• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sjukvårdsregion i Norge väljer Sectras IT-lösning för medicinska bilder för effektivare samarbete kring patienter

Sjukvårdsregion i Norge väljer Sectras IT-lösning för medicinska bilder för effektivare samarbete kring patienter

Report this content

Linköping – 10 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har fått en order från region Helse Sør-Øst RHF i Norge. Ordern gäller Sectras IT-lösning för hantering av radiologibilder samt en regionsövergripande multimedialösning. Detta kommer förbättra effektiviteten och samarbetet såväl inom som utanför regionen, vilket resulterar i förbättrad patientvård.

– Vi är glada över att ha fått avtalet på plats. Den regionala upphandlingen omfattar starkt eftertraktade lösningar som kommer höja kvaliteten på vården till våra patienter. Vårdpersonal kommer snabbare och enklare att få tillgång till patientinformation och därmed också snabbare kunna ta beslut om vidare behandling. För patienterna kan det bland annat innebära att de slipper onödiga väntetider, säger Cathrine M. Lofthaus, vd Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no).

Helse Sør-Øst RHF är den största av fyra sjukvårdsregioner i Norge och tillhandahåller hälso- och sjukvård till cirka tre miljoner människor. Radiologilösningen kommer initialt implementeras på Oslo Universitetssjukhus och intentionen är att övriga vårdgivare i regionen ska byta ut sina befintliga radiologilösningar till Sectras lösning efterhand. 

Den regionsövergripande lösningen kommer ge vårdpersonalen tillgång till medicinska bilder och information oavsett på vilket av sjukhusen vården sker vilket gör det möjligt att skapa regionala och standardiserade processer. Lösningen kommer också att integreras tätt med regionens vårdinformationssystem för att ge vårdteamen en fullständig patientöversikt.

– Jag är oerhört glad över att vi på Sectra har fått förtroendet av Helse Sør-Øst RHF att leverera den här regionsövergripande IT-lösningen. Lösningens modulära och skalbara egenskaper tillsammans med vår erfarenhet av liknande stora och komplexa installationer gör att regionen kommer kunna möta både de utmaningar de står inför i dag och framtida behov kopplat till deras strävan att ytterligare förbättra för sina medarbetare och patientvården i stort, säger Petter Østbye, vd för Sectra i Norge.

Kontraktet omfattar en modul för radiologi och nukleärmedicin, ett multimediaarkiv (VNA) för att lagra medicinska bilder och multimedia inom alla medicinska specialiteter samt funktionalitet för att dela och samarbeta effektivt samt för stråldosövervakning och rapportering till myndigheter. 

Helse Sør-Øst RHF har valt Sectra som leverantör men kontraktet ska fortfarande formellt signeras vilket väntas ske under december.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” sju år i rad på medical.sectra.com.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida sectra.com.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +46 70 82 35 610

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada över att ha fått avtalet på plats. Den regionala upphandlingen omfattar starkt eftertraktade lösningar som kommer höja kvaliteten på vården till våra patienter. Vårdpersonal kommer snabbare och enklare att få tillgång till patientinformation och därmed också snabbare kunna ta beslut om vidare behandling. För patienterna kan det bland annat innebära att de slipper onödiga väntetider.
Cathrine M. Lofthaus, vd Helse Sør-Øst RHF
Jag är oerhört glad över att vi på Sectra har fått förtroendet av Helse Sør-Øst RHF att leverera den här regionsövergripande IT-lösningen. Lösningens modulära och skalbara egenskaper tillsammans med vår erfarenhet av liknande stora och komplexa installationer gör att regionen kommer kunna möta både de utmaningar de står inför i dag och framtida behov kopplat till deras strävan att ytterligare förbättra för sina medarbetare och patientvården i stort.
Petter Østbye, vd för Sectra i Norge