Dela

Citat

Det har frigjort mycket tid för medarbetarna att ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter.
Anna Sande, systemförvaltare, Södertörns Högskola
Det vittnar om att tillgängligheten är en av Peppol-nätverkets stora styrkor. Ingen diskrimineras.
Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita
Konsekventa rutiner för att hantera fakturerings, - krav- och inkassorutiner skapar på ett naturligt sätt en förståelse och ömsesidig respekt för att upprätthålla en god affärsrelation och gällande avtal.
Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita
Vi ser i undersökningen att tuffare kreditkontroller leder till nöjdare medarbetare. Fler än hälften av respondenterna (54 procent) är väldigt nöjda med krav-, och faktureringsrutinerna på företag med strikta policys, att jämföra med endast trettioen procent på företag med mindre strikta rutiner.
Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita
Vi är stolta över att OpusCapita gör det möjligt för Sveriges offentliga förvaltning att digitalisera sig och helt gå över till e-faktura.
Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita
Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att presentera den ofta väldigt tekniska informationen i meddelandet på ett lättförståeligt och begripligt sätt.
Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita
Under de senaste åren har både inköps- och finansieringsavdelningarna blivit mer öppna och samarbetar mer, med siktet inställt på en enda, integrerad och automatiserad process.
Patrik Sallner, VD OpusCapita
Den digitala förändringen betonar vidare vikten av att möjliggöra ett nära samarbete mellan köpare och leverantörer och kopplar samman alla intressenter som är inblandade i värdekedjan source-to-pay,
Patrik Sallner, VD OpusCapita
För att sälja, köpa och betala på ett så effektivt sätt som möjligt, behöver företag en partner som kan säkerställa att de får åtkomst och stöd när det gäller sammankopplingar både i och utanför det egna företaget.
Patrik Sallner, VD OpusCapita
Genom att integrera Billexcos nätverk i OpusCapitas befintliga affärsnätverk stärker vi vårt existerande ekosystem som möjliggör globala transaktioner mellan företag.
Ahti Allikas, eInvoice Ecosystem development in Europe at OpusCapita
Att vara en del av OpusCapitas väletablerade affärsnätverk förstärker Billexcos befintliga tjänster och lösningar som vi kan erbjuda till både nuvarande och framtida kunder.
Walter Hagmann, grundare och ägare av Billexco AG
En avgörande del för att skapa värde och hjälpa oss att uppnå våra resultat har inneburit att bryta ner silos som begränsar våra IT-system
Yaron Nadbornik, inköpschef, SATO
Idag är förändringshastigheten hög och kraven på regelefterlevnad och kontroll omfattande. En gemensam plattform för indirekta inköp skapar en helhet, transparens och ger konkreta fördelar, samt gör det enkelt för de anställda att följa företagets inköpspolicy
Martin Casserdahl, Head of P2P Presales and Consulting, OpusCapita
Företag måste inse att en fullständig digital transformation av affärsprocesserna är central idag.
Patrik Sallner, VD OpusCapita
En lyckad digital transformation kräver att företag anammar en helhetssyn. Den konkurrensmässiga fördelen uppnås genom en effektiv kontant- och kapitalhantering.
Patrik Sallner, VD OpusCapita
Vi är stolta över att OpusCapita gör det möjligt för Sveriges offentliga förvaltning att digitaliseras och helt gå över till e-faktura.
Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige.
Vi är väldigt glada att ha ett nytt avtal på plats. Så snart vi har de sista acceptanskontrollerna klara kan vi öppna dörrarna för myndigheter att börja använda avtalet.
Åsa Fröding, utredare på ESV.
Maskininlärning har en enorm potential även för svensk offentlig sektor. Investeringar betalar igen sig inom sex till tolv månader.
Hans Halldén, Country Manager, OpusCapita Sverige
Vi vill ge vår personal möjlighet att koncentrera sig på sina egna expertområden och överlåta rutinjobb till robotar
Helena Lappalainen, utvecklingsdirektör, finska statens Shared Services Centrum
OpusCapita är redan marknadsledare på den nordiska marknaden där digitaliseringen har nått långt. Vårt mål är att expandera globalt med våra innovativa lösningar för automatisering av företagens leveranatörsreskontra och kundreskontra.
Patrik Sallner, Koncernchef OpusCapita
Detta är nästa fas i förändringen. OpusCapita är på rätt ställe vid rätt tidpunt och leder förändringen.
Jesper Ritsmer Stormholt, Sälj- och marknadsföringschef OpusCapita
Att addera jCatalogs lösningar och expertis med OpusCapitas erbjudande, är ett viktigt steg mot att uppfylla vår ambition om att bli ledande i det globala ekosystemet mellan köpare och leverantör
Patrik Sallner, CEO, OpusCapita
Med OpusCapita har vi verkligen hittat hem. Vi är övertygade om att vi genom våra förenade krafter kan erbjuda nya innovativa lösningar till våra kunder
Stephan Albers, VD, jCatalog
Genom samarbetet med BOS ger vi våra kunder möjligheten att på ett effektivt sätt kontrollera sina inköp
Martin Casserdahl, Director P2P Presales, OpusCapita Sverige
Förutom att e-fakturering är kostnads- och processeffektivt, så vill man involvera alla parter längs leverantörskedjan för att främja affärsrelationer genom gemensamma betalningsmodeller. Där spelar e-fakturan en viktig roll
Ahti Allikas, Product Director på OpusCapita
Vi förväntar oss att vår nya VD ska styra OpusCapita till global tillväxt, och vi är mycket glada över att Patrik accepterade denna utmaning
Heikki Malinen, OpusCapitas styrelseordförande
Mitt mål är att lyfta OpusCapita till en global marknadsledare inom valda segment av finansiella tjänster
Patrik Salner
Det är oväntat eftersom svenskarna tillsammans med de finska företagen i undersökningen tydligt markerar att sena betalningar från kunderna, är det som i framtiden främst förväntas påverka det egna företagets finansiella situation
Heidi Niva, Client Service Director, Finance, Technology & Services, Heavy Industry, TNS Gallup
En förklaring kan vara att företag i Sverige till stor del förlitar sig på banklån. Man har banken som enda finansiär förutom de egna medlen, och då uppstår en mer låst situation
Ulla Hemmi, VD OpusCapita Sverige
Det är mycket glädjande att Ulla Hemmi, tar plats i vår styrelse
Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen och vice VD Almega
Med OpusCapitas styrka och storlek som bolag och vår tekniska lösning blir vi ett slagkraftigt alternativ på marknaden.
Jimmy Wecklauf, VD Kredithanterarna
Förvärvet ger OpusCapita möjlighet att ytterligare bredda sitt erbjudande
Kimmo Kauranen, senior vice president, Order-to-Cash, OpusCapita
Det är viktigt för oss att ha en kostnadseffektiv administration av hög kvalitet när vi nu går in i en ny marknad.
Mirja Palola, VD Fixura
Avtalet med Fixura demonstrerar ett högt förtroende för OpusCapitas kunskaper och skicklighet inom all ekonomistyrning inte minst inom den finansiella sektorn.
Ulla Hemmi,VD, OpusCapita
We are certain that OpusCapita will be able to meet our needs and expectations such that we can focus on building our operations in Sweden. We have liaised loans worth over EU 33 million to date and we are very optimistic about the Swedish market, which is twice the size of Finland.
Mirja Palola, VD Fixura
OpusCapita ger oss en övergripande kontroll för godkännande av fakturor
Ronnie Ludvigsson, IT-chef, Contiga
OpusCapitas system fungerar i praktiken som Business Intellegence för oss, eftersom rapportdelen håller hög klass och ger oss ett verktyg att styra verksamheten mot effektivisering och kostnadsbesparingar.
Ronnie Ludvigsson, IT-chef, Contiga
Molntjänster ger våra kunder möjlighet till säkrare och effektivare processer som tidigare har varit alltför komplexa att sköta på egen hand
Ulla Hemmi, VD, OpusCapita
För Nordnet är valet av Opus Capita och dess lösning ett sätt att effektivisera samt framtidssäkra hanteringen av våra betalflöden på nordisk basis.
Carina Tovi, COO, Nordnet
Affären med Nordnet är ett bevis på att OpusCapita är en stark nordisk leverantör som tillhandahåller tjänster på cross border basis
Ulla Hemmi, VD, OpusCapita, Sverige
Norian är ett spännande och modernt redovisningsföretag. Deras verksamhetsmodell med teknik i framkant och nearshoring i Litauen passar väl in i OpusCapitas strategi
Ulla Hemmi, Sverigechef, OpusCapita
Norian har vuxit snabbt under de senaste åren. Genom förvärvet kommer vi att få tillgång till OpusCapitas resurser och en möjlighet att kunna fortsätta bygga en säker och solid tillväxt i framtiden
Knut Anders Opstad, VD, Norian Group
Ullas karriär är full av projekt där hon har utvecklat, motiverat och entusiasmerat team för att skapa bra grund för förändring: ökad försäljning, tillväxt och resultat. Hon har värdefulla erfarenheter från förändringsarbete, försäljningsledning samt process- och projektarbete i snabbrörliga miljöer som passar väl in i OpusCapitas strategi att både bredda sitt tjänsteutbud och växa sin marknadsandel i Sverige.
Heikki Länsisyrjä, koncern-VD på OpusCapita
OpusCapita har ett attraktivt erbjudande i tiden, då effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning, kostnads- och intäktskontroll, fakturahantering, effektiva affärsprocesser och leveranslösningar tydligt bidrar till ökad lönsamhet.
Sverigechef på OpusCapita
Vi valde OpusCapita för att de år-efter-år har levererat som utlovat och dessutom kommit med proaktiva förslag som bidragit till att utveckla oss.
Pär Eriksson, chef Leverantöresreskontra på Ahlsell
Användandet av outsourcing har ökat markant de senaste åren. Vi tror att denna marknad kommer att växa avsevärt framöver, särskilt bland medelstora företag, som är den målgrupp som också Empower tillhör
Vice President Petteri Heikinheimo, Finance and Accounting Services, OpusCapita, tel. +358 50 364 4597, petteri.heikinheimo@opuscapita.com
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp