Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Det är med stor glädje jag välkomnar BJC HealthCare till Sectrafamiljen. Vår lösning är anpassad för just stora vårdgivare som standardiserat granskar, delar och lagrar medicinska bilder. Jag tror och hoppas att BJC redan tidigt i projektet kommer se både operationella och kliniska förbättringar i och med att det nu blir ett gemensamt system för alla deras sjukhus.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Våra kunder behöver kvantsäker teknologi och vi ligger i täten i detta nya fält. Enligt den holländska säkerhetsmyndigheten är kvanthoten påtagliga men trots detta är det i dag mycket få produkter som erbjuder någon form av skydd mot dessa.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  Det är med glädje som jag välkomnar Marshfield Clinic Health System som en av våra kunder. Sectras lösning är anpassad för vårdgivare som, likt Marshfield, är geografiskt utspridda. De medicinska bilderna följer patienterna genom vårdförloppet och läkarna får enkelt tillgång till dem oavsett varifrån de jobbar.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Vi är glada över att nu kunna ge ortopedkirurger tillgång till protesmallar i 3D från DePuy Synthes i vårt preoperativa planeringssystem. Vi tror starkt att detta kommer att hjälpa kirurger att ge patienter en effektivare vård.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Vi arbetar med att utvidga vårt erbjudande till fler kunder och stora framtidssatsningar pågår inom kundsegmenten kritisk infrastruktur och säkerhet för myndigheter/företag.
  Simo Pykälistö, vd för Sectras verksamhetsområde Secure Communications
  Under de senaste åren har vi upplevt en positiv utveckling med ökande synergier, där verksamheterna inom medicinsk IT och cybersäkerhet stärker varandra. Koncernen har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet, långa kundkontrakt och en stadigt ökande andel återkommande intäkter från växande marknader.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions är USA för närvarande en av våra snabbast växande marknader. Under kvartalet har vi fått beställningar från nya kunder, bland andra det akademiska centret Vanderbilt Medical Center som är ett av USAs mest kända sjukhus. Vi har också slutfört installationen hos Stanford Health Care, en prestigeorder som vi tog för ett år sedan. Sectras höga kundnöjdhet och långsiktiga arbete stärker vår position och omsättningsmässigt har USA nu vuxit om Sverige som koncernens största marknad.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  På säkerhetssidan har vi under kvartalet förvärvat tillgångarna i det svenska IT-säkerhetsbolaget Columbitech AB samt aktierna i dess amerikanska dotterbolag. Förvärvet är i linje med vår strategi att i första hand expandera genom organisk tillväxt och komplettera med mindre förvärv som stärker den organiska tillväxten. Genom förvärvet etablerar vi Secure Communications i USA samtidigt som vi stärker vår kompetens och kompletterar verksamhetsområdets produkter inom cybersäkerhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Jag välkomnar Vanderbilt Health till vår växande grupp av Sectrakunder. Vi tillhandahåller en lösning för medicinska bilder som är enkel att skala upp när kunden växer. Dessutom har vi skapat ett anpassat arbetsflöde för kundens specifika undervisnings- och forskningsbehov.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Varje år bidrar Sectras produkter och tjänster till bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Samtidigt minskar vi risker för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter och dataintrång i känslig infrastruktur som till exempel elproduktion och eldistribution.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Digital patologi kommer möjliggöra samverkan över större geografiska områden och minska varianser i diagnostiken, särskilt inom cancervården och under multidisciplinära ronder. Det här är en av de största och mest spännande förändringarna inom patologin under den senaste generationen.
  Paul Barrett, histopatolog på County Durham and Darlington NHS Foundation Trust och en av två kliniska rådgivare i projektet
  Varje år medför Sectras produkter och tjänster bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Vi hjälper också kunder att minska riskerna för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter samt för dataintrång och störningar i dess känsligaste infrastruktur.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi fortsätter att växa. Särskilda satsningar görs på den amerikanska kontinenten där vi har mycket hög kundnöjdhet och stor tillväxtpotential. Vinster återinvesteras också i nya geografiska marknader samt fördjupade produkterbjudanden. Orderingången 2018/2019 passerade två miljarder kronor. Närmare hälften avser beställningar från helt nya kunder. Den kraftiga ökningen är främst kopplad till stora, fleråriga kundavtal inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions. Det är särskilt glädjande att våra tillväxtsatsningar och nya marknader inom både den medicinska delen och cybersäkerhetsområdet börjar ta fart. Omfattande och långa kundavtal ger oss stabilitet för de kommande åren, men leder också till stora svängningar mellan kvartalen.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Kombinationen av stora tillväxtmöjligheter inom samtliga verksamhetsområden, vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och vinst inom kärnverksamheterna ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk till framtiden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Att jobba nära våra kunder och hjälpa dem i sitt arbete att leverera bättre och effektivare vård till sina patienter ligger i vårt dna som bolag. Det är oerhört roligt att under så många år fått vara en del av en vårdgivares digitaliseringsresa som vi fått vara med Region Skåne.
  Mats Björnemo, vd för Sectra i Sverige
  För oss var det viktigt att välja en dedikerad och erfaren leverantör. Med Sectra får vi en partner som kommer göra det möjligt för oss att möta de behov vi står inför, både i dag och i framtiden. Lösningens bevisat höga systemtillgänglighet och hur lätt den är att använda kommer hjälpa oss nå förbättrad produktivitet och vård av våra patienter.
  Shira de Bie, radiolog på Deventer Hospital
  Vi ser fram emot att kunna bidra till Region Syddanmarks arbete mot en än bättre patientvård med vår IT-lösning och erfarenhet av andra vårdgivare som tidigt digitaliserat sina patologiavdelningar. Regionen har tagit ett stort steg mot att ligga i absolut framkant inom digital patologi.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Eftersom behovet för vård ökar behöver vi en skalbar lösning som passar vår strategi för bildhantering. Det är också viktigt att vi kan ge våra läkare lättanvända verktyg så att de på ett effektivt sätt kan hjälpa våra patienter. Med Sectra blir det möjligt för oss att nå de målen och att fortsätta leverera bästa möjliga vård till våra patienter.
  Derek Archer, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik på Trillium Health Partners
  Radiologilösningen levereras som en tjänst och ger oss en gemensam plattform för att hantera all bildinformation. Det gör det möjligt att effektivt samverka kring medicinska bilder och information över flera kliniska avdelningar och vårdorganisationer.
  Zoran Bolevich, chef för eHealth NSW och informationschef på NSW Health
  För oss har det varit viktigt att hitta en leverantör som vill och kan var en långsiktig partner för oss. Våra efterforskningar visade tydligt att Sectras kunder i både Frankrike och i andra länder är väldigt nöjda med Sectra som leverantör. Vi ser fram emot att jobba med någon som så starkt sätter kundens behov främst och som kan tillhandahålla en lösning som är känd för sin användarvänlighet och höga systemtillgänglighet.
  Dr Grégoire Bornet, chef för Centre d’Imagerie Médicale de l’Hôpital Privé d’Antony
  I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Våra kundnöjdhetsmätningar visar fortsatt höga resultat. För sjätte året i rad har vår IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, rankats nummer ett av större amerikanska kunder. Nöjda kunder är ett bevis för att vi lyckas och jag är oerhört stolt över denna utmärkelse. Vi har fantastiska produkter, men främsta styrkan är ändå kundernas upplevelse av våra produkters stabilitet, våra medarbetare och företagskulturen.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  En för Sectra mycket positiv utveckling är de ökande synergierna mellan IT-säkerhet och medicinsk IT. Sjukhus och hälsovård har blivit mer och mer utsatta för databrott och intrång. Att ha dessa affärsområden under samma tak är en styrka och skiljer oss från konkurrenterna. Här är Sectra unikt. Vi ser också ett starkt ökande intresse för digital patologi som växer snabbt och där har vi den senaste tiden tagit många strategiskt viktiga order i Europa. Även här har Sectra en unik styrka i och med att vi kan leverera system som klarar både radiologi och patologi i ett enda system. Något som sparar kostnader och ökar effektiviteten hos våra kunder.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Sectras patologilösning och deras omfattande erfarenhet inom patologi och att jobba med universitetssjukhus i kombination med vårt eget världsledande arbete inom bildanalys kommer göra det möjligt för oss att öka effektiviteten och förbättra cancervården.
  Katrien Grünberg, chef på patologiavdelningen på Radboudumc
  På Sectra drivs vi av att hjälpa våra kunder effektivisera och förbättra vården. Nöjda kunder är det yttersta beviset för att Sectras medarbetare och lösningar uppnår det på bästa möjliga sätt. Jag är oerhört tacksam och hedrad över att vi uppmärksammas för vår höga kundnöjdhet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB
  Vi lever i en snabbt föränderlig värld där sjukvården i hela världen står inför såväl stora utmaningar som möjligheter. Inom Imaging IT är vi specialiserade på bildbaserad diagnostik för radiologi, patologi och i ökande utsträckning även kardiologi. Dagen kommer att handla om hur vi positionerar oss inom dessa områden för att möta kundernas behov av lösningar som ökar produktiviteten, samordnar resurser och förbättra vårdkvaliteten. Det är så vi bidrar till att fler patienter kan få vård och att fler liv kan räddas.
  Marie Ekström Trägårdh, vd affärsområde Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB
  Denna gång har vi valt att göra en djupdykning i största affärsområdet Imaging IT Solutions, men vi har även andra spännande möjligheter. Vi kommer översiktligt att belysa även dessa områden och våra finansiella mål. Fokus ligger fortsatt på långsiktig tillväxt, där vi ser de två finansiella målen soliditet och rörelsemarginal som hygienfaktorer. Vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ marginal i tillväxtmöjligheter – en strategi som historiskt varit mycket lyckosam för företagets aktieägare.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vi fortsätter växa och utvecklas som verksamhet, även i den snabbt förändrande omvärld vi verkar i. Vårt arbete inom mammografi anses som ledande i landet och vi anammar ny teknik för att ständigt förbättra vården för våra patienter. Det skulle vi inte kunna uppnå utan goda samarbetspartners och verktyg som maximerar vår effektivitet såsom Sectras lösningar gör.
  Deborah Agisim, chef för mammografiavdelningen på Charlotte Radiology
  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Sydkorea är den tredje största ekonomin i östra Asien och har en snabbt åldrande befolkning där prognosen för antal cancerfall ökar. För att möta de behov som det för med sig krävs effektivitetsökningar och mer precisa diagnoser, och digital patologi är en del i att kunna uppnå det. Distributionsavtalet med HuminTec gör att vi kan möta dessa behov genom att kombinera deras gedigna kunskap om marknaden med vår världsledande position inom det snabbt växande fältet för digital patologi.
  Lars Wettergren, Global Partner Manager på Sectra Imaging IT Solutions
  Jag är väldigt glad över att Kettering Health Network har valt vår lösning för att hantera medicinska bilder. Vår höga systemtillgänglighet och stöd för effektiva arbetsflöden kommer förbättra arbetet för deras radiologer och remitterande läkare. Jag ser även väldigt mycket fram emot att tillsammans ta nästa steg inom digital patologi. Vi på Sectra är övertygade om att detta i slutändan kommer gynna patienterna.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Det amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet, US Department of Homeland Security, har den senaste tiden pekat på allvarliga sårbarheter i IT-lösningar från flera etablerade leverantörer inom medicinsk bildhantering. Det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Sectra har med sitt verksamhetsområde för säker kommunikation över 30 års erfarenhet och skyddar idag många europeiska länders kommunikation på de högsta säkerhetsnivåerna. Den kunskapen är av stor nytta när vi designar, implementerar och uppgraderar våra medicinska IT-lösningar. Idag är sjukhus en måltavla för organiserade cyberattacker och trots att IT-system aldrig är hundraprocentigt säkra kan erfarna leverantörer förbättra IT-säkerheten oerhört mycket.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB
  En PACS-lösning är en säkerhetslina inom sjukvården. Vardagliga arbetsuppgifter såsom att importera och exportera undersökningar, ge remitterande läkare enkel tillgång till medicinska bilder, och högklassig granskning av radiologerna – alla dessa uppgifter är enklare att uppnå tillsammans med en erfaren leverantör. Vi ser Sectra som marknadsledande PACS-leverantör och ser fram emot att börja vårt samarbete med det bästa teamet inom lösningar för PACS.
  Ryan Meyer, chef för radiologiavdelningen på Deaconess Health System
  För ungefär ett år sedan implementerade Regional Health ett elektroniskt journalsystem från Epic. För att ta vår medicinska bildhantering in i framtiden med samma toppmoderna teknik insåg vi att vi behövde byta ut vårt gamla PACS. Sectra var den leverantör som vi ansåg var den bästa partnern för oss. Vi är fast beslutna om att göra skillnad varje dag. Ett av sätten som vi gör det på är med avancerad teknik i händerna på vår skickliga vårdpersonal.
  Stephanie Lahr, IT-chef, Regional Health
  Vi har ett långt och gynnsamt samarbete med NL-NCSA. Beställningen från NATO bekräftar att resultatet av vårt samarbete möter de högsta kraven på kommunikationssäkerhet och löser utmaningar som relaterar till konfidentialitet och tillgänglighet på högsta politiska nivå.
  Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications
  Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Inom Imaging IT Solutions är USA för närvarande vår mest spännande tillväxtmarknad och där har vi inlett räkenskapsåret med beställningar från nya välrenommerade kunder, bland andra Stanfords universitetssjukhus i Kalifornien och sjukhuskedjan Sanford Health som framför allt verkar i North och South Dakota. Avtalen med så stora och respekterade kunder stärker Sectras marknadsposition och ger bra referenser för framtiden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Hög kundnöjdhet, nytta för samhället och framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Vår kombination av affärsverksamheter inom både medicinsk IT och informationssäkerhet är helt unik. Att jobba med cybersäkerhet finns i våra rötter eftersom Sectra startades som ett bolag inom säker kommunikation. Det här certifikatet, i kombination med vår ISO-certifiering inom ledningssystem för informationssäkerhet, visar att vi har omfattande policys och processer inom informations- och cybersäkerhet genom hela vår verksamhet.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien
  Vi och våra 700 anställda på Sectra är mycket glada över att få arbeta med en prestigefylld institution som Stanford Health Care. Vi ser fram emot att överträffa deras förväntningar och samarbeta kring framtida forskningsambitioner.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Tillsammans med UMC Utrecht har vi testat funktionen för automatisk uppladdning. Det som imponerat mest på mig är hur enkel lösningen är att använda och hur få klick den kräver.
  Konnie Hebeda, patolog på Radboud University Medical Center
  Det är viktigt att vi skapar en enhetlig IT-lösning för bildhantering som spänner över all vår patientvård. Med Sectras lösning kommer vi kunna samordna alla bilder och all information genom vår verksamhet, och därmed fokusera än mer på att förse våra patienter med den bästa möjliga vården.
  Allison Suttle, chefsöverläkare på Sanford Health
  Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  För ett år sedan fanns en viss oro kring orderingången, men efter de senaste kvartalen avslutar vi räkenskapsåret med en välfylld orderbok. Detta lägger en bra grund för fortsatt tillväxt. Sectra har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och kassaflöde. Utöver det har vi ett antal mycket spännande framtidsprojekt som kan bli riktigt stora på sikt, även om det som alltid med sådana projekt inte finns några garantier.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det är kul att leda och arbeta i ett företag med nöjda kunder, och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Koncernens utveckling är ett resultat av vårt målinriktade arbete med att förstå kundernas miljö och vår kultur där personalen verkligen bryr sig om och tar ansvar för kunderna. Jag är oerhört stolt över Sectrakulturen och att den genomsyrar alla verksamhetsområden i bolaget. Den förstärker vårt goda rykte och bidrar till lönsamheten. Vinnarna är såväl kunder som medarbetare och aktieägare. Men framför allt inom medicinsidan patienterna och inom säkerhetssidan alla vi medborgare i det demokratiska och öppna samhället.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Både Sectra och Texas Scottish Rite Hospital for Children strävar mot att förbättra utfallet för patienter som behandlas på ortopedkliniker. Vi ser fram emot att få vara en del i den vård som barn i Dallas-området får.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Vi bekräftar tilldelningsbeslutet som innebär att vi har valt att förhandla kontrakt med Sectra för en PACS/RIS-lösning till tio lokala vårddistrikt och ett specialistvårdsnätverk inom NSW Health. Lösningen har valts ut av läkare, specialister inom området radiologi och IKT-experter för att säkerställa att den bästa tillgängliga lösningen kommer att levereras och hjälpa vår mycket skickliga personal att tillhandahålla utmärkt patientvård. Vi förväntar oss även att lösningen signifikant kommer att förbättra kapaciteten för svarsrapportering, bokningar och säker delning av bilder inom hela vårdorganisationen.
  Dr Zoran Bolevich, Chief Executive eHealth NSW och Chief Information Officer för NSW Health
  Säkerhet är högsta prioritet när myndigheter väljer mobil teknologi. Vi har samarbetat med Sectra för att ytterligare förstärka vårt säkerhetsramverk och därmed skapa en unik och anpassad plattform som skyddar en myndighets allra känsligaste information.
  Neil Barclay vid Samsung Europe
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp