Citat

Det är spännande att Fastighetsägarna Service vill utveckla sitt erbjudande och sätter kundupplevelse högt på agendan. Att vi får förtroendet att bidra till denna resa känns så klart väldigt roligt. Under det senaste året har vi noterat ett ökat intresse för kundnöjdhetsuppföljning från förvaltningsbolag både i Sverige och utomlands. Vår och Fastighetsägarna Service förhoppning är att fler ska vilja arbeta på samma sätt för att kunna addera ytterligare värde och jämförelser till branschen.
Martin Talme, Affärs- och produktchef på AktivBo.
I vårt fortsatta arbete med fokus på att stärka kundupplevelsen blir partnerskapet med AktivBo en viktig del som möjliggör att vi tillsammans kan arbeta med kundinsikter för att lägga grunden till utveckling. Vi kommer att ha fokus på vår passion, att vi förenklar och skapar framtidens fastighetsägande. Det vill vi att alla våra kunder ska uppleva i varje möte med oss.
Josefine Larsson, Marknadschef på Fastighetsägarna Service.
I tuffare ekonomiska tider är det naturligtvis speciellt viktigt att prioritera sina hyresgäster och säkerställa att de är nöjda då det är kostsamt med omflytt och anpassning av lokalerna
Martin Talme, Affärs- och produktchef, på AktivBo
Kundkristallen är ett fint kvitto på att de ansträngningar man gjort verkligen uppskattas av hyresgästerna. Betydelsen av att satsa på en kontinuerlig förbättring av förvaltningskvaliteten och den totala kundupplevelsen kan inte nog poängteras. Insatserna som gjorts har lett till att den totala boendeupplevelsen har förbättrats för väldigt många av Sveriges hyresgäster. Det är därför en förmån att få dela ut Kundkristallerna till de hyresvärdar som lyckats allra bäst.
Frida Kullh, vd på AktivBo
Jag är väldigt glad över förtroendet, AktivBo befinner sig i en otroligt spännande fas och jag ser fram emot att utveckla vår position ytterligare i Sverige. Fokus ligger alltid på våra kunders förbättringsresor och det är i det täta samarbetet med dem som vi själva får insikter och kunskap om hur vi kan erbjuda ännu bättre tjänster. Som person drivs jag av det förändringsarbetet.
Frida Kullh, vd AktivBo Sverige
Fridas kompetens och erfarenhet har betytt enormt mycket för den utveckling vi haft de senaste åren, så det här känns riktigt roligt. Utöver hennes engagemang och styrka i samarbetet med våra kunder är hon också en fantastisk ledare som får personer att växa. Frida representerar grunden i det vi vill åstadkomma och är verkligen rätt person för att ta oss till nästa nivå.
Jon Svensson, vd AktivBo Group
Vi ser fram emot samarbetet med AktivBo och hoppas få insikter för att fortsätta vårt arbete med att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva och verka. AktivBos plattform, metod för att skapa drivkraft i organisationen och process för förbättringsarbetet passar oss riktigt bra.
Sandra Isberg, verksamhetsutvecklingschef på Rikshem
Vi är väldigt glada och stolta över att få möjligheten att samarbeta med Rikshem. Vi uppskattar att de efter en så grundlig utvärdering såg värdet i vårt breda register. Detta är också ett resultat av den utveckling och de löpande förbättringar vi gör i vår analysplattform. Vi ser fram emot att hjälpa dem att kontinuerligt följa upp och förbättra alla viktiga kontaktpunkter i kundresan.
Martin Gustafsson, Affärsutvecklingschef på AktivBo
Spiltan investerar mycket i både tech- och fastighetsbolag, och vi ser därför stor potential i AktivBo.
Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan
Förra året lanserade vi vår nya plattform AktivBo Analytics och är fantastiskt glada över den respons vi har fått, både i Sverige och internationellt. Nu växlar vi upp till nästa nivå. Med denna kapitalinjektion kan vi lansera nya spännande tjänster, öka takten i teknikutvecklingen och fortsätta växa på fler marknader.
Jon Svensson, vd för AktivBo Group
Det är verkligen en förmån att få dela ut Kundkristallerna till de vinnande hyresvärdarna. Syftet med Benchmark Event och Kundkristallen är att skapa drivkraft och engagemang för att höja branschens totala förvaltningskvalitet, och vi ser att det ger resultat. Trots det utmanande och annorlunda året vi har bakom oss, kan vi se att utvecklingen har gått i rätt riktning och många bolag har gjort stora lyft. Det betyder att den totala boendeupplevelsen har förbättrats för väldigt många av Sveriges hyresgäster.
Jon Svensson, vd för AktivBo
Att vara nominerad till Kundkristallerna ger ett erkännande till alla de medarbetare ute hos landets hyresvärdar som kämpat för att leverera bättre service till sina hyresgäster.
Frida Kullh, Sverigechef på AktivBo
Syftet med Benchmark Event är att belöna bolagen som fått högst betyg av sina kunder, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och best practice. Vår ambition är att detta ska leda till förbättringar för hela branschen. Då ett stort antal av Sveriges bostads- och fastighetsbolag ingår i jämförelserna, är ju såklart konkurrensen oerhört tuff. Under 2016 tillkom det också många nya bolag och årets benchmark är den största någonsin. Vi ser varje dag det hårda arbetet som ligger bakom siffrorna och är stolta över att få möjligheten att få lyfta fram de fina insatserna
Jon Svensson, VD AktivBo
Genom att medverka i Branschindex ger man sina hyresgäster chansen att tycka till om förvaltningen. Detta i sig är ett bevis på att man ser hyresgästerna som viktiga, prioriterade kunder, och värdesätter deras synpunkter. Ett viktigt syfte med initiativet Branschindex är att få bolag som inte tidigare genomfört undersökningar att börja lyssna på sina hyresgäster. Därför är vi glada att så många nytillkomna bostads- och fastighetsbolag har inlett resan mot ett kunddrivet arbetssätt
Jon Svensson, VD AktivBo
Vi är på rätt väg när det gäller kundorienteringen i fastighetsbranschen, men ännu är branschen inte lika långt framme som i andra branscher. Det gäller att ha tålamod och fortsätta på den inslagna vägen och genom att mäta förvaltningskvalitet hoppas jag att Branschindex skall vara en viktig del i ett ökat kundfokus
Johan Zetterstedt, VD Fastighetsnytt
Det som gör Kundkristallen så speciell är ju att det är hyresgästerna själva som bestämmer, ingen jury eller kommitté. Vi på AktivBo är stolta och glada över att få vara med på ett hörn och dela ut priser till de som lyckats extra bra i sitt arbete. Syftet med Benchmark Event är att stimulera till erfarenhetsutbyten mellan olika bolag samt att skapa en drivkraft för hela branschen med hjälp av jämförelser. Vi ser också i våra mätningar att branschen har utvecklats och att bostads- och fastighetsföretagen successivt har blivit bättre på förvaltning och service.
Jon Svensson, VD på AktivBo
Syftet med Benchmark Event är både att lyfta fram de hyresvärdar som prioriterar sina kunder och satsar på en hög kvalitet, samt att skapa en plattform för erfarenhetsutbyten. Vi vet att det görs fantastiska insatser hela tiden och det finns dessutom en vilja att dela med sig kunskapen till branschkollegor, även internationellt. Våra tyska och österrikiska kunder är exempelvis mycket nyfikna på hur svenska bostadsföretag arbetar med sin kundservice
Jon Svensson, VD AktivBo
Det är roligt att se att utvecklingen går i rätt riktning och varje år får vi in nya företag som inte tidigare genomfört kontinuerliga hyresgästundersökningar. Ser man sina hyresgäster som viktiga kunder och låter dem vara med och påverka, blir alla vinnare.
Jon Svensson, VD på AktivBo
Ambitionen med Branschindex har hela tiden varit att göra det enkelt och lättillgängligt att få till en bra kunddialog. Det känns därför extra roligt att fler än 60 olika bolag varit med i initiativet sedan starten.
Johan Zetterstedt, VD på Fastighetsnytt
Samarbetet med AktivBo syftar till att ge både små och stora fastighetsägare bättre kunskap om vad hyresgästerna värderar i sitt boende och hur god förvaltningskvalitet ger nöjdare hyresgäster.
Per Forsling, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm
”Det känns riktigt roligt att få en bekräftelse på att de bolag som kontinuerligt genomför hyresgästundersökningar och arbetar serviceorienterat också får bättre betyg av sina kunder”.
Erik Högberg, VD AktivBo
”Under det gångna året har vi fått möjligheten att träffa ett antal tyska bostadsföretag, som alla visat intresse för ”den svenska modellen” när det gäller hyresgästundersökningar och kontinuerlig kunddialog. Vi är säkra på att svenska och tyska bolag har mycket att lära av varandra inom olika områden”.
Jon Svensson, Marknadschef AktivBo