den kraftgenererende bøyen, som utgjør kjernen i bølgekraftsystemet. Testanlegget lyktes å nå de ambisøse målsetningene om å overleve midt i ett av verdens tøffeste bølgemiljø, produsere strøm og ikke påføre skader på menneske eller natur. Suksessen ble sist høst høytidelig markert i nærvær av Kong Harald V av Norge. Waves4power henter nå inn ny kapital for videreutvikling av Next Generation, den neste generasjon av bølgekraftsystemet. Løsningen skal forbedres, kostnaden halveres og masseproduksjon forberedes. I tillegg kommer selskapet til å arbeide med å styrke samarbeidet med potensielle kunder, først og fremst innenfor havbruk, olje & gass og øysamfunn med bærekraftig energibehov.”Waves4Power will generate a better future by providing renewable energy from ocean waves”.For  ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Emil Christiansen, Konsernsjef, Waves4Power, emil.christiansen@waves4power.com, +46 72 210 44 20Waves4Power er et Göteborg-basert selskap som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, høy servicegrad og lønnsom elproduksjon. Kjernen i W4P’s bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet den siste generasjonen av bølgekraftverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen først ble lansert utanfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeid med blant annet Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Selskapet er representert i Sverige, Norge og UK.  www.waves4power.com 

TP Vision og Bowers & Wilkins annonserer partnerskap for bedre lydopplevelse på TV

Partnerskapet mellom TP Vision og Bowers & Wilkins vil kombinere den globalt anerkjente teknologien og erfaringen fra de to selskapene. Selskapene vil kunne dele de interne tekniske ressursene som har gjort det mulig for hvert av selskapene å designe og utvikle en lang serie med produkter som har satt benchmark for den best mulige kvaliteten i TV-bildet og den beste lydkvaliteten i dagens marked.  Begge selskapene har lang tradisjon med utvikling av egen teknologi, noe som gir dem fordelen med total kvalitetskontroll over alle stadier i produktutviklingen og produksjonen.  Philips TV har brukt denne situasjonen til å sikre at TV-apparatene deres hele tiden er markedsledende, noe som både har ført til den prisvinnende P5-behandlingschipen og til Ambilight-teknologien. Som en kommentar til det nye partnerskapet sa Martijn Smelt, markedssjef for TP Vision i Europa: «Altfor lenge har vi i denne bransjen latt lydkvaliteten være den svakeste delen av TV-ytelsen. Denne utfordringen har blitt forsterket av den fremragende kvaliteten i våre OLED-apparater. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å opprette partnerskap med verdens beste lydselskap, Bowers & Wilkins, for å sikre at våre fremste Philips TV-er vil ha en lyd som gir en unik, førsteklasses opplevelse.» Richard Campbell, salgssjef for Bowers and Wilkins, sa: «Vårt nye partnerskap med TP Vision gir oss en fantastisk mulighet til å omdefinere parameterne for lydkvalitet og ytelse i et TV-apparat. De ypperlige nye Philips TV-ene vil presentere vår velkjente lydkvalitet til et nytt forbrukerpublikum som vil kunne glede seg over direkte tilgang til den utrolige opplevelsen som bare vi kan gi: Lyd fra Bowers & Wilkins.»

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Røntgenteknologien vil skape store fordeler sagbruket på Braskereidfoss. - Vi lever av å forvalte fornybare ressurser, og denne teknologien gjør at vi får brukt tømmerstokkene optimalt. Vi får innsikt i hva slags kvalitet treet har, og kan sage stokken til det den passer best til, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler. Mer bærekraftigForuten rene driftsmessige fordeler med ny tømmersortering, gir den også sagbruket et solid løft i en enda mer bærekraftig retning. - Denne investeringen gjør at vi bruker mer av hver eneste tømmerstokk. Det blir mindre svinn, og det er bærekraft i praksis, sier Berg. ModerniseringStyret i Moelven Industrier satser 58 millioner kroner på prosjektet, som også har fått støtte av Innovasjon Norge. Norwegian Wood Cluster er også involvert i prosjektet. - Moelven viser her med tydelighet at de går foran for å modernisere og videreutvikle bransjen med konkrete løsninger. Dette prosjektet har et viktig miljømessig aspekt, samt at det også styrker verdiskapningen fra norske fornybare ressurser, sier rådgiver Per Ottar Walderhaug fra Innovasjon Norge Innlandet. Ferdig i desemberDet nye tømmersorteringsanlegget vil stå ferdig i løpet av desember 2018, og vil da erstatte dagens anlegg som er 45 år gammelt. Ny tømmersortering vil inneholde 3D-ramme  og røntgenramme for måling og bedømming av tømmer. - Med røntgensyn på stokken så får vi informasjon om kvistegenskaper, kvistavstand, hvordan kjerneveden er og avstanden mellom årringene. Det gjør at vi kan sortere tømmeret bedre, og sage akkurat den kvaliteten og lengden kunden ønsker seg, forklarer Knut Berg. For ytterligere informasjon,Direktør Knut Berg, mobil +47905014

Høye effekttariffer gir økt pris for hurtiglading

Ved ladestasjonene langs strekningene Rena til Kvikne i Østerdalen og Mandal til Ålgård på E39 mellom Kristiansand og Stavanger, setter Fortum Charge & Drive nå opp prisene for lading av elbil. Økningen for hurtiglading er fra 2,50 til 4 kroner per minutt og for mellomrask lading fra 1 krone per minutt til 3,5 kroner per kilowattime. Prisøkningen omfatter 35 ladestasjoner ved 15 lokasjoner. Prisendringen skyldes at effekttariffer og høye driftskostnader gjør at det ikke er bærekraftig å benytte samme prismodell på disse ladestasjonene som på ladestasjoner i tettere befolkede deler av landet. – Vi har i det lengste ønsket å tilby samme pris ved alle våre ladestasjoner, og har gjort det siden vi begynte å bygge ladestasjoner i Norge i 2012. Når vi på grunn av høye avgifter og driftskostnader i lang tid har tapt penger for hver lading ved noen av disse ladestedene som er lite i bruk, så ser vi oss dessverre nødt til å øke prisene. Vi kan rett og slett ikke drive med tap, og denne prisendringen gjør at vi omtrent går i null, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum. Fortum er Norges største operatør av ladestasjoner med over 1350 ladestasjoner i Norge. Det er altså et fåtall ladestasjoner som påvirkes av prisendringen. – Fortum har samme mål som norske myndigheter, nemlig en overgang til utslippsfri transport for å skape en renere verden både lokalt og globalt. Vi legger til rette for dette ved å bygge ladeinfrastruktur, men som børsnotert selskap så må vi også tjene penger på å tilby lading, sier Mathisen. Det er først og fremst effekttariffer som gjør at Fortum taper penger ved disse ladestasjonene. Enkelt forklart gjør effekttariffene at det er vanskelig å tilby strøm med høy effekt og lavt forbruk, et bruksmønster som kjennetegner disse ladestasjonene. – Vi har jobbet, og kommer til å fortsette å jobbe, for at myndighetene skal legge til rette for mer bærekraftige ordninger for ladeinfrastruktur. Vi er klare for å gjøre vår del av jobben og dra vår del av lasset, men for å nå vårt felles mål om utslippsfri transport så trenger vi litt hjelp fra myndighetene, særlig for å unngå et skille mellom by og land i elbil-Norge, der distriktene ikke får et like godt utbygget ladetilbud. Måten det kan gjøres på er ved å tilpasse effekttariffene til lading av elbiler, sier Mathisen. Dette er ladestasjonene som påvirkes av prisendringen: På strekningen Rena til Kvikne:  Rena Sentrum, Evenstad, Shell Koppang, Hanestand Vertshus, Shell Alvdal, Tynset Torg, Coop Kvikne  På strekningen Mandal til Ålgård: Kiwi Mandal, Vigeland Ladestasjon, Pit Stop Handeland, Moi Hotell, Kiwi Moi, Shell 7-Eleven Helleland, Esso Vikeså, Kiwi Ålgård

Nordeas norske kunder får Apple Pay

Fra i dag kan Nordeas kunder i Norge ta i bruk Apple Pay. Med Apple Pay blir mobilbetaling enkelt, raskt og sikkert. – Vi er glade for å kunne tilby Apple Pay til kundene våre, det er en svært brukervennlig løsning. Jeg er sikker på at dette vil gjøre hverdagen enklere for mange, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.Sikkerhet og beskyttelse av personlig informasjon er kjernen i Apple Pay. Når et debet- eller kredittkort brukes med Apple Pay, blir kortnumrene ikke lagret på enheten eller Apple-serverne. I stedet blir et unikt kontonummer tildelt, kryptert og lagret på en sikker måte i det såkalte «Secure element» på enheten. Hver transaksjon er autorisert med en unik, dynamisk sikkerhetskode.Med 1,7 milliarder korttransaksjoner per år og utstrakt mobilbruk i Norden er digitale løsninger til kundene en viktig del av Nordeas strategi.Nordea lanserte Apple Pay i Sverige, Finland og Danmark høsten 2017.– Erfaringene derfra er at kundene virkelig liker betalingsløsningen og at de blir positivt overrasket over hvor enkelt det faktisk er, sier Storset.Apple Pay er enkelt å sette opp, og brukerne vil fortsatt motta alle bonuser og fordeler som tilbys gjennom kreditt- og debetkort. I butikker fungerer Apple Pay med iPhone SE, iPhone 6 og nyere og Apple Watch.  Netthandel i apper og på nettsteder som godtar Apple Pay, gjøres enkelt ved bruk av Touch-ID. Du slipper å fylle ut skjemaer eller gang på gang skrive inn adresse- og fakturaopplysninger. Betaling for varer og tjenester i apper eller i Safari fungerer med iPhone 6 og nyere, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 og iPad mini 3 og nyere. I tillegg kan du bruke Apple Pay i Safari på Mac-er lansert i eller etter 2012 med macOS Sierra og bekrefte betalingen med iPhone 6 eller nyere eller Apple Watch, eller med Touch-ID på den nye MacBook Pro.Les mer: www.nordea.no/apple-pay og http://www.apple.com/apple-pay/    For mer informasjon:Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mobil 99 76 79 96

Hans Olav Storkås inn som ny daglig leder for NRC Group i Norge

Hans Olav Storkås har bred kompetanse og lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i Norge, hvor han blant annet har vært med å bygge opp et entreprenørselskap som tidligere ble solgt til Lemminkainen.  For å styrke seg mot fremtidig vekst og sikre ytterligere kompetanse er Hans Olav Storkås ansatt som ny daglig leder i NRC Norge AS. Hans Olav Storkås besitter over 25 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen med blant annet ledende direktør-stillinger i AF Gruppen og Lemminkainen. Han har tidligere grunnlagt et entreprenørselskap som senere ble solgt til Lemminkainen. Hans Olav har vært konstituert daglig leder i NRC Norge siden begynnelsen av mars. -       Etter å ha vært noen måneder i NRC Group har jeg blitt kjent med en virksomhet med stort mangfold og som kan betjene alle tverrfaglige jernbaneprosjekter fra grunn til signal. I tillegg er vi spesielt gode på enkelte nisjeprodukter innenfor bane og anlegg, og bedre skal vi bli, sier Storkås. -       Utfordringen videre vil være å holde toget trygt på skinner. Innenfor jernbanesegmentet er det fortsatt uforutsigbart utbyggingstempo, i sterk kontrast til hva vi opplever i Sverige. Innenfor vår anleggsdivisjon skal vi rendyrke det vi er gode på og se etter samarbeidspartnere på større prosjekter, fortsetter han. -       Videre vil vi ha sterkt fokus på miljø samt det å ha egne ansatte innenfor våre kjerneområder, legger han til. De siste årene har NRC Group opplevd en formidabel vekst. Selskapet har gjennomført en rekke oppkjøp, har vunnet flere store kontrakter og gikk ut av 1. kvartal i år med en ordrebok på 2,5 milliarder norske kroner. -       Dette krever at vi har en sterk og tydelig ledelse. Hans Olav har solid erfaring med selskap i vekst og vi er trygge på at han kan være med å løfte selskapet videre i en svært spennende tid fremover, sier Øivind Horpestad, konserndirektør i NRC Group. -       Vår strategi har vært å bygge opp en totalleverandør innen banerelaterte infrastruktur-prosjekter og vi sikter oss mot å bli den ledende entreprenøren i Norden innenfor vårt segment. Det er vi på god vei til, fortsetter Horpestad. – Med sin kompetanse vil Hans Olav kunne være med å samle selskapene i Norge og bygge en sterk felles kultur, avslutter han.   Han Olav tiltrer stillingen 1. juli.

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); SpareBank 1 Gruppen og DNB med intensjonsavtale om forsikringsfusjon

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det vurderes om enkelte personrisikoforsikringer skal overføres til det nye selskapet. Planen er at det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet. SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 60 prosent og DNB 40 prosent i det nye selskapet. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. I intensjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på om lag 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og om lag 20 prosent for DNB. Dette bytteforholdet baserer seg på verdien av de to skadeforsikringsselskapene. Markedsverdi vil bli lagt til grunn når DNB skal øke sin eierandel til 40 prosent. Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor risikoforsikring på over 15 prosent, og blir med dette landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør. For øvrig vil SpareBank 1-bankene distribuere forsikringene under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren til DNB. Sammen med DNB vil SpareBank 1 nå styrke distribusjonen av forsikring gjennom bankene. Det nye selskapet vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene. Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene. SpareBank 1 SR-Bank ASA eier 19,5 % av SpareBank 1 Gruppen AS. Stavanger, 20. juni 2018 Kontaktpersoner:Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Techstep overtar svensk IT rådgivningsselskap

I august 2017 kjøpte Techstep 51 % av Conneqted 365 AB for å styrke sitt Enterprise Mobility Management (EMM) tilbud og sin tilstedeværelse i Sverige. Oppkjøpet gjorde det mulig for Techstep å tilby en svensk one-stop-shop og en pan-Nordisk leveransemodell. Techstep har nå utøvd sin rett til å kjøpe de resterende 49 % av aksjene. «Vi er veldig fornøyd med Conneqteds resultater så langt, og tror menneskene og kompetansen deres vil bidra til fremtidig vekst for Techstep i Sverige. På konsernnivå jobber vi nå med å integrere selskapene vi har kjøpt, samle alle bak en felles merkevare, industrialisere kundetilbudene våre og bygge en sterk bedriftskultur. Vi gleder oss til å få Conneqted-teamet fullt ombord», sier Jens Haviken, administrerende direktør i Techstep. Conneqted ble etablert i januar 2016 og tilbyr en komplett EMM-tjeneste, inkludert mobil sikkerhet, systemdesign, implementering, styring av mobilenheter, vedlikehold og support. Tjenesten tilbys sammen med Techstep Sverige (tidligere BKE Telecom AB) og økosystempartnere som Telenor, Tele2, TDC, MobileIron, Citrix og Samsung. Conneqted har sitt hovedkontor i Karlstad og hjelper store og mellomstore bedrifter som Volvo Cars, Svevia, Nasdaq, Wallenstam og Stockholm Stad. "Når vi nå kombinerer vår virksomhet og våre kunder med Techsteps plattform, gir det nye og store muligheter for oss. Kundene ønsker enkle og sikre mobile løsninger, og som del av Techstep er vi godt rustet til å levere nettopp det», sier Roger Lövgren, administrerende direktør i Conneqted. Resterende andel på 49 % er i dag eid av de ansatte i selskapet. Kjøpesummen på NOK 8,1 millioner vil bli gjort opp i form av aksjer i Techstep («vederlagsaksjene»). Vederlagsaksjene vil bli utstedt under Techsteps eksisterende styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, vedtatt ved ordinær generalforsamling avholdt 26. april 2018. Signering av avtalen er underlagt vanlige vilkår, og ventes gjennomført i juli 2018. Det vises for øvrig til børsmeldinger fra henholdsvis 15. og 31. august 2017. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690  Om Techstep ASA Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techsteps “Mobile as a Service” (MaaS) tilbud er en one-stop-shop løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har ca. 220 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~641.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

President Obama kommer til Europa for å holde foredrag på Nordic Business Forum

President Obama kommer til Finland for å holde foredrag på Nordic Business Forum som foregår i Helsinki fra 26. til 27. september 2018. Konferansen samler 7500 ledere og President Obama avrunder denne todagers konferansen med sitt foredrag. "Vi er beæret for å være vert for president Obama - og dette øyeblikket tilhører virkelig vårt publikum og Norden som helhet. Det er en enestående mulighet for å oppleve et uforglemmelig øyeblikk." Aslak de Silva, administrerende direktør for Nordic Business Forum: "President Obama er en av de mest bemerkelsesverdige ledere. Hans livshistorie er unik: fra beskjedne omstendigheter til presidentskapet i USA. Det er virkelig en ære å kunne få ham til å gjeste Nordic Business Forum i september. " Ville Saarikalle, leder av Speaker Relations på Nordic Business Forum: 2018-utgaven av Nordic Business Forum fokuserer på strategi, peak performance og kunstig intelligens. Tidligere annonserte talere inkluderer bl.a. Whole Foods Market grunnlegger og administrerende direktør John Mackey, olympisk gullmedaljevinner Lindsey Vonn, strategen Gary Hamel, sosialpsykolog Amy Cuddy, media teoretikeren Don Tapscott, MIT-initiativtakeren på den digitale økonomien direktør Andrew McAfee, og medgrunnleggeren av den stille revolusjon, Susan Cain. Nordic Business Forum er mer enn en forretnings konferanse. Hovedarrangementet og flaggskipet er i Helsinki, men selskapet har etablert seg i de andre nordiske landene og er i dag vert for arrangementer i Finland, Sverige og Norge. Konferansene er kjent for å samle noen av verdens fremste foredragsholdere og ledere på C-nivå. Selskapets målsetting er å bygge ledere som vil forandrer verden. Gjennom inspirasjon samt å utstyre ledere med nye ideer og nettverk, vil man bidra til å hjelpe ledere til å bli bedre ledere og øke sin virksomhets verdi ved å gjøre verden til et bedre sted. Tidligere talere som har gjestet Nordic Business Forum er Vise President Al Gore, Jack Welch, tidligere guvernør for California, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak, og mange andre. Informasjon:Event website: www.nbforum.com/nbf2018President Obama’s bio: www.nbforum.com/nbf2018/speakers/barack-obama/NBForum 2017 Aftermovie: https://youtu.be/Rd_4E6T5brMMere informasjon er tilgjengelig på: www.nbforum.com/tag/nbforum-event-compilations/ Bilder:Nordic Business Forum 2017 in Helsinki Flere bilder er tilgjengelig på: www.nbforum.com/company Sosiale medier:Twitter: @NBForumHQ , #NBForum2018Facebook: www.facebook.com/nbforumhq & https://www.facebook.com/events/144545802818126 For mer informasjon:Anniina TurunenHead of Marketing & Communications+358 50 563 6025anniina.turunen@nbforum.com Akkreditering for presse:Nordic Business Forum er åpen og pressen. Fyll ut akkrediteringsskjema for å søke om pressepass til arrangementet www.nbforum.com/company/#media

Michelinguiden utvider i Thailand med en ny versjon for Bangkok, Phuket and Phang Nga i 2019

Michelinguiden hjelper reisende matelskere med å finne finere restauranter og matopplevelser over hele verden. I fjor kunne Turistmyndighetene i Thailand kunngjøre at Bangkok hadde fått sin egen Michelinguide. Ved utgangen av 2018 vil det gis ut en oppdatert Michelinguide for Bangkok, Phuket og Phang Nga. Thaimat har alltid vært et internasjonalt anerkjent og høyt elsket element i den thailandske kulturen, og «gastronomiturismen» blir stadig viktigere når man skal velge reisemål. Derfor er tilføyelsen av disse to sørlige provinsene en kjærkommen bonus både for fremtidige turister og for lokalbefolkningen. – Turistmyndighetene i Thailand er svært glade for å kunngjøre at neste Michelinguide vil dekke Bangkok, Phuket og Phang Nga i 2019. Anerkjennelsen fra Michelinguiden vil ytterligere styrke Thailand som et internasjonalt anerkjent reisemål for matinteresserte, og hundretusenvis av besøkende kan hvert år nyte den rike kulturen for gastronomi, kunst og håndverk, flotte storbyer, fortryllende natur og den særpregede thailandske levemåten, sier Pakkanan Winijchai, direktør for Thailands turistmyndigheter i Norden og Baltikum, med kontor i Stockholm. I tillegg til restaurantene vil guideboken inneholde anbefalte overnattingssteder for sentrale deler av Bangkok og de nærmeste provinsene. Selv om det er store variasjoner innen kokekunsten, bruken av krydder og utvalget av retter i forskjellige deler av Thailand, holder alt sammen en høy standard med bruk av ferske råvarer og et skarpt øye for detaljer. Guideboken vil gis ut i samme tospråklige format, med thai og engelsk, som forrige utgave av Bangkok Michelin Guide, med både trykte og digitale utgaver.