Miljoner i anslag till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi - Ansök hos Lundbergs Forskningsstiftelse senast 15 juni

Report this content

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med ca 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. Den 15 juni är sista dagen för att söka pengar för 2021.

2020 delades 36 miljoner kronor ut till 19 olika forskningsprojekt. I år ska ansökningar vara stiftelsen tillhanda senast 15 juni. Kring månadsskiftet september-oktober meddelas vilka forskare som får anslag för 2021.

”Nu ser vi fram emot att ta del av årets ansökningar. Vi har under årens lopp kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för den svenska sjukvården”, säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sitt säte i Göteborg. Den grundades 1982 av IngaBritt Lundberg till minne av hennes make, grosshandlare Arne Lundberg. Stiftelsens ändamål är att ”främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin”.

All information om Ansökan finns på Lundbergsstiftelsens hemsida.


Några av de forskare som fått anslag de senaste åren:

Max Ortiz Catalan, docent, Chalmers, 15 000 000 kr (ortopedi)
Anslaget på 15 MSEK till docent Max Ortiz Catalan, forskare vid Chalmers ska bidra till etableringen av ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum, som ska underlätta samarbete mellan medicinska och tekniska forskare och experter. Därmed ökar takten i fortsatt utveckling av Max Ortiz Catalans världsunika medicinska teknik och behandlingar för amputerade och nervskadade. Forskning om att förebygga benskörhet utvecklas med en ny datortomograf för mätning av bentäthet.
Pressmeddelande: 15 MSEK till nytt forskningscentrum i Göteborg när Lundbergs Forskningsstiftelse ger fortsatt stöd till utveckling av tankestyrda proteser - Lundbergs Forskningsstiftelse (cision.com)

Nils Norlin,  biträdande forskare, Lunds universitet, 1 000 000 kr (cancer)
En helt ny typ av mikroskopiplattform ska öka tydligheten vid diagnosticering av cancertumörer. Metoden genererar stora mängder information att tolka, vilket sker med hjälp av artificiell intelligens. Tekniken innebär också nya möjligheter för hjärnforskningen. Lundbergs Forskningsstiftelse har anslagit en miljon kronor till biträdande forskaren Nils Norlin vid Lunds universitet för uppbyggnaden av den nya mikroskopin.

Pressmeddelande: Bättre diagnosticering av cancertumörer med ny mikroskopiteknik - Lundbergs Forskningsstiftelse (cision.com)

Michael Olausson, professor, Sahlgrenska akademin, 2 400 000 kr (njursjukdomar)
Många av de tusentals njursjuka i Sverige som idag är beroende av dialys skulle få betydligt ökad livskvalitet efter en njurtransplantation. Antalet tillgängliga njurar är dock alldeles för litet. Professor Michael Olausson forskar för att ändra på detta faktum. Han har utvecklat en metod, som snart ska testas på människor – en studie som möjliggjorts av 2,4 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse till nödvändig teknisk apparatur. Ett positivt utfall kan betyda att kön för transplantation av njurar blir möjlig att operera bort.
Pressmeddelande: Ny metod kan göra många fler njurar tillgängliga för transplantation – testas snart på människor - Lundbergs Forskningsstiftelse (cision.com)

Foto: Johan Bodell/Chalmers och Annika Söderpalm

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Christina Backman
Styrelseordförande
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se                              

Olle Larkö
Styrelseledamot    
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@sahlgrenska.gu.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med ca 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. Den 15 juni är sista dagen för att söka pengar för 2021.
Twittra det här

Citat

Nu ser vi fram emot att ta del av årets ansökningar. Vi har under årens lopp kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för den svenska sjukvården.
säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.