Del

Kontakter

Sitater

Waves4Power har en sterk visjon – å bidra aktivt til en globalt bedre fremtid ved å være det første selskapet i verden som kan tilby grønne energiløsninger basert på bølgekraft. Vi arbeider målrettet for å virkeliggjøre vår visjon ved å ta en ledende posisjon når det gjelder å erstatte fossilt brensel basert på CO2-fri bølgekraft.
Jonas Kamf, CEO Waves4Power
Kongen var både interessert og oppdatert. Han stilte mange gode spørsmål. Det var en stor ære å få vise Kongen vårt bølgekraftanlegg
Jan Melsom, norsk representant Waves4Power
Å ha Borealis som partner kommer til å hjelpe oss til å oppnå målet om å ha lette og korrosjonsbestandige bøyer med øket energieffektivitet og et generelt bedre miljøavtrykk. I tillegg blir bølgekraftsystemet mer prisgunstig
Ulf Lindelöf, konsernsjef Waves4Power
Borealis vil hjelpe Waves4Power med å overvinne begrensningene i dagens teknologiløsninger gjennom å bruke våre godt utprøvde Borstar® PE-løsninger. Vi tror at disse materialene kommer til å spille en viktig rolle for å ta de neste stegene i bruken av marin kraft
Gisela Lehner, Senior Application Marketing Manager hos Borealis
Et partnerskap med Waves4Power er forbundet med vår bærekraftstrategi, der ett av de tre fokusområdene er Energi & Klima. Her fokuserer vi på å skape innovasjoner som bidrar til å øke energieffektiviteten og bruken av fornybar energi. Dette for å bidra til å oppnå FNs utviklingsmål for bærekraftig energi
Gisela Lehner, Senior Application Marketing Manager hos Borealis
Den nye modellen er billigere, lettere, mer robust og mer effektiv enn dagens modell. I tillegg er den lettere å håndtere. Endelig har vi på plass det vi mener er det rette produktet for fremtidens bølgekraftparker
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Vi er stolte av hva vi har fått til i nært samarbeid med en rekke partnere. Vi har møtt velvilje over alt
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Vi er nå klar til å starte prosjektering. Det har vært en lang vei å gå, men alt skal nå ligge til rette for kommersialisering av det som er ‘next generation’ bølgekraftsystem – til glede for en bærekraftig utvikling og de neste generasjonene av mennesker
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Det ser lovende ut. Bøyen ved Runde fungerer godt, og den nye bøyen vil trolig fungere enda bedre. Dette er en historisk satsing, og vi er glade for å være med på å skape historie, sier Bøe
Konserndirektør Jostein Bøe i Stryvo Group
Vi valgte Runde for å teste systemet i de mest krevende forhold som finnes. Om vi lykkes her, vil vi lykkes over alt
Konserndirektør Ulf Lindeløf Waves4Power
Verdens energiproduksjon og transport må i fremtiden være mer basert på fornybare kilder, og det ligger et stort energipotensiale i bølgene. Det er gledelig at Waves4Power nå har lykkes med et system som fungerer fra bølgegenerator til kraftnett på land. Vi er glade for at de ville teste ut anlegget sitt ved Runde
Konsernsjef Elling Dybdal i Tussa
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen