Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Det gör mig väldigt stolt att två vårdgivare som är topprankade av US News & World Report väljer att utveckla sin IT-strategi för medicinsk bildhantering med hjälp av lösningar från Sectra.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Våra kunder har ett stort behov av att kunna hantera känslig information utanför kontorets väggar. Under våren har det blivit extra tydligt att samhällsviktiga organisationer behöver verktyg och infrastruktur för effektivt distansarbete så att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter även i krisläge. De behöver ett ännu säkrare VPN än vad som är vanligt i dag och här fyller Sectras mobila VPN på OSI-modellens lager 4 en viktig funktion.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  I nyligen genomförda kundnöjdhetsmätningar i USA konstaterades att Sectra har skött sig väl och under pandemin ökat den redan höga kundnöjdheten ytterligare. Det visar att vår företagskultur är stark och att vi har en fantastisk personal. Med nöjda kunder, en stark balansräkning, en positiv kassa och betydande andel återkommande intäkter är vi relativt sett väl rustade att hantera den höga graden av osäkerhet i omvärlden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Det säkerhetspolitiska läget har försämrats under de senaste åren och främmande makt arbetar aktivt med kartläggning och informationsinsamling kring säkerhetskänslig verksamhet. Sveriges förmåga till säker kommunikation är därför av väsentlig betydelse och den här beställningen bekräftar att vi spelar en viktig roll i att upprätthålla och vidareutveckla densamma.
  Simo Pykälistö vd Sectra Communications
  Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt.
  Företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Jag välkomnar Michigan Medicine som kund hos Sectra. Vår erfarenhet av akademiska vårdgivare i kombination med att vi tidigare framgångsrikt har genomfört storskaliga installationer med djupgående journalsystemsintegration gör att våra två organisationer passar perfekt ihop. Jag ser fram emot ett gott samarbete mellan våra respektive team.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Övergången till Sectras VNA kommer ge många fördelar. Inom regionen kommer vi kunna administrera, lagra och tillgängliggöra miljontals bilder av olika typer och från olika specialiteter från ett enda ställe. Detta utan att själva behöva stå för den tekniska infrastrukturen.
  Mark Gardner, systemadministratör på Portsmouth Hospitals NHS Trust
  Nästa viktiga steg är att länka ihop vår region med andra regioner. Vår målsättning är att förbättra visualiseringen av hela patientens vårdkedja, såväl inom SWASH som utanför. Genom att på ett standardiserat sätt dela bilder mellan vårdgivare skapar vi även förutsättningar att enklare samarbeta med andra vårdkonsortier. Det här kommer förändra hur vi levererar vård – tänk att inte bara kunna se bilder tagna lokalt, utan som kliniker själv få tillgång till bilder som har tagits för patienter som förflyttat sig mellan olika regioner och vårdgivare utan att behöva be någon, som kanske inte är på plats just när jag behöver det, om hjälp.
  Mark Griffiths, klinisk rådgivare för SWASH
  Det gemensamma arkivet ger oss helt nya förutsättningar att dra nytta av AI. Data för att träna AI-algoritmer behöver vara korrekt och validerad. Vi kommer ha en modern, gemensam datakälla inom vårdkonsortiet, som vi i och med vår storlek kan använda för att validera och reglera hur AI används. Vi ser även fram emot att få tillgång till applikationer från olika mindre AI-leverantörer, vilket kommer bli avsevärt enklare tack vare Sectras lösning.
  Mark Griffiths, klinisk rådgivare för SWASH
  Samarbetet med SWASH har pågått under lång tid och vi är stolta över att få fortsätta tillhandahålla verktyg för att ta deras medicinska bildhantering framåt och att i slutändan bidra till bättre patientvård. Vården de tillhandahåller är i världsklass och de är ett föredöme i regionalt samarbete inom diagnostik.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien.
  För oss var det viktigt att välja en lösning som har bevisad hög systemtillgänglighet, AI-innovationer och som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer.
  Dr Liat Aple-Sarid, medicinskt ansvarig på patologilabbet på Assuta Medical Center
  Med Sectras lösning får vi tillgång till avancerade kliniska verktyg och AI-innovationer vilket gör det möjligt att optimera arbetsflödet. Det gör att vi kommer kunna leverera bästa möjliga cancervård och förbättra den service vi ger till remittenter och patienter.
  Dr. Asaf Gertler på Hadassah Medical Center
  Det är med glädje jag välkomnar CHRISTUS Health som kund. Med Sectras lösning kommer de kunna standardisera sin bildhantering, från hur bilderna visas till hur de arkiveras, och samtidigt säkra en hög systemtillgänglighet även under planerade uppgraderingar och uppdateringar.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Jag är särskilt stolt över våra medarbetare. Det är tack vare dem och det fantastiska arbete de utför som vi har så hög kundnöjdhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Vi är glada över att ta ytterligare steg på vår digitaliseringsresa för en än mer integrerad diagnostik. Det är viktigt för oss att vi har möjlighet att skala upp den digitala lösningen successivt, vilket vi kan med Sectras lösning. Vi ser även fram emot att kunna förse våra patologer med verktyg som stöttar dem i arbetet med att erbjuda bästa möjliga cancervård.
  Jonas Cederberg, områdeschef för medicinsk diagnostik i Region Västmanland
  Patologavdelningen och de därtill kopplade laboratorierna spelar en viktig roll inom ramarna för Mayo Clinics förändringsprojekt av hur hälso- och sjukvård genomförs och görs tillgänglig för patienter. Den digitala patologilösningen kommer förbättra vår verksamhet genom att möjliggöra digitalt samarbete mellan patologer inom hela Mayo Clinic och i slutändan också med de laboratorier vi hjälper över hela världen. Våra patologer kommer praktiskt taget kunna samarbeta med kollegor var som helst i världen för att ge svar på de mest komplexa patologinfallen och på så sätt bidra till att leverera bästa möjliga patientvård.
  William Morice II, vd för Mayo Clinics laboratorier och avdelningens chef
  Vi är övertygade om att Sectras digitala patologilösning kommer bidra till bättre patientvård i och med att vi får tillgång till patienters patologifall digitalt. Det gör att vi kan samarbeta effektivare inom Mayo Clinic och implementera innovativ teknik. Våra patologer ser fram emot de möjligheter som digital patologi för med sig i samband med att verksamheten digitaliseras och blir effektivare.
  Taofic Mounajjed, patolog och chef för patologiavdelningens digitaliseringsprojekt
  Vi ser fram emot att arbeta med Mayo Clinic då vi ser att det finns ett stort behov av lösningar som gör det möjligt för patologer att enkelt och effektivt granska fall, samarbeta och ställa diagnoser, oavsett tid och plats, allt för patienternas bästa.
  Mikael Andén vd för Sectra i USA
  Sectras lösning passar vår strategi om att ha en IT-lösning för all bildhantering då vi kan utöka den med moduler för fler medicinska specialiteter med tiden. Hög systemtillgänglighet, en integrerad svarsmodul och att lösningen har inbyggt stöd för AI var viktiga delar för oss i valet av leverantör. Det gör att våra specialister snabbt får en överblick av analyser från alla våra medicinska specialiteter, särskilt inom bilddiagnostik, vilket bidrar till än bättre patientvård.
  Dominique Schmid, Chef för ITM och del av ledningsgruppen på St. Claraspital
  När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Det är väldigt tillfredsställande att våra långsiktiga satsningar på att skapa verkligt värde för kunder, patienter och samhället i stort medför att vi kan redovisa det resultatmässigt bästa året i Sectras historia.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och lönsamhet ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk. Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader. Genom vårt arbete och investeringar i områden och innovation som har potential att öka kundnyttan skapar vi värde för våra kunder och kan på så sätt hjälpa till att göra samhällen friskare och tryggare. Detta kundvärde är grunden för våra framgångar och det som också avgör hur vi lyckas skapa aktieägarvärde och avkastning till våra ägare.Se bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det är hedrande att Sanford Health väljer att utöka sin IT-lösning från Sectra till att nu också inkludera kardiologi. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete under deras resa mot en enhetlig strategi för all sin bildhantering.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  För oss var det viktigt att välja en leverantör med erfarenhet av att byta ut IT-system och som har bevisad hög systemtillgänglighet och kundnöjdhet. Med Sectra får vi en partner och en lösning som gör det möjligt för oss att öka produktiviteten och växa vår verksamhet med tiden.
  Ryan Wada, radiolog på Mayfair Diagnostics
  Det är med stor glädje jag välkomnar Mayfair Diagnostics till det växande nätverket av Sectrakunder i Kanada. Vi hoppas att vår höga systemtillgänglighet och intuitiva arbetsflöden kommer bidra till högre effektivitet och hjälpa Mayfair i takt med att de växer.
  Kjetil Nilsen, vd för Sectra i Kanada
  Kommunikation är centralt för en verksamhet under kris. Om man inte kan lita på informationen är det omöjligt att leda verksamheten.
  Talesperson för en europeisk säkerhetsmyndighet
  Vi välkomnar St. Elizabeth Healthcare som kund hos Sectra och ser fram emot att jobba tillsammans under de kommande åren. Vår förmåga att erbjuda en helt integrerad lösning med all funktionalitet i en och samma plattform gör att våra organisationer passar bra ihop.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Patologiteamet på HSS var väldigt glada över att få samarbeta med Sectra i projektet med att integrera patologi- och radiologidiagnostiken. Vi tror att det här kommer förbättra vården för våra kirurgiska patienter, vilket är det vi strävar efter att göra varje dag.
  Thomas Bauer, chefspatolog på HSS
  Det ska bli spännande att följa de fördelar HSS kommer kunna se i och med att de integrerar digitala patologibilder i deras arbetsflöde. Möjligheten för radiologer, patologer och kirurger att kunna se både radiologi- och patologibilder samtidigt kommer rita om kartan för patientvården, särskilt i komplexa cancerfall.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Det är med glädje vi i och med FDA-godkännandet kan erbjuda amerikanska vårdgivare en digital patologilösning som är beprövad för fullskalig primärdiagnostik och höga produktionsvolymer. Lösningen gör det också möjligt att granska på distans, utan tillgång till mikroskop och fysiska vävnadsprover. Det är särskilt värdefullt nu i dessa utmanande tider då många patologer arbetar hemifrån. Det här godkännandet är ett spännande och viktigt steg framåt för patologin och cancervården i USA.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Patologin står näst på tur för digitalisering inom sjukvården. Att använda fysiska glas med vävnadsprover begränsar tillväxt i dagens digitala miljö, särskilt för sjukvårdkedjor där potentialen av synergieffekterna inte kan uppnås om man inte digitaliserar patologin. Med vår lösning skapas nya möjligheter i USA och vår framgång i Europa bevisar att den passar vårdgivare med höga produktionsvolymer.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra
  Vi välkomnar MetroHealth som kund hos Sectra. Vår kunskap och erfarenhet av att arbeta tillsammans med universitetssjukhus i kombination med att vår IT-lösningen för medicinsk bildhantering smidigt kan utökas med kardiologi och patologi gör att våra organisationer passar bra ihop.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Det är en lättnad för oss att kunna använda utbildningsportalen i den situation som vi nu befinner oss i med spridningen av Convid-19. Molntjänsten ger oss möjligheten att nå de kliniska fallen vi använder i undervisningen och studenterna kan fullfölja sina studier på distans nu när alla skolor och universitet är stängda.
  Dr. Rosemarie Heyn, La Sapienza Universitet
  En gemensam tjänst för regionens radiologiverksamhet förenklar vår vardag och skapar förutsättningar för effektivare diagnostik. För oss var Sectras erfarenhet av att leverera liknande lösningar som en drifttjänst viktig.
  Inger Hallin, verksamhetschef för Röntgen, Region Halland
  Det här samarbetet är en viktig del i arbetet att göra det enkelt för våra kunder att börja använda AI-teknik utan att själva behöva upphandla eller bygga integrationer. UMCU är en av Sectras mångåriga kunder inom medicinsk bildhantering och en av de vårdgivare som driver utvecklingen av digital patologi tillsammans med Sectra.
  Fredrik Häll, produktledningschef på Sectra Imaging IT Solutions AB
  Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete eller öka cybersäkerheten med hjälp av våra lösningar, då har också vi lyckats. Med en långsiktig inställning till att skapa värde för kunder, patienter och samhället i stort redovisar vi det resultatmässigt bästa tredje kvartalet någonsin.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sectras lösning för digital patologi är enkel att använda. Att lösningen är robust är väldigt viktigt för oss eftersom vi hanterar stora volymer och kommer använda den för primärdiagnostik. Fördelarna med att arbeta digitalt och möjligheten till integrerad diagnostik gör att vi är väl förberedda för att möta framtida behov och därmed fortsätta erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.
  Laura Rubbia-Brandt, chef för patologavdelningen på Universitetssjukhuset i Genève
  Det är glädjande att mångåriga radiologikunder, såsom Hillcrest, väljer att utöka sin lösning för medicinsk bildhantering tillsammans med Sectra. I vår ambition att utöka vår närvaro inom kardiologi, är det just till befintliga kunder vi vänder oss.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete med hjälp av våra lösningar, har vi lyckats. Glada och belåtna användare är det ultimata beviset på kundnöjdhet och det är hedrande att bli uppmärksammade för det.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB
  Sectra lyssnar och håller regelbunden kontakt med oss. Deras lösning är förmodligen den bästa vi sett och våra användare är väldigt nöjda med den. Sectra är också väldigt enkla att samarbeta med.
  Amerikansk chef, oktober 2019
  Sectras support är fantastisk. De jobbar proaktivt och håller bra kontakt och dialog med oss som kund. Lösningen är väldigt användarvänlig. Användargränssnittet är intuitivt och det krävs nästan ingen träning för nya användare.
  Kanadensisk chef, oktober 2019
  Vid övergången till en digital patologilösning för all primärdiagnostik är det mycket viktigt att välja en lösning som är stabil, snabb samt kan integreras med den skanner och det laboratorieinformationssystem som passar oss bäst. Sectras lösning för digital patologi uppfyller samtliga krav och vi känner oss trygga med Sectra som leverantör eftersom vi redan använder deras IT-lösning för radiologi.
  Danny Goudkade, patolog vid Zuyderland MC
  Det är med stor glädje jag välkomnar BJC HealthCare till Sectrafamiljen. Vår lösning är anpassad för just stora vårdgivare som standardiserat granskar, delar och lagrar medicinska bilder. Jag tror och hoppas att BJC redan tidigt i projektet kommer se både operationella och kliniska förbättringar i och med att det nu blir ett gemensamt system för alla deras sjukhus.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Våra kunder behöver kvantsäker teknologi och vi ligger i täten i detta nya fält. Enligt den holländska säkerhetsmyndigheten är kvanthoten påtagliga men trots detta är det i dag mycket få produkter som erbjuder någon form av skydd mot dessa.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  Det är med glädje som jag välkomnar Marshfield Clinic Health System som en av våra kunder. Sectras lösning är anpassad för vårdgivare som, likt Marshfield, är geografiskt utspridda. De medicinska bilderna följer patienterna genom vårdförloppet och läkarna får enkelt tillgång till dem oavsett varifrån de jobbar.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Vi är glada över att nu kunna ge ortopedkirurger tillgång till protesmallar i 3D från DePuy Synthes i vårt preoperativa planeringssystem. Vi tror starkt att detta kommer att hjälpa kirurger att ge patienter en effektivare vård.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Vi arbetar med att utvidga vårt erbjudande till fler kunder och stora framtidssatsningar pågår inom kundsegmenten kritisk infrastruktur och säkerhet för myndigheter/företag.
  Simo Pykälistö, vd för Sectras verksamhetsområde Secure Communications
  Under de senaste åren har vi upplevt en positiv utveckling med ökande synergier, där verksamheterna inom medicinsk IT och cybersäkerhet stärker varandra. Koncernen har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet, långa kundkontrakt och en stadigt ökande andel återkommande intäkter från växande marknader.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions är USA för närvarande en av våra snabbast växande marknader. Under kvartalet har vi fått beställningar från nya kunder, bland andra det akademiska centret Vanderbilt Medical Center som är ett av USAs mest kända sjukhus. Vi har också slutfört installationen hos Stanford Health Care, en prestigeorder som vi tog för ett år sedan. Sectras höga kundnöjdhet och långsiktiga arbete stärker vår position och omsättningsmässigt har USA nu vuxit om Sverige som koncernens största marknad.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp