Dela

Kontakt

 • Cecilia Sernhage

  Communications Manager


  Vita gavelns väg 6, 426 71 Västra Frölunda
  0735 23 71 58
  http://www.minesto.com
 • Citat

  De här resultaten är mycket lovande och betydelsefulla för det pågående arbetet med tredjepartsverifiering.
  Martin Edlund, VD
  Schneider Electrics globala närvaro, tekniska förmåga och expertis inom integration av förnybar energiproduktion och microgrids kommer avsevärt stärka Minestos erbjudande till kunder och investerare inom förnybar energi.
  Martin Edlund, VD för Minesto
  För oss har det varit av stor betydelse att gå in i sektorn för marin energi tillsammans med en partner som utvecklar en teknik som kan förändra spelplanen på en global marknad och med potential att producera energi till en konkurrenskraftig kostnad.
  Gary Lawrence, Power and Grid Segment President, Schneider Electric
  Användare och producenter av energi kräver i allt högre grad hållbara lösningar för att nå minskade koldioxidutsläpp och samtidigt stärka affären. Förnybar energi baserad på tidvatten- och oceanströmmar förväntas bidra avsevärt till att uppnå detta, för både samhället i stort och för användare på avlägsna platser såsom ö-ekonomier.
  Matthieu Mounier, Head of Microgrid, Schneider Electric
  Detta är ett oerhört viktigt besked för kommersialiseringen av vår teknologi och en tydlig förtroendesignal från Wales regering.
  Martin Edlund, VD
  Innovationen som vi avser att patentera skapar betydande kommersiellt värde för Minesto.
  Martin Edlund, VD
  Detta beslut är en stark signal från Wales regering och ett viktigt steg mot att säkra finansiering för vår nästa utbyggnadsfas i Wales.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Vi har stort förtroende för teknologin, företaget, vad det utfört hittills samt Minestos plan för att ta produkten till marknaden.
  Diego Pavia, VD InnoEnergy
  Denna investering understryker vilken roll havsenergi genom Minestos teknologi kan spela i den globala omställningen till förnybar energi.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med SEV. De är en kvalificerad kund som är föregångare inom den globala energiomställningen, med en tidvattenresurs i världsklass.
  Dr Martin Edlund, VD Minesto
  Energi från tidvatten till rätt kostnad kan utgöra en viktigt bit av pusslet. Vi ser fram emot att utforska den möjligheten vidare tillsammans med Minesto.
  Hákun Djurhuus, VD SEV
  Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i Wales i år. Teamet har med ett säkert och professionallt utförande uppnått samtliga milstolpar kopplade till testning.
  Martin Edlund, VD
  Vi går in i en ny era av förnybar energiproduktion och Minesto ligger i framkant av den utvecklingen.
  Martin Edlund, VD
  Vi är väldigt nöjda med dialogen vi har fört och relationerna vi har byggt med olika intressenter den här veckan i Taipei.
  Martin Edlund, VD
  Det är en världsunik bedrift som bekräftar funktionaliteten av vårt patenterade koncept i kommersiell skala.
  Dr Martin Edlund
  Detta är ett betydande steg mot vårt yttersta mål att bevisa det kompletta DG500-systemet.
  David Collier, operativ chef
  Aktiviteterna i Holyhead fortskrider väl och vi är glada över att ha gått in i driftsättningsfasen av DG500-projektet.
  David Collier, COO
  Detta visar att EU-kommissionen bekräftar och stödjer vårt tillvägagångssätt för marknadsetablering.
  Martin Edlund, VD
  Operatörsteamet i Holyhead har med stöd från kollegor i Sverige och Nordirland gjort ett strålande jobb för att genomföra installationsarbetet på ett säkert och effektivt sätt.
  David Collier, COO
  Detta är en milstolpe för DG500-projektet.
  David Collier, COO
  Energimyndighetens senaste satsning på marin energi ligger helt i linje med vår unika Deep Green-teknologi och vi ser fram emot kommande utlysningar inom programmet.
  Martin Edlund, VD Minesto
  genom att licensiera koncept för drift och underhåll möjliggör vi kontinuerliga intäktsströmmar från sålda och installerade Deep Green-system.
  Martin Edlund, VD Minesto
  – Potentialen är enorm och vårt mål är att stegvis bygga en svensk motsvarighet inom marin energi till danska Vestas, som ju är störst i världen på vindkraft, säger Martin Edlund till Dagens Industri.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Minestos teknologi och dess möjligheter att gå mot långsamma strömmar har avgörande konkurrensfördelar jämfört med andra teknologier.
  Javier Sanz, CTO Renewable Energies, InnoEnergy
  Med leveransen av fundamentet gör vi betydande framsteg mot den första installationen i Holyhead Deep.
  David Collier, COO
  Ett naturligt nästa steg är att installera våra system i Kuroshio-strömmen, vilket har möjlighet att bli världens första energiutvinning ur oceanströmmar.
  Martin Edlund, VD
  Energi från havsströmmar har potential att tillgodose en väsentlig del av behovet av tillförlitlig och ren elförsörjning i denna del av världen.
  Martin Edlund, VD
  Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Minestos noggrannhet i att använda de mest exakta data som finns tillgängliga, och att skapa en modell baserad på branschpraxis, har lett till en extremt ingående Cost of Energy-modell som förmodligen saknar motstycke i branschen.
  Ned Minns, Offshore Group Manager på ITPEnergised
  Med dessa förändringar i ledningsgruppen stärker vi vår kommersiella position och för in ett tydligare fokus på kunddriven produktutveckling i Minesto. De erfarenheter och färdigheter som nu tillförs bolagets ledning ger ett lyft i arbetet med att ta vår unika produkt till marknaden.
  Bengt Adolfsson, styrelseordförande Minesto
  Det finns bara ett fåtal människor i världen som har erfarenhet av installation och drift av kommersiella tidvattenkraftverk och David är en av dem. Hans industriella kunnande, offshore-erfarenhet och ledarskapsförmåga kommer att vara av yttersta värde för oss i kommersialiseringen av Deep Green-teknologin.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag.
  Martin Edlund, VD
  Det är en stor prestation av alla som varit involverade i arbetet med ansökan, och det är ännu en betydande leverans på vägen mot kommersialisering av Deep Green-teknologin.
  Martin Edlund, VD
  Genom detta tillförs Minesto viktig finansiering som vi i huvudsak kommer att använda till att fortsätta utveckling vår unika teknologi Deep Green.
  Martin Edlund, VD
  Vi är mycket nöjda med att ha slutit denna överenskommelse med Stena Line. Det är ett unikt läge som passar oss perfekt, med direkt anknytning till kajen och transporter till havs.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Den här investeringen skapar värden för Stena Line på flera sätt och visar på affärsmöjligheter för hamnverksamhet kopplat till marin förnybar energi.
  Björn Petrusson, kommersiellt ansvarig för Irländska sjön och Nordsjön på Stena Line
  Denna expansion ger oss betydande skalfördelar utan att behöva bedriva parallella, resurskrävande site-utvecklingsprojekt.
  Martin Edlund, VD Minesto
  Jag är mycket nöjd med Minestos framsteg och deras åtagande att utveckla Anglesey till deras huvudsakliga nav för driftsättning samt försäljning av deras teknologi.
  Ken Skates, kabinettssekreterare, Wales regering
  Det här åtagandet bekräftar återigen huvudägarnas tro på den unika Deep Green-teknologin.
  Martin Edlund, VD
  Vi har alla förutsättningar att spela en stor roll i bägge dessa länders omställning till mer förnybara energisystem.
  Martin Edlund, VD
  Det är en internationell publik, bestående av branschens egna aktörer, som med detta visar att de ser både bärkraften och potentialen i vår unika teknologi.
  Martin Edlund, VD
  Det känns fantastiskt roligt och det är ett kvitto på allt hårt arbete som lagts ned – och hur långt vi har kommit.
  Martin Edlund, VD
  Våra ingenjörer ska ha en stor eloge för det fina samarbetet mellan teknikutvecklingen i Göteborg och havstesterna på Nordirland, som banat väg för dessa goda testresultat.
  Martin Edlund, VD
  Detta samarbete har en fantastisk möjlighet att på lång sikt utgöra en viktig del i en hållbar omställning av energisystemet i Taiwan.
  Professor Jiahn-Horng Chen, National Taiwan Ocean University
  Att kunna expandera till långsamma havsströmmar med ett kraftverk i kommersiell skala kommer verkligen visa unikiteten och potentialen i Deep Green-teknologin
  Martin Edlund, VD
  Detta innebär att våra kvartsskaletester pekar på fullgod elproduktionsprestanda för motsvarande design av kraftverk i full skala. Det minskar de tekniska riskerna i vårt fullskaleprojekt och stärker oss ytterligare i vår övertygelse om den kommersiella bärkraften i Deep Green-teknologin.
  Martin Edlund, VD
  Som ett teknikdrivet företag är det av yttersta vikt att vi kontinuerligt utvecklar vår patentstrategi och skyddet av vår mest värdefulla tillgång – vår kärnteknologi. I den meningen är det europeiska patentet en milstolpe för Minesto
  Dr Martin Edlund, VD Minesto AB
  Minestos konsekventa arbete med en smart patentstrategi kommer att ge företaget en verklig konkurrensfördel på marknaden.
  Bart Lindekens, Director IP, KIC InnoEnergy
  Det här är ett ypperligt tillfälle att presentera Minesto samt att bygga och fördjupa våra relationer med såväl näringslivsaktörer som offentliga intressenter i Taiwan.
  Martin Edlund, VD
  Tack vare ett fokuserat och energiskt arbete i hela organisationen har vi under det första halvåret nått flera viktiga delmål på resan mot att kommersialisera Deep Green, vår unika teknologi för tidvattenenergi.
  Martin Edlund, VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp