Miljoner till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi - Ansök hos Lundbergs Forskningsstiftelse senast 15 juni

Report this content

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med närmare 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. Den 15 juni är sista dagen för att söka pengar för 2020. 

2019 delades 37 miljoner kronor ut till 13 olika forskningsprojekt. I år ska ansökningar vara stiftelsen tillhanda senast 15 juni. Kring månadsskiftet september-oktober meddelas vilka forskare som får anslag för 2020. 

”Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för sjukvården i Sverige. Vi har kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Nu ser vi fram emot att få ta del av årets ansökningar”, säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sitt säte i Göteborg. Den grundades 1982 
av IngaBritt Lundberg till minne av hennes make, grosshandlare Arne Lundberg. Stiftelsens ändamål är att ”främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin”. 


All information om att ansöka finns på Lundbergsstiftelsens hemsida.

Några av de forskare som fick anslag 2019:

Ingrid Hedenfalk, docent, Lunds universitet, 2 500 000 kr (cancer)

Ingrid Hedenfalk Foto Annika Sderpalm

Siktar på att hitta äggstockscancer tidigare, forskning effektiviseras med ny teknik
Genom att undersöka vävnad från kvinnor som har opererats för endometrios och senare även har drabbats av äggstockscancer hoppas docent Ingrid Hedenfalk kunna visa ett samband som ökar möjligheten att hitta cancern i ett tidigare skede. Det skulle rädda liv. Läs mer här: pressmeddelande

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Åke Lernmark, seniorprofessor, Lunds universitet, 3 300 000 kr (njursjukdomar)

ke Lernmark Foto Annika Sderpalm

Avancerad robot ger effektivare analys av blodprov och stärker forskning kring diabetes typ-1 hos barn 
Av 1 000 nyfödda svenska barn kommer 15 att få typ 1-diabetes innan de fyllt 15 år. Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet, leder en forskargrupp som studerar barn i riskzonen och arbetar med att hitta en behandling som förhindrar att sjukdomen bryter ut. Läs mer här: pressmeddelande

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diana Swolin-Eide, docent, Göteborgs universitet, 900 000 kr (ortopedi)

Diana SwolinEide Foto Annika Sderpalm

Forskning om att förebygga benskörhet utvecklas med en ny datortomograf för mätning av bentäthet 
Barn med diabetes, njursvikt eller anorexi hör till de grupper som löper risk för försämrad benutveckling och därmed benskörhet i vuxen ålder. Sverige är ett av de länder i världen där flest människor drabbas av benskörhet och frakturer. Ännu vet man inte varför. Diana Swolin-Eides forskning leder till ny kunskap om hur ben bildas och bättre behandlingar för att minska risken för benskörhet. Läs mer här: pressmeddelande

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rikard Landberg, professor, Chalmers tekniska högskola, 2 900 000 kr (cancer)

Rikard Landberg Foto Annika Sderpalm

Forskning om samband mellan tjocktarmscancer och tarmbakterier utvecklas med ny masspektrometer
Tarmbakteriernas betydelse för människors hälsa påtalas allt oftare. Rikard Landberg, professor i livsmedelskunskap, vill göra det möjligt att via blodprov identifiera vilka bakterier som finns i en persons tarm och därmed göra det enklare att undersöka om vissa bakterier kan kopplas till risken för att utveckla tjocktarmscancer. Läs mer här: pressmeddelande

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Foto: Annika Söderpalm

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                                                                
Styrelseordförande                                                                                                     
Mobil: +46 727 19 70 45                                                         
christina@backmanconsult.se    


Olle Larkö
Styrelseledamot
Mobil: +46 734 33 7140  
olle.larko@sahlgrenska.gu.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2019 har 539 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 852 MSEK och under 2019 delades totalt 37 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med närmare 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. Den 15 juni är sista dagen för att söka pengar för 2020.
Twittra det här

Citat

Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för sjukvården i Sverige. Vi har kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Nu ser vi fram emot att få ta del av årets ansökningar
Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.