Sectra får order på IT-lösning för medicinsk bildhantering i Belgien

Report this content

Linköping – 1 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) får order på IT-lösning för medicinsk bildhantering av Jessa Hospital i Belgien. Lösningens radiologimodul kommer både användas inom deras egna sjukhus och bli en del i ett regionalt samarbete mellan flertalet vårdgivare i Limburg-området. Målet är att öka produktiviteten inom radiologi i regionen och förbättra patientvården.

Jessa Hospital levererar vård till omkring 200 000 patienter per år och ingår i ett regionalt vårdnätverk i sydvästra Limburg. Lösningens radiologimodul kommer användas på avdelningarna för radiologi och nuklearmedicin och radiologerna kommer både granska och skriva svar direkt i Sectras system. Tillsammans med stöd för strukturerade svar kommer de kunna skriva utlåtanden till remitterande läkare i direkt anslutning till bilderna och utan att behöva hoppa mellan olika system. Lösningen kommer genom tät integration med Jessa Hospitals vårdinformationssystem även ge vårdteamet en komplett patientöversikt. 

Jessa Hospital är en del av ett regionalt samarbetsnätverk i Limburg som syftar till att tillsammans förbättra vården till invånarna. Vårdgivare i nätverket kommer att ha möjlighet att även de ansluta sig till IT-lösningen. Det skulle öka tillgängligheten och göra det möjligt för radiologer från de olika vårdgivarna att lättare samarbeta kring granskning, svarsskrivning och konsultation för second opinions.

– Redan i dag kan patienter söka vård hos vilken som helst av nätverkets vårdgivare och sjukhusen kan dela resurser såsom subspecialister med varandra. Med Jessa Hospitals vision om att förbättra hälso- och sjukvården genom ökat samarbete mellan vårdgivare och Sectras erfarenhet av regionala IT-lösningar runt om i världen kommer de nu kunna ta nästa steg och göra nätverkets samarbete enklare och mer effektivt, säger Peter Osinga, vd för Sectra i Benelux.

Kontraktet, som signerades under det andra kvartalet av räkenskapsåret, omfattar Sectras radiologimodul för hantering av röntgenbilder samt ett leverantörsneutralt multimediaarkiv (VNA) för lagring av medicinska bilder från alla avdelningar och specialiteter på sjukhuset. Lösningen kommer att hantera Jessa Hospitals cirka 275 000 undersökningar per år.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” sju år i rad på medical.sectra.com.

Sectra på RSNA 2020
Ta del av hur lösningarna och de senaste innovationerna hjälper radiologer att bli effektivare och kunna uppnå mer under den pågående branschmässan RSNA. Läs mer på medical.sectra.com/rsna.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida, sectra.com.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Redan i dag kan patienter söka vård hos vilken som helst av nätverkets vårdgivare och sjukhusen kan dela resurser såsom subspecialister med varandra. Med Jessa Hospitals vision om att förbättra hälso- och sjukvården genom ökat samarbete mellan vårdgivare och Sectras erfarenhet av regionala IT-lösningar runt om i världen kommer de nu kunna ta nästa steg och göra nätverkets samarbete enklare och mer effektivt.
Peter Osinga, vd för Sectra i Benelux