• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Ett av Europas största nätverk inom bilddiagnostik beställer Sectras medicinska IT-lösning

Ett av Europas största nätverk inom bilddiagnostik beställer Sectras medicinska IT-lösning

Report this content

Linköping – 5 oktober, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har fått order på sin medicinska IT-lösning av det brittiska vårdkonsortiet Greater Manchester. Därmed tar de olika vårdgivarna ett viktigt steg i en ny, regionsövergripande, strategi kring medicinsk bildhantering som kommer möjliggöra snabbare diagnoser och förbättra vårdresultatet för miljontals patienter.

Totalt kommer åtta vårdgivare inom Greater Manchester tillsammans nu börja använda Sectras lösning och därmed helt förändra hur vårdpersonal får tillgång till och kan granska medicinska bilder. För första gången kommer bilder från bland annat slätröntgen, datortomografi, ultraljud, magnetresonanstomografi och en rad andra typer av medicinska bilder enkelt kunna delas mellan läkare och annan vårdpersonal inom hela Greater Manchester. Detta ger patienter bättre tillgång till de för fallet bäst lämpade radiologerna och specialisterna, med snabbare diagnos som resultat.

Sectras regionsövergripande bildhanteringssystem kommer att levereras som en molntjänst, tillsammans med ett multimediaarkiv (VNA), och ersätta det befintliga system som i dag används av sjukhusen i regionen. 

När systemet är i bruk kommer det bli enklare för radiologer och övriga specialister inom Greater Manchester att granska bilder, oavsett på vilket sjukhus i regionen bilderna är tagna. Även remitterande läkare kommer med ett knapptryck komma åt bilderna från det egna journalsystemet samt via ett regionalt integrerat vårdregister. Med Sectras system som grund att stå på kommer man kunna utveckla dagens vårdförlopp och leverera vård på ett nytt, sömlöst, sätt och även dra nytta av teknik på framfart så som artificiell intelligens.

Det kliniskt drivna projektet förväntas omfatta samtliga invånare i Manchester-regionen som är i behov av bilddiagnostik och berör de 3,2 miljoner invånarna som bor inom det geografiska området för Greater Manchester Cancer Programme. Därmed är projektet det största av sitt slag i såväl Storbritannien som Europa.

– Att få till en hantering av medicinska bilder som bygger på samverkan i Greater Manchester har ställt höga krav på samarbete och tillit. I slutändan kommer detta leda till markanta förbättringar för våra patienter och en märkbar skillnad för vår personal vad gäller balans i livet och välmående. Med ökad produktivitet skapar vi ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga vård, säger Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA).

Raj Jain fortsätter:
– Vår vision handlar inte om ett nytt bildhanteringssystem. Det är bara ett medel för att nå våra mål. Den faktiska visionen handlar om hur vi vill utveckla patientvården. Vårt nya arbetssätt kommer göra det möjligt för grupper av läkare och multidisciplinära vårdteam att jobba tillsammans runt en patient på ett sätt som vi i dag inte kan göra. Den nya plattformen för medicinsk bildhantering är en central komponent i att ta fram en ny vårdmodell i Greater Manchester. I den vårdmodellen blir digitala bilder en del av kärnan i patientens journal och bidrar till att skapa en helhetsbild av patienten på ett mycket effektivare sätt än tidigare. 

– Det här avtalet är resultatet av flera års arbete. Att för varje patient kunna uppnå en gemensam journal kommer hjälpa oss undvika förseningar som annars uppstår när bilder måste överföras manuellt mellan enskilda sjukhus. Det kommer även göra att både väntetider och tillgång till vård blir mer jämlik i regionen. I cancervården ger det här oss bättre förutsättningar för att nå vårt mål om att upptäcka fler patienter i ett tidigt skede vilket skulle kunna rädda tusentals fler liv. Plattformen i sig kommer innebära en signifikant skillnad för våra anställda som får tillgång till moderna verktyg samtidigt som vi får möjligheten att dra nytta av fördelarna med artificiell intelligens och på så sätt kunna stötta viktiga forskningsinitiativ, säger Dr. Rhidian Bramley, klinisk rådgivare för projektet och radiolog vid Christie NHS Foundation Trust. 

Avtalet signerades under oktober 2020 och lösningen kommer hantera upp till fyra miljoner undersökningar per år. Installationer kommer ske löpande och den första vårdgivaren beräknas gå live under 2020. Projektet avser följande åtta vårdgivare: 

  • Bolton NHS Foundation Trust
  • The Christie NHS Foundation Trust
  • Manchester University NHS Foundation Trust
  • The Northern Care Alliance NHS Group – som för samman sjukhus i Salford, Oldham, Bury och Rochdale inom Salford Royal Foundation Trust och Pennine Acute Hospitals NHS Trust
  • Stockport NHS Foundation Trust
  • Tameside and Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust
  • Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust

– Vi kommer nu ha ett modernt, regionsövergripande, bildhanteringssystem som öppnar upp för ett friare utbyte inom regionen, och som bättre stämmer överens med verkligheten där patienter rör sig mellan olika sjukhus. I de fall vi jobbar i multidisciplinära vårdteam kommer vi kunna ha mer informativa och meningsfulla diskussioner om en patient. En annan fördel är att vi nu kommer åt bilder från mottagningar som inte har öppet efter vanlig kontorstid, säger Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital. 

Dr. Rizwan fortsätter:
– De nya möjligheterna gör att vi kan erbjuda vård på den mottagning som passar bäst för patienten. Vi kommer snabbt kunna be om en medicinsk bedömning från kollegor inom hela regionen, samtidigt som vi kan utöka tillgången till kollegial granskning och få ut mer värde av de resurser vi har inom NHS. 

Inom programmet har man förhoppningar om att även inkludera medicinska bilder från nuklearmedicin och ortopedi samt bilder från fotodokumentation. För att se till att programmet även skapar förutsättningar för att kunna möta framtida behov har man sett till att det är möjligt att i framtiden utöka lösningen med moduler för att hantera bilder inom specialiteter som endoskopi, kardiologi och patologi. 

– Det här handlar inte om ett nytt system för radiologin. Det här första steget i projektet kommer även göra att personal på akuten snabbt får tillgång till den information de behöver för att ta viktiga beslut, eller att vårdpersonal kan använda medicinska bilder för att inom bara ett par minuter kunna avgöra om en patient haft en stroke. Projektet handlar också om mycket mer än enskilda sjukhus tack vare den gemensamma åtkomsten. Oavsett om vi drabbas av covid-19 eller andra kriser bör det här göra att Greater Manchester står starkare i sin förmåga att reagera, säger Ray Timmins, systemägare i projektet. 

– Då andra projekt har pausats under covid-19 har det här projektet fortsatt i samma takt som tidigare då det är av stor betydelse för att kunna möta det ökade behovet inom bilddiagnostik. Den nya plattformen kommer verkligen förändra vårt arbetssätt. Läkare kommer kunna samarbeta över organisationsgränser, vi kommer kunna minska outsourcing, och patienter kommer kunna genomföra en undersökning på sin lokala mottagning även om granskningen sker av en läkare som befinner sig någon annanstans inom regionen, säger Chris Sleight, chef i projektet. 

Chris Sleight fortsätter:
– Den nya toppmoderna tekniken kommer agera språngbräda för Greater Manchester så att man inte bara ska komma ifatt kollegor i övriga landet utan även gå i bräschen för ny teknik. Vi har en offensiv implementeringsplan för att alla ska kunna ta del av fördelarna på kortast möjliga tid. Det kommer bidra till att minska dödlighet och sjuklighet tack vare snabbare diagnoser, samt minska behovet av att patienter ska behöva besöka flera olika sjukhus för att genomföra upprepade undersökningar. Med Sectra som leverantör har vi en samarbetspartner som delar vår vision och som kommer hjälpa oss att driva våra ambitioner framåt.  

– Att samarbeta med Greater Manchester är ett av de mest spännande projekten vi har arbetat med. Inte bara på grund av initiativets storlek och komplexitet, utan mycket tack vare de ambitioner som finns. Det handlar om att förändra arbetssätt och processer vid diagnostisering så att utfallet blir så bra som möjligt för patienten. Det här är inte bara ett tillfälle att leverera ett system för kliniskt bruk, utan även en möjlighet att göra skillnad genom att jobba tillsammans med Greater Manchester för att uppnå prevention, behandling och diagnostisering av patienter, säger Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och Irland. 

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” sju år i rad på medical.sectra.com.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: sectra.com.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att få till en hantering av medicinska bilder som bygger på samverkan i Greater Manchester har ställt höga krav på samarbete och tillit. I slutändan kommer detta leda till markanta förbättringar för våra patienter och en märkbar skillnad för vår personal vad gäller balans i livet och välmående. Med ökad produktivitet skapar vi ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga vård.
Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
Vår vision handlar inte om ett nytt bildhanteringssystem. Det är bara ett medel för att nå våra mål. Den faktiska visionen handlar om hur vi vill utveckla patientvården. Vårt nya arbetssätt kommer göra det möjligt för grupper av läkare och multidisciplinära vårdteam att jobba tillsammans runt en patient på ett sätt som vi i dag inte kan göra. Den nya plattformen för medicinsk bildhantering är en central komponent i att ta fram en ny vårdmodell i Greater Manchester. I den vårdmodellen blir digitala bilder en del av kärnan i patientens journal och bidrar till att skapa en helhetsbild av patienten på ett mycket effektivare sätt än tidigare.
Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
Det här avtalet är resultatet av flera års arbete. Att för varje patient kunna uppnå en gemensam journal kommer hjälpa oss undvika förseningar som annars uppstår när bilder måste överföras manuellt mellan enskilda sjukhus. Det kommer även göra att både väntetider och tillgång till vård blir mer jämlik i regionen. I cancervården ger det här oss bättre förutsättningar för att nå vårt mål om att upptäcka fler patienter i ett tidigt skede vilket skulle kunna rädda tusentals fler liv. Plattformen i sig kommer innebära en signifikant skillnad för våra anställda som får tillgång till moderna verktyg samtidigt som vi får möjligheten att dra nytta av fördelarna med artificiell intelligens och på så sätt kunna stötta viktiga forskningsinitiativ.
Dr. Rhidian Bramley, klinisk rådgivare för projektet och radiolog vid Christie NHS Foundation Trust
Vi kommer nu ha ett modernt, regionsövergripande, bildhanteringssystem som öppnar upp för ett friare utbyte inom regionen, och som bättre stämmer överens med verkligheten där patienter rör sig mellan olika sjukhus. I de fall vi jobbar i multidisciplinära vårdteam kommer vi kunna ha mer informativa och meningsfulla diskussioner om en patient. En annan fördel är att vi nu kommer åt bilder från mottagningar som inte har öppet efter vanlig kontorstid.
Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
De nya möjligheterna gör att vi kan erbjuda vård på den mottagning som passar bäst för patienten. Vi kommer snabbt kunna be om en medicinsk bedömning från kollegor inom hela regionen, samtidigt som vi kan utöka tillgången till kollegial granskning och få ut mer värde av de resurser vi har inom NHS.
Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
Det här handlar inte om ett nytt system för radiologin. Det här första steget i projektet kommer även göra att personal på akuten snabbt får tillgång till den information de behöver för att ta viktiga beslut, eller att vårdpersonal kan använda medicinska bilder för att inom bara ett par minuter kunna avgöra om en patient haft en stroke. Projektet handlar också om mycket mer än enskilda sjukhus tack vare den gemensamma åtkomsten. Oavsett om vi drabbas av covid-19 eller andra kriser bör det här göra att Greater Manchester står starkare i sin förmåga att reagera.
Ray Timmins, systemägare i projektet
Då andra projekt har pausats under covid-19 har det här projektet fortsatt i samma takt som tidigare då det är av stor betydelse för att kunna möta det ökade behovet inom bilddiagnostik. Den nya plattformen kommer verkligen förändra vårt arbetssätt. Läkare kommer kunna samarbeta över organisationsgränser, vi kommer kunna minska outsourcing, och patienter kommer kunna genomföra en undersökning på sin lokala mottagning även om granskningen sker av en läkare som befinner sig någon annanstans inom regionen.
Chris Sleight, chef i projektet
Den nya toppmoderna tekniken kommer agera språngbräda för Greater Manchester så att man inte bara ska komma ifatt kollegor i övriga landet utan även gå i bräschen för ny teknik. Vi har en offensiv implementeringsplan för att alla ska kunna ta del av fördelarna på kortast möjliga tid. Det kommer bidra till att minska dödlighet och sjuklighet tack vare snabbare diagnoser, samt minska behovet av att patienter ska behöva besöka flera olika sjukhus för att genomföra upprepade undersökningar. Med Sectra som leverantör har vi en samarbetspartner som delar vår vision och som kommer hjälpa oss att driva våra ambitioner framåt.
Chris Sleight, chef i projektet
Att samarbeta med Greater Manchester är ett av de mest spännande projekten vi har arbetat med. Inte bara på grund av initiativets storlek och komplexitet, utan mycket tack vare de ambitioner som finns. Det handlar om att förändra arbetssätt och processer vid diagnostisering så att utfallet blir så bra som möjligt för patienten. Det här är inte bara ett tillfälle att leverera ett system för kliniskt bruk, utan även en möjlighet att göra skillnad genom att jobba tillsammans med Greater Manchester för att uppnå prevention, behandling och diagnostisering av patienter.
Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och Irland