• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Fem vårdgivare i UK väljer Sectra för att samarbeta kring medicinsk bildhantering

Fem vårdgivare i UK väljer Sectra för att samarbeta kring medicinsk bildhantering

Report this content

Linköping – 12 januari, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har tecknat radiologiavtal med ett vårdkonsortium i Surrey och Sussex i UK. Några av de fördelar som förväntas är enklare tillgång till röntgenbilder mellan sjukhus, förbättrad tillgång till specialister, snabbare beslut och förbättrad vård för patienter.

Ett konsortium av vårdgivare inom NHS (National Health Service) i UK som levererar vård till cirka 1,2 miljoner människor i Surrey och Sussex kommer i och med avtalet få omedelbar tillgång till medicinska bilder och kunna använda sin personal på regional nivå. Kontraktet som signerades under det andra kvartalet av Sectras finansiella år 2021/2022 omfattar Sectras helhetslösning för medicinska bilder. Den kommer användas på sjukhusen för att granska och lagra bilder som tas under den diagnostiska processen, inklusive bilder som tas på något av regionens lokala kliniker, så kallade community diagnostic hubs. Lösningen kommer hantera cirka 1,7 miljoner undersökningar per år.

De fem vårdgivarna i Surrey och Sussex kommer få direkt tillgång till bland annat röntgenbilder, ultraljud, datortomografi och magnetröntgen oavsett var inom konsortiet bilderna är tagna. Det kommer att hjälpa radiologer och annan hårt belastad vårdpersonal att snabbare genomföra välgrundade bedömningar åt patienter inom bland annat cancervård och traumafall. Projektet kommer att möjliggöra kortare svarstider och underlätta för specialister att stötta sjukhus i hela regionen. Initiativet kommer också att bidra till att man kan undvika onödiga röntgenundersökningar och därmed stråldos för patienter. Samtidigt kommer behovet minska av de manuella och tidskrävande processer för att dela bilder mellan sjukhus som man i många delar av NHS förlitar sig på i dag.

– Några av de som kommer gynnas mest är de patienter som rör sig mellan vårdgivare i regionen när de hänvisas till olika specialistcentrum – oavsett om det är för cancervård, trauma, kärlmedicin, oftalmologi, kirurgi och så vidare, säger Dr Benjamin Salt, klinisk chef för konsortiet, arbetar som interventionell radiolog samt biträdande klinisk informationschef på East Sussex Healthcare NHS Trust.

Sectras system kommer implementeras som en molnlösning och initialt innefatta radiologi och mammografi i stora delar av Surrey och Sussex. Detta kommer att minska den tekniska bördan på sjukhusen och skapa goda förutsättningar för potentiell expansion till fler specialiteter vilket skulle göra det möjligt att dra nytta av fördelarna med integrerad diagnostik.

Konsortiet består av: Ashford and St. Peter's Hospitals NHS Foundation Trust; East Sussex Healthcare NHS Trust; Queen Victoria Hospital NHS Foundation Trust; Royal Surrey NHS Foundation Trust; och University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Sectras lösning förväntas också länkas till två andra vårdgivare i regionen samt med Londons sjukhus vid behov. Då plattformen använder öppna standarder blir de medicinska bilderna åtkomliga även för dessa vårdgivare.

Dr Andrew Carne, interventionell radiolog, klinisk chef och klinisk informationschef på Royal Surrey NHS Foundation Trust, säger: 
– Förbättrad tillgång till medicinska bilder kommer göra det möjligt för oss att ha en flexibel arbetsstyrka som kan jobba utspritt i regionen. Det kommer vara bra för personal, patienter och för svarstider i och med att vissa sjukhus ibland saknar kapacitet. En radiograf på ett sjukhus kan ha kapacitet att hjälpa till att minska överbelastning på ett annat sjukhus. Med en regionalt sammankopplad modell för medicinska bilder blir det möjligt.

Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland, säger:
– Diagnostiska bilder är ofta en viktig komponent i kritiska kliniska beslut och som gör skillnad för en säker och effektiv patientvård. Att ha tillgång till de bilderna på ett sömlöst sätt är viktigt. Oavsett om det handlat om att möjliggöra bättre tillgång till subspecialistexpertis eller förändringar av diagnostiska modeller för att nå snabbare beslut har vårdgivarna vi arbetar med i Surrey och Sussex visat ett starkt engagemang för att säkerställa att rätt bild är tillgänglig för granskning och svarsskrivning vid rätt tidpunkt och av rätt person, till förmån för sina patienter.

Systemet är en del av Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering som ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” åtta år i rad.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Några av de som kommer gynnas mest är de patienter som rör sig mellan vårdgivare i regionen när de hänvisas till olika specialistcentrum – oavsett om det är för cancervård, trauma, kärlmedicin, oftalmologi, kirurgi och så vidare.
Dr Benjamin Salt, klinisk chef för konsortiet, arbetar som interventionell radiolog samt biträdande klinisk informationschef på East Sussex Healthcare NHS Trust
Förbättrad tillgång till medicinska bilder kommer göra det möjligt för oss att ha en flexibel arbetsstyrka som kan jobba utspritt i regionen. Det kommer vara bra för personal, patienter och för svarstider i och med att vissa sjukhus ibland saknar kapacitet. En radiograf på ett sjukhus kan ha kapacitet att hjälpa till att minska överbelastning på ett annat sjukhus. Med en regionalt sammankopplad modell för medicinska bilder blir det möjligt.
Dr Andrew Carne, interventionell radiolog, klinisk chef och klinisk informationschef på Royal Surrey NHS Foundation Trust
Diagnostiska bilder är ofta en viktig komponent i kritiska kliniska beslut och som gör skillnad för en säker och effektiv patientvård. Att ha tillgång till de bilderna på ett sömlöst sätt är viktigt. Oavsett om det handlat om att möjliggöra bättre tillgång till subspecialistexpertis eller förändringar av diagnostiska modeller för att nå snabbare beslut har vårdgivarna vi arbetar med i Surrey och Sussex visat ett starkt engagemang för att säkerställa att rätt bild är tillgänglig för granskning och svarsskrivning vid rätt tidpunkt och av rätt person, till förmån för sina patienter.
Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland